สร้าง ดู และแก้ไขที่ติดต่อและรายการที่ติดต่อใน Outlook.com

ใช้หน้า บุคคล ใน Outlook.com เพื่อดู สร้าง และแก้ไขที่ติดต่อและรายการที่ติดต่อ สร้างที่ติดต่อใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น หรือเพิ่มบางคนเป็นที่ติดต่อจากข้อความอีเมล คุณยังสามารถสร้าง รายการที่ติดต่อ สำหรับส่งอีเมลถึงกลุ่มบุคคลได้


ฉันมี Outlook เวอร์ชันอะไร

เลือกเวอร์ชันของคุณสำหรับคำแนะนำ

คำแนะนำจะแตกต่างกันเล็กน้อยโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังใช้ Outlook.com รุ่นเบต้าอยู่หรือไม่ เลือก Outlook.com เวอร์ชันที่คุณกำลังใช้เพื่อดูคำแนะนำที่คุณนำไปใช้ได้

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

สกรีนช็อตของกล่องจดหมาย Outlook.com รุ่นเบต้าที่มุมบนซ้าย

ดู คำแนะนำสำหรับ Outlook.com รุ่นเบต้า

สกรีนช็อตของกล่องจดหมาย Outlook.com แบบคลาสสิกที่มุมบนซ้าย

ดู คำแนะนำสำหรับ Outlook.com แบบคลาสสิก

คำแนะนำสำหรับ Outlook.com รุ่นเบต้า

เมื่อต้องการไปที่หน้า บุคคล ให้ลงชื่อเข้าใช้ Outlook.com แล้วเลือก บุคคล ที่มุมล่างซ้ายของหน้า

สร้างที่ติดต่อตั้งเริ่มต้น

 1. บนหน้า บุคคล ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการสร้างที่ติดต่อ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ

  หมายเหตุ: หลังจากที่คุณสร้างที่ติดต่อลงในโฟลเดอร์ จะไม่สามารถย้ายที่ติดต่อไปยังโฟลเดอร์อื่นได้

 2. บนแถบเครื่องมือ ให้เลือก ใหม่ > ที่ติดต่อ

  สกรีนช็อตของเมนู ใหม่ ที่มี ที่ติดต่อ ที่เลือกอยู่

 3. ใส่รายละเอียดสำหรับที่ติดต่อ เลือก เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ที่อยู่และวันเกิดของที่ติดต่อ

 4. เลือก สร้าง

สร้างที่ติดต่อจากข้อความอีเมล

 1. ใน Outlook.com ให้ไปที่ จดหมาย

 2. เปิดข้อความอีเมลในบานหน้าต่างการอ่าน แล้วเลือกชื่อของผู้ส่งหรือผู้รับที่คุณต้องการเพิ่มลงในที่ติดต่อของคุณ

 3. บนบัตรโปรไฟล์ที่เปิดขึ้น ให้เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม > เพิ่มไปยังที่ติดต่อ

  เลือกจุดสามจุดแล้วเลือก เพิ่มไปยังที่ติดต่อ

  หมายเหตุ: ที่ติดต่อใหม่จะถูกเพิ่มลงในโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ ของคุณโดยอัตโนมัติบนหน้า บุคคล เมื่อคุณสร้างที่ติดต่อด้วยวิธีนี้ คุณจะไม่สามารถบันทึกที่ติดต่อในโฟลเดอร์อื่นหรือย้ายที่ติดต่อได้ในภายหลัง

เพิ่มที่ติดต่อลงในรายการโปรด

เมื่อต้องการเพิ่มบุคคลลงในรายการโปรดของคุณ ให้เลือกที่ติดต่อ แล้วเลือก เพิ่มไปยังรายการโปรด บนแถบเครื่องมือ

เคล็ดลับ: ที่ติดต่อที่ชื่นชอบที่มีที่อยู่อีเมลจะยังแสดงขึ้นในบานหน้าต่างด้านซ้ายใน จดหมาย คุณจึงสามารถเห็นอีเมลของพวกเขาทั้งหมดในที่เดียว

ค้นหาที่ติดต่อ

ต่อไปนี้คือวิธีค้นหาที่ติดต่อบนหน้า บุคคล:

 • ใช้ ค้นหา เริ่มพิมพ์ในกล่องค้นหาเพื่อค้นหาที่ติดต่อหรือรายการที่ติดต่อ

 • เลือก รายการโปรด ที่มุมบนซ้ายเพื่อดูบุคคลที่คุณได้เพิ่มเป็นรายการโปรด

เคล็ดลับ: 

 • เลือกตัวอักษรในตัวคั่นรายการเพื่อย้ายไปมาระหว่างที่ติดต่อในรายการอย่างรวดเร็ว

 • เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงตัวอักษรที่พร้อมใช้งานอื่นๆ

ดูและแก้ไขข้อมูลที่ติดต่อ

บนหน้า บุคคล ให้เลือกที่ติดต่อในบานหน้าต่างกลางเพื่อดูหรือแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับที่ติดต่อ

 • เมื่อต้องการแก้ไขที่ติดต่อ ให้เลือก แก้ไขที่ติดต่อ ที่ด้านขวาของหน้า หรือ แก้ไข บนแถบเครื่องมือ

  สกรีนช็อตของปุ่ม แก้ไขที่ติดต่อ

สำหรับที่ติดต่อที่มีที่อยู่อีเมล คุณยังสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมบนแท็บเหล่านี้ได้:

 • ไฟล์: ไฟล์ล่าสุดที่ที่ติดต่อได้แชร์กับคุณ

 • อีเมล: ข้อความอีเมลและสิ่งที่แนบมาทางอีเมลล่าสุดระหว่างคุณและที่ติดต่อ

 • LinkedIn: ถ้าที่ติดต่อมีโปรไฟล์ LinkedIn แบบสาธารณะโดยมีอีเมลเดียวกันกับที่คุณบันทึกไว้สำหรับที่ติดต่อนั้น คุณจะเห็นข้อมูล LinkedIn ที่นี่

  หมายเหตุ: แท็บ LinkedIn อาจไม่พร้อมใช้งาน

เพิ่มรูปถ่ายให้กับที่ติดต่อของคุณ

 1. บนหน้า บุคคล ให้เลือกที่ติดต่อ

 2. เลือก แก้ไขที่ติดต่อ แล้วเลือกไอคอนกล้อง

  เลือกไอคอนกล้องเพื่อเพิ่มรูปถ่าย
 3. เลือก อัปโหลดรูปถ่าย เลือกไฟล์ที่คุณต้องการใช้ แล้วเลือก เปิด เพื่ออัปโหลด

 4. ถ้าคุณต้องการจัดตำแหน่งรูปถ่าย ให้คลิกภายในวงกลมและลากตัวชี้ เมื่อต้องการขยายหรือย่อ ให้ใช้แถบเลื่อนใต้รูปถ่าย

  ปรับรูปถ่ายและเลือก นำไปใช้
 5. เลือก นำไปใช้ แล้วเลือก บันทึก

เชื่อมโยงที่ติดต่อ

คุณสามารถเชื่อมโยงที่ติดต่อเพื่อระบุว่าที่ติดต่อเกี่ยวข้องกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีหลายเอนทรีสำหรับบุคคลคนเดียวกัน ที่ติดต่อที่เชื่อมโยงกันจะปรากฏขึ้นเป็นที่ติดต่อเดียว

เมื่อต้องการเชื่อมโยงที่ติดต่อด้วยตนเอง:

 • บนหน้า บุคคล ให้เลือกที่ติดต่ออย่างน้อยสองรายการ แล้วเลือก เชื่อมโยงที่ติดต่อ ในบานหน้าต่างด้านขวา

เมื่อต้องการเชื่อมโยงที่ติดต่อโดยใช้ตัวเลือก ล้างข้อมูลที่ติดต่อ:

 • บนหน้า บุคคล ให้เลือก จัดการ บนแถบเครื่องมือ แล้วเลือก ล้างข้อมูลที่ติดต่อ คุณจะเห็นที่ติดต่อใดๆ ที่มีชื่อ ที่อยู่อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์เดียวกัน

 • เลือกที่ติดต่อที่คุณต้องการเชื่อมโยง แล้วเลือก ล้างข้อมูล

เมื่อต้องการยกเลิกการเชื่อมโยงที่ติดต่อ:

 • บนหน้า บุคคล ให้เลือกที่ติดต่อ เลือก ที่ติดต่อที่เชื่อมโยง บนแถบเครื่องมือ แล้วเลือก ยกเลิกการเชื่อมโยง

สร้างรายการที่ติดต่อ

รายการที่ติดต่อ คือคอลเลกชันของที่ติดต่อและที่อยู่อีเมล และมีประโยชน์สำหรับการส่งอีเมลถึงกลุ่มบุคคล ตัวอย่างเช่น สร้างรายการที่ติดต่อชื่อว่า ชมรมหนังสือของฉัน และเพิ่มสมาชิกทั้งหมดของชมรมหนังสือของคุณลงในนี้ เมื่อคุณต้องการส่งอีเมลถึงทุกคนในชมรม แค่เพิ่ม ชมรมหนังสือของฉัน ในบรรทัด ถึง ของอีเมล

หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น รายการที่ติดต่อจะถูกสร้างขึ้นในโฟลเดอร์ รายการที่ติดต่อ ถ้าคุณต้องการบันทึกรายการที่ติดต่อในโฟลเดอร์อื่น ให้เลือกโฟลเดอร์ก่อนที่คุณจะเลือก ใหม่ > รายการที่ติดต่อ หลังจากคุณสร้างรายการที่ติดต่อในโฟลเดอร์ จะไม่สามารถย้ายที่ติดต่อไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นได้

 1. บนหน้า บุคคล บนแถบเครื่องมือ ให้เลือก ใหม่ > รายการที่ติดต่อ

  สกรีนช็อตของเมนู ใหม่ ที่มี รายการที่ติดต่อ ที่เลือกอยู่

 2. ใส่ชื่อของรายการ แล้วเพิ่มที่ติดต่อหรือที่อยู่อีเมล ที่ติดต่อทั้งหมดในรายการที่ติดต่อต้องมีที่อยู่อีเมล

 3. เลือก สร้าง

เพิ่มที่ติดต่อเพิ่มเติมลงในรายการที่ติดต่อ

 1. บนหน้า บุคคล ให้เลือก รายการที่ติดต่อ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย

 2. เลือกรายการที่ติดต่อ แล้วเลือก แก้ไข

 3. เพิ่มที่ติดต่อหรือที่อยู่อีเมล

  หมายเหตุ: ถ้าที่ติดต่อไม่มีที่อยู่อีเมล คุณไม่สามารถเพิ่มที่ติดต่อนั้นลงในรายการที่ติดต่อ

 4. เลือก บันทึก

นำที่ติดต่อออกจากรายการที่ติดต่อ

 1. บนหน้า บุคคล ให้เลือก รายการที่ติดต่อ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย

 2. เลือกรายการที่ติดต่อ แล้วเลือก แก้ไข

 3. เลือก x สำหรับที่ติดต่อที่คุณต้องการนำออก

 4. เลือก บันทึก

ค้นหารายการที่ติดต่อ

 • บนหน้า บุคคล ให้เลือก รายการที่ติดต่อ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย หรือค้นหาชื่อของรายการที่ติดต่อ

ลบที่ติดต่อหรือรายชื่อที่ติดต่อ

ดู: ลบหรือคืนค่าที่ติดต่อหรือรายชื่อที่ติดต่อใน Outlook.com

คำแนะนำสำหรับ Outlook.com แบบคลาสสิก

สร้างที่ติดต่อหรือรายการที่ติดต่อ

สร้างที่ติดต่อหรือรายการที่ติดต่อตั้งแต่เริ่มต้น

 1. ใน Outlook.com เลือก บุคคล ที่อยู่ด้านล่างของหน้า

  สกรีนช็อตของปุ่ม บุคคล ที่อยู่ด้านล่างของบานหน้าต่างนำทาง

 2. ด้านล่าง ที่ติดต่อของคุณ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการสร้างที่ติดต่อในนั้น

 3. บนแถบเครื่องมือ เลือก ใหม่ ลูกศรลง > ที่ติดต่อ หรือ รายการที่ติดต่อ

 4. ใส่รายละเอียดสำหรับที่ติดต่อหรือรายการที่ติดต่อ

 5. เลือก บันทึกบันทึก

  หมายเหตุ: หลังจากที่คุณสร้างที่ติดต่อ คุณจะไม่สามารถย้ายที่ติดต่อนั้นไปยังโฟลเดอร์อื่นได้ เมื่อต้องการเก็บรายการที่ติดต่อไว้ในโฟลเดอร์อื่นหลังจากที่คุณสร้างรายการที่ติดต่อ คุณสามารถลบที่ติดต่อ แล้วสร้างใหม่อีกครั้งในโฟลเดอร์อื่น

สร้างที่ติดต่อจากข้อความอีเมล

 1. ใน Outlook.com เลือก จดหมาย ที่อยู่ด้านล่างของหน้า

  สกรีนช็อตของปุ่ม จดหมาย ในบานหน้าต่างนำทาง

 2. เปิดข้อความอีเมลในบานหน้าต่างการอ่าน แล้วเลือกชื่อของผู้ส่งหรือผู้รับที่คุณต้องการเพิ่มลงในที่ติดต่อของคุณ

 3. บนบัตรโปรไฟล์ที่เปิดขึ้น ให้เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม > เพิ่มไปยังที่ติดต่อ

  สกรีนช็อตของเคอร์เซอร์เหนือเพิ่มลงในที่ติดต่อในเมนูการกระทำเพิ่มเติม

 4. ใส่รายละเอียดสำหรับที่ติดต่อ

 5. เลือก บันทึกบันทึก

  หมายเหตุ: หลังจากที่คุณบันทึกที่ติดต่อใหม่ ที่ติดต่อจะถูกเพิ่มลงในโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ ของคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณสร้างที่ติดต่อด้วยวิธีนี้ คุณจะไม่สามารถบันทึกที่ติดต่อนั้นลงในโฟลเดอร์อื่นหรือย้ายไปยังโฟลเดอร์อื่นได้

แก้ไขที่ติดต่อหรือรายการที่ติดต่อ

 1. ใน Outlook.com เลือกตัวเปิดใช้แอป เลือกตัวเปิดใช้แอป > ไทล์ บุคคล

 2. เลือกที่ติดต่อหรือรายการที่ติดต่อที่คุณต้องการแก้ไข แล้วเลือก แก้ไข

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นปุ่ม แก้ไข แสดงว่าที่ติดต่ออาจมาจาก Skype for Business หรือบัญชีผู้ใช้เครือข่ายสังคมที่เชื่อมต่อกัน เมื่อต้องการแก้ไขที่ติดต่อ ให้เปิด Skype for Business หรือใช้เว็บเบราว์เซอร์เพื่อเปิดบัญชีผู้ใช้เครือข่ายสังคมของคุณที่มีที่ติดต่อนั้นอยู่

  สกรีนช็อตของปุ่มแก้ไขภายใต้แถบนำทาง Outlook

 3. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

 4. เลือก บันทึกบันทึก

เพิ่มที่ติดต่อไปยังรายการที่ติดต่อ

 1. เลือกที่ติดต่อที่คุณต้องการเพิ่มไปยังรายการ

 2. เลือก รายการ แล้วเลือกรายการที่ติดต่อที่คุณต้องการเพิ่มที่ติดต่อ

  สกรีนช็อตของปุ่ม รายการ

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่หรือไม่

ปุ่ม ศูนย์ข้อมูลชุมชน ปุ่ม ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ดูเพิ่มเติม

ลบหรือกู้คืนที่ติดต่อหรือรายการที่ติดต่อใน Outlook.com

เพิ่มที่ติดต่อใน Outlook for Windows

เพิ่มที่ติดต่อในแอป บุคคล สำหรับ Windows 10

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×