สร้างไทม์ไลน์ใน Office 2016 for Mac

เมื่อคุณต้องการแสดงลำดับของเหตุการณ์ เช่น หลักเป้าหมายของโครงการหรือเหตุการณ์ คุณสามารถใช้ไทม์ไลน์กราฟิก SmartArt ได้ หลังจากที่สร้างไทม์ไลน์แล้ว คุณสามารถเพิ่มเหตุการณ์ ย้ายเหตุการณ์ เปลี่ยนเค้าโครงและสี และนำสไตล์ต่างๆ ไปใช้ได้

ตัวอย่างกราฟิกไทม์ไลน์
 1. ในแท็บ แทรก ให้คลิก SmartArt > ดำเนินการ

  แทรก SmartArt บนแท็บ แทรก
 2. คลิก ไทม์ไลน์พื้นฐาน หรือกราฟิกที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอื่นๆ

  แทรกไทม์ไลน์พื้นฐาน
 3. คลิกพื้นที่ที่สำรองไว้ [ข้อความ] แล้วใส่รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์

  เคล็ดลับ: คุณสามารเปิด บานหน้าต่างข้อความ และใส่ข้อความของคุณที่นี่ ในแท็บ การออกแบบ SmartArt ให้คลิก บานหน้าต่างข้อความ

ในบทความนี้

เพิ่มเหตุการณ์ลงในไทม์ไลน์ของคุณ

 1. คลิกรูปร่างในไทม์ไลน์

  คลิกรูปร่างในไทม์ไลน์
 2. ในแท็บ การออกแบบ SmartArt ให้คลิก เพิ่มรูปร่าง จากนั้นคลิก เพิ่มรูปร่างก่อน หรือ เพิ่มรูปร่างหลัง

  เพิ่มรูปร่างก่อนหรือหลัง
 3. ใส่ข้อความที่คุณต้องการ

ย้ายเหตุการณ์ในไทม์ไลน์ของคุณ

 1. ในไทม์ไลน์ ให้คลิกข้อความของเหตุการณ์ที่คุณต้องการย้าย

  คลิกข้อความเหตุการณ์เพื่อย้ายไปก่อนหน้านี้หรือหลังจากนี้
 2. ในแท็บ การออกแบบ SmartArt ให้คลิก ย้ายขึ้น (ซ้าย) หรือ ย้ายลง (ขวา)

  เลือกคำสั่งย้ายขึ้นหรือย้ายลง

เปลี่ยนเค้าโครงไทม์ไลน์เป็นแบบอื่น

 1. คลิกไทม์ไลน์

 2. ในแท็บ การออกแบบ SmartArt ให้ชี้ไปที่บานหน้าต่างเค้าโครง แล้วคลิกลูกศรลง

  การเลือกเค้าโครงใหม่สำหรับไทม์ไลน์
 3. เลือกไทม์ไลน์หรือกราฟิก SmartArt ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงความคืบหน้าในไทม์ไลน์ ให้คลิก กระบวนการสิ่งที่ถูกเน้น

   ตัวอย่างกระบวนการสิ่งที่เน้น
  • เมื่อต้องการสร้างไทม์ไลน์ด้วยรูปภาพหรือภาพถ่าย ให้คลิก รายการรูปภาพแบบต่อเนื่อง รูปร่างวงกลมถูกออกแบบมาสำหรับใส่รูปภาพ

   ตัวอย่างรายการรูปภาพแบบต่อเนื่อง

เปลี่ยนสีไทม์ไลน์ของคุณ

 1. คลิกไทม์ไลน์

 2. ในแท็บ การออกแบบ SmartArt ให้คลิก เปลี่ยนสี จากนั้นคลิกสีผสมที่คุณต้องการ

  เปลี่ยนแบบแผนชุดสีของเส้นเวลา

นำสไตล์ SmartArt ไปใช้

ทำให้ไทม์ไลน์ของคุณดูเป้นมืออาชีพ โดยการใช้สไตล์ SmartArt เพื่อนำเอฟเฟ็กต์ผสมต่างๆ มาใช้ เช่น สไตล์เส้น ยกยูน หรือมุมมอง 3-D

 1. คลิกไทม์ไลน์

 2. ในแท็บ การออกแบบ SmartArt ให้คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  นำสไตล์ไปใช้กับเส้นเวลา Smart Art
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×