สร้างและตอบกลับข้อความ

สร้างข้อความใหม่ได้ง่ายๆ เพียงคลิก ใหม่ จดหมายใหม่ แล้วเขียนข้อความของคุณ คุณสามารถตอบกลับข้อความที่คุณได้รับได้โดยใช้ลิงก์ที่ด้านบนสุดของข้อความแต่ละข้อความในบานหน้าต่างการอ่านใน Outlook Web App เมื่อคุณเลือก ตอบกลับ ตอบกลับ, ตอบกลับทั้งหมด ตอบกลับทั้งหมด หรือ ส่งต่อ ส่งต่อ ข้อความใหม่จะปรากฏขึ้นในบานหน้าต่างการอ่าน

ฉันจะสร้างหรือตอบข้อความได้อย่างไร

ฉันจะสร้างข้อความใหม่ได้อย่างไร

ฉันจะตอบกลับข้อความได้อย่างไร

ฉันจะส่งต่อข้อความได้อย่างไร

ฉันสามารถทำอะไรกับข้อความที่ฉันกำลังเขียนได้อีก

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันไม่สามารถเขียนการตอบกลับให้เสร็จได้ในตอนนี้

ฉันต้องรู้อะไรอีก

ฉันจะสร้างข้อความใหม่ได้อย่างไร

เมื่อต้องการสร้างข้อความใหม่ ให้ทำดังนี้

 1. คลิก ใหม่ จดหมายใหม่ ที่ด้านบนของรายการโฟลเดอร์ ฟอร์มข้อความใหม่จะปรากฏขึ้นในบานหน้าต่างการอ่าน

 2. เมื่อต้องการเพิ่มผู้รับ คุณสามารถพิมพ์ชื่อของใครก็ได้ในโฟลเดอร์ที่ติดต่อหรือในรายการที่อยู่ขององค์กร หรือพิมพ์ที่อยู่อีเมลในเขตข้อมูล ถึง หรือ สำเนาถึง ก็ได้ ครั้งแรกที่คุณใส่ชื่อของบุคคล Outlook Web App จะค้นหาที่อยู่ของบุคคลนั้น ชื่อจะถูกเก็บเป็นแคชไว้เพื่อให้สามารถค้นหาได้รวดเร็วขึ้นในอนาคต

 3. เพิ่มเรื่อง

 4. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการส่ง

 5. เมื่อคุณทำเสร็จและข้อความของคุณพร้อมที่จะส่งแล้ว ให้คลิก ส่ง ส่ง

ฉันจะตอบกลับข้อความได้อย่างไร

เมื่อคุณตอบกลับข้อความ เรื่องจะถูกคัดลอกให้โดยอัตโนมัติ และจะมีคำนำหน้าที่ระบุว่าเป็นการตอบกลับเพิ่มขึ้นมาที่ส่วนเริ่มต้น เนื้อหาของข้อความต้นฉบับจะถูกคัดลอกลงในข้อความใหม่ให้โดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการตอบกลับไปหาเฉพาะบุคคลที่ส่งข้อความมา ให้ทำดังนี้

 1. เลือกข้อความในบานหน้าต่างการอ่าน

 2. ที่ด้านบนสุดของข้อความ ให้คลิก ตอบกลับ ตอบกลับ ข้อความใหม่จะปรากฏขึ้นพร้อมกับใส่ที่อยู่ไปยังผู้ส่งข้อความต้นฉบับ

 3. เพิ่มการตอบกลับของคุณ

 4. คลิก ส่ง ส่ง ที่ด้านบนสุดของข้อความ

เมื่อต้องการตอบกลับไปหาผู้ส่งข้อความและผู้รับอื่นๆ ทั้งหมด ให้ทำดังนี้

 1. เลือกข้อความในบานหน้าต่างการอ่าน

 2. ที่ด้านบนสุดของข้อความ ให้คลิก ตอบกลับทั้งหมด ตอบกลับทั้งหมด ข้อความใหม่จะปรากฏขึ้นพร้อมกับใส่ที่อยู่ไปยังผู้ส่งและผู้รับอื่นๆ ทั้งหมดของข้อความต้นฉบับ

 3. เพิ่มการตอบกลับของคุณ

 4. คลิก ส่ง ส่ง ที่ด้านบนสุดของข้อความ

ด้านบนของหน้า

ฉันจะส่งต่อข้อความได้อย่างไร

เมื่อคุณส่งต่อข้อความ เรื่องจะถูกคัดลอกให้โดยอัตโนมัติ และจะมีคำนำหน้าที่ระบุว่าเป็นการส่งต่อเพิ่มขึ้นมาที่ส่วนเริ่มต้น เนื้อหาของข้อความต้นฉบับจะถูกคัดลอกลงในข้อความใหม่ให้โดยอัตโนมัติ

 1. เลือกข้อความในบานหน้าต่างการอ่าน

 2. ที่ด้านบนสุดของข้อความ ให้คลิก ส่งต่อ ส่งต่อ ข้อความใหม่จะปรากฏขึ้น

 3. บนบรรทัด ถึง ให้ใส่ชื่อหรือที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการส่งต่อข้อความไปหา คุณยังสามารถคลิก ถึง หรือ สำเนาถึง เพื่อข้ามไปยังรายการที่อยู่ของคุณได้

 4. เพิ่มข้อมูลอื่นๆ ที่คุณต้องการในข้อความ เช่น บันทึกย่อด่วนเพื่ออธิบายว่าทำไมคุณถึงส่งต่อข้อความ

 5. คลิก ส่ง ส่ง ที่ด้านบนสุดของข้อความ

ด้านบนของหน้า

ฉันสามารถทำอะไรกับข้อความที่ฉันกำลังเขียนได้อีก

 • เมื่อต้องการเพิ่มสิ่งที่แนบมา ให้คลิก แทรก แทรก แล้วคลิก สิ่งที่แนบมา ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ แล้วเรียกดูไฟล์ที่คุณต้องการแนบ

 • เมื่อต้องการฝังรูปภาพในข้อความเพื่อให้ปรากฏโดยที่ผู้รับไม่จำเป็นต้องเปิดรูปภาพนั้น ให้คลิก แทรก แทรก แล้วคลิก รูปภาพ และเรียกดูรูปภาพที่คุณต้องการเพิ่มลงในข้อความของคุณ

 • สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม คุณสามารถคลิกที่เมนูเพิ่มเติม เมนูที่ขยาย ได้

 • จากจุดนั้น คุณสามารถเลือกตัวเลือกต่อไปนี้ได้

  • บันทึก Outlook Web App จะบันทึกข้อความของคุณขณะที่คุณเรียบเรียงให้โดยอัตโนมัติ แต่คุณยังสามารถบังคับให้บันทึกในเวลาใดก็ได้ด้วยเช่นกัน

  • แสดงสำเนาลับถึง คุณสามารถใช้สำเนาลับถึงเพื่อรวมบุคคลอื่นๆ ในรายการผู้รับได้ในขณะที่ซ่อนชื่อเหล่านั้นไว้ไม่ให้ผู้รับรายอื่นๆ เห็น

  • แสดงจาก ถ้าคุณมีสิทธิ์ในการส่งจากมากกว่าหนึ่งที่อยู่ คุณสามารถใช้เขตข้อมูลนี้เพื่อเปลี่ยนที่อยู่จากของข้อความที่คุณกำลังเรียบเรียงได้

  • ตั้งค่าความสำคัญ ใช้ส่วนนี้เพื่อตั้งค่าความสำคัญของข้อความ ซึ่งจะไม่เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการกับข้อความ แต่จะช่วยให้ผู้รับทราบว่าข้อความนั้นมีความสำคัญสูงหรือต่ำ

  • แทรกลายเซ็น ถ้าคุณมีการสร้างลายเซ็นไว้ในการตั้งค่า จดหมาย แต่ยังไม่ได้กำหนดค่าให้เพิ่มลงในข้อความของคุณโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเพิ่มลายเซ็นได้ด้วยการคลิกที่นี่

   • สลับไปยังข้อความธรรมดา/สลับไปยัง HTML

  • แสดงตัวเลือกข้อความ ตัวเลือกข้อความเป็นที่ที่คุณสามารถตั้งค่าระดับความลับของข้อความ หรือร้องขอการตอบรับได้ การตั้งค่าระดับความลับมี ปกติ, ส่วนบุคคล, ส่วนตัว และ เป็นความลับ ค่าเหล่านี้เป็นเพียงข้อมูลเท่านั้น ซึ่งจะไม่เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการกับข้อความ

   คุณสามารถร้องขอการแจ้งการนำส่งเพื่อทำให้คุณทราบเมื่อข้อความที่คุณส่งไปนั้นถึงผู้รับแล้ว การตอบรับการอ่านจะบอกให้คุณรู้เมื่อข้อความที่คุณส่งไปนั้นถูกทำเครื่องหมายเป็นอ่านแล้ว โปรแกรมอีเมลบางโปรแกรมจะอนุญาตให้ผู้รับเลือกว่าพวกเขาจะตอบกลับการตอบรับการอ่านหรือไม่

ด้านบนของหน้า

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันไม่สามารถเขียนการตอบกลับให้เสร็จได้ในตอนนี้

Outlook Web App จะบันทึกข้อความที่คุณกำลังทำงานอยู่ให้โดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณสามารถคลิกที่ด้านนอกของข้อความเพื่อทำงานอื่นๆ ได้อย่างปลอดภัย โดยไม่ทำให้การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำไว้สูญหายไป เมื่อต้องการกลับไปยังการตอบกลับหรือการส่งต่อที่คุณกำลังทำงานอยู่ ให้ทำดังนี้

 • มองหาโฟลเดอร์ แบบร่าง ในรายการโฟลเดอร์ แบบร่างทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ที่นั่นจนกว่าจะถูกส่งหรือถูกลบ

 • มองหาแบบร่างในโฟลเดอร์เดียวกันกับข้อความต้นฉบับ คำว่า แบบร่าง จะปรากฏขึ้นในรายการข้อความถัดจากชื่อของบุคคลที่ส่งข้อความต้นฉบับ


 • เมื่อคุณพบแบบร่างแล้ว ให้คลิกที่แบบร่างในรายการข้อความเพื่อดูแบบร่างในบานหน้าต่างการอ่าน คุณสามารถคลิก ลบ ละทิ้ง เพื่อลบแบบร่าง หรือ แก้ไข ทำการแก้ไขต่อไป เพื่อทำงานต่อ

ด้านบนของหน้า

ฉันต้องรู้อะไรอีก

 • เมื่อคุณกำลังเรียบเรียงข้อความ คุณสามารถแบ่งออกเป็นหน้าต่างใหม่ได้โดยการคลิกไอคอนป็อปเอาท์ เปิดในหน้าต่างใหม่ ที่มุมด้านบนของข้อความ

 • คุณสามารถเพิ่มผู้รับเพิ่มเติมลงในข้อความใดๆ ที่คุณส่งได้ด้วยการพิมพ์ชื่อหรือที่อยู่อีเมลของพวกเขาในเขตข้อมูล ถึง หรือ สำเนาถึง เมื่อใดก็ได้ก่อนที่คุณจะส่งข้อความ

 • คุณสามารถเพิ่มสิ่งที่แนบมาหรือฝังรูปภาพในข้อความได้ เมื่อต้องการเพิ่มสิ่งที่แนบมา ให้ไปที่ด้านบนสุดของหน้าต่างข้อความ แล้วคลิก แทรก แทรก จากนั้นเลือก สิ่งที่แนบมา หรือ รูปภาพ เรียกดูสิ่งที่แนบมาหรือรูปภาพที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิก เปิด เพื่อเพิ่มลงไปในข้อความ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×