การเริ่มต้นใช้งานด่วนของ Word 2016

บันทึกเอกสารไปยัง OneDrive

สร้างและบันทึกใน Word 2016

สร้างเอกสาร

 1. เปิด Word

 2. เลือกตัวเลือก:

  • เลือก เอกสารเปล่า เพื่อสร้างเอกสารตั้งแต่เริ่มต้น

  • เลือกเทมเพลตใดเทมเพลตหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือกสำรวจสำหรับเคล็ดลับ Word

เทมเพลตเอกสารใหม่ของ Word

เพิ่มและจัดรูปแบบข้อความ

 1. วางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการ แล้วพิมพ์ข้อความ

  แถบสถานะที่ด้านล่างของเอกสารจะแสดงหน้า และจำนวน คำ

 2. เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความ ให้เลือกข้อความ จากนั้นเลือกตัวเลือกบนแท็บ หน้าแรก: ตัวหนาตัวเอียงสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยการใส่หมายเลข ...

ตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความ Ribbon ของ Word

การนับจำนวนคำและหน้าของ Office 365

เพิ่มรูปภาพ รูปร่าง SmartArt หรือแผนภูมิ

 1. เลือกแท็บ แทรก

 2. เลือกสิ่งที่คุณต้องการเพิ่ม:

  • รูปภาพ - เลือก รูปภาพ จากนั้นเรียกดูรูปภาพที่คุณต้องการแล้วเลือก แทรก

  • รูปร่าง - เลือก รูปร่าง แล้วเลือกรูปร่างจากเมนูดรอปดาวน์

  • SmartArt - เลือก SmartArt จากนั้นเลือก กราฟิก SmartArt แล้วเลือก ตกลง

  • แผนภูมิ - เลือก แผนภูมิ จากนั้นเลือกแผนภูมิที่คุณต้องการแล้วเลือก ตกลง

รูปภาพแผนภูมิ SmartArt Office 365 Word

บันทึกเอกสารไปยัง OneDrive

เมื่อคุณบันทึกไฟล์ของคุณไปยังระบบคลาวด์ คุณสามารถแชร์และทำงานร่วมกับผู้อื่น และเข้าถึงไฟล์จากทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นบนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์

 1. เลือก ไฟล์ > บันทึกเป็น

 2. เลือก OneDrive

  บันทึกไฟล์ส่วนบุคคลไปยัง OneDrive - ส่วนบุคคล และบันทึกไฟล์งานไปยัง OneDrive ของบริษัท คุณสามารถบันทึกไปยังตำแหน่งอื่นในรายการ หรือเพิ่มสถานที่ได้

บันทึกไฟล์ Word ไปยังระบบคลาวด์
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×