สร้างและเพิ่มลายเซ็นอีเมลใน Outlook บนเว็บ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

สร้างลายเซ็นสำหรับข้อความอีเมลของคุณ ซึ่งคุณสามารถเพิ่มลงในข้อความขาออกทั้งหมดได้โดยอัตโนมัติหรือเลือกเพิ่มด้วยตนเองก็ได้

สร้างลายเซ็นอีเมล

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Outlook บนเว็บ

 2. บนแถบนำทางด้านบน เลือกการตั้งค่า >จดหมาย ซึ่งเปิดบานหน้าต่างตัวเลือก ทางด้านซ้าย

 3. ในบานหน้าต่างตัวเลือก ภายใต้Mail เลือกเค้าโครง >ลายเซ็นอีเมล

 4. ในกล่องข้อความ ให้พิมพ์ลายเซ็นของคุณและใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่มีเพื่อเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของลายเซ็น

  หมายเหตุ: การแทรกไฟล์รูปภาพ (ใน.gif หรือ.jpg รูปแบบตัวอย่าง) สำหรับลายเซ็นของคุณไม่ได้รับการสนับสนุน ได้ แต่คุณสามารถคัดลอกรูปภาพจากเว็บเพจ และวางลงในกล่องลายเซ็น

 5. ถ้าคุณต้องการให้ลายเซ็นของคุณเพื่อแสดงที่ด้านล่างของทุกอีเมลที่ข้อความส่งออก รวมถึงการตอบกลับและส่งต่อ เลือกกล่องกาเครื่องหมายรวมลายเซ็นของฉันบนข้อความใหม่ที่ฉันเรียบเรียงโดยอัตโนมัติ

  ถ้าคุณไม่เลือกตัวเลือกนี้ คุณสามารถเพิ่มลายเซ็นของคุณลงในข้อความด้วยตนเอง สำหรับรายละเอียด ให้ดูที่ เพิ่มลายเซ็นลงในข้อความใหม่ด้วยตนเอง

 6. เลือก บันทึก เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว

  หมายเหตุ: คุณสามารถเสมอกลับไปยังหน้าลายเซ็นอีเมล และเลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายรวมลายเซ็นของฉันบนข้อความใหม่ที่ฉันเรียบเรียงโดยอัตโนมัติ

เพิ่มลายเซ็นลงในข้อความใหม่ด้วยตนเอง

ถ้าคุณได้สร้างลายเซ็น แต่ไม่ได้เลือกให้เพิ่มลายเซ็นลงในข้อความขาออกทั้งหมดโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเพิ่มได้ในภายหลังเมื่อคุณเขียนข้อความอีเมล

 1. ไปยังกล่องจดหมายของคุณ และเลือก ไอคอน ใหม่ ของ Outlook บนเว็บสำหรับข้อความอีเมล เมื่อต้องการสร้างข้อความอีเมลใหม่

 2. พิมพ์ข้อความของคุณ จากนั้น เลือกเพิ่มเติม >แทรกลายเซ็น บนแถบเครื่องมือ

 3. เมื่อข้อความอีเมลของคุณพร้อมแล้ว ให้เลือก ส่ง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×