สร้าง ตอบกลับ หรือส่งต่อข้อความอีเมลใน Outlook บนเว็บและ Outlook.com

การสร้างข้อความใน Outlook บนเว็บ และ Outlook.com นั้นง่ายดาย เพียงเลือก ใหม่ เขียนข้อความของคุณ แล้วเลือก ส่ง ตอบกลับข้อความอีเมลที่คุณได้รับโดยการเลือก ตอบกลับ ตอบกลับทั้งหมด หรือส่งต่อถึงผู้อื่น

หมายเหตุ: 

สร้างและส่งข้อความอีเมล

 1. ที่ด้านบนของเพจ ให้เลือก สร้าง เพื่อสร้างข้อความใหม่

  สกรีนช็อตของปุ่มเขียนข้อความใหม่

 2. บนบรรทัด ถึง ให้ใส่ชื่อหรือที่อยู่อีเมลของบุคคลที่จะได้รับข้อความ รายชื่อที่ติดต่อที่แนะนำจะอัปเดตเมื่อคุณพิมพ์

 3. บนบรรทัด เพิ่มหัวเรื่อง ให้พิมพ์คำอธิบายสั้นๆ ของเนื้อหาอีเมลของคุณ

 4. เมื่อต้องการแนบไฟล์กับข้อความของคุณ ให้เลือก ปุ่ม แนบ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแนบไฟล์กับข้อความของคุณ ให้ดู แนบไฟล์ใน Outlook.com หรือ Outlook บนเว็บ

 5. พิมพ์ข้อความของคุณ แล้วเลือก ส่ง

ส่งต่อข้อความอีเมล

หมายเหตุ: คุณสามารถส่งต่อข้อความได้เพียงข้อความเดียวในแต่ละครั้ง

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการส่งต่อ

 2. ทางด้านขวาของบานหน้าต่างข้อความ ให้เลือก ปุ๋มดำเนินการเพิ่มเติม แล้วเลือก ส่งต่อ

  สกรีนช็อตของปุ่มดำเนินการเพิ่มเติม

 3. พิมพ์ข้อความของคุณ แล้วเลือก ส่ง

การส่งต่ออัตโนมัติ

เมื่อต้องการตั้งค่าการส่งต่ออัตโนมัติ ให้เลือก ปุ่ม การตั้งค่า > ตัวเลือก หรือ จดหมาย > การส่งต่อ

ตอบกลับข้อความอีเมล

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการตอบกลับ

 2. ทางด้านขวาของบานหน้าต่างข้อความ ให้เลือก ปุ๋มดำเนินการเพิ่มเติม แล้วเลือก ตอบกลับ หรือ ตอบกลับทั้งหมด

  สกรีนช็อตของปุ่มดำเนินการเพิ่มเติม

 3. พิมพ์การตอบกลับของคุณ แล้วเลือก ส่ง

  หมายเหตุ: 

  • อีเมลต้นฉบับและประวัติจะไม่แสดงตามค่าเริ่มต้นเมื่อข้อความอยู่ในโหมด ตอบกลับ เมื่อต้องการแสดงอีเมล ให้คลิก แสดงประวัติข้อความ ในตัวแก้ไข

   สกรีนช็อตของปุ่มแสดงประวัติข้อความ

  • คุณสามารถเปลี่ยนปุ่มเริ่มต้นจาก ตอบกลับทั้งหมด เป็น ตอบกลับ เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ให้เลือกข้อความใดก็ได้ แล้วเลือก ปุ๋มดำเนินการเพิ่มเติม เลือก เปลี่ยนค่าเริ่มต้น จากนั้นเลือก ตอบกลับ

   สกรีนช็อตของปุ่มเปลี่ยนค่าเริ่มต้น

   ซึ่งจะเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นเป็น ตอบกลับ คุณต้องทำขั้นตอนนี้เพียงครั้งเดียว

เพิ่มผู้รับลงในบรรทัด ถึง หรือ สำเนาลับถึง

 • เมื่อต้องการเพิ่มผู้รับลงในบรรทัดสำเนาถึงหรือสำเนาลับถึง ให้เลือก สำเนาถึง หรือ สำเนาลับถึง ที่ด้านขวาของบรรทัดถึง

  หมายเหตุ: ชื่อของบุคคลบนบรรทัด สำเนาลับถึง จะถูกซ่อนจากผู้รับข้อความรายอื่น

  สกรีนช็อตของปุ่มสำเนาถึง

ละทิ้งแบบร่างของข้อความอีเมล

 • เมื่อต้องการละทิ้งแบบร่างข้อความ ให้เลือก ละทิ้ง ทางด้านล่างของบานหน้าต่างข้อความ

  สกรีนช็อตของปุ่มละทิ้ง

เคล็ดลับเกี่ยวกับการใช้ตอบกลับ ตอบกลับทั้งหมด และส่งต่อ

 • ตอบกลับ และ ตอบกลับทั้งหมด
  เมื่อคุณตอบกลับข้อความ คุณจะเห็น RE: เพิ่มไปยังบรรทัดหัวเรื่อง ข้อความต้นฉบับจะเพิ่มไปยังด้านล่างของข้อความใหม่

  หมายเหตุ: สิ่งที่แนบมากับข้อความต้นฉบับจะไม่รวมอยู่เมื่อคุณตอบกลับ

 • ส่งต่อ
  เมื่อคุณส่งต่อข้อความ ส่วนนำหน้า FW: จะเพิ่มไปยังบรรทัดหัวเรื่องเพื่อเตือนผู้รับว่าพวกเขากำลังรับข้อความที่ถูกส่งต่อ ข้อความต้นฉบับจะรวมอยู่ในข้อความที่ส่งต่อ พร้อมกับสิ่งที่แนบมากับข้อความต้นฉบับ คุณสามารถแก้ไขข้อความที่ส่งต่อ หรือเพิ่มและนำสิ่งที่แนบมาออกได้ก่อนที่คุณจะส่ง

 • เปลี่ยนบรรทัดหัวเรื่อง
  เมื่อตอบกลับหรือส่งต่อข้อความอีเมล คุณสามารถเปลี่ยนบรรทัดหัวเรื่องของข้อความ เพียงลบบรรทัดหัวเรื่องที่มีอยู่ แล้วพิมพ์หัวเรื่องใหม่

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเปลี่ยนบรรทัดหัวเรื่องใน Outlook บนเว็บ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×