สร้างไทม์ไลน์ใน PowerPoint Online

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใช้กราฟิก SmartArt เพื่อสร้างไทม์ไลน์แสดงวันที่เป้าหมายสำหรับการมอบหมายงานหรือโครงการ

สร้างไทม์ไลน์

  1. บนแท็บ แทรก ให้คลิก SmartArt

แทรก SmartArt

  1. เลือกเค้าโครงของไทม์ไลน์ SmartArt จากแกลเลอรี ตัวอย่างเช่น ไทม์ไลน์พื้นฐานนี้

    เลือกไทม์ไลน์

  2. ดับเบิลคลิกที่ไทม์ไลน์บนสไลด์ ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

  3. ใส่วันที่และคำอธิบาย แล้วกด Enter

ไทม์ไลน์จะเปลี่ยนเป็นรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเพิ่มสัญลักณ์แสดงหัวข้อย่อยที่ย่อยลงไปในรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้คลิกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่มีข้อความที่คุณต้องการใช้สำหรับสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่ย่อยลงไป จากนั้นบนแท็บ ออกแบบ ของ เครื่องมือ SmartArt ให้คลิก ลดระดับ

เลื่อนระดับหรือลดระดับ

  1. คลิกที่ด้านนอกรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยเพื่อดูไทม์ไลน์

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับไทม์ไลน์ ให้ดูหัวข้อต่อไปนี้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×