สร้างไดอะแกรมด้วยการรู้จำรูปร่างใน Microsoft OneNote

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การรู้จำรูปร่างใน Microsoft OneNote ทำให้การแปลงรูปร่างที่วาดอย่างหยาบๆ เป็นวงกลม วงรี สี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมผืนผ้า และสามเหลี่ยมที่สมบูรณ์แบบ เพื่อช่วยให้คุณสร้างไดอะแกรมและรูปวาดที่ดูเป็นมืออาชีพ

iPad

  1. บนแท็บ วาด ให้เลือกปากกา สี และความหนาของเส้นที่คุณต้องการ จากนั้น แตะเครื่องมือ จดการรู้จำรูปร่าง ใกล้กับ Ribbon ด้านขวาสุด

  2. บนหน้า ให้ใช้นิ้วหรือสไตลัสของคุณวาดรูปร่าง — เช่นวงกลม วงรี สี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือสามเหลี่ยม คุณสามารถวาดรูปร่างได้ด้วยการลากครั้งเดียว (ตัวอย่างเช่น วงกลมหรือวงรี) หรือด้วยการลากหลายครั้ง (ตัวอย่างเช่น สี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือสามเหลี่ยม) เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โปรดแน่ใจเส้นหมึกของคุณเชื่อมต่อกันอย่างดีที่สุดเท่าที่คุณทำได้

  3. ถ้าคุณทำพลาดขณะวาดด้วยหมึก หรือถ้าการรู้จำรูปร่างของ OneNote ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการ คุณสามารถแตะลูกศร เลิกทำ ใกล้กับมุมซ้ายบนของแอปเพื่อยกเลิกการกระทำล่าสุด แล้วลองอีกครั้ง ถ้าจำเป็น คุณสามารถแตะลูกศร เลิกทำ ซ้ำๆ เพื่อกลับไปยังรูปวาดของคุณตามที่คุณต้องการ

  4. ถ้าคุณต้องการให้ OneNote หยุดการรู้จำและการแก้ไขรูปร่าง ให้แตะเครื่องมือ การรู้จำของ OneNote ใกล้กับ Ribbon ด้านขวาสุดอีกครั้งเพื่อปิดการรู้จำรูปร่าง

iPhone

ฟีเจอร์นี้ยังไม่พร้อมใช้งานเมื่อใช้ Microsoft OneNote บน iPhone

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×