สร้างและนำสไตล์เส้นขอบเซลล์ไปใช้

ถ้าคุณมักจะใช้สไตล์เส้นขอบแบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะในเวิร์กบุ๊กของคุณ คุณสามารถสร้างปุ่มสไตล์เส้นขอบแบบกำหนดเอง และใช้ปุ่มนี้เพื่อนำสไตล์เส้นขอบแบบกำหนดเองไปใช้อย่างรวดเร็ว

 1. คลิก หน้าแรก > ลักษณะเซลล์

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณไม่เห็น สไตล์เซลล์ ให้คลิกลูกศร เพิ่มเติม ในแกลเลอรีของสไตล์เซลล์

  • ปุ่ม เพิ่มเติม ในแกลเลอรี สไตล์

 2. เลือก สไตล์เซลล์ใหม่

  ตัวเลือก สไตล์ ของเซลล์ใหม่
 3. ในกล่อง ชื่อสไตล์ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับสไตล์เส้นขอบใหม่

 4. คลิก รูปแบบ

 5. คลิก เส้นขอบ และเลือกสไตล์เส้น

 6. เมื่อต้องการเปลี่ยนสีเส้น ให้คลิกกล่องสี แล้วเลือกสี

  จัดรูปแบบสไตล์เซลล์

 7. คลิกหนึ่งใน ค่าที่ตั้งไว้ หรือเมื่อต้องการกำหนดเส้นขอบเองสำหรับด้านของเซลล์ที่ระบุ ภายใต้ เส้นขอบ ให้คลิกปุ่มเส้นขอบแต่ละปุ่ม

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการยกเลิกเส้นขอบ ให้คลิกปุ่มเส้นขอบนั้นๆ อีกครั้ง

 8. คุณสามารถแสดงตัวอย่างสไตล์เส้นขอบในไดอะแกรม เส้นขอบ ถ้าสไตล์เส้นขอบตรงตามความต้องการของคุณ ให้คลิก ตกลง

 9. คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่อง สไตล์

  ปุ่มสไตล์เซลล์แบบกำหนดเองของคุณจะปรากฏในแกลเลอรี เหมือนกับปุ่ม FancyBorderStyle ในรูปภาพนี้

  แกลเลอรีสไตล์เซลล์

นำไปใช้หรือเอาสไตล์เส้นขอบแบบกำหนดเองออก

หลังจากที่คุณสร้างสไตล์เส้นขอบเซลล์แล้ว ต่อไปนี้เป็นวิธีที่คุณสามารถใช้สไตล์นี้

 • เมื่อต้องการนำสไตล์เส้นขอบแบบกำหนดเองไปใช้ ให้เลือกเซลล์ที่คุณต้องการเพิ่มเส้นขอบ แล้วคลิกปุ่มสไตล์เซลล์แบบกำหนดเอง

 • เมื่อต้องการเอาสไตล์เส้นขอบแบบกำหนดเองออก ให้เลือกเซลล์ที่มีเส้นขอบ แล้วคลิก ปกติ

เปลี่ยนการจัดรูปแบบสำหรับสไตล์เส้นขอบเซลล์แบบกำหนดเอง

ต่อไปนี้เป็นวิธีที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนสไตล์เส้นขอบเซลล์แบบกำหนดเองในเวิร์กบุ๊ก

หมายเหตุ: การเปลี่ยนสไตล์เซลล์มีผลต่อเซลล์ที่มีสไตล์นั้นๆ ทั้งหมดในเวิร์กบุ๊ก

 1. คลิกขวาที่ปุ่มสไตล์เซลล์ แล้วเลือก ปรับเปลี่ยน

  การปรับเปลี่ยนสไตล์เซลล์

 2. คลิก รูปแบบ แล้วทำการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นขอบเซลล์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×