สร้างไฟล์ PDF ที่สามารถเข้าถึงได้

การเพิ่มแท็กการช่วยสำหรับการเข้าถึงไฟล์ PDF จะทำให้โปรแกรมอ่านหน้าจอและเทคโนโลยีช่วยเหลืออื่นๆ อ่านและนำทางไปเอกสารได้ง่ายขึ้น ด้วยสารบัญ ไฮเปอร์ลิงก์ บุ๊กมาร์ก ข้อความแสดงแทน และอื่นๆ แท็กการช่วยสำหรับการเข้าถึงยังทำให้สามารถอ่านข้อมูลบนอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน เช่น จอแสดงผลขนาดใหญ่ ผู้ช่วยดิจิทัลส่วนบุคคล (PDAs) และโทรศัพท์มือถือ ใน Word สำหรับ Windows, Mac และใน Word Oline คุณสามารถเพิ่มแท็กโดยอัตโนมัติเมื่อคุณบันทึกไฟล์เป็นรูปแบบ PDF

เตรียมไฟล์ต้นฉบับของคุณ การแท็กจะช่วยให้ PDF ของคุณสามารถเข้าถึงได้ แต่คุณควรตรวจสอบไฟล์ต้นฉบับของคุณก่อนบันทึกเป็น PDF

ทำตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อช่วยติดตามและแก้ไขปัญหาการเข้าถึง เช่น ไม่เห็นข้อความแสดงแทน ก่อนที่จะเกิดปัญหานี้กับผู้ทุพพลภาพ

ถ้าคุณกำลังทำงานในแอปอื่นเช่น Publisher หรือ Visio สามารถใช้คำแนะนำจำนวนมากในบทความเหล่านี้ได้ เช่น ต้องเพิ่มข้อความแสดงแทนสำหรับตารางและรูปภาพเสมอ และเพื่อใช้หัวเรื่องและสไตล์ย่อหน้าสำหรับข้อความ

บันทึก PDF ที่สามารถเข้าถึงได้ใน Office

ประเภทของไฟล์ที่คุณสามารถบันทึกเป็น PDF ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์ม ตัวอย่าง จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows คุณสามารถบันทึกเอกสาร Word เวิร์กบุ๊ก Excel งานนำเสนอ PowerPoint สิ่งพิมพ์ Publisher หรือรูปวาด Visio เมื่อต้องการดูตัวเลือกไฟล์สำหรับแพลตฟอรม์ ให้เลือกแท็บสำหรับแพลตฟอร์มนั้น

บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows คุณสามารถบันทึกไฟล์ของคุณเป็น PDF ที่แท็กไว้ได้ โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้

Office 2016

 1. คลิก ไฟล์ > บันทึกเป็น แล้วเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกไฟล์ของคุณ

 2. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้เลือก PDF ในรายการ บันทึกเป็นชนิด

 3. คลิก ตัวเลือก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แท็กโครงสร้างเอกสารสำหรับการช่วยสำหรับการเข้าถึง เอาไว้แล้ว จากนั้นคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

Office 2013

 1. คลิกแท็บ ไฟล์ แล้วคลิก บันทึกเป็น

 2. ภายใต้ เลือกตำแหน่ง ให้เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกไฟล์

 3. ภายใต้ เลือกโฟลเดอร์ ให้เลือกโฟลเดอร์ที่คุณใช้งานอยู่ หรือคลิก เรียกดูโฟลเดอร์เพิ่มเติม เพื่อเลือกโฟลเดอร์อื่น

 4. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้คลิกลูกศรที่อยู่ในรายการ บันทึกเป็นชนิด จากนั้นคลิก PDF

 5. คลิก ตัวเลือก

 6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แท็กโครงสร้างเอกสารสำหรับการช่วยสำหรับการเข้าถึง เอาไว้แล้ว จากนั้นคลิก ตกลง

 7. คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

Office 2010

 1. คลิกแท็บ ไฟล์ แล้วคลิก บันทึกเป็น

 2. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้คลิกลูกศรที่อยู่ในรายการ บันทึกเป็นชนิด จากนั้นคลิก PDF

 3. คลิก ตัวเลือก

 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แท็กโครงสร้างเอกสารสำหรับการช่วยสำหรับการเข้าถึง เอาไว้แล้ว จากนั้นคลิก ตกลง

 5. คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

หลังจากที่คุณสร้างเอกสาร Word บน Mac คุณสามารถบันทึกไฟล์ของคุณเป็น PDF ที่แท็กไว้ได้ โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้

บันทึก PDF ที่เข้าถึงได้ด้วย Mac for Office

 1. เลือก ไฟล์ > บันทึกเป็น (หรือกด Command+Shift+S) แล้วพิมพ์ชื่อไฟล์ในกล่องข้อความ บันทึกเป็น จากนั้นเลือกตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกไฟล์

 2. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้ไปที่กล่องดร็อปดาวน์ รูปแบบไฟล์ ใช้ลูกศรลงเพื่อเรียกดูผ่านประเภทไฟล์ แล้วเลือก PDF

 3. เลือกปุ่มตัวเลือก “ดีที่สุดสำหรับการแจกจ่ายอิเล็กทรอนิกส์และการช่วยสำหรับการเข้าถึง (ใช้บริการออนไลน์ของ Microsoft)” ซึ่งจะทำให้มั่นใจว่าแท็ก PDF แล้ว

 4. เลือก บันทึก

  หมายเหตุ: ที่ Microsoft ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญกับเรามาก เมื่อต้องการแปลงเอกสาร Word เป็น PDF เราจะส่งเอกสารไปยังบริการ Microsoft ที่มีความปลอดภัยผ่านอินเทอร์เน็ตสำหรับคอนเวอร์ชั่น จากนั้นไฟล์ที่แปลงแล้วจะถูกส่งกลับไปยังอุปกรณ์ของคุณทันที บริการออนไลน์ของไมโครซอฟท์จะไม่เก็บเนื้อหาใดๆ ของไฟล์บนเซิร์ฟเวอร์ของเรา คุณสามรถบันทึกไฟล์ที่แปลงแล้วในตำแหน่งที่คุณต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ทำไปบริการออนไลน์ของ Microsoft จึงจำเป็นต้องแปลงไฟล์ Office บางไฟล์

Word Online คุณสามารถดาวน์โหลดเอกสารเป็น PDF ได้

 1. บน Ribbon ให้เลือกปุ่ม ไฟล์

 2. เลือกตัวเลือก บันทึกเป็น

 3. ในบานหน้าต่าง บันทึกเป็น ให้เลือก ดาวน์โหลดเป็น PDF เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ Microsoft Word Online คุณจะเห็นลิงก์เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF ของคุณ

 4. เลือก คลิกที่นี่เพื่อดูเวอร์ชัน PDF ของเอกสารของคุณ แล้วกด Enter

 5. ในแผงการแจ้งเตือน ให้ค้นหาชื่อของเอกสารของคุณภายใต้ การดาวน์โหลดปัจจุบัน แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการบันทึกในตำแหน่งเริ่มต้น ให้เลือก บันทึก

  • เมื่อต้องการบันทึกในตำแหน่งที่ตั้งอื่น ให้กด บันทึกเป็น ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น คุณสามารถพิมพ์ชื่อไฟล์ใหม่และเลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ คลิกปุ่ม บันทึก

 6. ถ้าคุณต้องการเปิดเอกสารหรือโฟลเดอร์ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการในแถบการแจ้งเตือน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×