สร้างและเพิ่มลายเซ็นลงในข้อความ

สร้างและเพิ่มลายเซ็นลงในข้อความ

ใน Outlook คุณสามารถสร้างลายเซ็นที่ปรับให้เป็นแบบส่วนตัวสำหรับข้อความอีเมลของคุณได้ คุณสามารถใส่ข้อความ รูป นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ โลโก้ หรือแม้แต่รูปของคุณลายเซ็นแบบลายมือของคุณได้ คุณสามารถตั้งค่าเพื่อให้สามารถเพิ่มลายเซ็นลงในข้อความส่งออกทั้งหมดโดยอัตโนมัติหรือคุณสามารถเลือกว่าจะให้ข้อความใดมีลายเซ็นได้

สร้างลายเซ็นของคุณและเลือกเมื่อ Outlook เพิ่มลายเซ็นลงในข้อความของคุณ

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้ Microsoft Office 365 และคุณใช้ Outlook และ Outlook บนเว็บ หรือ Outlook บนเว็บสำหรับธุรกิจคุณจำเป็นต้องสร้างลายเซ็นในแต่ละรายการ เมื่อต้องการสร้างและใช้ลายเซ็นอีเมลใน Outlook Web App ดู สร้างและเพิ่มลายเซ็นอีเมลใน Outlook Web App

ถ้าคุณต้องการดูวิธีดังกล่าว ให้ไปที่วิดีโอด้านล่างโดยตรง

 1. สร้างข้อความอีเมลใหม่

 2. บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม รวมถึง แล้วเลือก ลายเซ็น > ลายเซ็น

  คำสั่ง ลายเซ็น

 3. ใน เลือกลายเซ็นที่ต้องการแก้ไข ให้เลือก ใหม่ และในกล่องโต้ตอบ ลายเซ็นใหม่ ให้พิมพ์ ชื่อ สำหรับลายเซ็น

 4. ภายใต้ เลือกลายเซ็นแบบเริ่มต้น ให้ตั้งค่าตัวเลือกต่อไปนี้สำหรับลายเซ็นของคุณ:

  • ในรายการ บัญชีผู้ใช้อีเมล ให้เลือกบัญชีผู้ใช้อีเมลเพื่อให้สัมพันธ์กับลายเซ็น คุณสามารถมีลายเซ็นที่ต่างกันสำหรับบัญชีผู้ใช้อีเมลแต่ละบัญชี

  • ในรายการ ข้อความใหม่ ให้เลือกลายเซ็นที่คุณต้องการให้เพิ่มลงในข้อความอีเมลใหม่ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณไม่ต้องการเซ็นข้อความอีเมลใหม่โดยอัตโนมัติ ให้ยอมรับตัวเลือกเริ่มต้นของ (ไม่มี)

  • ในรายการ ตอบกลับ/ส่งต่อ ให้เลือกลายเซ็นที่คุณต้องการให้เพิ่มโดยอัตโนมัติ (เซ็นโดยอัตโนมัติ) เมื่อคุณตอบกลับหรือส่งต่อข้อความ หรือยอมรับตัวเลือกเริ่มต้นของ (ไม่มี)

 5. ใน แก้ไขลายเซ็น ให้พิมพ์ ลายเซ็น จากนั้นเลือก ตกลง

  พิมพ์ลายเซ็นใหม่เพื่อใช้ในอีเมลของคุณ

  หมายเหตุ: 

  • คุณสามารถสร้างลายเซ็นกลุ่มเช่นเดียวกับตัวอย่างในสกรีนช็อต เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเช่น งานหรือตำแหน่งงานและหมายเลขโทรศัพท์ใต้ชื่อของคุณ (ลายเซ็น)

  • คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของข้อความใดๆ ที่คุณเพิ่มโดยใช้แถบเครื่องมือการจัดรูปแบบขนาดเล็กเหนือกล่องข้อความ คุณยังสามารถเพิ่มไอคอนสื่อทางสังคมและลิงก์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู แทรกไฮเปอร์ลิงก์ไปยัง Facebook และ Twitter ในลายเซ็นอีเมลของคุณ

  • เมื่อคุณสร้างลายเซ็นของคุณ Outlook ไม่เพิ่มลายเซ็นลงในข้อความที่คุณเปิดในขั้นตอนที่ 1 แม้ว่าคุณเลือกที่จะใช้ลายเซ็นกับข้อความใหม่ทั้งหมด คุณจะต้องเพิ่มลายเซ็นด้วยตนเองลงในข้อความนี้

ด้านบนของเพจ

แทรกลายเซ็นด้วยตนเอง

ถ้าคุณไม่เลือกที่จะแทรกลายเซ็นสำหรับข้อความใหม่ทั้งหมด หรือตอบกลับและส่งต่อ คุณยังสามารถแทรกลายเซ็นด้วยตนเองได้

 1. ในข้อความอีเมล ในกลุ่ม รวมถึง บน Ribbon ให้เลือก ลายเซ็น

 2. เลือกลายเซ็นของคุณจากเมนูฟลายเอาท์ที่ปรากฏขึ้น

  หมายเหตุ: ถ้าคุณมีหลายลายเซ็น คุณสามารถสลับไปมาได้ด้วยการเลือกลายเซ็นที่เหมาะสมจากเมนูฟลายเอาท์ในขั้นตอนที่ 2

ดูวิธีทำ

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

ด้านบนของเพจ

สร้างลายเซ็น

 1. เปิดข้อความใหม่ บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม รวม ให้คลิก ลายเซ็น แล้วคลิก ลายเซ็น

  คำสั่ง ลายเซ็น บน Ribbon

 2. บนแท็บ ลายเซ็นอีเมล ให้คลิก ใหม่

 3. พิมพ์ชื่อสำหรับลายเซ็น แล้วคลิก ตกลง

 4. ในกล่อง แก้ไขลายเซ็น ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการรวมไว้ในลายเซ็น

 5. เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความ ให้เลือกข้อความ จากนั้นใช้ปุ่มลักษณะและการจัดรูปแบบเพื่อเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 6. เมื่อต้องการเพิ่มองค์ประกอบอื่นนอกจากข้อความ ให้คลิกในตำแหน่งที่คุณต้องการให้องค์ประกอบนั้นปรากฏขึ้น แล้วเลือกทำสิ่งต่อไปนี้

  ตัวเลือก

  วิธีการ

  เมื่อต้องการเพิ่มนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

  คลิก นามบัตร จากนั้นคลิกที่ติดต่อในรายการ ไฟล์ แล้วคลิก ตกลง

  เมื่อต้องการเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์

  คลิก แทรกไอคอนการเชื่อมโยงหลายมิติ แทรกไฮเปอร์ลิงก์ แล้วพิมพ์ข้อมูลหรือเรียกดูไฮเปอร์ลิงก์ คลิกเพื่อเลือก จากนั้นคลิก ตกลง

  เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพ

  คลิก แทรกไอคอน รูปภาพ รูปภาพ แล้วเรียกดูรูปภาพ คลิกเพื่อเลือก จากนั้นคลิก ตกลง รูปแบบไฟล์รูปภาพทั่วไปสำหรับรูปภาพได้แก่ .bmp .gif .jpg และ .png

 7. เมื่อต้องการสิ้นสุดการสร้างลายเซ็น ให้คลิก ตกลง

  หมายเหตุ: ลายเซ็นที่คุณเพิ่งสร้างหรือปรับเปลี่ยนจะไม่ปรากฏในข้อความที่เปิดอยู่ คุณต้องแทรกลายเซ็นลงในข้อความ

ด้านบนของเพจ

เพิ่มลายเซ็นลงในข้อความ

คุณสามารถเพิ่มลายเซ็นโดยอัตโนมัติลงในข้อความขาออกทั้งหมด หรือเลือกข้อความที่จะใส่ไฮเปอร์ลิงก์ได้

หมายเหตุ:  แต่ละข้อความสามารถมีได้เพียงรายเซ็นเดียวเท่านั้น

แทรกลายเซ็นโดยอัตโนมัติ

 1. เปิดแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม รวม แล้วคลิก ลายเซ็น จากนั้นคลิก ลายเซ็น

  คำสั่ง ลายเซ็น บน Ribbon

 2. ภายใต้ เลือกลายเซ็นเริ่มต้น ในรายการ บัญชีอีเมล ให้คลิกบัญชีอีเมลที่คุณต้องการเชื่อมโยงลายเซ็น

 3. ในรายการ ข้อความใหม่ ให้เลือกลายเซ็นที่คุณต้องการรวม

 4. ถ้าคุณต้องการใส่ลายเซ็นเมื่อคุณตอบกลับหรือส่งต่อข้อความ ในรายการ ตอบกลับ/ส่งต่อ ให้เลือกลายเซ็นนั้น มิฉะนั้น ให้คลิก (ไม่มี)

แทรกลายเซ็นด้วยตนเอง

 • ในข้อความใหม่ บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม รวม ให้คลิก ลายเซ็น แล้วคลิกลายเซ็นที่คุณต้องการ

  คำสั่ง ลายเซ็น บน Ribbon

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการนำลายเซ็นออกจากข้อความที่เปิดอยู่ ให้เลือกลายเซ็นในเนื้อหาข้อความ จากนั้นกด DELETE

ด้านบนของเพจ

ดูเพิ่มเติม

การฝึกอบรม: ใช้ลายเซ็นอีเมลใน Outlook 2010 (การฝึกอบรม)

กำหนดข้อความอีเมลของคุณด้วยตนเอง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×