สร้างโฟลเดอร์ในรายการ SharePoint

สร้างโฟลเดอร์ในรายการ SharePoint

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การสร้างโฟลเดอร์ในรายการSharePoint เป็นวิธีดีในการจัดกลุ่ม และจัดการเนื้อหาของคุณ เช่นการจัดกลุ่มรายการสินค้าหรือพนักงานตามแผนก คุณสามารถเพิ่มโฟลเดอร์ลงชนิดของรายการSharePoint ส่วนใหญ่

การสร้างโฟลเดอร์ในรายการถูกปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น เจ้าของรายการSharePoint หรือผู้ใช้ที่ มีสิทธิ์ออกแบบสามารถเปิดใช้งานว่าสามารถสร้างโฟลเดอร์ใหม่ ถ้าคุณมีน้อยเจ้าของหรือสิทธิ์ออกแบบ คุณสามารถไปที่การตั้งค่ารายการ >ตั้งค่าขั้นสูง >โฟลเดอร์ คลิกใช่ แล้วคลิกตกลง แล้ว ได้

อัปเดบน 25 มกราคม 2017 ขอบคุณต่อลูกค้าคำติชม

หมายเหตุ: ขั้นตอนเหล่านี้มีไว้สำหรับเวอร์ชัน unmodified SharePoint ถ้าผู้ดูแลระบบหรือบริษัทของคุณได้กำหนดเองแอปของคุณ คุณอาจไม่เห็นตัวเลือกเหล่านี้

สร้างโฟลเดอร์ในรายการSharePoint Online

ตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถใช้คำสั่งโฟลเดอร์ใหม่ เพื่อสร้างโฟลเดอร์ในรายการSharePoint Online คำสั่งสร้างโฟลเดอร์อย่างไรก็ตามอาจไม่สามารถเปิดใช้งานยกเว้นรายการเจ้าของหรือผู้ดูแลระบบทำดังกล่าว

 1. ไปยังSharePoint ไซต์ประกอบด้วยรายการที่คุณต้องการเพิ่มโฟลเดอร์

 2. คลิกชื่อของไลบรารีบนแถบเปิดใช้ด่วน หรือคลิกการตั้งค่า ปุ่มการตั้งค่ารูปเฟือง และคลิกเนื้อหาของไซต์ นั้นแล้ว คลิกชื่อของรายการคุณต้องการเพิ่มโฟลเดอร์

  หมายเหตุ: หน้าจอของคุณมีลักษณะแตกต่างจากนี้ และคุณกำลังใช้SharePoint Online ได้อย่างไร ผู้ดูแลระบบของคุณอาจมีSharePoint คลาสสิกประสบการณ์การตั้งค่าไลบรารีเอกสาร ถ้าใช่ ดูการสร้างโฟลเดอร์ในแบบคลาสสิก SharePoint พบรายการ

  หมายเหตุ:  ผู้ออกแบบสามารถทำการปรับเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏและการนำทางของไซต์ได้มากมาย ถ้าคุณไม่พบตำแหน่งที่ตั้งของตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น คำสั่ง ปุ่ม หรือลิงก์ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

 3. ในแถบเครื่องมือบน คลิกที่ปุ่มใหม่ + นั้นแล้ว เลือกโฟลเดอร์ จากแบบหล่นลง

  + เมนูดรอปดาวน์ใหม่กับโฟลเดอร์ที่ถูกเน้น

  หมายเหตุ: ถ้ามองไม่เห็นคำสั่งโฟลเดอร์ใหม่ + คุณสามารถเปิดขึ้นอีกครั้งด้วยน้อยสิทธิ์ระดับเจ้าของหรือตัวออกแบบได้ คลิกการตั้งค่า ปุ่มการตั้งค่ารูปเฟือง คลิกการตั้งค่ารายการ แล้ว คลิ กการตั้งค่าขั้นสูง ในส่วนโฟลเดอร์ คลิกใช่ สำหรับทำ "โฟลเดอร์ใหม่" คำสั่งที่พร้อมใช้งาน

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ในภายหลัง คลิกที่จุดไข่ปลา... แล้ว คลิ กแก้ไข เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ คลิ กบันทึก

 4. ในกล่องโต้ตอบโฟลเดอร์ พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ลงในกล่อง แล้ว คลิ กสร้าง

  กล่องโต้ตอบโฟลเดอร์ มีปุ่มสร้างถูกเน้น

  คุณสามารถเชิญบุคคลเมื่อต้องการแชร์โฟลเดอร์ที่เลือก

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูแก้ไข และจัดการสิทธิ์สำหรับ SharePoint รายการหรือไลบรารีสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คุณอาจพิจารณาใช้SharePointมุมมองแทนที่เป็นโฟลเดอร์ เนื่องจากจะเปิดใช้งานเนื้อหาจะถูกกรอง การจัดกลุ่ม และเรียงลำดับได้หลายวิธี ถ้าคุณมีรายการขนาดใหญ่ ชุดของมุมมองและโฟลเดอร์อาจทำงานดีที่สุด เมื่อต้องการสร้างมุมมอง ดูสร้างมุมมองรายการแบบกำหนดเองใน SharePoint Online 

สร้างโฟลเดอร์ในรายการSharePoint คลาสสิกประสบการณ์การใช้งาน

การสร้างโฟลเดอร์ในSharePoint ประสบการณ์การใช้งานแบบคลาสสิก ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ: ถ้าคำสั่งโฟลเดอร์ใหม่ จะไม่พร้อมใช้งาน คุณสามารถเปิดขึ้นอีกครั้งถ้าคุณมีน้อยสิทธิ์ระดับเจ้าของหรือตัวออกแบบได้ บนแท็บไลบรารี ของ ribbon คลิกตั้งค่าไลบรารี แล้ว คลิ กตั้งค่าขั้นสูง ในส่วนโฟลเดอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ เลือกสำหรับทำการ "โฟลเดอร์ใหม่" คำสั่งที่พร้อมใช้งาน

 1. นำทางไปยังSharePoint ไซต์ประกอบด้วยรายการที่คุณต้องการเพิ่มโฟลเดอร์

 2. คลิกชื่อของไลบรารีบนแถบเปิดใช้ด่วน หรือคลิกการตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 และคลิกเนื้อหาของไซต์ นั้นแล้ว คลิกชื่อของรายการคุณต้องการเพิ่มโฟลเดอร์

  หมายเหตุ:  ผู้ออกแบบสามารถทำการปรับเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏและการนำทางของไซต์ได้มากมาย ถ้าคุณไม่พบตำแหน่งที่ตั้งของตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น คำสั่ง ปุ่ม หรือลิงก์ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

 3. ใน Ribbon คลิกแท็บรายการ จากนั้น ในกลุ่มใหม่ คลิกโฟลเดอร์ใหม่

  รูปภาพของ ribbon ไฟล์ SharePoint กับโฟลเดอร์ใหม่ที่ถูกเน้น

  หมายเหตุ: ถ้าคำสั่งโฟลเดอร์ใหม่ จะไม่พร้อมใช้งาน คุณสามารถเปิดขึ้นอีกครั้งถ้าอย่างน้อยคุณมีสิทธิ์ระดับเจ้าของหรือตัวออกแบบได้ บนแท็บรายการ ของ ribbon คลิกการตั้งค่ารายการ แล้ว คลิ กการตั้งค่าขั้นสูง ในส่วนโฟลเดอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ เลือกสำหรับทำการ "โฟลเดอร์ใหม่" คำสั่งที่พร้อมใช้งาน

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ในภายหลัง การคลิกที่จุดไข่ปลา... การคลิกที่จุดไข่ปลา... ในกล่องโต้ตอบกล่อง แล้ว คลิกเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ในกล่องชื่อ แล้ว คลิ กบันทึก

 4. ในกล่องโต้ตอบสร้างโฟลเดอร์ใหม่ พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ลงในกล่องชื่อ แล้ว คลิ กสร้าง

  สร้างโฟลเดอร์สำหรับกล่องโต้ตอบไลบรารี

สร้างโฟลเดอร์ในรายการSharePoint Server 2016 หรือSharePoint Server 2013

เป็นเจ้าของรายการSharePoint หรือผู้ใช้ที่ มีสิทธิ์ออกแบบสามารถกำหนดว่า จะแสดงคำสั่งโฟลเดอร์ใหม่ โดยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขั้นสูง

 1. ไปยังSharePoint ไซต์ประกอบด้วยรายการที่คุณต้องการเพิ่มโฟลเดอร์

 2. คลิกชื่อของไลบรารีบนแถบเปิดใช้ด่วน หรือคลิกการตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 และคลิกเนื้อหาของไซต์ นั้นแล้ว คลิกชื่อของรายการคุณต้องการเพิ่มโฟลเดอร์

  หมายเหตุ:  ผู้ออกแบบสามารถทำการปรับเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏและการนำทางของไซต์ได้มากมาย ถ้าคุณไม่พบตำแหน่งที่ตั้งของตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น คำสั่ง ปุ่ม หรือลิงก์ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

 3. ใน Ribbon คลิกที่แท็บไฟล์ และในกลุ่มใหม่ คลิกโฟลเดอร์ใหม่

  รูปภาพของ ribbon ไฟล์ SharePoint กับโฟลเดอร์ใหม่ที่ถูกเน้น

  หมายเหตุ: ถ้าคำสั่งโฟลเดอร์ใหม่ จะไม่พร้อมใช้งาน คุณสามารถเปิดขึ้นอีกครั้งถ้าอย่างน้อยคุณมีสิทธิ์ระดับเจ้าของหรือตัวออกแบบได้ บนแท็บรายการ ของ ribbon คลิกการตั้งค่ารายการ แล้ว คลิ กการตั้งค่าขั้นสูง ในส่วนโฟลเดอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ เลือกสำหรับทำการ "โฟลเดอร์ใหม่" คำสั่งที่พร้อมใช้งาน

 4. ในกล่องโต้ตอบโฟลเดอร์ใหม่ พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ลงในกล่องชื่อ

  สร้างโฟลเดอร์สำหรับกล่องโต้ตอบไลบรารี

  ในSharePoint Server 2016 คุณสามารถเชิญบุคคลเมื่อต้องการแชร์โฟลเดอร์ที่เลือก

 5. คลิกสร้าง หรือบันทึก เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว

หมายเหตุ: 

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ในภายหลัง การคลิกที่จุดไข่ปลา... การคลิกที่จุดไข่ปลา... ในกล่องโต้ตอบกล่อง จากนั้น คลิกเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ในกล่องชื่อ

 • เมื่อต้องการได้อย่างรวดเร็วไปยังระดับถัดไปค่าในลำดับชั้นโฟลเดอร์ ใน Ribbon คลิกแท็บรายการ แล้ว คลิ กนำทางขึ้น

คุณอาจพิจารณาใช้SharePointมุมมองแทนที่เป็นโฟลเดอร์ เนื่องจากจะเปิดใช้งานเนื้อหาจะถูกกรอง จัดกลุ่ม และเรียงลำดับได้หลายวิธี ถ้าคุณมีรายการขนาดใหญ่ ชุดของมุมมองและโฟลเดอร์อาจทำงานดีที่สุด เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการสร้างมุมมอง ให้ดูที่สร้าง เปลี่ยน หรือลบมุมมองของรายการหรือไลบรารี 

สร้างโฟลเดอร์ในรายการSharePoint 2010

ตามค่าเริ่มต้น คำสั่งโฟลเดอร์ใหม่ ไม่ปรากฏในรายการ เป็นเจ้าของรายการSharePoint หรือผู้ใช้ที่ มีสิทธิ์ออกแบบสำหรับรายการสามารถกำหนดว่า จะแสดงคำสั่งโฟลเดอร์ใหม่ โดยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ารายการขั้นสูง

 1. ไปยังไซต์SharePoint ซึ่งประกอบด้วยรายการที่คุณต้องการเพิ่มโฟลเดอร์

 2. คลิกชื่อของรายการบนแถบเปิดใช้ด่วน หรือคลิกการกระทำในไซต์ คลิกมุมมองทั้งหมดเนื้อหาไซต์ และภายใต้ส่วนของรายการที่เหมาะสม คลิกชื่อไลบรารี

  หมายเหตุ:  ผู้ออกแบบสามารถทำการปรับเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏและการนำทางของไซต์ได้มากมาย ถ้าคุณไม่พบตำแหน่งที่ตั้งของตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น คำสั่ง ปุ่ม หรือลิงก์ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

 3. ใน Ribbon ภายใต้ส่วนเครื่องมือรายการ คลิกแท็บรายการ จากนั้น ในกลุ่มใหม่ คลิกโฟลเดอร์ใหม่

  หมายเหตุ: ถ้าคุณมีน้อยเจ้าของหรือสิทธิ์ออกแบบ คุณสามารถเปิดโฟลเดอร์สำหรับรายการนั้น คลิกรายการ ใน ribbon >ตั้งค่ารายการ >ตั้งค่าขั้นสูง ภายใต้ทำ "โฟลเดอร์ใหม่" คำสั่งที่พร้อมใช้งานได้อย่างไร คลิกใช่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณจำเป็นต้องมีอย่างน้อยสิทธิ์ระดับเจ้าของหรือตัวออกแบบ

 4. ในกล่องโต้ตอบ โฟลเดอร์ใหม่ ให้พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ลงในกล่อง ชื่อ แล้วคลิก ตกลง

คุณอาจพิจารณาใช้SharePointมุมมองแทนที่เป็นโฟลเดอร์ เนื่องจากจะเปิดใช้งานเนื้อหาจะถูกกรอง จัดกลุ่ม และเรียงลำดับได้หลายวิธี ถ้าคุณมีรายการขนาดใหญ่ ชุดของมุมมองและโฟลเดอร์อาจทำงานดีที่สุด เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการสร้างมุมมองSharePoint ให้ดูที่สร้าง ปรับเปลี่ยน หรือลบมุมมอง 

สร้างโฟลเดอร์ในรายการSharePoint Server 2007

ตามค่าเริ่มต้น เมนูโฟลเดอร์ใหม่ ไม่ปรากฏในรายการSharePoint เว้นแต่จะถูกเปิดใช้งานจากเจ้าของรายการ นี้ถูกเปิดใช้งาน โดยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ารายการขั้นสูง

 1. ถ้ารายการSharePoint ไม่ได้เปิด คลิกที่ชื่อบนแถบเปิดใช้ด่วน

 2. บนการเมนูใหม่ เมนู สร้าง คลิกโฟลเดอร์ใหม่

 3. ทำตามขั้นตอนในการตั้งชื่อ และคลิกตกลง

คุณอาจพิจารณาใช้SharePointมุมมองแทนที่เป็นโฟลเดอร์ เนื่องจากจะเปิดใช้งานเนื้อหาจะถูกกรอง การจัดกลุ่ม และเรียงลำดับได้หลายวิธี ถ้าคุณมีรายการขนาดใหญ่ ชุดของมุมมองและโฟลเดอร์อาจทำงานดีที่สุด เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการสร้างมุมมองSharePoint ดูสร้างหรือเปลี่ยนมุมมอง 

คุณกำลังใช้เวอร์ชันใดของ SharePoint

ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณมีเวอร์ชันใดSharePoint ดูฉันกำลังใช้เวอร์ชันใดของ SharePoint ได้อย่างไร

หัวข้ออื่น ๆ ในโฟลเดอร์และไฟล์

ย้าย หรือคัดลอกโฟลเดอร์ ไฟล์ หรือลิงก์ในไลบรารีเอกสาร

อัปโหลดไฟล์ไปยังไลบรารี

สร้างโฟลเดอร์ในไลบรารีเอกสาร SharePoint

ลบโฟลเดอร์จากรายการ SharePoint

ลบไฟล์ โฟลเดอร์ หรือเชื่อมโยงจากไลบรารีเอกสาร SharePoint

โปรดบอกเราเกี่ยวกับข้อคิดเห็นของคุณ

บทความนี้มีประโยชน์เป็นพิเศษได้อย่างไร มีเนื้อหาที่หายไปหรือไม่ ถ้าใช่ โปรดให้เราทราบสิ่งหายไป หรือทำให้สับสนที่ด้านล่างของหน้านี้ โปรดใส่SharePoint, OS และเบราว์เซอร์รุ่นของคุณ เราจะใช้คำติชมของคุณเพื่อตรวจสอบอีกครั้งข้อเท็จจริง เพิ่มข้อมูล และอัปเดบทความนี้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×