สร้างและพิมพ์ป้ายชื่อใน Word for Mac

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Word สามารถพิมพ์ป้ายชื่อแบบเดียวกันทั้งแผ่นหรือพิมพ์แค่ป้ายชื่อเดียว เพียงแค่พิมพ์ที่อยู่ ชื่อสำหรับโฟลเดอร์ไฟล์หรือกล่องซีดี หรือข้อความที่คุณต้องการให้ดูบนป้ายชื่อชนิดอื่น แล้วเลือกการกำหนดค่าป้ายชื่อ ถ้าคุณกำลังพิมพ์ลงบนป้ายชื่อ Avery คุณสามารถใช้เทมเพลต Avery ได้

ถ้าคุณต้องการพิมพ์ป้ายผนึกที่จะมีข้อความแตกต่างกันบนป้ายผนึกแต่ละ คุณสามารถตั้งค่าป้ายชื่อเอกสารใหม่ และพิมพ์ป้ายผนึกแต่ละรายการ แต่ถ้าคุณมีแหล่งข้อมูล เช่นรายการอยู่ในสเปรดชีตExcel หรือข้อมูลที่ติดต่อที่เก็บอยู่บน Mac ของคุณ คุณสามารถผสานข้อมูลที่ มีเอกสารป้ายผนึกเพื่อกรอกป้ายชื่อของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผสานข้อมูลที่ มีป้ายชื่อ ดูจดหมายเวียนใน Word for Macหรือสร้างป้ายจ่าหน้าจดหมายใน Word โดยใช้จดหมายเวียน

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการทำป้ายที่อยู่ผู้ส่ง ให้ดู สร้างป้ายที่อยู่ผู้ส่ง

ตั้งค่าและพิมพ์ป้ายชื่อเดียวหรือป้ายชื่อแบบเดียวกันทั้งแผ่น

 1. บนแท็บ การส่งจดหมาย ให้คลิก ป้ายชื่อ

  คลิกที่ป้ายชื่อเพื่อจัดเตรียมหน้าสำหรับการพิมพ์แผ่นป้ายชื่อ
 2. ใน ป้ายชื่อ ให้คลิก ตัวเลือก

  คลิก ตัวเลือก เพื่อเลือกป้ายชื่อผลิตภัณฑ์

  Word จะแสดงกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกป้ายชื่อ

  เลือกแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ป้ายชื่อ แล้วเลือกหมายเลขผลิตภัณฑ์เฉพาะ
 3. ภายใต้ ชนิดของเครื่องพิมพ์ ให้เลือกชนิดเครื่องของพิมพ์ที่คุณใช้

  ชนิดของเครื่องพิมพ์ที่คุณเลือกจะส่งผลต่อรายการผลิตภัณฑ์ป้ายชื่อที่ Word แสดง

 4. เลือกผู้จำหน่ายป้ายชื่อของคุณในรายการ ผลิตภัณฑ์ป้ายชื่อ

 5. เลือกชนิดป้ายชื่อในรายการ หมายเลขผลิตภัณฑ์ ที่ตรงกับหมายเลขผลิตภัณฑ์ของป้ายชื่อของคุณ

  ถ้าคุณไม่เห็นหมายเลขผลิตภณฑ์ของคุณ คุณสามารถทำตามคำแนะนำใน ตั้งค่าป้ายชื่อแบบกำหนดเอง เพื่อกำหนดเอกสารป้ายชื่อที่ตรงกับป้ายชื่อของคุณ

 6. คลิก ตกลง

 7. พิมพ์ที่อยู่หรือข้อมูลอื่นๆ ในกล่อง ที่อยู่ที่จัดส่ง

  ถ้าคุณต้องการสร้างป้ายชื่อสำหรับที่อยู่ที่จัดเก็บไว้ในรายชื่อที่ติดต่อบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิกปุ่ม แทรกที่อยู่

  คลิกที่ไอคอน แทรกที่อยู่ เพื่อเลือกที่อยู่จากรายชื่อที่ติดต่อของคุณ
 8. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบข้อความใน ที่อยู่ที่จัดส่ง ให้เลือกข้อความ กด Control และคลิกส่วนที่เลือก แล้วคลิก ฟอนต์ หรือ ย่อหน้า บนเมนูทางลัด ทำการเปลี่ยนแปลงของคุณ จากนั้นคลิก ตกลง

 9. ภายใต้ จำนวนป้ายชื่อ ให้เลือก ป้ายชื่อเดียวกันทั้งหน้า หรือเลือก ป้ายชื่อเดี่ยว

  ถ้าคุณพิมพ์ป้ายผนึกเดียว ให้ใส่ตำแหน่งของป้ายผนึกดังกล่าวในกล่อง แถว และ คอลัมน์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีตารางของป้ายผนึกขนาด 3 คูณ 10 บนแผ่นงานของคุณ และมีเพียงป้ายผนึกสุดท้ายที่ว่างเปล่า ให้พิมพ์ 10 ในกล่อง แถว และพิมพ์ 3 ในกล่อง คอลัมน์

 10. คลิก ตกลง ในกล่องโต้ตอบ ป้ายชื่อ

  Word จะสร้างเอกสารใหม่ที่มีข้อความจาก ที่อยู่ที่จัดส่ง สำหรับพิมพ์เป็นชนิดป้ายชื่อที่คุณเลือก

 11. พิมพ์แผ่นงานทดสอบบนกระดาษเปล่าโดยการคลิก พิมพ์ บนเมนู ไฟล์ แล้วคลิก พิมพ์

 12. ถ้าแผ่นงานทดสอบดูดี ให้โหลดป้ายชื่อลงในเครื่องพิมพ์ของคุณ คลิก พิมพ์ บนเมนู ไฟล์ แล้วคลิก พิมพ์

 13. บันทึกเอกสารเพื่อให้คุณสามารถใช้ป้ายชื่อนี้ได้อีกในโอกาสหน้า

พิมพ์หน้าของป้ายผนึกที่ต่างกัน

 1. บนแท็บ การส่งจดหมาย ให้คลิก ป้ายชื่อ

  คลิกที่ป้ายชื่อเพื่อจัดเตรียมหน้าสำหรับการพิมพ์แผ่นป้ายชื่อ
 2. ใน ป้ายชื่อ ให้คลิก ตัวเลือก

  คลิก ตัวเลือก เพื่อเลือกป้ายชื่อผลิตภัณฑ์

  Word จะแสดงกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกป้ายชื่อ

  เลือกแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ป้ายชื่อ แล้วเลือกหมายเลขผลิตภัณฑ์เฉพาะ
 3. ภายใต้ ชนิดของเครื่องพิมพ์ ให้เลือกชนิดเครื่องของพิมพ์ที่คุณใช้

  ชนิดของเครื่องพิมพ์ที่คุณเลือกจะส่งผลต่อรายการผลิตภัณฑ์ป้ายชื่อที่ Word แสดง

 4. เลือกผู้จำหน่ายป้ายชื่อของคุณในรายการ ผลิตภัณฑ์ป้ายชื่อ

 5. เลือกชนิดป้ายชื่อในรายการ หมายเลขผลิตภัณฑ์ ที่ตรงกับหมายเลขผลิตภัณฑ์ของป้ายชื่อของคุณ

  ถ้าคุณไม่เห็นหมายเลขผลิตภณฑ์ของคุณ คุณสามารถทำตามคำแนะนำใน ตั้งค่าป้ายชื่อแบบกำหนดเอง เพื่อกำหนดเอกสารป้ายชื่อที่ตรงกับป้ายชื่อของคุณ

 6. คลิก ตกลง เพื่อยอมรับการเลือกของคุณแล้วปิด ตัวเลือกป้ายชื่อ

 7. คลิก ตกลง ในกล่องโต้ตอบ ป้ายชื่อ เพื่อสร้างเอกสารใหม่ที่มีที่อยู่ที่คุณระบุสำหรับแผ่นป้ายชื่อที่คุณเลือก

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการดูเส้นขอบระหว่างป้ายชื่อ บนแท็บ เค้าโครง ให้คลิก ดูเส้นตาราง

 8. พิมพ์ข้อมูลที่คุณต้องการในแต่ละป้ายชื่อ

 9. พิมพ์แผ่นงานทดสอบบนกระดาษเปล่าโดยการคลิก พิมพ์ บนเมนู ไฟล์ แล้วคลิก พิมพ์

 10. ถ้าแผ่นงานทดสอบดูดี ให้โหลดป้ายชื่อลงในเครื่องพิมพ์ของคุณ คลิก พิมพ์ บนเมนู ไฟล์ แล้วคลิก พิมพ์

 11. บันทึกเอกสารเพื่อให้คุณสามารถใช้ป้ายชื่อนี้ได้อีกในโอกาสหน้า

ตั้งค่าป้ายชื่อแบบกำหนดเอง

ถ้า Word ไม่แสดงผลิตภัณฑ์ป้ายชื่อที่คุณมี คุณจะยังคงสามารถพิมพ์ป้ายชื่อที่คุณมีได้ คุณเริ่มต้นด้วยการเลือกชนิดป้ายชื่อที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณมี แล้วปรับเปลี่ยนการวัด เพื่อให้ตรงกับป้ายชื่อของคุณ

 1. วัดป้ายชื่อบนแผ่นงานของคุณอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้มีการวัดและหมายเลขของป้ายชื่ออยู่บนแผ่นงาน

  การวัดป้ายชื่อจริงอาจแม่นยำกว่าการใช้การวัดที่มีให้จากผู้ผลิต

 2. บนแท็บ การส่งจดหมาย ให้คลิก ป้ายชื่อ

  คลิกที่ป้ายชื่อเพื่อจัดเตรียมหน้าสำหรับการพิมพ์แผ่นป้ายชื่อ
 3. ใน ป้ายชื่อ ให้คลิก ตัวเลือก

  คลิก ตัวเลือก เพื่อเลือกป้ายชื่อผลิตภัณฑ์

  Word จะแสดงกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกป้ายชื่อ

  เลือกแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ป้ายชื่อ แล้วเลือกหมายเลขผลิตภัณฑ์เฉพาะ
 4. ภายใต้ ชนิดของเครื่องพิมพ์ ให้เลือกชนิดเครื่องของพิมพ์ที่คุณใช้

  ชนิดของเครื่องพิมพ์ที่คุณเลือกจะส่งผลต่อรายการผลิตภัณฑ์ป้ายชื่อที่ Word แสดง

 5. ในรายการ หมายเลขผลิตภัณฑ์ ให้เลือกชนิดป้ายชื่อที่มีขนาดเหมือนกันกับป้ายชื่อของคุณ

  ดูภายใต้ ข้อมูลป้ายชื่อ เพื่อดูว่าป้ายชื่อที่เลือกใกล้เคียงกับป้ายชื่อของคุณหรือไม่

  เมื่อคุณเลือกผลิตภัณฑ์ป้ายชื่อในรายการหมายเลขผลิตภัณฑ์ทางด้านซ้าย Word จะแสดงการวัดทางด้านขวา
 6. คลิก รายละเอียด แล้วเปรียบเทียบขนาดของป้ายผนึกและจำนวนป้ายผนึกต่อแผ่นกระดาษ หรือจำนวนคอลัมน์บนฟอร์มป้ายผนึก

 7. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าขนาดและเค้าโครงป้ายผนึกตรงกับขนาดและเค้าโครงป้ายผนึกของคุณ ให้ใช้ป้ายผนึกที่เลือก

  • ถ้าไม่ใช่ ให้ไปยังขั้นตอนถัดไป

 8. ในกล่อง ตัวเลือกป้ายชื่อ ให้คลิก ป้ายชื่อใหม่

  Word จะแสดง เลเซอร์แบกำหนดเองใหม่ หรือ เมทริกซ์จุดแบบกำหนดเองใหม่ โดยขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องพิมพ์ที่ระบุใน ตัวเลือกป้ายชื่อ

  ตั้งค่าและปรับการวัดให้ตรงกับป้ายชื่อที่คุณต้องการพิมพ์
 9. พิมพ์ชื่อในกล่อง ชื่อของป้ายชื่อ แล้วเปลี่ยนตัวเลขในกล่องให้ตรงกับผลิตภัณฑ์ป้ายชื่อที่คุณมี

  กล่อง แสดงตัวอย่าง แสดงวิธีการวัดที่นำไปใช้กับเค้าโครงของแผ่นป้ายชื่อ

 10. คลิก ตกลง เพื่อยอมรับการวัด

  ตั้งแต่ขั้นตอนนี้ คุณสามารถทำตามขั้นตอนใน พิมพ์หน้าของป้ายผนึกที่ต่างกัน โดยเริ่มต้นจากขั้นตอนที่ 7 ที่คุณคลิก ตกลง ในกล่องโต้ตอบ ป้ายชื่อ เพื่อสร้างเอกสารป้ายชื่อ

สร้างและพิมพป้ายจ่าหน้าจดหมายเดียว

 1. ในเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถพิมพ์ป้ายจ่าหน้าจดหมายในมุมมองเค้าโครงสมุดบันทึก หรือมุมมองเค้าโครงประกาศได้

 2. ในเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ป้ายชื่อ

 3. ในกล่อง ที่อยู่ ให้พิมพ์หรือแก้ไขที่อยู่ในการส่งจดหมาย

 4. ภายใต้ ป้ายชื่อ ให้คลิก ตัวเลือก

 5. ในเมนูป็อปอัพ ผลิตภัณฑ์ป้ายชื่อ ให้คลิกผู้ผลิตป้ายชื่อของคุณ

 6. ภายใต้ หมายเลขผลิตภัณฑ์ ให้คลิกชนิดของป้ายชื่อที่คุณมี จากนั้นคลิก ตกลง

 7. ภายใต้ หมายเลขป้ายชื่อ ให้คลิก ป้ายชื่อเดียว

 8. ในกล่อง แถว และ คอลัมน์ ให้เลือกหมายเลขที่สอดคล้องกับป้ายชื่อบนแผ่นงานป้ายชื่อที่คุณต้องการพิมพ์

 9. ใส่ป้ายชื่อ หรือแผ่นงานป้ายชื่อในเครื่องพิมพ์ของคุณ

 10. ในกล่องโต้ตอบ ป้ายชื่อ ให้คลิก พิมพ์

 11. เลือกตัวเลือกของคุณ จากนั้นคลิก พิมพ์

เพิ่มกราฟิกลงในป้ายจ่าหน้าจดหมาย

 1. ในเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถพิมพ์ป้ายจ่าหน้าจดหมายในมุมมองเค้าโครงสมุดบันทึก หรือมุมมองเค้าโครงประกาศได้

 2. ในเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ป้ายชื่อ

 3. เลือกตัวเลือกใดๆ ที่คุณต้องการ เช่นหมายเลขป้ายชื่อ ประเภทป้ายชื่อ และตัวเลือกการพิมพ์ จากนั้นคลิก ตกลง

 4. ในเอกสารป้ายชื่อ ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการใส่กราฟิก

 5. ในแท็บ หน้าแรก ภายใต้ แทรก ให้คลิก รูปภาพ จากนั้นคลิก รูปภาพจากไฟล์ หรือ แกลเลอรีคลิปอาร์ต

  แท็บหน้าแรก กลุ่มแทรก ของ Word

 6. ระบุตำแหน่งกราฟิก จากนั้นดับเบิลคลิก

 7. เมื่อคุณต้องการปรับขนาดกราฟิก ให้เลือกกราฟิก จากนั้นลากจุดจับสำหรับปรับขนาดตรงมุมเพื่อปรับขนาดที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการรักษาอัตราส่วนความสูงต่อความกว้าง ให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่ลากจุดจับตรงมุม

  ถ้ากราฟิกไม่จัดแนวพร้อมกับข้อความป้ายชื่อ

  1. เลือกกราฟิก

  2. ในเมนู รูปแบบ ให้คลิก รูปภาพ

  3. คลิก เค้าโครง

  4. ภายใต้ สไตล์การตัดข้อความ ให้คลิก จตุรัส

  5. ภายใต้ การจัดแนวแนวนอน ให้คลิกการจัดแนวที่คุณต้องการ เช่น ซ้ายกลาง หรือ ขวา จากนั้นคลิก ตกลง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการใช้กราฟิกเดียวกับในแต่ละป้ายชื่อ คุณสามารถปรับขนาดและตำแหน่งของป้ายชื่อแรก จากนั้นคัดลอกรูปภาพและวางลงในป้ายชื่ออื่นๆ ของคุณ

ดูเพิ่มเติม

การสร้างและพิมพ์ซองจดหมายเดียว

สร้างป้ายจ่าหน้าจดหมาย โดยใช้จดหมายเวียน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×