เริ่มต้นใช้งาน Outlook ด่วน

สร้างและส่งอีเมล

สร้างและส่งอีเมลใน Outlook 2016

สร้างและส่งอีเมล

 1. เลือก อีเมลใหม่ เพื่อเริ่มข้อความใหม่

 2. ใส่ชื่อหรือที่อยู่อีเมลในเขตข้อมูล ถึง..., สำเนาถึง, หรือ สำเนาลับถึง

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่เห็น สำเนาลับถึง ดู แสดง ซ่อน และดูกล่องสำเนาลับถึง

 3. ใน ชื่อเรื่อง ให้พิมพ์ชื่อเรื่องของข้อความอีเมล

 4. วางเคอร์เซอร์ในส่วนเนื้อหาของข้อความอีเมล จากนั้นเริ่มต้นการพิมพ์

 5. หลังจากพิมพ์ข้อความเสร็จแล้ว ให้เลือก ส่ง

สร้างและส่งอีเมล

ใช้ @mentions เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้อื่น

 1. ในส่วนเนื้อหาของข้อความอีเมลหรือคำเชิญปฏิทิน ให้ใส่สัญลักษณ์ @ และอักษร 2-3 ตัวแรกของชื่อหรือนามสกุลของผู้ติดต่อ

 2. เมื่อ Outlook เสนอชื่อที่แนะนำอย่างน้อยหนึ่งชื่อ ให้เลือกที่ติดต่อที่คุณต้องการกล่าวถึง

  โดยค่าเริ่มต้นจะเป็นชื่อเต็มของพวกเขา คุณสามารถลบที่กล่าวถึงบางส่วนออกได้ เช่น ทุกอย่างนอกเหนือจากชื่อของบุคคล

 3. ผู้ติดต่อที่ถูกกล่าวถึงจะถูกเพิ่มลงในบรรทัด ถึง ของอีเมลหรือคำเชิญการประชุม

ฟีเจอร์ @อ้างถึง ใน Outlook

กล่องขาเข้าที่โฟกัส

กล่องขาเข้าที่โฟกัสจะช่วยให้คุณให้ความสนใจกับอีเมลที่สำคัญที่สุด ซึ่งจะแยกกล่องขาเข้าของคุณออกเป็นสองแท็บ คือ ที่โฟกัส และ อื่นๆ

ถ้าข้อความไม่จัดเรียงตามที่คุณต้องการ คุณสามารถย้ายข้อความและระบุตำแหน่งที่ข้อความทั้งหมดในอนาคตจากผู้ส่งดังกล่าวจะถูกส่งไปได้

 1. จากกล่องขาเข้าของคุณ ให้เลือกแท็บ ที่โฟกัส หรือ อื่นๆ จากนั้นคลิกขวาข้อความที่คุณต้องการย้าย

 2. ถ้าย้ายจาก ที่โฟกัส ไปยัง อื่นๆ ให้เลือก ย้ายไปยังอื่นๆ ถ้าคุณต้องการย้ายเฉพาะข้อความที่เลือก ให้เลือก ย้ายไปยังอื่นๆ เสมอ ถ้าคุณต้องการข้อความทั้งหมดในอนาคตจากผู้ส่งให้ส่งไปยังแท็บ อื่นๆ

  ถ้าย้ายจาก อื่นๆ ไปยัง ที่โฟกัส ให้เลือก ย้ายไปยังที่โฟกัส ถ้าคุณต้องการย้ายเฉพาะข้อความที่เลือก ให้เลือก ย้ายไปยังที่โฟกัสเสมอ ถ้าคุณต้องการข้อความทั้งหมดในอนาคตจากผู้ส่งให้ส่งไปยังแท็บ ที่โฟกัส

กล่องขาเข้าที่โฟกัสใน Outlook
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×