สร้างไทม์ไลน์ PivotTable เพื่อกรองวันที่

สร้างไทม์ไลน์ PivotTable เพื่อกรองวันที่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

แทนที่จะลองเล่นกับตัวกรองเพื่อให้แสดงวันที่ คุณสามารถใช้ไทม์ไลน์ PivotTable ได้ ซึ่งเป็นกล่องที่คุณสามารถเพิ่มให้กับ PivotTable ของคุณ ที่ช่วยให้คุณสามารถกรองตามเวลา และขยายดูช่วงเวลาที่คุณต้องการได้ คลิก วิเคราะห์ > แทรกไทม์ไลน์ เพื่อเรียกใช้

ไทม์ไลน์

เหมือนกับ ตัวแบ่งส่วนข้อมูลที่คุณสร้างเพื่อกรองข้อมูลคุณสามารถแทรกไทม์ไลน์เพียงครั้งเดียว และเก็บไว้กับ PivotTable ของคุณเพื่อเปลี่ยนช่วงเวลาได้อย่างรวดเร็ว วิธีการมีดังนี้

  1. คลิกที่ไหนก็ได้ใน PivotTable เพื่อแสดง เครื่องมือ PivotTable

เครื่องมือ PivotTable

  1. คลิก วิเคราะห์ > แทรกไทม์ไลน์

แทรกไทม์ไลน์บนแท็บ วิเคราะห์

  1. ในกล่องโต้ตอบ แทรกไทม์ไลน์ ให้เลือกกล่องของเขตข้อมูลวันที่ที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

กล่องโต้ตอบ แทรกไทม์ไลน์

ใช้ไทม์ไลน์เพื่อกรองตามช่วงเวลา

เมื่อมีไทม์ไลน์ของคุณแล้ว คุณพร้อมที่จะกรองตามช่วงเวลาได้จากหนึ่งในสี่ระดับเวลา (ปี ไตรมาส เดือน หรือวัน)

  1. คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากระดับเวลาที่แสดง และเลือกแบบที่คุณต้องการ

ลูกศรระดับเวลา

  1. ลากแถบเลื่อนไทม์ไลน์ไปที่ช่วงเวลาที่คุณต้องการวิเคราะห์

ตัวเลื่อนไทม์ไลน์

  1. ในตัวควบคุม Timespan ให้คลิกไทล์ช่วงเวลาและลากเพื่อรวมไทล์เพิ่มเติมเพื่อเลือกช่วงวันที่ที่คุณต้องการ ใช้จุดจับ Timespan เพื่อปรับช่วงวันที่บนด้านใดด้านหนึ่งก็ได้

จุดจับการเลือก Timespan

  1. เมื่อต้องการล้างไทม์ไลน์ ให้คลิกปุ่ม ล้างตัวกรอง ปุ่ม ล้างตัวกรอง

เคล็ดลับ:  ถ้าคุณต้องการรวมตัวแบ่งส่วนข้อมูลกับไทม์ไลน์เพื่อกรองเขตข้อมูลวันที่เดียวกัน คุณสามารถทำได้โดยการเลือกกล่อง อนุญาตให้ใช้หลายตัวกรองกับแต่ละเขตข้อมูล ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก PivotTable (เครื่องมือ PivotTable > วิเคราะห์ > ตัวเลือก > แท็บ ผลรวมและตัวกรอง)

กำหนดไทม์ไลน์เอง

เมื่อไทม์ไลน์ครอบคลุมข้อมูล PivotTable ของคุณ คุณสามารถย้ายไทม์ไลน์นั้นไปยังตำแหน่งที่ดีกว่าเดิมและเปลี่ยนขนาดได้ คุณยังสามารถเปลี่ยนสไตล์ของไทม์ไลน์ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ ถ้าคุณมีมากกว่าหนึ่งไทม์ไลน์

  • เมื่อต้องการย้ายไทม์ไลน์ เพียงแค่ลากไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของไทม์ไลน์ ให้คลิกไทม์ไลน์ แล้วลากจุดจับปรับขนาดให้ได้ขนาดที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสไตล์ของไทม์ไลน์ ให้คลิกไทม์ไลน์เพื่อแสดง เครื่องมือไทม์ไลน์ แล้วเลือกสไตล์ที่คุณต้องการบนแท็บ ตัวเลือก

สไตล์ของไทม์ไลน์ บนแท็บ ตัวเลือก ของเครื่องมือไทม์ไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PivotTable

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×