สร้างและเพิ่มลายเซ็นอีเมลใน Outlook.com

สร้างลายเซ็นอีเมลที่คุณสามารถเพิ่มไปยังข้อความขาออกทั้งหมดโดยอัตโนมัติหรือเพิ่มไปยังแต่ละข้อความด้วยตนเอง

คุณกำลังใช้ Outlook.com เวอร์ชันใดอยู่

คำแนะนำจะแตกต่างกันเล็กน้อยโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังใช้ Outlook.com แบบใหม่หรือเวอร์ชันคลาสสิค เลือกเวอร์ชันที่คุณกำลังใช้เพื่อดูคำแนะนำที่เหมาะสมกับคุณ

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

สกรีนช็อตของมุมซ้ายบนของกล่องจดหมาย Outlook.com เวอร์ชันเบต้า

ดูคำแนะนำสำหรับ Outlook.com ใหม่

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

สกรีนช็อตของมุมซ้ายบนของกล่องจดหมาย Outlook.com แบบคลาสสิก

ดูคำแนะนำสำหรับ Outlook.com แบบคลาสสิก

คำแนะนำสำหรับ Outlook.com ใหม่

สร้างลายเซ็นอีเมล

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Outlook.com และเลือก ตั้งค่า Settings >ดูการตั้งค่า Outlook ทั้งหมด ที่ด้านบนของหน้า

 2. เลือก จดหมาย >เขียนและตอบกลับ

 3. ภายใต้ ลายเซ็นอีเมล ให้พิมพ์ลายเซ็นของคุณและใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่พร้อมใช้งานเพื่อเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของลายเซ็น

  หมายเหตุ: คุณสามารถมีหนึ่งลายเซ็นต่อหนึ่งบัญชีเท่านั้น

  • ถ้าคุณต้องการให้ลายเซ็นของคุณปรากฏที่ด้านล่างของข้อความอีเมลที่คุณสร้าง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใส่ลายเซ็นของฉันในข้อความใหม่ที่ฉันเขียนโดยอัตโนมัติ

  • ถ้าคุณต้องการให้ลายเซ็นของคุณปรากฏในข้อความที่คุณส่งต่อหรือตอบกลับ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใส่ลายเซ็นของฉันในข้อความที่ฉันส่งต่อหรือตอบกลับโดยอัตโนมัติ

  • ถ้าคุณไม่ได้เลือกตัวเลือกเหล่านี้ คุณสามารถเพิ่มลายเซ็นของคุณลงในข้อความที่เลือกด้วยตนเอง ดูรายละเอียดที่ เพิ่มลายเซ็นลงในข้อความใหม่ด้วยตนเอง

 4. เลือก บันทึก เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว

  หมายเหตุ: คุณสามารถกลับไปยังหน้า เขียนและตอบกลับ และเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายเพื่อให้ใส่ลายเซ็นของคุณโดยอัตโนมัติได้เสมอ

เพิ่มลายเซ็นลงในข้อความใหม่ด้วยตนเอง

ถ้าคุณได้สร้างลายเซ็น แต่ไม่ได้เลือกให้เพิ่มลายเซ็นลงในข้อความขาออกทั้งหมดโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเพิ่มได้ในภายหลังเมื่อคุณเขียนข้อความอีเมล

 1. ไปยังกล่องจดหมายของคุณ และเลือก ข้อความใหม่

 2. พิมพ์ข้อความของคุณ แล้วเลือก การดำเนินการเพิ่มเติม > แทรกลายเซ็น ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างการเขียน

 3. เมื่อข้อความอีเมลของคุณพร้อมแล้ว ให้เลือก ส่ง

คำแนะนำสำหรับ Outlook.com แบบคลาสสิก

สร้างลายเซ็นอีเมล

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Outlook.com

 2. ใน Outlook.com ให้เลือก ตั้งค่า การตั้งค่า ที่ด้านบนของหน้า

 3. เลือก ตัวเลือก > จดหมาย > เค้าโครง > ลายเซ็นอีเมล

 4. ในกล่องข้อความ พิมพ์ลายเซ็นของคุณ

 5. ขยายเมนูดรอปดาวน์ V เพื่อดู แทรกลิงก์ และตัวเลือกการจัดรูปแบบอื่นๆ

  หมายเหตุ: คุณสามารถมีหนึ่งลายเซ็นต่อหนึ่งบัญชีเท่านั้น

  • ถ้าคุณต้องการให้ลายเซ็นของคุณปรากฏที่ด้านล่างของข้อความอีเมลที่คุณสร้าง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใส่ลายเซ็นของฉันในข้อความใหม่ที่ฉันเขียนโดยอัตโนมัติ

  • ถ้าคุณต้องการให้ลายเซ็นของคุณปรากฏในข้อความที่คุณส่งต่อหรือตอบกลับ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใส่ลายเซ็นของฉันในข้อความที่ฉันส่งต่อหรือตอบกลับโดยอัตโนมัติ

  • ถ้าคุณไม่ได้เลือกตัวเลือกเหล่านี้ คุณสามารถเพิ่มลายเซ็นของคุณลงในข้อความที่เลือกด้วยตนเอง ดูรายละเอียดที่ เพิ่มลายเซ็นลงในข้อความใหม่ด้วยตนเอง

 6. เลือก บันทึก เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว

  หมายเหตุ: คุณสามารถกลับไปยังหน้า ลายเซ็นอีเมล และเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายเพื่อให้ใส่ลายเซ็นของคุณโดยอัตโนมัติได้เสมอ

เพิ่มลายเซ็นลงในข้อความใหม่ด้วยตนเอง

ถ้าคุณได้สร้างลายเซ็น แต่ไม่ได้เลือกให้เพิ่มลายเซ็นลงในข้อความขาออกทั้งหมดโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเพิ่มได้ในภายหลังเมื่อคุณเขียนข้อความอีเมล

 1. ไปที่กล่องจดหมายของคุณ และเลือก สร้าง เพื่อสร้างข้อความอีเมลใหม่

 2. พิมพ์ข้อความของคุณ แล้วเลือก การดำเนินการเพิ่มเติม > แทรกลายเซ็น บนแถบเครื่องมือ

 3. เมื่อข้อความอีเมลของคุณพร้อมแล้ว ให้เลือก ส่ง

ยังต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

ปุ่ม ศูนย์ข้อมูลชุมชน ปุ่ม ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×