สร้างไซต์ย่อยใหม่ในภาษาอื่น

สร้างไซต์ย่อยใหม่ในภาษาอื่น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตามค่าเริ่มต้น ไซต์และไซต์คอลเลกชันจะแสดงภาษาที่ผลิตภัณฑ์นั้นถูกตั้งค่าเอาไว้ ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน คุณสามารถ เลือกภาษาที่คุณต้องการให้ใช้ได้ในส่วนติดต่อผู้ใช้ของไซต์ ถ้าผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันได้ตั้งค่าภาษาอื่นเอาไว้ คุณสามารถสร้างไซต์ย่อยในภาษาอื่นที่นอกเหนือจากภาษาเริ่มต้นได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าภาษาเริ่มต้นของคุณคือภาษาอังกฤษ คุณจะยังคงสามารถสร้างไซต์ย่อยในภาษาญี่ปุ่นและฮินดีได้

ขั้นแรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในตำแหน่งบนไซต์ซึ่งคุณต้องการจะสร้างไซต์ย่อยใหม่ นอกจากนี้ ควรแน่ใจว่าอย่างน้อยที่สุดคุณมีสิทธิ์เทียบเท่ากับกลุ่มผู้ออกแบบบนไซต์ดังกล่าว

  1. คลิก การตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 > เนื้อหาของไซต์

  2. บนหน้าเนื้อหาของไซต์ ให้คลิก ไซต์ย่อยใหม่

หมายเหตุ:  ถ้า ไซต์ย่อยใหม่ ไม่ปรากฏบนหน้าเนื้อหาของไซต์ แสดงว่าคุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการสร้างไซต์ย่อย ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ ถ้าจำเป็น

  1. พิมพ์ ชื่อเรื่อง และชื่อ URL ของไซต์ แล้วเลือกเทมเพลต

  2. ในส่วนการเลือกเทมเพลต ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการใช้สร้างไซต์ โดยใช้เมนูดรอปดาวน์ คุณยังสามารถเปลี่ยนสิทธิ์และการตั้งค่าการนำทางสำหรับไซต์บนหน้านี้ได้อีกด้วย

หมายเหตุ:  ถ้าผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันของคุณไม่ได้ตั้งค่าให้สนับสนุนได้หลายภาษา ก็จะไม่มีภาษาอื่นปรากฏอยู่ในเมนูดรอปดาวน์

  1. เมื่อการตั้งค่าเริ่มต้นดูเหมาะสมแล้ว ให้คลิก สร้าง

SharePoint จะสร้างไซต์ย่อยใหม่ของคุณให้มีส่วนติดต่อผู้ใช้ในภาษาเริ่มต้นที่คุณเลือกเอาไว้

ถ้าคุณต้องการประกาศไซต์เดียวกันในภาษาอื่น โปรดดูที่ สร้างเว็บไซต์หลายภาษา สำหรับความเข้าใจโดยทั่วไปเกี่ยวกับฟีเจอร์ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบหลายภาษา (MUI) และเว็บไซต์หลายภาษา โปรดดูที่ บทนำสู่ฟีเจอร์หลายภาษา

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×