สร้างไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) เพื่อบันทึกข้อมูลของคุณ

สร้างไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) เพื่อบันทึกข้อมูลของคุณ

Important:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

 1. จากกล่องจดหมายเข้า เลือกรายการใหม่ >รายการเพิ่มเติม >ไฟล์ข้อมูล Outlook

 2. ใส่ชื่อไฟล์

 3. เมื่อต้องการเพิ่มรหัสผ่าน เครื่องหมายในกล่องเพิ่มรหัสผ่านเพิ่มเติม

 4. เลือกตกลง พิมพ์รหัสผ่านในกล่องข้อความรหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่าน และเลือกตกลง อีกครั้ง

  ถ้าคุณตั้งค่ารหัสผ่าน คุณจะต้องใส่รหัสผ่านทุกครั้งที่ไฟล์ข้อมูลถูกเปิดขึ้น ตัวอย่างเช่น เมื่อ Outlook เริ่มทำงาน หรือเมื่อคุณเปิดไฟล์ข้อมูลใน Outlook

สร้างไฟล์ข้อมูล Outlook ใหม่

เกี่ยวกับแฟ้มข้อมูล Outlook (.pst และ .ost)

เมื่อคุณเรียกใช้ Outlook ครั้งแรก ไฟล์ข้อมูลที่จำเป็นจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

บางครั้งคุณจำเป็นต้องมีไฟล์ข้อมูลเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น ข้อความและรายการเก่าที่ไม่ได้ใช้เป็นประจำ สามารถถูกเก็บถาวรไว้ใน ไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ได้ หรือถ้ากล่องจดหมายออนไลน์ของคุณใกล้เต็มโควตาของพื้นที่เก็บ คุณก็สามารถย้ายบางรายการไปที่ไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ได้ด้วย

ไฟล์ข้อมูล outlook (.pst) จะถูกบันทึกบนคอมพิวเตอร์ของคุณในโฟลเดอร์ไฟล์เอกสาร\ outlook

ไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ใช้สำหรับบัญชีผู้ใช้อีเมล POP3 นอกจากนี้ ไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) จะถูกใช้ เมื่อคุณต้องการสร้างที่เก็บถาวรหรือไฟล์สำรองจากบัญชีผู้ใช้ใดๆ ของคุณใน Outlook

บัญชีผู้ใช้บางบัญชีจะใช้ไฟล์ข้อมูล Outlook แบบออฟไลน์ (.ost) ซึ่งเป็นสำเนาที่ซิงโครไนซ์ของข้อความซึ่งบันทึกอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ และสามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์และแอปพลิเคชันหลายชนิด เช่น Outlook บัญชีผู้ใช้เหล่านี้ประกอบด้วยบัญชีผู้ใช้ IMAP, Microsoft Exchange Server และ Outlook.com

ไฟล์ข้อมูล Outlook แบบออฟไลน์จะถูกบันทึกในโฟลเดอร์ ไดรฟ์:\ผู้ใช้\user\AppData\Local\Microsoft\Outlook ไม่จำเป็นต้องสำรองไฟล์ข้อมูล Outlook แบบออฟไลน์ (.ost) เนื่องจากไฟล์นั้นเป็นสำเนาของข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ ถ้าคุณตั้งค่าบัญชีผู้ใช้อีกครั้งหรือตั้งค่าบัญชีผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น สำเนาที่ซิงโครไนซ์ของข้อความจะถูกดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์

เกี่ยวกับแฟ้มข้อมูล Outlook

เมื่อบันทึกรายการของคุณบนคอมพิวเตอร์ของคุณ Outlook ใช้แฟ้มข้อมูลชื่อไฟล์โฟลเดอร์ส่วนบุคคลของ Outlook (.pst) ถ้าคุณกำลังใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange รายการของคุณถูกส่งไปโดยปกติแล้ว และบันทึกไว้บนเซิร์ฟเวอร์อีเมลของ เมื่อต้องการอนุญาตให้คุณสามารถทำงานกับข้อความของคุณแม้ว่าคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์อีเมล Outlook มีออฟไลน์ ซึ่งจะถูกบันทึกในไฟล์โฟลเดอร์แบบออฟไลน์ (.ost) บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ความแตกต่างหลักระหว่างชนิดแฟ้มข้อมูล Outlook ทั้งสองชนิดคือ

 • ใช้ไฟล์.ost outlook ก็ต่อเมื่อคุณมีบัญชีผู้ใช้ Exchange และเลือกที่จะทำงานแบบออฟไลน์ หรือคุณใช้โหมด Cached Exchange

 • ไฟล์.pst ของ outlook จะใช้ สำหรับPOP3, IMAP, HTTP บัญชีผู้ใช้ เมื่อคุณต้องการสร้างไฟล์สำรองของโฟลเดอร์ Outlook และรายการหรือเก็บถาวรบนคอมพิวเตอร์ของคุณ รวมถึงบัญชีผู้ใช้ Exchange คุณต้องสร้าง และใช้ไฟล์.pst เพิ่มเติม

เมื่อคุณเรียกใช้ Outlook เป็นครั้งแรก จะมีการสร้างแฟ้มข้อมูลที่จำเป็นขึ้นโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม จะมีหลายๆ ครั้งที่คุณจะสร้างแฟ้มข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมา ตัวอย่างเช่น รายการแบบเก็บถาวรสามารถบันทึกลงในแฟ้ม.pst แฟ้มอื่นๆ ได้ นอกจากนี้คุณอาจเก็บโครงการต่างๆ ไว้ในแฟ้ม .pst ของแต่ละโครงการได้

สร้างแฟ้ม .pst file ในรูปแบบ Outlook 2003 Office Outlook 2007

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว Outlook จะสร้างแฟ้ม .pst ในรูปแบบแฟ้มล่าสุด ซึ่งสนับสนุนแฟ้มที่ใหญ่กว่าและชุดอักขณะ Unicode โดยรูปแบบแฟ้มนี้จะไม่สามารถอ่านได้ใน Microsoft Outlook 97, 98, 2000 หรือ 2002

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้ชี้ไปที่ สร้าง แล้วคลิก แฟ้มข้อมูล Outlook

 2. คลิก Office Outlook Personal Folders File (.pst) แล้วคลิก ตกลง

 3. ในกล่องโต้ตอบ สร้างหรือเปิดแฟ้มข้อมูล Outlook ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อสำหรับแฟ้ม แล้วคลิก ตกลง

 4. ในกล่องโต้ตอบ การสร้าง Microsoft Personal Folders ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อที่ใช้แสดงสำหรับโฟลเดอร์ .pst

  Note: การระบุชื่อที่ใช้แสดงช่วยให้คุณสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างแฟ้มข้อมูลต่างๆ ของ Outlook เมื่อคุณทำงานกับแฟ้มข้อมูล .pst มากกว่าหนึ่งแฟ้มข้อมูล เราแนะนำให้คุณพิมพ์ชื่อที่มีความหมายสำหรับคุณ

 5. ถ้าคุณต้องการใช้รหัสผ่านเพื่อป้องกันแฟ้มข้อมูล ภายใต้ รหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่านในกล่องข้อความ รหัสผ่าน และกล่องข้อความ ยืนยันรหัสผ่าน

  Note: เพื่อความปลอดภัยที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น เมื่อคุณพิมพ์จะปรากฏให้เห็นเฉพาะจุดเท่านั้น

  กล่องโต้ตอบการสร้าง Microsoft Personal Folders

  1. พิมพ์ชื่อที่มีความหมายกับคุณ

  2. ถ้าคุณต้องการ ให้พิมพ์รหัสผ่านสำหรับแฟ้มข้อมูลนี้

  3. ถ้าคุณต้องการ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกรหัสผ่านนี้ในรายการรหัสผ่านของคุณ ถ้าคุณไม่ต้องการได้รับการพร้อมท์สำหรับรหัสผ่านของแฟ้มข้อมูลทุกครั้งที่คุณเปิดแฟ้ม

  ข้อมูลรหัสผ่าน

  รหัสผ่านของคุณสามารถมีได้ถึง 15 อักขระ

  ให้ใช้รหัสผ่านที่คาดเดายาก ซึ่งประกอบด้วยทั้งตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก ตัวเลข และสัญลักษณ์ รหัสผ่านที่คาดเดาง่ายจะไม่ได้นำอักขระหลากประเภทดังกล่าวมาผสมกัน รหัสผ่านที่คาดเดายาก เช่น Y6dh!et5 รหัสผ่านที่คาดเดาง่าย เช่น House27 รหัสผ่านควรมีความยาวของอักขระอย่างน้อย 8 ตัว วลีรหัสผ่านที่มีอักขระ 14 ตัวหรือมากกว่าจะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  เป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องจดจำรหัสผ่านของคุณ หากคุณลืมรหัสผ่าน Microsoft จะไม่สามารถเรียกคืนรหัสผ่านให้ โปรดเก็บรหัสผ่านที่คุณจดบันทึกไว้ในที่ปลอดภัย และห่างจากข้อมูลที่ใช้รหัสผ่านนั้นเพื่อป้องกัน

  ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกรหัสผ่านนี้ในรายการรหัสผ่านของคุณ ให้จดบันทึกรหัสผ่านไว้ ในกรณีที่คุณต้องการเปิดแฟ้ม .pst บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เฉพาะในกรณีที่บัญชีผู้ใช้ Microsoft Windows ได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่าน และไม่มีผู้อื่นสามารถเข้าถึงบัญชีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ของคุณเท่านั้น

  Important: Microsoft ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP), หรือผู้ดูแลระบบอีเมลของคุณไม่สามารถเข้าถึงรหัสผ่านของคุณ และ ไม่สามารถจะช่วยคุณกู้คืนเนื้อหาของไฟล์.pst ถ้าคุณลืมรหัสผ่าน

ชื่อของโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้องกับแฟ้มข้อมูลจะปรากฏอยู่ในรายการโฟลเดอร์ เมื่อคุณต้องการแสดงรายการโฟลเดอร์ บนเมนู ไป ให้คลิก รายการโฟลเดอร์ ซึ่งตามค่าเริ่มต้น โฟลเดอร์นี้จะมีชื่อว่า โฟลเดอร์ส่วนบุคคล

สร้างแฟ้ม .pst ในรูปแบบ Outlook 97-2002

เมื่อต้องการสร้างแฟ้มข้อมูลที่เข้ากันได้กับ Outlook 97, 98, 2000 หรือ 2002 คุณสามารถสร้าง Outlook 97-2002 Personal Folders File (.pst) โดยรูปแบบแฟ้มสำหรับแฟ้ม .pst นี้จะเป็นรูปแบบเดียวกันกับที่มีอยู่ใน Outlook 97, 98, 2000 และ 2002

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้ชี้ไปที่ สร้าง แล้วคลิก แฟ้มข้อมูล Outlook

 2. คลิก Outlook 97-2002 Personal Folders File (.pst) แล้วคลิก ตกลง

 3. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อสำหรับแฟ้มนั้น แล้วคลิก ตกลง

 4. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อที่ใช้แสดงสำหรับโฟลเดอร์ .pst

 5. ถ้าคุณต้องการป้องกันแฟ้มข้อมูลของคุณด้วยรหัสผ่าน ภายใต้ รหัสผ่านให้พิมพ์รหัสผ่านของคุณในกล่องข้อความ รหัสผ่าน และ ยืนยันรหัสผ่าน

  Note: เพื่อความปลอดภัยที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น เมื่อคุณพิมพ์จะปรากฏให้เห็นเฉพาะจุดเท่านั้น

  ข้อมูลรหัสผ่าน

  รหัสผ่านของคุณสามารถมีได้ถึง 15 อักขระ

  ใช้รหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากที่รวมตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข และสัญลักษณ์ รหัสผ่านไม่บ่งบอกทิศทางห้ามผสมองค์ประกอบเหล่านี้ รหัสผ่านที่คาดเดาได้ยาก: Y6dh ! et5 รหัสผ่าน: House27 รหัสผ่านใหม่ควรเป็นอย่าง น้อย 8 อักขระ วลีที่ใช้อักขระอย่าง น้อย 14 ดียิ่งขึ้นได้ .

  เป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องจดจำรหัสผ่านของคุณ หากคุณลืมรหัสผ่าน Microsoft จะไม่สามารถเรียกคืนรหัสผ่านให้ โปรดเก็บรหัสผ่านที่คุณจดบันทึกไว้ในที่ปลอดภัย และห่างจากข้อมูลที่ใช้รหัสผ่านนั้นเพื่อป้องกัน

  ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกรหัสผ่านนี้ในรายการรหัสผ่านของคุณ ให้จดบันทึกรหัสผ่านไว้ในกรณีที่คุณต้องการเปิดแฟ้ม .pst บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เฉพาะในกรณีที่บัญชีผู้ใช้ Microsoft Windows ของคุณได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่าน และไม่มีผู้อื่นสามารถเข้าถึงบัญชีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ของคุณได้

  Important: Microsoft ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP), หรือผู้ดูแลระบบอีเมลของคุณไม่สามารถเข้าถึงรหัสผ่านของคุณ และ ไม่สามารถจะช่วยคุณกู้คืนเนื้อหาของไฟล์.pst ถ้าคุณลืมรหัสผ่าน

ชื่อของโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้องกับแฟ้มข้อมูลจะปรากฏอยู่ในรายการโฟลเดอร์ เมื่อคุณต้องการแสดงรายการโฟลเดอร์ บนเมนู ไป ให้คลิก รายการโฟลเดอร์ ซึ่งตามค่าเริ่มต้น โฟลเดอร์นี้จะมีชื่อว่า โฟลเดอร์ส่วนบุคคล

Note: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×