สร้าง ดู และแก้ไขที่ติดต่อและรายการที่ติดต่อใน Outlook.com

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใช้หน้าบุคคล ในOutlook.com เพื่อดู สร้าง แก้ไขที่ติดต่อ และรายการที่ติดต่อ สร้างที่ติดต่อใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น หรือเพิ่มบุคคลเป็นติดต่อจากข้อความอีเมล คุณยังสามารถสร้างเป็นรายการที่ติดต่อสำหรับการส่งอีเมลให้กับกลุ่มของบุคคล

เมื่อต้องการไปที่หน้า บุคคล ให้ลงชื่อเข้าใช้ Outlook.com แล้วเลือก บุคคล ที่มุมล่างซ้ายของหน้า

เพิ่มที่ติดต่อเองจากตั้งแต่ต้น

 1. บนหน้า บุคคล ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการสร้างที่ติดต่อ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ

  หมายเหตุ: หลังจากที่คุณสร้างที่ติดต่อลงในโฟลเดอร์ จะไม่สามารถย้ายที่ติดต่อไปยังโฟลเดอร์อื่นได้

 2. บนแถบเครื่องมือ เลือกที่ติดต่อใหม่

  สกรีนช็อตของการสร้างติดต่อปุ่ม

 3. ใส่รายละเอียดสำหรับที่ติดต่อ เลือก เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ที่อยู่และวันเกิดของที่ติดต่อ

 4. เลือก สร้าง

สร้างที่ติดต่อจากข้อความอีเมล

 1. ใน Outlook.com ให้ไปที่ จดหมาย

 2. เปิดข้อความอีเมลในบานหน้าต่างการอ่าน แล้วเลือกชื่อของผู้ส่งหรือผู้รับที่คุณต้องการเพิ่มลงในที่ติดต่อของคุณ

 3. บนบัตรโปรไฟล์ที่เปิดขึ้น ให้เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม > เพิ่มไปยังที่ติดต่อ

  เลือกจุดสามจุดแล้วเลือก เพิ่มไปยังที่ติดต่อ

  หมายเหตุ: ที่ติดต่อใหม่จะถูกเพิ่มลงในโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ ของคุณโดยอัตโนมัติบนหน้า บุคคล เมื่อคุณสร้างที่ติดต่อด้วยวิธีนี้ คุณจะไม่สามารถบันทึกที่ติดต่อในโฟลเดอร์อื่นหรือย้ายที่ติดต่อได้ในภายหลัง

เพิ่มที่ติดต่อลงในรายการโปรด

เมื่อต้องการเพิ่มบุคคลลงในรายการโปรดของคุณ ให้เลือกที่ติดต่อ แล้วเลือก เพิ่มไปยังรายการโปรด บนแถบเครื่องมือ

เคล็ดลับ: ที่ติดต่อที่ชื่นชอบที่มีที่อยู่อีเมลจะยังแสดงขึ้นในบานหน้าต่างด้านซ้ายใน จดหมาย คุณจึงสามารถเห็นอีเมลของพวกเขาทั้งหมดในที่เดียว

ค้นหาที่ติดต่อ

ต่อไปนี้คือวิธีค้นหาที่ติดต่อบนหน้า บุคคล:

 • ใช้ ค้นหา เริ่มพิมพ์ในกล่องค้นหาเพื่อค้นหาที่ติดต่อหรือรายการที่ติดต่อ

 • เลือก รายการโปรด ที่มุมบนซ้ายเพื่อดูบุคคลที่คุณได้เพิ่มเป็นรายการโปรด

เคล็ดลับ: 

 • เลือกตัวอักษรในตัวคั่นรายการเพื่อย้ายไปมาระหว่างที่ติดต่อในรายการอย่างรวดเร็ว

 • เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงตัวอักษรที่พร้อมใช้งานอื่นๆ

ดูและแก้ไขข้อมูลที่ติดต่อ

บนหน้า บุคคล ให้เลือกที่ติดต่อในบานหน้าต่างกลางเพื่อดูหรือแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับที่ติดต่อ

 • เมื่อต้องการแก้ไขที่ติดต่อ ให้เลือก แก้ไขที่ติดต่อ ที่ด้านขวาของหน้า หรือ แก้ไข บนแถบเครื่องมือ

  สกรีนช็อตของปุ่ม แก้ไขที่ติดต่อ

สำหรับที่ติดต่อที่มีที่อยู่อีเมล คุณยังสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมบนแท็บเหล่านี้ได้:

 • ไฟล์: ไฟล์ล่าสุดที่ที่ติดต่อได้แชร์กับคุณ

 • อีเมล: ข้อความอีเมลและสิ่งที่แนบมาทางอีเมลล่าสุดระหว่างคุณและที่ติดต่อ

 • LinkedIn: ถ้าที่ติดต่อมีโปรไฟล์ LinkedIn แบบสาธารณะโดยมีอีเมลเดียวกันกับที่คุณบันทึกไว้สำหรับที่ติดต่อนั้น คุณจะเห็นข้อมูล LinkedIn ที่นี่

  หมายเหตุ: แท็บ LinkedIn อาจไม่พร้อมใช้งาน

เพิ่มรูปถ่ายให้กับที่ติดต่อของคุณ

 1. บนหน้า บุคคล ให้เลือกที่ติดต่อ

 2. เลือก แก้ไขที่ติดต่อ แล้วเลือกไอคอนกล้อง

  เลือกไอคอนกล้องเพื่อเพิ่มรูปถ่าย
 3. เลือก อัปโหลดรูปถ่าย เลือกไฟล์ที่คุณต้องการใช้ แล้วเลือก เปิด เพื่ออัปโหลด

 4. ถ้าคุณต้องการจัดตำแหน่งรูปถ่าย ให้คลิกภายในวงกลมและลากตัวชี้ เมื่อต้องการขยายหรือย่อ ให้ใช้แถบเลื่อนใต้รูปถ่าย

  ปรับรูปถ่ายและเลือก นำไปใช้
 5. เลือก นำไปใช้ แล้วเลือก บันทึก

เปลี่ยนวิธีการติดต่อจะแสดง และการเรียงลำดับ

คุณสามารถเลือกที่จะแสดงที่ติดต่อ ด้วยชื่อหรือนามสกุล และตัดสินใจว่า พวกเขากำลังเรียงลำดับ ใช้เมนูตัวกรอง ในมุมบนขวาของรายการ

ตัวอย่างเช่น เลือกโดยแสดงนามสกุลและเรียงลำดับตามนามสกุล

เชื่อมโยงที่ติดต่อ

คุณสามารถเชื่อมโยงที่ติดต่อเพื่อระบุว่าที่ติดต่อเกี่ยวข้องกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีหลายเอนทรีสำหรับบุคคลคนเดียวกัน ที่ติดต่อที่เชื่อมโยงกันจะปรากฏขึ้นเป็นที่ติดต่อเดียว

เมื่อต้องการเชื่อมโยงที่ติดต่อด้วยตนเอง:

 • บนหน้า บุคคล ให้เลือกที่ติดต่ออย่างน้อยสองรายการ แล้วเลือก เชื่อมโยงที่ติดต่อ ในบานหน้าต่างด้านขวา

เมื่อต้องการเชื่อมโยงที่ติดต่อโดยใช้ตัวเลือก ล้างข้อมูลที่ติดต่อ:

 • บนหน้า บุคคล ให้เลือก จัดการ บนแถบเครื่องมือ แล้วเลือก ล้างข้อมูลที่ติดต่อ คุณจะเห็นที่ติดต่อใดๆ ที่มีชื่อ ที่อยู่อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์เดียวกัน

 • เลือกที่ติดต่อที่คุณต้องการเชื่อมโยง แล้วเลือก ล้างข้อมูล

เมื่อต้องการยกเลิกการเชื่อมโยงที่ติดต่อ:

 • บนหน้า บุคคล ให้เลือกที่ติดต่อ เลือก ที่ติดต่อที่เชื่อมโยง บนแถบเครื่องมือ แล้วเลือก ยกเลิกการเชื่อมโยง

สร้างรายการที่ติดต่อ

ในรายการที่ติดต่อคือ ชุดของที่อยู่อีเมล นั้นมีประโยชน์ในการส่งอีเมลให้กับกลุ่มของบุคคล รายการที่ติดต่อในบางครั้งเรียกว่าการแจกจ่าย

ตัวอย่างเช่น สร้างรายการติดต่อของฉันชมรมสมุดรายชื่อที่มีชื่อ และเพิ่มสมาชิกทั้งหมดของชมรมสมุดรายชื่อของคุณ เมื่อคุณต้องการส่งข้อความอีเมลให้กับทุกคนในการออกกำลังกาย เพิ่มชมรมสมุดรายชื่อของฉันแค่ในบรรทัดถึง ของอีเมล

หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น รายการที่ติดต่อจะถูกสร้างขึ้นในโฟลเดอร์รายการที่ติดต่อ ถ้าคุณต้องการบันทึกรายการติดต่อในโฟลเดอร์อื่น เลือกโฟลเดอร์ก่อนที่คุณเลือกรายการที่ติดต่อใหม่ หลังจากที่คุณสร้างรายการติดต่อในโฟลเดอร์ จะไม่สามารถย้ายไปยังโฟลเดอร์อื่น

 1. บนหน้าบุคคล บนแถบเครื่องมือ เลือกลูกศรถัดจากที่ติดต่อใหม่ จากนั้น เลือกรายการที่ติดต่อใหม่

  สกรีนช็อตของการสร้างติดต่อเมนูกับที่ติดต่อใหม่รายการที่เลือก

 2. ใส่ชื่อสำหรับรายการ แล้วเพิ่มชื่อ หรือที่อยู่อีเมล

 3. เลือก สร้าง

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการจัดกลุ่มที่ติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่มากกว่าการส่งอีเมล คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์แทน จากนั้น เพิ่มที่ติดต่อลงในโฟลเดอร์

เพิ่มบุคคลลงในรายการที่ติดต่อ

 1. บนหน้า บุคคล ให้เลือก รายการที่ติดต่อ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย

 2. เลือกรายการที่ติดต่อ แล้วเลือก แก้ไข

 3. ใส่ชื่อ หรือที่อยู่อีเมล

 4. เลือก บันทึก

การเอาที่อยู่อีเมออกจากรายการติดต่อ

 1. บนหน้า บุคคล ให้เลือก รายการที่ติดต่อ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย

 2. เลือกรายการที่ติดต่อ แล้วเลือก แก้ไข

 3. เลือกที่x สำหรับอยู่ชื่อหรืออีเมลที่คุณต้องการเอาออก

 4. เลือก บันทึก

ค้นหารายการที่ติดต่อ

 • บนหน้า บุคคล ให้เลือก รายการที่ติดต่อ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย หรือค้นหาชื่อของรายการที่ติดต่อ

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่หรือไม่

ปุ่ม ศูนย์ข้อมูลชุมชน ปุ่ม ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ดูเพิ่มเติม

นำเข้าที่ติดต่อไปยัง Outlook.com

Outlook เวอร์ชันใดที่ฉันได้อย่างไร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×