สร้างและแก้ไขโปรไฟล์ AutoPilot

สร้างโปรไฟล์

โปรไฟล์จะถูกนำไปใช้กับอุปกรณ์ หรือกลุ่มอุปกรณ์

 1. ในศูนย์การจัดการ Microsoft 365 Business ให้เลือก การปรับใช้ Windows ด้วย AutoPilot บนบัตร การดำเนินการของอุปกรณ์

  บนบัตรการดำเนินการของอุปกรณ์ ให้เลือกการปรับใช้ Windows ด้วย Autopilot
 2. บนหน้า จัดเตรียม Windows ให้เลือกแท็บ โปรไฟล์ > สร้างโปรไฟล์

 3. บนหน้า สร้างโปรไฟล์ ให้ใส่ชื่อโปรไฟล์ที่จะช่วยให้คุณระบุได้ ตัวอย่างเช่น การตลาด เปิดใช้การตั้งค่าที่คุณต้องการ (ดู เกี่ยวกับการตั้งค่าโปรไฟล์ AutoPilot สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม) แล้วเลือก บันทึก

  ใส่ชื่อและเปิดใช้งานการตั้งค่าในแผงโปรไฟล์สร้าง

นำโปรไฟล์ไปใช้กับอุปกรณ์

หลังจากที่คุณสร้างโปรไฟล์ที่คุณสามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์หรือกลุ่มอุปกรณ์ คุณสามารถเลือกโปรไฟล์ที่มีอยู่ใน คำแนะนำทีละขั้นตอน คุณสามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์เครื่องใหม่ หรือคุณสามารถแทนที่โปรไฟล์ที่มีอยู่สำหรับอุปกรณ์หรือกลุ่มอุปกรณ์

 1. บนหน้า จัดเตรียม Windows ให้เลือกแท็บ อุปกรณ์

 2. คลิกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากชื่ออุปกรณ์ และในแผง อุปกรณ์ ให้เลือกโปรไฟล์จากเมนูดรอปดาวน์ โปรไฟล์ที่กำหนด > บันทึก

  ในบานหน้าต่างอุปกรณ์ ให้เลือกโปรไฟล์ที่กำหนดเพื่อนำไปใช้

แก้ไข ลบ หรือนำโปรไฟล์ออก

เมื่อคุณกำหนดโปรไฟล์ให้กับอุปกรณ์แล้ว คุณสามารถอัปเดตได้ แม้ว่าคุณจะมอบอุปกรณ์ให้ผู้ใช้แล้วก็ตาม เมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์จะดาวน์โหลดโปรไฟล์เวอร์ชันล่าสุดของคุณระหว่างกระบวนการตั้งค่า ถ้าผู้ใช้กู้คืนการตั้งค่าอุปกรณ์เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน อุปกรณ์จะดาวน์โหลดการอัปเดตล่าสุดไปยังโปรไฟล์ของคุณอีกครั้ง

แก้ไขโปรไฟล์

 1. บนหน้า จัดเตรียม Windows ให้เลือกแท็บ โปรไฟล์

 2. คลิกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากชื่ออุปกรณ์และในแผง โปรไฟล์ ให้อัปเดตการตั้งค่าที่พร้อมใช้งานได้ก็ได้ > บันทึก

  ถ้าคุณทำเช่นนี้ก่อนที่ผู้ใช้จะเชื่อมต่ออุปกรณ์กับอินเทอร์เน็ต โปรไฟล์จะถูกนำไปใช้กับกระบวนการตั้งค่า

ลบโปรไฟล์

 1. บนหน้า จัดเตรียม Windows ให้เลือกแท็บ โปรไฟล์

 2. คลิกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากชื่ออุปกรณ์และในแผง โปรไฟล์ ให้คลิก ลบโปรไฟล์ > บันทึก

  เมื่อคุณลบโปรไฟล์ โปรไฟล์จะถูกนำออกจากอุปกรณ์หรือกลุ่มอุปกรณ์ที่กำหนดไว้

นำโปรไฟล์ออก

 1. บนหน้า จัดเตรียม Windows ให้เลือกแท็บ อุปกรณ์

 2. คลิกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากชื่ออุปกรณ์ และในแผง อุปกรณ์ ให้เลือก ไม่มี จากเมนูดรอปดาวน์ โปรไฟล์ที่กำหนด > บันทึก

ดูเพิ่มเติม

เอกสารประกอบและทรัพยากรสำหรับ Microsoft 365 Business

เริ่มต้นใช้งาน Microsoft 365 Business

จัดการ Microsoft 365 Business

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×