สร้างและเพิ่มลายเซ็นอีเมลใน Outlook.com

สร้างลายเซ็นสำหรับข้อความอีเมลของคุณ ซึ่งคุณสามารถเพิ่มลงในข้อความขาออกทั้งหมดได้โดยอัตโนมัติหรือเลือกเพิ่มด้วยตนเองก็ได้

สร้างลายเซ็นอีเมล

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Outlook.com

 2. บนแถบเครื่องมือ ให้เลือก การตั้งค่า > ตัวเลือก.

  ตัวเลือก การตั้งค่า ของ Outlook บนเว็บ

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง ภายใต้ จดหมาย ให้เลือก เค้าโครง > ลายเซ็นอีเมล

  ลายเซ็นอีเมล ใน Outlook บนเว็บ

 4. ในกล่องข้อความ ให้พิมพ์ลายเซ็นของคุณและใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่มีเพื่อเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของลายเซ็น

 5. ถ้าคุณต้องการให้ลายเซ็นของคุณแสดงที่ด้านล่างของข้อความอีเมลที่คุณสร้าง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใส่ลายเซ็นของฉันในข้อความใหม่ที่ฉันเขียนโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณต้องการให้ลายเซ็นของคุณแสดงที่ด้านล่างของข้อความอีเมลที่คุณส่งต่อหรือตอบกลับ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายใส่ลายเซ็นของฉันในข้อความที่ฉันส่งต่อหรือตอบกลับโดยอัตโนมัติ

  ถ้าคุณไม่ได้เลือกตัวเลือกนี้ คุณสามารถเพิ่มลายเซ็นของคุณลงในข้อความที่เลือกด้วยตนเอง ดูรายละเอียดที่ เพิ่มลายเซ็นลงในข้อความใหม่ด้วยตนเอง

 6. เลือก บันทึก เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว

  หมายเหตุ: คุณสามารถกลับไปยังหน้า ลายเซ็นอีเมล และเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายเพื่อให้ใส่ลายเซ็นของคุณโดยอัตโนมัติได้เสมอ

เพิ่มลายเซ็นลงในข้อความใหม่ด้วยตนเอง

ถ้าคุณได้สร้างลายเซ็น แต่ไม่ได้เลือกให้เพิ่มลายเซ็นลงในข้อความขาออกทั้งหมดโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเพิ่มได้ในภายหลังเมื่อคุณเขียนข้อความอีเมล

 1. ไปที่กล่องจดหมายของคุณ แล้วเลือก ไอคอน ใหม่ ของ Outlook บนเว็บสำหรับข้อความอีเมล เพื่อสร้างข้อความอีเมลใหม่

 2. พิมพ์ข้อความของคุณ จากนั้นเลือก ไอคอนคำสั่งเพิ่มเติม > แทรกลายเซ็น บนแถบเครื่องมือ

 3. เมื่อข้อความอีเมลของคุณพร้อมแล้ว ให้เลือก ส่ง

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่หรือไม่

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Outlook.com:

ปุ่ม ศูนย์ข้อมูลชุมชน ปุ่ม ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×