สร้างและใช้อัลบั้มรูปร่วมกัน

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อัลบั้มรูปPowerPoint เป็นงานนำเสนอที่คุณสามารถสร้างการแสดงรูปถ่ายส่วนบุคคล หรือธุรกิจของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดตัวใดตัวหนึ่งแม่แบบอัลบั้มรูป PowerPointจากOffice.com หรือคุณสามารถสร้างของคุณเอง

อัลบั้มรูปPowerPoint เป็นงานนำเสนอที่คุณสามารถสร้างการแสดงรูปถ่ายส่วนบุคคล หรือธุรกิจของคุณ ถ้าคุณต้องการสร้างอัลบั้มรูปของคุณจากเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า คุณสามารถค้นหาในกล่องค้นหาที่มีป้ายชื่อค้นหาเทมเพลตออนไลน์และชุดรูปแบบ และเลือกหนึ่งใดก็ตามคุณชอบ

อัลบั้มรูปตัวอย่าง

รูป: อัลบั้มรูปตัวอย่าง มี 4 รูปบนสไลด์

เริ่มสร้างอัลบั้มรูปของคุณโดยการเพิ่มรูปภาพ

 1. ไปที่แท็บ แทรก แล้วคลิกลูกศรภายใต้ อัลบั้มรูป แล้วคลิก อัลบั้มรูปใหม่

 2. ในกล่องโต้ตอบ อัลบั้มรูป ภายใต้ แทรกรูปภาพจาก ให้คลิก ไฟล์/ดิสก์

 3. ในกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพใหม่ ให้ระบุตำแหน่งที่ตั้งโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพที่ต้องการแทรก แล้วคลิก แทรก

 4. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนลำดับการแสดงรูปภาพ ภายใต้ รูปภาพในอัลบั้ม ให้คลิกชื่อไฟล์ของรูปภาพที่คุณต้องการย้าย แล้วใช้ปุ่มลูกศรเพื่อย้ายขึ้นหรือลงในรายการ

 5. ในกล่องโต้ตอบ อัลบั้มรูป ให้คลิก สร้าง

เมื่อคุณเพิ่มคำอธิบายภาพ ให้คุณพิมพ์ข้อความที่อธิบายรูปภาพแต่ละรูปในอัลบั้มรูปของคุณ

 1. เปิดงานนำเสนออัลบั้มรูป

 2. บนแท็บแทรก ในกลุ่มรูป (ภาพประกอบ ในPowerPoint 2007 ), คลิกลูกศรภายใต้อัลบั้มรูป แล้ว คลิ กแก้ไขอัลบั้มรูป

 3. ภายใต้ ตัวเลือกรูปภาพ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย คำอธิบายภาพใต้รูปภาพทั้งหมด

  ถ้ากล่องกาเครื่องหมาย คำอธิบายภาพใต้รูปภาพทั้งหมด เป็นสีเทาหรือไม่พร้อมใช้งาน คุณต้องระบุ เค้าโครง สำหรับรูปภาพในอัลบั้มรูปก่อน

  เมื่อต้องการระบุเค้าโครงสำหรับรูปภาพของคุณ ภายใต้ เค้าโครงอัลบั้ม ในรายการ เค้าโครงรูปภาพ ให้เลือกเค้าโครงที่คุณต้องการ

  เพิ่มคำอธิบายภาพลงในรูปภาพ

 4. คลิก อัปเดต

  ตามค่าเริ่มต้นPowerPoint ใช้ชื่อไฟล์รูปภาพที่เป็นพื้นที่สำรองไว้สำหรับข้อความคำอธิบายภาพ

 5. ในมุมมอง ปกติ ให้คลิกตัวแทนข้อความคำอธิบายภาพ แล้วพิมพ์คำอธิบายภาพที่อธิบายรูปภาพ

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม รูป ให้คลิกลูกศรใต้ อัลบั้มรูป แล้วคลิก แก้ไขอัลบั้มรูป

 2. ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขอัลบั้มรูป ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงรูปภาพทั้งหมดในอัลบั้มรูปของคุณเป็นสีขาวดำ ภายใต้ ตัวเลือกรูปภาพ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รูปภาพขาวดําทั้งหมด

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนเค้าโครงรูปภาพของคุณ ภายใต้ เค้าโครงอัลบั้ม ในรายการ เค้าโครงรูปภาพ ให้เลือกเค้าโครงที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการใส่กรอบให้รูปภาพของคุณ ภายใต้ เค้าโครงอัลบั้ม ในรายการ รูปร่างกรอบ ให้เลือกรูปร่างกรอบที่เหมาะกับรูปภาพทั้งหมดในอัลบั้มรูปของคุณ

  • เมื่อต้องการเลือกธีมสำหรับอัลบั้มรูปของคุณ ภายใต้ เค้าโครงอัลบั้ม ที่อยู่ถัดจาก ธีม ให้คลิก เรียกดู จากนั้นในกล่องโต้ตอบ เลือกธีม ให้ค้นหาตำแหน่งของธีมที่คุณต้องการใช้

 3. เมื่อต้องการหมุน เพิ่ม หรือลดความสว่าง หรือเพิ่มหรือลดความคมชัดของรูปภาพ ในรายการ รูปภาพในอัลบั้ม ให้คลิกรูปภาพที่คุณต้องการ แล้วทำสิ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการหมุนรูปภาพตามเข็มนาฬิกา ให้คลิก รูปปุ่ม

  • เมื่อต้องการหมุนรูปภาพทวนเข็มนาฬิกา คลิก รายการย่อ/ขยาย

  • เมื่อต้องการเพิ่มความคมชัด ให้คลิก รายการย่อ/ขยาย

  • เมื่อต้องการลดความคมชัด ให้คลิก รายการย่อ/ขยาย

  • เมื่อต้องการเพิ่มความสว่าง ให้คลิก รูปปุ่ม

  • เมื่อต้องการลดความสว่าง ให้คลิก รูปปุ่ม

 1. คลิก แทรก > อัลบั้มรูป > แก้ไขอัลบั้มรูป

  เอารูปภาพออกจากอัลบั้มรูป

 2. ภายใต้ รูปภาพในอัลบั้ม ให้เลือกรูปภาพ จากนั้นคลิก เอาออก

เมื่อสร้างอัลบั้มรูปของคุณในPowerPoint คุณสามารถเพิ่มเอฟเฟ็กต์ที่มีความสนใจได้รับการเปลี่ยนภาพสไลด์ พื้นหลังที่มีสีสัน และธีม เค้าโครงที่เฉพาะเจาะจง และอื่น ๆ ลงในอัลบั้มรูปถ่ายของคุณ

หลังจากที่คุณเพิ่มรูปภาพในอัลบั้ม คุณสามารถเพิ่มคำอธิบาย ปรับใบสั่งซื้อและเค้าโครง เพิ่มกรอบรอบรูปภาพ และแม้แต่ใช้ธีมเมื่อต้องการ กำหนดลักษณะของอัลบั้มของคุณ

แม่แบบอัลบั้มรูปที่สร้างไว้ล่วงหน้าของ PowerPoint

รูป: PowerPoint แม่แบบอัลบั้มรูปถ่ายที่สร้างไว้ล่วงหน้า

ถ้าคุณไม่ต้องการสร้างอัลบั้มรูปของคุณเอง คุณสามารถค้นหาแม่แบบอัลบั้มรูปที่สร้างไว้ล่วงหน้า ฟรีบนOffice Online

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม รูป ให้คลิกลูกศรภายใต้ อัลบั้มรูป แล้วคลิก อัลบั้มรูปใหม่

 2. ในกล่องโต้ตอบ อัลบั้มรูป ภายใต้ แทรกรูปภาพจาก ให้คลิก ไฟล์/ดิสก์

 3. ในกล่องโต้ตอบแทรกรูปภาพใหม่ ค้นหาโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยรูปภาพที่คุณต้องการแทรก แล้ว คลิ กแทรก

 4. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนลำดับการแสดงรูปภาพ ภายใต้ รูปภาพในอัลบั้ม ให้คลิกชื่อไฟล์ของรูปภาพที่คุณต้องการย้าย แล้วใช้ปุ่มลูกศรเพื่อย้ายขึ้นหรือลงในรายการ

 5. ในกล่องโต้ตอบ อัลบั้มรูป ให้คลิก สร้าง

เมื่อคุณเพิ่มคำอธิบายภาพ ให้คุณพิมพ์ข้อความที่อธิบายรูปภาพแต่ละรูปในอัลบั้มรูปของคุณ

 1. เปิดงานนำเสนออัลบั้มรูป

 2. บนแท็บแทรก ในกลุ่มรูป (ภาพประกอบ ในPowerPoint 2007 ), คลิกลูกศรภายใต้อัลบั้มรูป แล้ว คลิ กแก้ไขอัลบั้มรูป

 3. ภายใต้ ตัวเลือกรูปภาพ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย คำอธิบายภาพใต้รูปภาพทั้งหมด

  ถ้ากล่องกาเครื่องหมาย คำอธิบายภาพใต้รูปภาพทั้งหมด เป็นสีเทาหรือไม่พร้อมใช้งาน คุณต้องระบุ เค้าโครง สำหรับรูปภาพในอัลบั้มรูปก่อน

  เมื่อต้องการระบุเค้าโครงสำหรับรูปภาพของคุณ ภายใต้ เค้าโครงอัลบั้ม ในรายการ เค้าโครงรูปภาพ ให้เลือกเค้าโครงที่คุณต้องการ

  เพิ่มคำอธิบายภาพลงในรูปภาพ

 4. คลิก อัปเดต

  ตามค่าเริ่มต้นPowerPoint ใช้ชื่อไฟล์รูปภาพที่เป็นพื้นที่สำรองไว้สำหรับข้อความคำอธิบายภาพ

 5. ในมุมมอง ปกติ ให้คลิกตัวแทนข้อความคำอธิบายภาพ แล้วพิมพ์คำอธิบายภาพที่อธิบายรูปภาพ

 1. เปิดงานนำเสนออัลบั้มรูปที่มีรูปภาพที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม รูป ให้คลิกลูกศรใต้ อัลบั้มรูป แล้วคลิก แก้ไขอัลบั้มรูป

 3. ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขอัลบั้มรูป ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงรูปภาพทั้งหมดในอัลบั้มรูปของคุณเป็นสีขาวดำ ภายใต้ ตัวเลือกรูปภาพ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รูปภาพขาวดําทั้งหมด

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนเค้าโครงรูปภาพของคุณ ภายใต้ เค้าโครงอัลบั้ม ในรายการ เค้าโครงรูปภาพ ให้เลือกเค้าโครงที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการใส่กรอบให้รูปภาพของคุณ ภายใต้ เค้าโครงอัลบั้ม ในรายการ รูปร่างกรอบ ให้เลือกรูปร่างกรอบที่เหมาะกับรูปภาพทั้งหมดในอัลบั้มรูปของคุณ

  • เมื่อต้องการเลือกธีมสำหรับอัลบั้มรูปของคุณ ภายใต้ เค้าโครงอัลบั้ม ที่อยู่ถัดจาก ธีม ให้คลิก เรียกดู จากนั้นในกล่องโต้ตอบ เลือกธีม ให้ค้นหาตำแหน่งของธีมที่คุณต้องการใช้

   เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ธีม ดูนำธีมเพื่อเพิ่มสีและสไตล์ไปใช้งานนำเสนอของคุณ

  • เมื่อต้องการเพิ่มกล่องข้อความ (ซึ่งมีระยะห่างระหว่างของรูปภาพในอัลบั้มรูปถ่าย), ภายใต้รูปภาพในอัลบั้ม คลิกรูปภาพที่คุณต้องการเพิ่มกล่องข้อความ แล้ว คลิ กกล่องข้อความใหม่

  • เมื่อต้องการหมุน เพิ่ม หรือลดความสว่าง หรือเพิ่มหรือลดความคมชัดของรูปภาพ ในรายการ รูปภาพในอัลบั้ม ให้คลิกรูปภาพที่คุณต้องการหมุน แล้วจึงทำสิ่งต่อไปนี้

   • เมื่อต้องการหมุนรูปภาพตามเข็มนาฬิกา ให้คลิก รูปปุ่ม

   • เมื่อต้องการหมุนรูปภาพทวนเข็มนาฬิกา คลิก รายการย่อ/ขยาย

   • เมื่อต้องการเพิ่มความคมชัด ให้คลิก รายการย่อ/ขยาย

   • เมื่อต้องการลดความคมชัด ให้คลิก รายการย่อ/ขยาย

   • เมื่อต้องการเพิ่มความสว่าง ให้คลิก รูปปุ่ม

   • เมื่อต้องการลดความสว่าง ให้คลิก รูปปุ่ม

แชร์อัลบั้มของคุณกับผู้อื่น

 1. คลิก แทรก > อัลบั้มรูป > แก้ไขอัลบั้มรูป

  เอารูปภาพออกจากอัลบั้มรูป

 2. ภายใต้ รูปภาพในอัลบั้ม ให้เลือกรูปภาพ จากนั้นคลิก เอาออก

อัลบั้มรูปPowerPoint เป็นงานนำเสนอที่คุณสามารถสร้างการแสดงรูปถ่ายส่วนบุคคล หรือธุรกิจของคุณ คุณสามารถเพิ่มเอฟเฟ็กต์ที่รวมความสนใจ grabbing เปลี่ยนสไลด์ พื้นหลังที่มีสีสัน และธีม เค้าโครงที่เฉพาะเจาะจง และอื่น ๆ หลังจากรูปภาพในอัลบั้ม คุณสามารถเพิ่มคำอธิบาย ปรับใบสั่งซื้อและเค้าโครง เพิ่มกรอบรอบรูปภาพ และแม้แต่ใช้ธีมเมื่อต้องการ กำหนดลักษณะของอัลบั้มของคุณ

แชร์อัลบั้มรูปของคุณกับผู้อื่น คุณสามารถส่งเป็นสิ่งที่แนบมาไปกับข้อความอีเมล ประกาศไปยังเว็บ หรือพิมพ์ออกมา

อัลบั้มรูปของ PowerPoint

 1. ภาพนิ่งชื่อเรื่อง มีชุดรูปแบบ

 2. รูปภาพ

 3. กล่องข้อความว่างที่ใช้สำหรับระยะห่าง

 4. รูปร่างของกรอบ

 5. คำอธิบายภาพ

เพิ่มรูปภาพจากไฟล์หรือดิสก์

 1. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มภาพประกอบ คลิกลูกศรภายใต้อัลบั้มรูป แล้ว คลิ กอัลบั้มรูปใหม่

 2. ในกล่องโต้ตอบ อัลบั้มรูป ภายใต้ แทรกรูปภาพจาก ให้คลิก ไฟล์/ดิสก์

 3. ในกล่องโต้ตอบแทรกรูปภาพใหม่ ค้นหาโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยรูปภาพที่คุณต้องการแทรก แล้ว คลิ กแทรก

 4. ถ้าคุณต้องการแสดงตัวอย่างไฟล์รูปภาพในอัลบั้มรูป ภายใต้รูปภาพในอัลบั้ม คลิกที่ชื่อไฟล์ของรูปภาพที่คุณต้องการแสดงตัวอย่าง และดูในหน้าต่างแสดงตัวอย่าง

 5. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนลำดับการแสดงรูปภาพ ภายใต้ รูปภาพในอัลบั้ม ให้คลิกชื่อไฟล์ของรูปภาพที่คุณต้องการย้าย แล้วใช้ปุ่มลูกศรเพื่อย้ายขึ้นหรือลงในรายการ

 6. ในกล่องโต้ตอบ อัลบั้มรูป ให้คลิก สร้าง

  เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของรูปภาพในอัลบั้มรูปของคุณ (รวมถึงการระบุการเค้าโครง เพิ่มกรอบรูปภาพของคุณ เลือกแบบธีม และการแทรกแบบกล่องข้อความ ), ดูเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของรูปภาพ

เมื่อคุณเพิ่มคำอธิบายภาพ ให้คุณพิมพ์ข้อความที่อธิบายรูปภาพแต่ละรูปในอัลบั้มรูปของคุณ

 1. เปิดงานนำเสนออัลบั้มรูป

 2. บนแท็บแทรก ในกลุ่มรูป (ภาพประกอบ ในPowerPoint 2007 ), คลิกลูกศรภายใต้อัลบั้มรูป แล้ว คลิ กแก้ไขอัลบั้มรูป

 3. ภายใต้ ตัวเลือกรูปภาพ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย คำอธิบายภาพใต้รูปภาพทั้งหมด

  ถ้ากล่องกาเครื่องหมาย คำอธิบายภาพใต้รูปภาพทั้งหมด เป็นสีเทาหรือไม่พร้อมใช้งาน คุณต้องระบุ เค้าโครง สำหรับรูปภาพในอัลบั้มรูปก่อน

  เมื่อต้องการระบุเค้าโครงสำหรับรูปภาพของคุณ ภายใต้ เค้าโครงอัลบั้ม ในรายการ เค้าโครงรูปภาพ ให้เลือกเค้าโครงที่คุณต้องการ

  เพิ่มคำอธิบายภาพลงในรูปภาพ

 4. คลิก อัปเดต

  ตามค่าเริ่มต้นPowerPoint ใช้ชื่อไฟล์รูปภาพที่เป็นพื้นที่สำรองไว้สำหรับข้อความคำอธิบายภาพ

 5. ในมุมมอง ปกติ ให้คลิกตัวแทนข้อความคำอธิบายภาพ แล้วพิมพ์คำอธิบายภาพที่อธิบายรูปภาพ

 1. เปิดงานนำเสนออัลบั้มรูปที่มีรูปภาพที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มภาพประกอบ คลิกลูกศรภายใต้อัลบั้มรูป แล้ว คลิ กแก้ไขอัลบั้มรูป

 3. ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขอัลบั้มรูป ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงรูปภาพทั้งหมดในอัลบั้มรูปของคุณเป็นสีขาวดำ ภายใต้ ตัวเลือกรูปภาพ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รูปภาพขาวดําทั้งหมด

  • เมื่อต้องการเลือกเค้าโครง สำหรับรูปภาพของคุณ ภายใต้เค้าโครงอัลบั้ม ในรายการเค้าโครงรูปภาพ เลือกเค้าโครงที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการใส่กรอบให้รูปภาพของคุณ ภายใต้ เค้าโครงอัลบั้ม ในรายการ รูปร่างกรอบ ให้เลือกรูปร่างกรอบที่เหมาะกับรูปภาพทั้งหมดในอัลบั้มรูปของคุณ

  • เมื่อต้องการเลือกธีมสำหรับอัลบั้มรูปของคุณ ภายใต้ เค้าโครงอัลบั้ม ที่ติดกับ ธีม ให้คลิก เรียกดู แล้วในกล่องโต้ตอบ เลือกธีม ให้ไปที่ตำแหน่งของธีมที่คุณต้องการใช้

  • เมื่อต้องการเพิ่มการกล่องข้อความ (ซึ่งมีระยะห่างในอัลบั้มรูปของคุณ), ภายใต้รูปภาพในอัลบั้ม คลิกรูปภาพที่คุณต้องการให้กล่องข้อความเพื่อเพิ่มเติม แล้ว คลิ กกล่องข้อความใหม่

  • เมื่อต้องการหมุน เพิ่ม หรือลดความสว่าง หรือเพิ่มหรือลดความคมชัดของรูปภาพ ในรายการ รูปภาพในอัลบั้ม ให้คลิกรูปภาพที่คุณต้องการหมุน แล้วจึงทำสิ่งต่อไปนี้

   • เมื่อต้องการหมุนรูปภาพตามเข็มนาฬิกา ให้คลิก รูปปุ่ม

   • เมื่อต้องการหมุนรูปภาพทวนเข็มนาฬิกา คลิก รายการย่อ/ขยาย

   • เมื่อต้องการเพิ่มความคมชัด ให้คลิก รายการย่อ/ขยาย

   • เมื่อต้องการลดความคมชัด ให้คลิก รายการย่อ/ขยาย

   • เมื่อต้องการเพิ่มความสว่าง ให้คลิก รูปปุ่ม

   • เมื่อต้องการลดความสว่าง ให้คลิก รูปปุ่ม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×