Office
สร้างโฟลเดอร์ในรายการ SharePoint

สร้างโฟลเดอร์ในรายการ SharePoint

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

สร้างโฟลเดอร์สำหรับรายการSharePoint เมื่อสร้างมุมมองไม่เพียงพอที่จะจัดกลุ่ม และจัดการเนื้อหาของคุณ

การสร้างโฟลเดอร์สำหรับรายการมักน้อยกว่าสำหรับไลบรารีSharePoint ไม่เหมือนกับสำหรับไลบรารี โฟลเดอร์ไม่สามารถสร้างตามรายการจนกว่าจะเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้น เจ้าของรายการSharePoint หรือผู้ใช้ที่ มีสิทธิ์ออกแบบสามารถเปิดใช้งานหรือไม่สามารถสร้างโฟลเดอร์ใหม่

เมื่อต้องการเปิดใช้งานการสร้างโฟลเดอร์เมื่อคุณมีน้อยเจ้าของหรือสิทธิ์ออกแบบ ไปที่การตั้งค่ารายการ > >ตั้งค่าขั้นสูงโฟลเดอร์ เลือกใช่ >ตกลง

สร้างโฟลเดอร์ในรายการSharePoint Online

ตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถใช้คำสั่งโฟลเดอร์ใหม่ เพื่อสร้างโฟลเดอร์ในรายการSharePoint Online คำสั่งสร้างโฟลเดอร์อย่างไรก็ตามอาจไม่สามารถเปิดใช้งานยกเว้นรายการเจ้าของหรือผู้ดูแลระบบทำดังกล่าว

 1. ไปยังSharePoint ไซต์ประกอบด้วยรายการที่คุณต้องการเพิ่มโฟลเดอร์

 2. คลิกชื่อของไลบรารีบนแถบเปิดใช้ด่วน หรือคลิกการตั้งค่า ปุ่มการตั้งค่ารูปเฟือง และคลิกเนื้อหาของไซต์ นั้นแล้ว คลิกชื่อของรายการคุณต้องการเพิ่มโฟลเดอร์

  หมายเหตุ: หน้าจอของคุณมีลักษณะแตกต่างจากนี้ และคุณกำลังใช้SharePoint Online ได้อย่างไร ผู้ดูแลระบบของคุณอาจมีSharePoint คลาสสิกประสบการณ์การตั้งค่าไลบรารีเอกสาร ถ้าใช่ ดูการสร้างโฟลเดอร์ในแบบคลาสสิก SharePoint พบรายการ

 3. ในแถบเครื่องมือบน คลิกปุ่ม+ ใหม่ นั้นแล้ว เลือกโฟลเดอร์ จากแบบหล่นลง

  + เมนูดรอปดาวน์ใหม่กับโฟลเดอร์ที่ถูกเน้น

  หมายเหตุ: ถ้ามองไม่เห็นคำสั่งโฟลเดอร์ใหม่ + คุณสามารถเปิดขึ้นอีกครั้งด้วยน้อยสิทธิ์ระดับเจ้าของหรือตัวออกแบบได้ คลิกการตั้งค่า ปุ่มการตั้งค่ารูปเฟือง คลิกการตั้งค่ารายการ แล้ว คลิ กการตั้งค่าขั้นสูง ในส่วนโฟลเดอร์ คลิกใช่ สำหรับทำ "โฟลเดอร์ใหม่" คำสั่งที่พร้อมใช้งาน

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ในภายหลัง คลิกที่จุดไข่ปลา... แล้ว คลิ กแก้ไข เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ คลิ กบันทึก

 4. ในกล่องโต้ตอบโฟลเดอร์ พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ลงในกล่อง แล้ว คลิ กสร้าง

  กล่องโต้ตอบโฟลเดอร์ มีปุ่มสร้างถูกเน้น

  คุณสามารถเชิญบุคคลเมื่อต้องการแชร์โฟลเดอร์ที่เลือก

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูแก้ไข และจัดการสิทธิ์สำหรับ SharePoint รายการหรือไลบรารีสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คุณอาจพิจารณาใช้SharePointมุมมองแทนที่เป็นโฟลเดอร์ เนื่องจากจะเปิดใช้งานเนื้อหาจะถูกกรอง จัดกลุ่ม และเรียงลำดับได้หลายวิธี ถ้าคุณมีรายการขนาดใหญ่ ชุดของมุมมองและโฟลเดอร์อาจทำงานดีที่สุด เมื่อต้องการสร้างมุมมอง ดูการสร้าง เปลี่ยน หรือลบมุมมองของรายการหรือไลบรารี 

สร้างโฟลเดอร์ในรายการSharePoint คลาสสิกประสบการณ์การใช้งาน

การสร้างโฟลเดอร์ในSharePoint ประสบการณ์การใช้งานแบบคลาสสิก ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ: ถ้าคำสั่งโฟลเดอร์ใหม่ จะไม่พร้อมใช้งาน คุณสามารถเปิดขึ้นอีกครั้งถ้าอย่างน้อยคุณมีสิทธิ์ระดับเจ้าของหรือตัวออกแบบได้ บนแท็บไลบรารี ของ ribbon คลิกการตั้งค่าไลบรารี แล้ว คลิ กการตั้งค่าขั้นสูง ในส่วนโฟลเดอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ เลือกสำหรับทำการ "โฟลเดอร์ใหม่" คำสั่งที่พร้อมใช้งาน

 1. นำทางไปยังSharePoint ไซต์ประกอบด้วยรายการที่คุณต้องการเพิ่มโฟลเดอร์

 2. คลิกชื่อของไลบรารีบนแถบเปิดใช้ด่วน หรือคลิกการตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 และคลิกเนื้อหาของไซต์ นั้นแล้ว คลิกชื่อของรายการคุณต้องการเพิ่มโฟลเดอร์

  หมายเหตุ:  ผู้ออกแบบสามารถทำการปรับเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏและการนำทางของไซต์ได้มากมาย ถ้าคุณไม่พบตำแหน่งที่ตั้งของตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น คำสั่ง ปุ่ม หรือลิงก์ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

 3. ใน Ribbon ให้คลิกแท็บ เอกสาร จากนั้นในกลุ่ม ใหม่ ให้คลิก โฟลเดอร์ใหม่

  รูปภาพของ ribbon ไฟล์ SharePoint กับโฟลเดอร์ใหม่ที่ถูกเน้น

  หมายเหตุ: ถ้าคำสั่งโฟลเดอร์ใหม่ จะไม่พร้อมใช้งาน คุณสามารถเปิดขึ้นอีกครั้งถ้าอย่างน้อยคุณมีสิทธิ์ระดับเจ้าของหรือตัวออกแบบได้ บนแท็บรายการ ของ ribbon คลิกการตั้งค่ารายการ แล้ว คลิ กการตั้งค่าขั้นสูง ในส่วนโฟลเดอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ เลือกสำหรับทำการ "โฟลเดอร์ใหม่" คำสั่งที่พร้อมใช้งาน

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ในภายหลัง การคลิกที่จุดไข่ปลา... การคลิกที่จุดไข่ปลา... ในกล่องโต้ตอบกล่อง จากนั้น คลิกเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ในกล่องชื่อ แล้ว คลิ กบันทึก

 4. ในกล่องโต้ตอบสร้างโฟลเดอร์ใหม่ พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ลงในกล่องชื่อ แล้ว คลิ กสร้าง

  สร้างโฟลเดอร์สำหรับกล่องโต้ตอบไลบรารี

สร้างโฟลเดอร์ในรายการSharePoint Server 2016 หรือSharePoint Server 2013

เป็นเจ้าของรายการSharePoint หรือผู้ใช้ที่ มีสิทธิ์ออกแบบสามารถกำหนดว่า จะแสดงคำสั่งโฟลเดอร์ใหม่ โดยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขั้นสูง

 1. ไปยังSharePoint ไซต์ประกอบด้วยรายการที่คุณต้องการเพิ่มโฟลเดอร์

 2. คลิกชื่อของไลบรารีบนแถบเปิดใช้ด่วน หรือคลิกการตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 และคลิกเนื้อหาของไซต์ นั้นแล้ว คลิกชื่อของรายการคุณต้องการเพิ่มโฟลเดอร์

  หมายเหตุ:  ผู้ออกแบบสามารถทำการปรับเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏและการนำทางของไซต์ได้มากมาย ถ้าคุณไม่พบตำแหน่งที่ตั้งของตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น คำสั่ง ปุ่ม หรือลิงก์ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

 3. ใน Ribbon ให้คลิกแท็บ ไฟล์ จากนั้นในกลุ่ม ใหม่ ให้คลิก โฟลเดอร์ใหม่

  รูปภาพของ ribbon ไฟล์ SharePoint กับโฟลเดอร์ใหม่ที่ถูกเน้น

  หมายเหตุ: ถ้าคำสั่งโฟลเดอร์ใหม่ จะไม่พร้อมใช้งาน คุณสามารถเปิดขึ้นอีกครั้งถ้าอย่างน้อยคุณมีสิทธิ์ระดับเจ้าของหรือตัวออกแบบได้ บนแท็บรายการ ของ ribbon คลิกการตั้งค่ารายการ แล้ว คลิ กการตั้งค่าขั้นสูง ในส่วนโฟลเดอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ เลือกสำหรับทำการ "โฟลเดอร์ใหม่" คำสั่งที่พร้อมใช้งาน

 4. ในกล่องโต้ตอบโฟลเดอร์ใหม่ พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ลงในกล่องชื่อ

  สร้างโฟลเดอร์สำหรับกล่องโต้ตอบไลบรารี

  ในSharePoint Server 2016 คุณสามารถเชิญบุคคลเมื่อต้องการแชร์โฟลเดอร์ที่เลือก

 5. คลิกสร้าง หรือบันทึก เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว

หมายเหตุ: 

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ในภายหลัง การคลิกที่จุดไข่ปลา... การคลิกที่จุดไข่ปลา... ในกล่องโต้ตอบกล่อง จากนั้น คลิกเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ในกล่องชื่อ

 • เมื่อต้องการได้อย่างรวดเร็วไปยังระดับถัดไปค่าในลำดับชั้นโฟลเดอร์ ใน Ribbon คลิกแท็บรายการ นั้นแล้ว คลิกนำทางขึ้น

คุณอาจพิจารณาใช้SharePointมุมมองแทนที่เป็นโฟลเดอร์ เนื่องจากจะเปิดใช้งานเนื้อหาจะถูกกรอง จัดกลุ่ม และเรียงลำดับได้หลายวิธี ถ้าคุณมีรายการขนาดใหญ่ ชุดของมุมมองและโฟลเดอร์อาจทำงานดีที่สุด เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการสร้างมุมมอง ให้ดูที่สร้าง เปลี่ยน หรือลบมุมมองของรายการหรือไลบรารี 

สร้างโฟลเดอร์ในรายการSharePoint 2010

ตามค่าเริ่มต้น คำสั่งโฟลเดอร์ใหม่ ไม่ปรากฏในรายการ เป็นเจ้าของรายการSharePoint หรือผู้ใช้ที่ มีสิทธิ์ออกแบบสำหรับรายการสามารถกำหนดว่า จะแสดงคำสั่งโฟลเดอร์ใหม่ โดยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ารายการขั้นสูง

 1. ไปยังไซต์SharePoint ซึ่งประกอบด้วยรายการที่คุณต้องการเพิ่มโฟลเดอร์

 2. คลิกชื่อของไลบรารีบนแถบเปิดใช้ด่วน หรือคลิกการกระทำในไซต์ คลิกมุมมองทั้งหมดเนื้อหาไซต์ และภายใต้ส่วนของรายการที่เหมาะสม คลิกชื่อของไลบรารี

  หมายเหตุ:  ผู้ออกแบบสามารถทำการปรับเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏและการนำทางของไซต์ได้มากมาย ถ้าคุณไม่พบตำแหน่งที่ตั้งของตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น คำสั่ง ปุ่ม หรือลิงก์ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

 3. ใน Ribbon ภายใต้ส่วนเครื่องมือรายการ คลิกแท็บรายการ จากนั้น ในกลุ่มใหม่ คลิกโฟลเดอร์ใหม่

  หมายเหตุ: ถ้าคุณมีน้อยเจ้าของหรือสิทธิ์ออกแบบ คุณสามารถเปิดโฟลเดอร์สำหรับรายการนั้น คลิกรายการ ใน > การตั้งค่ารายการ > ribbonการตั้งค่าขั้นสูง ภายใต้ทำ "โฟลเดอร์ใหม่" คำสั่งที่พร้อมใช้งานได้อย่างไร คลิกใช่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณจำเป็นต้องมีอย่างน้อยสิทธิ์ระดับเจ้าของหรือตัวออกแบบ

 4. ในกล่องโต้ตอบ โฟลเดอร์ใหม่ ให้พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ลงในกล่อง ชื่อ แล้วคลิก ตกลง

คุณอาจพิจารณาใช้SharePointมุมมองแทนที่เป็นโฟลเดอร์ เนื่องจากจะเปิดใช้งานเนื้อหาจะถูกกรอง จัดกลุ่ม และเรียงลำดับได้หลายวิธี ถ้าคุณมีรายการขนาดใหญ่ ชุดของมุมมองและโฟลเดอร์อาจทำงานดีที่สุด เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการสร้างมุมมองSharePoint ให้ดูที่สร้าง เปลี่ยน หรือลบมุมมองของรายการหรือไลบรารี 

สร้างโฟลเดอร์ในรายการSharePoint Server 2007

ตามค่าเริ่มต้น เมนูโฟลเดอร์ใหม่ ไม่ปรากฏในรายการSharePoint เว้นแต่จะถูกเปิดใช้งานจากเจ้าของรายการ นี้ถูกเปิดใช้งาน โดยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ารายการขั้นสูง

 1. ถ้ารายการSharePoint ไม่ได้เปิด คลิกที่ชื่อบนแถบเปิดใช้ด่วน

 2. ในการสร้าง เมนู เมนู สร้าง คลิกโฟลเดอร์ใหม่

 3. ทำตามขั้นตอนในการตั้งชื่อ และคลิกตกลง

คุณอาจพิจารณาใช้SharePointมุมมองแทนที่เป็นโฟลเดอร์ เนื่องจากจะเปิดใช้งานเนื้อหาจะถูกกรอง จัดกลุ่ม และเรียงลำดับได้หลายวิธี ถ้าคุณมีรายการขนาดใหญ่ ชุดของมุมมองและโฟลเดอร์อาจทำงานดีที่สุด เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการสร้างมุมมองSharePoint ให้ดูที่สร้าง เปลี่ยน หรือลบมุมมองของรายการหรือไลบรารี 

คุณกำลังใช้เวอร์ชันใดของ SharePoint

ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณมีเวอร์ชันใดSharePoint ดูฉันกำลังใช้เวอร์ชันใดของ SharePoint ได้อย่างไร

หัวข้ออื่น ๆ ในโฟลเดอร์และไฟล์

ย้ายหรือคัดลอกโฟลเดอร์ ไฟล์ หรือลิงก์ในไลบรารีเอกสาร

อัปโหลดไฟล์ไปยังไลบรารี

สร้างโฟลเดอร์ในไลบรารีเอกสาร SharePoint

ลบโฟลเดอร์จากรายการ SharePoint

ลบไฟล์ โฟลเดอร์ หรือลิงก์จากไลบรารีเอกสาร SharePoint

โปรดบอกเราเกี่ยวกับข้อคิดเห็นของคุณ

บทความนี้มีประโยชน์เป็นพิเศษได้อย่างไร มีเนื้อหาที่หายไปหรือไม่ ถ้าใช่ โปรดให้เราทราบสิ่งหายไป หรือทำให้สับสนที่ด้านล่างของหน้านี้ โปรดใส่SharePoint, OS และเบราว์เซอร์รุ่นของคุณ เราจะใช้คำติชมของคุณเพื่อตรวจสอบอีกครั้งข้อเท็จจริง เพิ่มข้อมูล และอัปเดบทความนี้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×