สร้างและตอบกลับข้อความใน Outlook Web App

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

สร้างข้อความใหม่ในOutlook Web App ได้ง่าย ๆ เพียงคลิกจดหมายใหม่ ตอบกลับข้อความนั้นง่ายดายพอ ๆ เพียง เลือกข้อความตอบกลับตอบกลับทั้งหมด หรือไปข้างหน้า ที่ด้านบนสุดของข้อความในบานหน้าต่างการอ่าน

สร้างข้อความ

 1. บนแถบเครื่องมือ เลือกจดหมายใหม่

  สกรีนช็อตแสดงตัวควบคุมจดหมายใหม่ที่ใช้ในการสร้างข้อความจดหมาย

 2. ในรูปแบบข้อความใหม่ พิมพ์ชื่อของบุคคลที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่ติดต่อหรือรายการที่อยู่ขององค์กร หรือคุณสามารถพิมพ์อยู่อีเมบนบรรทัดถึง หรือสำเนาถึง

  หมายเหตุ: ในครั้งแรกที่คุณใส่ชื่อของบุคคลOutlook Web App ค้นหาที่อยู่ของบุคคลนั้น ค้นหาชื่อถูกแคชไว้ และ เมื่อคุณค้นหาไฟล์ในอนาคต จะได้รับการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

 3. เพิ่มชื่อเรื่อง พิมพ์ข้อความของคุณ จากนั้น เลือก สกรีนช็อตแสดงตัวควบคุมส่งที่ใช้ในการส่งข้อความอีเมล ส่ง เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว

ตอบกลับข้อความ

เมื่อคุณตอบกลับข้อความ สามสิ่งที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ในรูปแบบข้อความใหม่ ชื่อเรื่องและข้อความของข้อความต้นฉบับจะถูกรวม และคำนำหน้า (ใหม่:) จะถูกเพิ่มเพื่อระบุเป็นข้อความตอบกลับ

เมื่อต้องการตอบกลับเฉพาะบุคคลที่ส่งข้อความ

 1. เลือกข้อความในบานหน้าต่างการอ่าน นั้นแล้ว เลือก ตอบกลับ ตอบกลับ ที่ด้านบนสุดของข้อความ ฟอร์มข้อความใหม่จะปรากฏจ่าหน้าไปยังผู้ส่งของข้อความต้นฉบับ

 2. พิมพ์ข้อความตอบกลับของคุณ จากนั้น เลือก สกรีนช็อตแสดงตัวควบคุมส่งที่ใช้ในการส่งข้อความอีเมล ส่ง ที่ด้านบนสุดของข้อความ

เมื่อต้องการตอบกลับไปยังผู้ส่งข้อความและผู้รับอื่น ๆ ทั้งหมด

 1. เลือกข้อความในบานหน้าต่างการอ่าน นั้นแล้ว เลือก ตอบกลับทั้งหมด ตอบกลับทั้งหมด ฟอร์มข้อความใหม่จะปรากฏใส่ที่อยู่ผู้ส่ง และผู้รับอื่น ๆ ทั้งหมดของข้อความต้นฉบับ

 2. พิมพ์ข้อความตอบกลับของคุณ จากนั้น เลือก สกรีนช็อตแสดงตัวควบคุมส่งที่ใช้ในการส่งข้อความอีเมล ส่ง ที่ด้านบนสุดของข้อความ

ส่งต่อข้อความ

เมื่อคุณส่งต่อข้อความ ชื่อเรื่องและข้อความต้นฉบับจะรวมอยู่ในรูปแบบข้อความใหม่โดยอัตโนมัติ คำนำหน้า (Fw:) จะถูกเพิ่มไปยังข้อความที่ถูกส่งต่อ

 1. เลือกข้อความในบานหน้าต่างการอ่าน นั้นแล้ว เลือก ส่งต่อ ไปข้างหน้า ฟอร์มข้อความใหม่จะปรากฏขึ้น

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • บนบรรทัดถึง พิมพ์ชื่อหรืออีเมลของบุคคลที่จะได้รับข้อความ

   หรือ

  • เลือกถึง หรือสำเนาถึง เมื่อต้องการเปิดรายการที่อยู่ของคุณ

 3. พิมพ์ข้อความ จากนั้น เลือก สกรีนช็อตแสดงตัวควบคุมส่งที่ใช้ในการส่งข้อความอีเมล ส่ง ที่ด้านบนสุดของข้อความ

เพิ่มสิ่งที่แนบมา รูปภาพ หรือลายเซ็นลงในข้อความ

เมนู แทรก แทรก ช่วยให้คุณเลือกที่จะรวมถึงสิ่งที่แนบมา ฝังรูปภาพที่มีแบบอินไลน์ หรือเพิ่มลายเซ็นลงในข้อความด้วยตนเอง

 • เพิ่มสิ่งที่แนบมา
  เลือก แทรก แทรก >สิ่งที่แนบมา ที่ด้านบนของหน้าจอ แล้วค้นหาไฟล์คุณต้องการแนบ เรียนรู้เพิ่มเติมที่เพิ่มสิ่งที่แนบมาใน Outlook Web App

 • เพิ่มรูปภาพที่ปรากฏในข้อความ
  เลือก แทรก แทรก >รูปภาพแบบอินไลน์ และค้นหารูปภาพคุณต้องการฝังในข้อความ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูส่วน "แทรกรูปภาพ" ในการเพิ่มสิ่งที่แนบมาใน Outlook Web App

 • เพิ่มลายเซ็นด้วยตนเอง
  เลือกแทรก แทรก >ลายเซ็นของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าลายเซ็นอีเมลปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติในข้อความของคุณ ดูสร้าง และเพิ่มลายเซ็นอีเมลใน Outlook Web App

ตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการจัดการข้อความของคุณ

Outlook Web App แสดงเมนู เมนูเพิ่มเติม การกระทำเพิ่มเติม ที่ช่วยให้คุณขยายตัวเลือก

สกรีนช็อตแสดงตัวเลือกที่มีอยู่จากคำสั่งเพิ่มเติมบนแถบเครื่องมือข้อความจดหมาย

 • บันทึก
  Outlook Web App จะบันทึกข้อความโดยอัตโนมัติในขณะที่คุณเรียบเรียง แต่คุณสามารถบังคับให้บันทึกเมื่อใดก็

 • แสดงสำเนาลับถึง
  ใช้สำเนาลับถึง เพื่อรวมบุคคลในรายชื่อผู้รับในขณะที่ซ่อนชื่อของบุคคลผู้รับรายอื่น

 • แสดงจาก
  ถ้าคุณมีสิทธิ์การใช้ส่งจากมากกว่าหนึ่งที่อยู่ ใช้เขตข้อมูลนี้เพื่อเปลี่ยนที่อยู่จากของข้อความที่คุณกำลังเรียบเรียง

 • ตรวจสอบชื่อ
  เลือกตัวเลือกนี้เพื่อตรวจสอบชื่อ และคุณได้พิมพ์เพื่อให้แน่ใจว่า คุณจะสามารถส่งข้อความเหล่านั้นที่อยู่อีเมล

 • ตั้งค่าความสำคัญ
  ใช้การตั้งค่าข้อความสำคัญ นั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงวิธีจัดการข้อความ แต่จะจะแจ้งให้ผู้รับทราบได้ว่า จะมีความสำคัญสูงหรือความสำคัญต่ำ

  สกรีนช็อตแสดงในตัวเลือกเพิ่มเติมพร้อมใช้งานสำหรับข้อความที่ มีตัวเลือกสำหรับการตั้งค่าความสำคัญถูกเน้น แสดงค่าสูง ปกติ และต่ำ

 • สลับไปยังข้อความธรรมดา
  ใช้การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ามาตรฐานของสลับไปยัง HTML

 • แสดงตัวเลือกข้อความ
  ตัวเลือกนี้เสนอเพิ่มเติมตัวเลือกข้อความ ที่คุณสามารถตั้งค่าระดับความลับของข้อความ และขออ่านใบตอบรับ

  สกรีนช็อตกล่องโต้ตอบตัวเลือกข้อความที่แสดงตัวเลือกสำหรับการตั้งค่าระดับความลับ และการส่งการร้องขอแสดง หรือใบตอบรับเมื่ออ่าน

  ตั้งค่าระดับความลับปกติPersonalส่วนตัว และเป็นความลับ ได้ ตั้งค่าเหล่านี้จะให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้เปลี่ยนแปลงวิธีจัดการข้อความ

  ร้องขอใบตอบรับเมื่อนำส่งถ้าคุณต้องการทราบเมื่อคุณส่งข้อความถึงผู้รับ ใบตอบรับเมื่ออ่านจะบอกให้คุณทราบเมื่อข้อความที่คุณส่งได้ถูกกำหนดว่าอ่านแล้ว โปรแกรม อีเมลบางอย่างไรก็ตาม อนุญาตให้ผู้รับให้เลือกถ้าพวกเขาจะตอบสนองต่อการอ่านใบตอบรับ

สิ่งสำคัญ: 

 • คุณอาจจะเห็นตัวเลือกในการเข้ารหัสลับข้อความ หรือเซ็นชื่อแบบดิจิทัล โดยขึ้นอยู่กับว่าผู้ดูแลระบบของคุณได้เปิดใช้งานฟีเจอร์เหล่านี้

 • ถ้าการตั้งค่าการจัดการสิทธิ์จะพร้อมใช้งานสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ คุณจะเห็นตัวเลือกการตั้งค่าสิทธิ์ คุณสามารถใช้สิทธิ์ ตัวอย่างเช่น เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้รับ จากการส่งต่อข้อความที่คุณส่ง หรือใช้ข้อความตอบกลับทั้งหมดเพื่อตอบกลับข้อความที่คุณส่ง

ทำงานกับแบบร่างบันทึกไว้ของข้อความของคุณ

ในOutlook Web App คุณสามารถเริ่ม หยุด และเริ่มเขียนเมื่อใดก็ Outlook Web App จะบันทึกข้อความคุณกำลังทำงานอยู่โดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการค้นหาข้อความ เริ่ม โดยการค้นหาในโฟลเดอร์แบบร่าง ในรายการโฟลเดอร์ แบบร่างทั้งหมดจะถูกเก็บไว้มีจนกว่าพวกเขากำลังถูกส่ง หรือถูกลบ

ถ้าคุณไม่พบข้อความแบบร่างของคุณในโฟลเดอร์แบบร่าง ค้นหาในโฟลเดอร์เดียวกันกับข้อความต้นฉบับ คำว่าDraft จะปรากฏในรายการข้อความอยู่ถัดจากชื่อของบุคคลที่ส่งข้อความต้นฉบับ

แบบร่างในรายการข้อความ

เมื่อต้องการจัดการข้อความแบบร่าง

เลือกข้อความแบบร่างในรายการข้อความเมื่อต้องการดูในบานหน้าต่างการอ่าน คุณสามารถละทิ้งฉบับร่าง หรือทำงานต่อ

เคล็ดลับ

 • ดูข้อความในหน้าต่างใหม่
  คุณดูข้อความที่คุณกำลังเขียนในหน้าต่างแยกต่างหาก เลือกเปิดในหน้าต่างที่แยกต่างหาก เปิดในหน้าต่างใหม่ ที่มุมด้านบนของข้อความ

 • เพิ่มผู้รับเพิ่มเติมข้อความให้
  เวลาก่อนที่คุณส่งข้อความ คุณสามารถเพิ่มผู้รับเพิ่มเติม บนบรรทัดถึง หรือสำเนาถึง พิมพ์ที่อยู่ชื่อหรืออีเมลของผู้รับ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×