ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

สร้างและจัดการแชนเนลในวิดีโอ Office 365

หมายเหตุ: วิดีโอ Office 365 จะถูกแทนที่ด้วย Microsoft Stream เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการวิดีโอองค์กรใหม่ที่เพิ่มความฉลาดให้กับการทำงานร่วมกันด้วยวิดีโอและเรียนรู้เกี่ยวกับแผนการเปลี่ยนผ่านสำหรับลูกค้า วิดีโอ Office 365ปัจจุบัน ให้ดูที่ โยกย้ายไปยังสตรีมจาก Office 365 Video

เมื่อต้องการอัปโหลดวิดีโอไปยัง วิดีโอ Office 365 คุณจะอัปโหลดวิดีโอนั้นไปยังแชนเนลเฉพาะ คุณสามารถใช้แชนเนลสำหรับวิดีโอสำหรับหัวข้อเฉพาะได้ หรือสำหรับวิดีโอสำหรับกลุ่ม เช่น แผนกหรือทีม ผู้ดูแลแชนเนลในองค์กรของคุณสามารถสร้างแชนเนลได้ และแต่ละแชนเนลจะสามารถจัดการแยกต่างหากได้โดยบุคคลอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีสิทธิ์เจ้าของสำหรับแชนเนล บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสร้างและจัดการแชนเนลได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย และอัปโหลดวิดีโอไปที่นั่นใน วิดีโอ Office 365

ในบทความนี้

 • การสร้างแชนเนล สร้างแชนเนลเพื่อให้บุคคลอื่นสามารถอัปโหลดวิดีโอไปยังแชนเนลได้

 • การจัดการแชนเนล อัปโหลดวิดีโอ ควบคุมว่าใครสามารถแก้ไขหรือดูแชนเนลได้ และทำงานด้านการจัดการแชนเนลอื่นๆ

วิดีโอ Office 365 มาพร้อมกับแชนเนลที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าหนึ่งแชนเนลที่ชื่อว่าชุมชน ตามค่าเริ่มต้นแล้วทุกคนในองค์กรของคุณสามารถแก้ไขและดูแชนเนลชุมชนได้แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิ์เหล่านี้ได้ถ้าคุณต้องการ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถเปลี่ยนสิทธิ์ของตัวแก้ไขสำหรับแชนเนลชุมชนเพื่อให้เฉพาะบางคนเท่านั้นที่สามารถอัปโหลดวิดีโอไปยังได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ของตัวแก้ไขแชนเนลและสิทธิ์สำหรับตัวแสดงแชนเนลให้ดูที่การเปลี่ยนสิทธิ์แชนเนลในบทความนี้ในภายหลัง หรือคุณสามารถลบแชนเนลชุมชนได้ถ้าคุณไม่ต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่การลบแชนเนลในบทความนี้ในภายหลัง

การสร้างแชนเนล

คุณต้องมีสิทธิ์ผู้ดูแลแชนเนลในการสร้างแชนเนลได้ ตามค่าเริ่มต้น ทุกคนในองค์กรของคุณมีสิทธิ์ผู้ดูแลแชนเนล เฉพาะผู้ดูแลวิดีโอเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนผู้มีสิทธิ์ผู้ดูแลแชนเนล สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ผู้ดูแลวิดีโอและสิทธิ์ผู้ดูแลแชนเนล ให้ดูที่ การเปลี่ยนสิทธิ์ผู้ดูแลสำหรับพอร์ทัลวิดีโอ Office 365 ของคุณ ใน จัดการพอร์ทัลวิดีโอ Office 365 ของคุณ

ผู้ที่สร้างแชนเนลจะมีสิทธิ์เจ้าของสำหรับแชนเนลนั้นโดยอัตโนมัติ และสามารถให้สิทธิ์ผู้แก้ไขแก่ผู้อื่นได้ด้วย สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์เจ้าของแชนเนล ให้ดูที่ การเปลี่ยนสิทธิ์แชนเนล ภายหลังในบทความนี้

เมื่อต้องการสร้างแชนเนล

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 เป็นผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ผู้ดูแลแชนเนล

 2. เลือก #x2ตัวเปิดใช้แอปOffice 365 แล้วเลือกไทล์วิดีโอ

  ไอคอนวิดีโอ Office ๓๖๕ในตัวเปิดใช้แอป
 3. บนแถบนำทางด้านบนสุดของ วิดีโอ Office 365 ทางด้านซ้ายให้เลือก แชนเนล จากนั้นทางด้านขวาให้เลือก + แชนเนลใหม่

  ปุ่ม แชนเนล และปุ่ม + แชนเนลใหม่

 4. ในกล่องโต้ตอบ สร้างแชนเนลใหม่ ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. พิมพ์ชื่อสำหรับแชนเนลใหม่

  2. ภายใต้เลือกสีของแชนเนลให้เลือกสีสำหรับแชนเนลใหม่

  สร้างแชนเนลใน วิดีโอ Office 365
 5. เลือก สร้าง

การจัดการแชนเนล

ส่วนนี้จะอธิบายกระบวนงานสำหรับการจัดการแชนเนลที่คุณสามารถทำได้ถ้าคุณมีสิทธิ์เจ้าของหรือสิทธิ์ผู้แก้ไขสำหรับแชนเนล:

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์เจ้าของแชนเนล ให้ดูที่ การเปลี่ยนสิทธิ์แชนเนล ภายหลังในบทความนี้

การเลือกแชนเนลในการจัดการ

เมื่อต้องการจัดการแชนเนล อันดับแรกให้เลือกแชนเนลนั้น

เมื่อต้องการเลือกแชนเนลในการจัดการ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ในฐานะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เจ้าของหรือสิทธิ์ผู้แก้ไขแชนเนลที่คุณต้องการจัดการ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ของแชนเนล ให้ดูที่ การเปลี่ยนสิทธิ์แชนเนล ภายหลังในบทความนี้

 2. เลือก #x2ตัวเปิดใช้แอปOffice 365 แล้วเลือกไทล์วิดีโอ

  ไอคอนวิดีโอ Office ๓๖๕ในตัวเปิดใช้แอป
 3. บนแถบนำทางด้านบนสุดของ วิดีโอ Office 365 ให้เลือก แชนเนล

  ปุ่ม แชนเนล ในแถบนำทางด้านบนสุดของ วิดีโอ Office 365
 4. เลือกแชนเนลที่คุณมีสิทธิ์เจ้าของหรือสิทธิ์ผู้แก้ไข สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ของแชนเนล ให้ดูที่ การเปลี่ยนสิทธิ์แชนเนล ภายหลังในบทความนี้

การอัปโหลดวิดีโอ

ตราบใดที่คุณมีสิทธิ์ของเจ้าของแชนเนลหรือตัวแก้ไขสำหรับแชนเนลคุณสามารถอัปโหลดวิดีโอจากที่ใดก็ได้ภายใน วิดีโอ Office 365 นอกจากนี้คุณยังสามารถอัปโหลดวิดีโอหลายรายการไปยังแชนเนลได้ในเวลาเดียวกัน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ของแชนเนลให้ดูที่การเปลี่ยนสิทธิ์แชนเนลในบทความนี้ในภายหลัง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบวิดีโอที่เข้ากันได้กับ วิดีโอ Office 365 ให้ดูที่รูปแบบวิดีโอที่ทำงานใน Office ๓๖๕วิดีโอ

ไฟล์วิดีโอต้นฉบับจะถูกเก็บไว้ใน SharePoint Online ในขณะที่คุณอัปโหลดวิดีโอและจะนับรวมกับโควตาที่เก็บข้อมูลของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่จัดการขีดจำกัดของพื้นที่จัดเก็บไซต์คอลเลกชัน

เมื่อต้องการทำให้ผู้ใช้สามารถค้นหาวิดีโอของคุณได้ง่ายขึ้นเมื่อใช้การค้นหาคุณจะสามารถใช้ประโยชน์จากวิธีที่คุณชื่อและอธิบายวิดีโอเมื่อคุณอัปโหลดได้ง่ายขึ้น (คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลนี้ได้ตลอดเวลาในภายหลัง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่การแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโอภายหลังในบทความนี้) ข้อมูลนี้สามารถทำให้ทุกคนสามารถค้นหาวิดีโอในภายหลังได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะเมื่อคุณมีวิดีโอจำนวนมากใน วิดีโอ Office 365 นอกจากนี้ยังมีบริบทเพิ่มเติมสำหรับวิดีโอใน Delve และ Office Graph

หมายเหตุ: ในกรณีของการอัปโหลดไฟล์ใดๆ จะมีปัจจัยมากมายที่สามารถส่งผลกระทบต่อเวลาที่ใช้ในการอัปโหลดวิดีโอ เช่น แบนด์วิดท์ของเครือข่ายและขนาดวิดีโอ

เมื่อต้องการอัปโหลดวิดีโอ

 1. ใน วิดีโอ Office 365 บนแถบนำทางด้านบนให้เลือกอัปโหลด

  ปุ่ม อัปโหลดวิดีโอ ใน วิดีโอ Office 365

 2. เลือกแชนเนลที่คุณต้องการอัปโหลดวิดีโอ ถ้าคุณอยู่ในแชนเนลอยู่แล้วชื่อของแชนเนลดังกล่าวจะถูกเลือกเป็นค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการอัปโหลดวิดีโอของคุณไปยังแชนเนลอื่นเพียงเลือกชื่อแชนเนลจากรายการดรอปดาวน์

  Office ๓๖๕วิดีโอเลือกแชนเนลเพื่ออัปโหลดวิดีโอของคุณ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ลากไฟล์ไปยังกล่องที่มีป้ายชื่อ เลือกวิดีโอที่จะอัปโหลดหรือลากไฟล์มาที่นี่

  • คลิกในกล่องที่มีป้ายชื่อ เลือกวิดีโอที่จะอัปโหลดหรือลากไฟล์มาที่นี่ เลือกวิดีโอในกล่องโต้ตอบ เลือกไฟล์ที่จะอัปโหลด แล้วเลือก เปิด

   วิดีโอ Office ๓๖๕เลือกวิดีโอที่จะอัปโหลด

  วิดีโอจะเริ่มอัปโหลด

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการแทนที่วิดีโอที่มีอยู่ด้วยเวอร์ชันใหม่เพียงตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อไฟล์สำหรับเวอร์ชันใหม่มีลักษณะเหมือนกับชื่อไฟล์สำหรับเวอร์ชันต้นฉบับ นอกจากนี้ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอัปโหลดวิดีโอเวอร์ชันใหม่ไปยังแชนเนลเดียวกันกับแชนเนลต้นฉบับ การทำเช่นนี้จะทำให้แน่ใจว่า URL ของวิดีโอยังคงเหมือนเดิม

 4. ในขณะที่วิดีโอกำลังอัปโหลด คุณสามารถใส่ชื่อเรื่องและคำอธิบายสำหรับวิดีโอได้ แล้วคลิก บันทึก

 5. หลังจากการอัปโหลดเสร็จสมบูรณ์แล้วให้คลิกไปที่วิดีโอเพื่อดูวิดีโอของคุณ

เมื่อต้องการอัปโหลดหลายวิดีโอในเวลาเดียวกัน

 1. จากหน้าต่าง Windows Explorer ให้ลากแล้วปล่อยวิดีโอลงในกล่องที่มีป้ายชื่อ เลือกวิดีโอที่จะอัปโหลดหรือลากไฟล์มาที่นี่ วิดีโอจะเริ่มอัปโหลด

 2. เมื่อวิดีโอทั้งหมดถูกอัปโหลดและกำลังถูกประมวลผลสำหรับการเล่น คุณสามารถเลือก แก้ไขรายละเอียด ถัดจากรูปขนาดย่อของวิดีโอเพื่อใส่ชื่อเรื่องและคำอธิบายสำหรับวิดีโอ เมื่อต้องการใส่ข้อมูลนี้

  1. ระบุชื่อเรื่องและคำอธิบายสำหรับวิดีโอ

  2. เลือก Save

การตรวจสอบว่าวิดีโอพร้อมที่จะเล่นเมื่อไหร่

หลังจากที่คุณอัปโหลดวิดีโอ อาจใช้เวลาในการประมวลผลสำหรับการสตรีมการเล่นและการทำดัชนีสำหรับการค้นหาก่อนที่วิดีโอจะพร้อมเล่น อันดับแรกจะมองเห็นและเล่นวิดีโอได้ภายใต้ วิดีโอของฉัน ในแชนเนลดังกล่าว ผู้อื่นในพอร์ทัลจะมองเห็นและเล่นวิดีโอได้หลังจากนั้นไม่นาน เฉพาะบุคคลที่มีสิทธิ์ในการดูวิดีโอในแชนเนลนั้นเท่านั้นที่สามารถดูได้

เมื่อต้องการตรวจสอบว่าวิดีโอพร้อมที่จะเล่นเมื่อไหร่

 1. เลือกแชนเนลที่คุณได้อัปโหลดอย่างน้อยหนึ่งวิดีโอ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการนี้ ให้ดูที่ การเลือกแชนเนลในการจัดการ ก่อนหน้าในบทความนี้

 2. เลือก วิดีโอของฉัน

 3. รีเฟรชหน้านั้นเป็นระยะๆ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการรีเฟรชหน้าใน Internet Explorer คุณสามารถกด F5 เมื่อวิดีโอนั้นพร้อมที่จะเล่นจาก วิดีโอของฉัน รูปขนาดย่อของวิดีโอจะปรากฏขึ้นแทนข้อความการประมวลผล หลังจากนั้นไม่นานวิดีโอจะปรากฏในที่อื่นบนพอร์ทัลสำหรับให้ผู้อื่นได้รับชม

การเปลี่ยนรูปขนาดย่อสำหรับวิดีโอ

หลังจากที่วิดีโอที่คุณอัปโหลดไปยัง วิดีโอ Office 365 ได้รับการประมวลผลแล้วและพร้อมที่จะเล่นคุณสามารถเพิ่มรูปขนาดย่อที่กำหนดเองสำหรับวิดีโอหรือคุณสามารถเลือกได้จากรูปขนาดย่อที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการเพิ่มรูปขนาดย่อลงในวิดีโอ

 1. บนหน้าโปรแกรมเล่นวิดีโอใน วิดีโอ Office 365 ให้คลิกจัดการบนแถบเมนูแล้วคลิกรูปขนาดย่อ

  การเพิ่ม aThumbnail ของ O365 Video

 2. ในบานหน้าต่างเลือกรูปขนาดย่อให้คลิกเพื่อเลือกรูปขนาดย่อที่คุณต้องการใช้สำหรับวิดีโอของคุณจากหนึ่งในรูปขนาดย่อที่สร้างไว้ล่วงหน้า คลิกอัปโหลดรูปภาพเพื่อเลือกและอัปโหลดรูปขนาดย่อแบบกำหนดเอง

  หมายเหตุ: รูปขนาดย่อที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจะพร้อมใช้งานสำหรับวิดีโอที่อัปโหลดไปยัง วิดีโอ Office 365 หลังจากวันที่1ตุลาคม๒๐๑๕เท่านั้น

  วิดีโอ O365 เลือกรูปขนาดย่อ

 3. หลังจากทำการเลือกของคุณแล้วให้คลิกXที่มุมบนขวาของบานหน้าต่างเลือกรูปขนาดย่อ

  หมายเหตุ: อาจต้องใช้เวลาหลายนาทีเพื่อให้ผู้อื่นเห็นรูปขนาดย่อใหม่

การแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโอ

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโอเช่นคำอธิบายหรือรายการของบุคคลในวิดีโอจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาได้ง่ายขึ้นผ่านทางการค้นหาและจะให้บริบทเพิ่มเติมสำหรับวิดีโอใน Delve และ Office Graph เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโอคุณจำเป็นต้องมีสิทธิ์ของเจ้าของหรือผู้แก้ไขสำหรับแชนเนลที่มีวิดีโออยู่ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ของแชนเนลให้ดูที่การเปลี่ยนสิทธิ์แชนเนลในบทความนี้ในภายหลัง

เมื่อต้องการแก้ไขชื่อเรื่องหรือคำอธิบายสำหรับวิดีโอ

 1. เลือกแชนเนลที่วิดีโอนั้นอยู่ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการนี้ ให้ดูที่ การเลือกแชนเนลในการจัดการ ก่อนหน้าในบทความนี้

 2. เลือกรูปขนาดย่อของวิดีโอที่คุณต้องการแก้ไข

 3. บนหน้าโปรแกรมเล่นวิดีโอที่ด้านล่างโปรแกรมเล่นวิดีโอให้เลือก ไอคอน แก้ไข ของ วิดีโอ Office 365

 4. เปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโอตามความเหมาะสม

 5. เลือก Save

เมื่อต้องการเชื่อมโยงกับบุคคลที่มีวิดีโอ

 1. ที่ด้านล่างวิดีโอบนหน้าโปรแกรมเล่นวิดีโอภายใต้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอนี้ให้คลิก วิดีโอ Office 365 ปุ่มเชื่อมโยงผู้คน

 2. ในบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบานหน้าต่างวิดีโอนี้ให้เริ่มพิมพ์ชื่อของบุคคลที่คุณต้องการเพิ่มแล้วเลือกชื่อของบุคคลนั้นจากรายการของชื่อที่ปรากฏขึ้น

  Office ๓๖๕วิดีโอที่เชื่อมโยงบุคคล

 3. คลิกบันทึกเพื่อเชื่อมโยงบุคคลที่มีวิดีโอ

การลบวิดีโอ

การลบวิดีโอจะทำให้โควตาที่เก็บ SharePoint Online ของคุณมีพื้นที่ว่างเพิ่มขึ้น เมื่อต้องการลบวิดีโอ คุณจำเป็นต้องมีสิทธิ์เจ้าของหรือสิทธิ์ผู้แก้ไขสำหรับแชนเนลที่มีวิดีโออยู่ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ของแชนเนล ให้ดูที่ การเปลี่ยนสิทธิ์แชนเนล ภายหลังในบทความนี้

หมายเหตุ: หลังจากที่คุณลบวิดีโอ คุณจะไม่สามารถเรียกคืนได้

เมื่อต้องการลบวิดีโอ

 1. เลือกแชนเนลที่คุณต้องการลบวิดีโอ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการนี้ให้ดูที่ การเลือกแชนเนลในการจัดการ ก่อนหน้าในบทความนี้

 2. เลือกรูปขนาดย่อของวิดีโอที่คุณต้องการลบ หน้าโปรแกรมเล่นวิดีโอจะปรากฏขึ้น

 3. บนแถบนำทางด้านบนให้เลือกลบ

  ลบวิดีโอ ใน วิดีโอ Office 365

 4. ในกล่องโต้ตอบลบวิดีโอให้เลือกลบเพื่อยืนยันว่าคุณต้องการลบวิดีโอ

  หมายเหตุ: เมื่อคุณลบวิดีโอออกจากแชนเนลที่ วิดีโอ Office 365 ไฟล์นั้นจะถูกย้ายไปยังถังรีไซเคิล SharePoint ซึ่งจะถูกลบออกอย่างถาวรหลังจากผ่านไป30วัน

  หลังจากที่คุณลบวิดีโอ อาจต้องใช้เวลาสักครู่ในการทำดัชนีการค้นหาให้เสร็จสมบูรณ์ จากนั้นจะมองไม่เห็นวิดีโอใน วิดีโอ Office 365 อีกต่อไป

เมื่อต้องการคืนค่าหรือลบวิดีโอที่ถูกลบออกอย่างถาวร

 1. เลือกแชนเนลที่วิดีโอถูกลบ

 2. บนแถบนำทางด้านบนของ วิดีโอ Office 365 ให้เลือกถังรีไซเคิล

  ถังรีไซเคิลของ Office ๓๖๕วิดีโอ

 3. ในบานหน้าต่างถังรีไซเคิลให้เลือกวิดีโอที่คุณต้องการคืนค่าหรือลบอย่างถาวร

  หมายเหตุ: ในบานหน้าต่างถังรีไซเคิลผู้ดูแลระบบส่วนกลางจะเห็นรายการของวิดีโอทั้งหมดที่ถูกลบออกจากแชนเนล เจ้าของแชนเนลและผู้แก้ไขจะเห็นรายการของวิดีโอที่พวกเขาลบเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับถังรีไซเคิลให้ดูที่ล้างถังรีไซเคิลหรือคืนค่าไฟล์ของคุณและจัดการถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชัน SharePoint Online

 4. คลิกคืนค่าส่วนที่เลือกเพื่อคืนค่าวิดีโอไปยังแชนเนลต้นฉบับหรือคลิกลบส่วนที่เลือกเพื่อลบวิดีโออย่างถาวร

  การคืนค่าวิดีโอ Office ๓๖๕หรือลบวิดีโอ

 5. คลิกตกลงเพื่อยืนยันการคืนค่าหรือลบหรือคลิกยกเลิกเพื่อกลับไปยังรายการของรายการในถังรีไซเคิล

การจัดการการตั้งค่าแชนเนล

ส่วนนี้อธิบายกระบวนงานสำหรับการจัดการการตั้งค่าแชนเนล ซึ่งคุณสามารถดำเนินการได้เฉพาะกับแชนเนลที่คุณมีสิทธิ์เจ้าของเท่านั้น:

ไปที่หน้าการตั้งค่าแชนเนลวิดีโอสำหรับแชนเนล

เมื่อต้องการจัดการการตั้งค่าแชนเนล ขั้นแรกคุณต้องไปที่หน้าการตั้งค่าแชนเนลวิดีโอสำหรับแชนเนลนั้น

เมื่อต้องการไปที่หน้าการตั้งค่าแชนเนลวิดีโอสำหรับแชนเนล

 1. เลือกแชนเนลที่คุณต้องการจัดการ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการนี้ ให้ดูที่ การเลือกแชนเนลในการจัดการ ก่อนหน้าในบทความนี้

 2. ทางด้านขวาของแถบนำทางด้านบนให้เลือกการตั้งค่าแชนเนล

  การตั้งค่าแชนเนล วิดีโอ Office 365

การเปลี่ยนการตั้งค่าแชนเนลทั่วไป

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อและสีของแชนเนลที่คุณมีสิทธิ์เจ้าของได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ของแชนเนล ให้ดูที่ การเปลี่ยนสิทธิ์แชนเนล ภายหลังในบทความนี้

เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าแชนเนลทั่วไป

 1. เลือกแชนเนลที่คุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการนี้ ให้ดูที่ การเลือกแชนเนลในการจัดการ ก่อนหน้าในบทความนี้

 2. ไปที่หน้าการตั้งค่าแชนเนลวิดีโอสำหรับแชนเนล สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการนี้ ให้ดูที่กระบวนงานก่อนหน้านี้ ไปที่หน้าการตั้งค่าแชนเนลวิดีโอสำหรับแชนเนล

 3. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้ายให้เลือกทั่วไป

  หน้าการตั้งค่าแชนเนลวิดีโอ - ทั่วไป
 4. ในกล่องข้อความ ชื่อแชนเนล ให้พิมพ์ชื่อแชนเนลใหม่

 5. ภายใต้ สีแชนเนล ให้เลือกกล่องเพื่อเลือกสีอื่นสำหรับแชนเนลดังกล่าว

 6. เลือก บันทึก

หมายเหตุ: อาจต้องใช้เวลาสักครู่เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงสามารถมองเห็นได้ในบางหน้าของพอร์ทัลวิดีโอ บางหน้าในพอร์ทัลรองรับการค้นหา และระบบการค้นหาจะใช้เวลาในการรับการเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนสิทธิ์แชนเนล

สิทธิ์สำหรับแชนเนลมีอยู่สามชนิด ได้แก่ สิทธิ์เจ้าของ สิทธิ์ผู้แก้ไข และสิทธิ์ผู้ชม คุณจะต้องมีสิทธิ์เจ้าของเพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสิทธิ์

 • เจ้าของ - ผู้ใช้หรือกลุ่มความปลอดภัยที่มีสิทธิ์ควบคุมในแชนเนลอย่างสมบูรณ์ พวกเขาจะสามารถจัดการแชนเนลได้จากหน้าการตั้งค่า อัปโหลดวิดีโอ ลบวิดีโอ และลบแชนเนลได้ ตามค่าเริ่มต้น บุคคลที่สร้างแชนเนลเท่านั้นที่มีสิทธิ์เจ้าของ แต่บุคคลนั้นสามารถกำหนดสิทธิ์เจ้าของให้กับบุคคลอื่นๆ ได้

  เคล็ดลับ: หลักปฏิบัติที่ดีที่สุด คือการจำกัดจำนวนบุคคลที่มีสิทธิ์เจ้าของสำหรับแชนเนล ตัวอย่างเช่น ถ้ามีบุคคลที่มีสิทธิ์เจ้าของลบแชนเนล คุณจะไม่สามารถกู้คืนแชนเนลหรือวิดีโอที่อยู่ในแชนเนลนั้นได้อีก

 • ผู้แก้ไข - ผู้ใช้หรือกลุ่มความปลอดภัยที่มีสิทธิ์ผู้แก้ไขสำหรับแชนเนล พวกเขาสามารถอัปโหลดวิดีโอและลบวิดีโอได้ แต่พวกเขาจะไม่สามารถจัดการการตั้งค่าแชนเนลหรือลบแชนเนลได้

 • ผู้ชม - ผู้ใช้หรือกลุ่มความปลอดภัยที่มีสิทธิ์ผู้ชมสำหรับแชนเนลจะสามารถดูวิดีโอทั้งหมดที่อยู่ในแชนเนลดังกล่าวได้ ถ้าไม่มีสิทธิ์นี้ พวกเขาจะไม่เห็นแชนเนลและไม่สามารถดูวิดีโอที่อยู่ในนั้นได้ ตามค่าเริ่มต้น ทุกคนในองค์กรของคุณจะมีสิทธิ์ผู้ชมสำหรับแชนเนลเมื่อแชนเนลถูกสร้างขึ้น

คุณต้องมีสิทธิ์เจ้าของสำหรับแชนเนลเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือดูสิทธิ์สำหรับแชนเนลนั้น

เมื่อต้องการเปลี่ยนสิทธิ์แชนเนล

 1. เลือกแชนเนลที่คุณต้องการเปลี่ยนสิทธิ์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการนี้ ให้ดูที่ การเลือกแชนเนลในการจัดการ ก่อนหน้าในบทความนี้

 2. ไปที่หน้าการตั้งค่าแชนเนลวิดีโอสำหรับแชนเนล สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการนี้ ให้ดูที่ ไปที่หน้าการตั้งค่าแชนเนลวิดีโอสำหรับแชนเนล ก่อนหน้าในบทความนี้

 3. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย ให้เลือก สิทธิ์

  สิทธิ์สำหรับวิดีโอ Office 365
 4. เมื่อต้องการควบคุมว่าบุคคลใดบ้างที่จะสามารถควบคุมแชนเนลได้อย่างเต็มรูปแบบ ให้ระบุชื่อบุคคลหรือกลุ่มความปลอดภัยในกล่อง เจ้าของ

 5. เมื่อต้องการควบคุมว่าบุคคลใดบ้างที่จะสามารถแก้ไขวิดีโอภายในแชนเนลได้ ให้ระบุชื่อบุคคลหรือกลุ่มความปลอดภัยในกล่อง ผู้แก้ไข

 6. เมื่อต้องการควบคุมว่าบุคคลใดบ้างที่จะสามารถดูแชนเนลได้ ให้ระบุชื่อบุคคลหรือกลุ่มความปลอดภัยในกล่อง ผู้ชม

 7. ตามค่าเริ่มต้นจะมีเฉพาะเจ้าของแชนเนลเท่านั้นที่จะเห็นลิงก์ดาวน์โหลดบนหน้าโปรแกรมเล่นสำหรับวิดีโอ เมื่อต้องการเปลี่ยนบุคคลที่สามารถดาวน์โหลดวิดีโอจากแชนเนลให้เลือกตัวเลือกจากลิงก์แสดงดาวน์โหลดสำหรับวิดีโอไปยังรายการ

  หมายเหตุ: การตั้งค่าแสดงลิงก์การดาวน์โหลดสำหรับวิดีโอจะควบคุมว่าจะให้ผู้ใช้เห็นลิงก์การดาวน์โหลดเท่านั้นหรือไม่ เนื่องจาก วิดีโอ Office 365 ถูกสร้างขึ้นบน SharePoint Online ถ้าผู้ใช้มีสิทธิ์ในการดูวิดีโอและพวกเขารู้วิธีการเข้าถึง URL ของวิดีโอโดยใช้วิธีอื่นๆพวกเขาจะสามารถค้นหาวิดีโอต้นฉบับเพื่อดาวน์โหลดได้เสมอ

การทำให้วิดีโอโดดเด่นในแชนเนล

หลังจากที่วิดีโอจำนวนหนึ่งได้รับการอัปโหลดไปยังแชนเนลแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะเลื่อนระดับวิดีโอบางรายการ คุณสามารถเลื่อนระดับวิดีโอได้โดยการทำให้วิดีโอโดดเด่นอยู่ที่ด้านบนสุดของหน้าแชนเนล คุณสามารถทำให้วิดีโอโดดเด่นได้สูงสุดห้าวิดีโอบนหน้าแชนเนล

เมื่อต้องการทำให้วิดีโอโดดเด่นในแชนเนล คุณจะต้องมีสิทธิ์เจ้าของสำหรับแชนเนลนั้น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ของแชนเนล ให้ดูที่กระบวนงานก่อนหน้านี้ที่ชื่อว่า การเปลี่ยนสิทธิ์แชนเนล

ถ้าคุณต้องการทำให้แชนเนลหรือวิดีโอโดดเด่นบนโฮมเพจพอร์ทัล วิดีโอ Office 365 ให้ติดต่อบุคคลในองค์กรของคุณที่เป็นผู้ดูแลวิดีโอสำหรับ วิดีโอ Office 365 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การทำให้วิดีโอและแชนเนลบนโฮมเพจพอร์ทัลวิดีโอ Office 365 โดดเด่น ใน จัดการพอร์ทัลวิดีโอ Office 365 ของคุณ

เมื่อต้องการทำให้วิดีโอโดดเด่นในแชนเนล

 1. เลือกแชนเนลที่คุณต้องการทำให้วิดีโอโดดเด่น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการนี้ ให้ดูที่ การเลือกแชนเนลในการจัดการ ก่อนหน้าในบทความนี้

 2. ไปที่หน้าการตั้งค่าแชนเนลวิดีโอสำหรับแชนเนล สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการนี้ ให้ดูที่ ไปที่หน้าการตั้งค่าแชนเนลวิดีโอสำหรับแชนเนล ก่อนหน้าในบทความนี้

 3. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย ให้เลือก สปอตไลท์

  หน้าการตั้งค่าแชนเนลวิดีโอ - สปอตไลต์
 4. เลือกชื่อเรื่องของสปอตไลท์ เช่น สปอตไลต์ 1

 5. ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น ให้ค้นหาหรือเรียกดูรูปขนาดย่อของวิดีโอที่คุณต้องการทำให้โดดเด่น แล้วเลือกรูปขนาดย่อนั้น

  หมายเหตุ: วิดีโอที่เพิ่งอัปโหลดจะสามารถทำให้โดดเด่นได้ก็ต่อเมื่อการค้นหาได้ทำดัชนีของวิดีโอนั้นแล้วเท่านั้น และโดยทั่วไปวิดีโอจะพร้อมเล่นในพอร์ทัล ถ้าคุณไม่เห็นรูปขนาดย่อของวิดีโอที่คุณต้องการทำให้โดดเด่นในทันที ให้ลองดูอีกครั้งในภายหลัง

 6. คุณสามารถทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 ถึง 5 ของกระบวนงานนี้สำหรับชื่อเรื่องที่โดดเด่นอื่นๆ

  เมื่อต้องการใส่วิดีโออื่นในชื่อเรื่องที่โดดเด่น ให้เลือกชื่อเรื่องที่โดดเด่น แล้วเลือกรูปขนาดย่อของวิดีโออื่น

 7. เลือก Save

การเปลี่ยนการตั้งค่าการสนทนา Yammer

ถ้า Yammer เปิดใช้งานบนผู้เช่า Office 365 ของคุณคุณสามารถเปิดหรือปิดการสนทนาทาง Yammer สำหรับแชนเนลได้

เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการสนทนา Yammer

 1. เลือกแชนเนลที่คุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการนี้ ให้ดูที่ การเลือกแชนเนลในการจัดการ ก่อนหน้าในบทความนี้

 2. ไปที่หน้าการตั้งค่าแชนเนลวิดีโอสำหรับแชนเนล สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำสิ่งนี้ให้ดูที่ไปที่หน้าการตั้งค่าแชนเนลวิดีโอสำหรับแชนเนล

 3. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้ายให้เลือกYammer

  การตั้งค่า O365 Video Yammer
 4. เลือกเปิดเพื่อเปิดใช้งานการสนทนา Yammer สำหรับแชนเนล

 5. ตั้งค่ากลุ่ม Yammer เริ่มต้นสำหรับแชนเนลโดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ไม่มีกลุ่มเริ่มต้นเพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำการสนทนาของพวกเขาไปใช้กับกลุ่ม Yammer ที่พวกเขากำหนดหรือให้บุคคลที่ระบุได้

  • กลุ่มที่มี id ตัวดึงข้อมูลนี้เพื่อเปิดใช้งานการสนทนาในกลุ่ม Yammer เริ่มต้นโดยการเพิ่ม ID ตัวดึงข้อมูล Yammer สำหรับกลุ่ม จากนั้นผู้ใช้สามารถเลือกที่จะโพสต์ในกลุ่ม Yammer เริ่มต้นหรือระบุไว้ในกลุ่มที่แตกต่างกันได้

 6. เลือกปิดเพื่อปิดใช้งานการสนทนา Yammer ทั้งหมดบนแชนเนล

 7. เลือก Save

การลบแชนเนล

การลบแชนเนลจะเอาแชนเนลและวิดีโอทั้งหมดออกจากพอร์ทัล วิดีโอ Office 365 ซึ่งจะทำให้โควตาที่เก็บ SharePoint Online ของคุณมีพื้นที่ว่างเพิ่มขึ้นด้วย

เมื่อต้องการลบแชนเนล คุณจะต้องมีสิทธิ์เจ้าของสำหรับแชนเนล สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์เจ้าของสำหรับแชนเนล ให้ดูที่ การเปลี่ยนสิทธิ์แชนเนล ก่อนหน้าในบทความนี้

ข้อควรระวัง: หลังจากที่คุณลบแชนเนลแล้ว คุณไม่สามารถกู้คืนแชนเนลหรือวิดีโอที่อยู่ในนั้นได้

เมื่อต้องการลบแชนเนล

 1. เลือกแชนเนลที่คุณต้องการลบ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการนี้ ให้ดูที่ การเลือกแชนเนลในการจัดการ ก่อนหน้าในบทความนี้

 2. ไปที่หน้าการตั้งค่าแชนเนลวิดีโอสำหรับแชนเนล สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการนี้ ให้ดูที่ ไปที่หน้าการตั้งค่าแชนเนลวิดีโอสำหรับแชนเนล ก่อนหน้าในบทความนี้

 3. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย ให้เลือก ทั่วไป

 4. เลือก ลบแชนเนล

  ปุ่ม ลบแชนเนล
 5. เลือก ตกลง เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการลบแชนเนลนั้น

ดูเพิ่มเติม

พบกับวิดีโอ Office 365

จัดการพอร์ทัลวิดีโอ Office 365 ของคุณ

รูปแบบวิดีโอที่ใช้งานได้ในวิดีโอ Office 365

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×