Office

สร้างและจัดการแชนเนลในวิดีโอ Office 365

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หมายเหตุ: วิดีโอ Office 365 จะถูกแทนที่ ด้วยการสตรีม Microsoft เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับใหม่ enterprise วิดีโอบริการที่เพิ่มข่าวกรองเพื่อทำงานร่วมกันวิดีโอ และเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแผนสำหรับลูกค้าวิดีโอ Office 365 ปัจจุบัน ดูโยกย้ายการสตรีมจาก Office 365 วิดีโอ

เมื่อต้องการอัปโหลดวิดีโอไปยัง วิดีโอ Office 365 คุณจะอัปโหลดวิดีโอนั้นไปยังแชนเนลเฉพาะ คุณสามารถใช้แชนเนลสำหรับวิดีโอสำหรับหัวข้อเฉพาะได้ หรือสำหรับวิดีโอสำหรับกลุ่ม เช่น แผนกหรือทีม ผู้ดูแลแชนเนลในองค์กรของคุณสามารถสร้างแชนเนลได้ และแต่ละแชนเนลจะสามารถจัดการแยกต่างหากได้โดยบุคคลอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีสิทธิ์เจ้าของสำหรับแชนเนล บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสร้างและจัดการแชนเนลได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย และอัปโหลดวิดีโอไปที่นั่นใน วิดีโอ Office 365

ในบทความนี้

 • การสร้างแชนเนล สร้างแชนเนลเพื่อให้บุคคลอื่นสามารถอัปโหลดวิดีโอไปยังแชนเนลได้

 • การจัดการแชนเนล อัปโหลดวิดีโอ ควบคุมว่าใครสามารถแก้ไขหรือดูแชนเนลได้ และทำงานด้านการจัดการแชนเนลอื่นๆ

วิดีโอ Office 365 มาพร้อมกับแชนเนลที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าหนึ่งแชนเนล ซึ่งมีชื่อว่า ชุมชน ตามค่าเริ่มต้น ทุกคนในองค์กรของคุณสามารถแก้ไขและดูแชนเนล ชุมชน ได้ แต่คุณสามารถเปลี่ยนสิทธิ์เหล่านี้ได้ถ้าคุณต้องการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนสิทธิ์ผู้แก้ไขสำหรับแชนเนล ชุมชน เพื่อให้บางคนเท่านั้นที่จะสามารถอัปโหลดวิดีโอได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ผู้แก้ไขและสิทธิ์การดูสำหรับแชนเนล ให้ดูที่ การเปลี่ยนสิทธิ์แชนเนล ภายหลังในบทความนี้ หรือคุณสามารถลบแชนเนล ชุมชน ได้ ถ้าคุณไม่ต้องการแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การลบแชนเนล ภายหลังในบทความนี้

การสร้างแชนเนล

คุณต้องมีสิทธิ์ผู้ดูแลแชนเนลในการสร้างแชนเนลได้ ตามค่าเริ่มต้น ทุกคนในองค์กรของคุณมีสิทธิ์ผู้ดูแลแชนเนล เฉพาะผู้ดูแลวิดีโอเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนผู้มีสิทธิ์ผู้ดูแลแชนเนล สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ผู้ดูแลวิดีโอและสิทธิ์ผู้ดูแลแชนเนล ให้ดูที่ การเปลี่ยนสิทธิ์ผู้ดูแลสำหรับพอร์ทัลวิดีโอ Office 365 ของคุณ ใน จัดการพอร์ทัลวิดีโอ Office 365 ของคุณ

ผู้ที่สร้างแชนเนลจะมีสิทธิ์เจ้าของสำหรับแชนเนลนั้นโดยอัตโนมัติ และสามารถให้สิทธิ์ผู้แก้ไขแก่ผู้อื่นได้ด้วย สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์เจ้าของแชนเนล ให้ดูที่ การเปลี่ยนสิทธิ์แชนเนล ภายหลังในบทความนี้

เมื่อต้องการสร้างแชนเนล

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 เป็นผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ผู้ดูแลแชนเนล

 2. เลือกตัวเปิดใช้แอป Office 365 ไอคอนตัวเปิดใช้แอปของ Office 365 จากนั้น เลือกไทล์วิดีโอ

 3. บนแถบนำทางด้านบนสุดของ วิดีโอ Office 365 ทางด้านซ้ายให้เลือก แชนเนล จากนั้นทางด้านขวาให้เลือก + แชนเนลใหม่

  ปุ่ม แชนเนล และปุ่ม + แชนเนลใหม่

 4. ในกล่องโต้ตอบ สร้างแชนเนลใหม่ ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. พิมพ์ชื่อสำหรับแชนเนลใหม่

  2. ภายใต้เลือกสีแชนเนล เลือกสีสำหรับช่องทางการใหม่

  สร้างแชนเนลใน วิดีโอ Office 365
 5. เลือก สร้าง

การจัดการแชนเนล

ส่วนนี้จะอธิบายกระบวนงานสำหรับการจัดการแชนเนลที่คุณสามารถทำได้ถ้าคุณมีสิทธิ์เจ้าของหรือสิทธิ์ผู้แก้ไขสำหรับแชนเนล:

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์เจ้าของแชนเนล ให้ดูที่ การเปลี่ยนสิทธิ์แชนเนล ภายหลังในบทความนี้

การเลือกแชนเนลในการจัดการ

เมื่อต้องการจัดการแชนเนล อันดับแรกให้เลือกแชนเนลนั้น

เมื่อต้องการเลือกแชนเนลในการจัดการ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ในฐานะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เจ้าของหรือสิทธิ์ผู้แก้ไขแชนเนลที่คุณต้องการจัดการ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ของแชนเนล ให้ดูที่ การเปลี่ยนสิทธิ์แชนเนล ภายหลังในบทความนี้

 2. เลือกตัวเปิดใช้แอป Office 365 ไอคอนตัวเปิดใช้แอปของ Office 365 จากนั้น เลือกไทล์วิดีโอ

 3. บนแถบนำทางด้านบนสุดของ วิดีโอ Office 365 ให้เลือก แชนเนล

  ปุ่ม แชนเนล ในแถบนำทางด้านบนสุดของ วิดีโอ Office 365
 4. เลือกแชนเนลที่คุณมีสิทธิ์เจ้าของหรือสิทธิ์ผู้แก้ไข สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ของแชนเนล ให้ดูที่ การเปลี่ยนสิทธิ์แชนเนล ภายหลังในบทความนี้

การอัปโหลดวิดีโอ

ตราบใดที่คุณมีช่องเจ้าของหรือแก้ไขสิทธิ์สำหรับช่องทางการ คุณสามารถอัปโหลดวิดีโอไปจากที่ใดก็ได้ภายในวิดีโอ Office 365 ได้ นอกจากนี้คุณสามารถอัปโหลดวิดีโอหลายช่องทางการได้ในเวลาเดียวกัน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์แชนเนล ดูสิทธิ์การใช้ช่องเปลี่ยนในภายหลังในบทความนี้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบวิดีโอที่เข้ากันได้กับวิดีโอ Office 365 ดูวิดีโอจัดรูปแบบที่ทำงานใน Office 365 วิดีโอ

ไฟล์วิดีโอต้นฉบับจะถูกเก็บไว้ในSharePoint Online ในเวลาที่ คุณอัปโหลดวิดีโอ และจะนับกับโควตาที่เก็บข้อมูลของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูจัดการขีดจำกัดของพื้นที่จัดเก็บคอลเลกชันของไซต์

เมื่อต้องการทำให้ง่ายยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้เพื่อค้นหาวิดีโอของคุณเมื่อใช้การค้นหา อาจเป็นประโยชน์ที่จะสอดคล้องกันเกี่ยวกับวิธีการตั้งชื่อ และอธิบายเมื่อคุณอัปโหลดวิดีโอ (คุณยังสามารถเปลี่ยนข้อมูลนี้ได้ตลอดเวลาในภายหลัง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูข้อมูลการแก้ไขเกี่ยวกับวิดีโอในภายหลังในบทความนี้) ข้อมูลนี้สามารถทำให้ง่ายยิ่งขึ้นสำหรับการค้นหาวิดีโอใหม่กว่า โดยเฉพาะเมื่อคุณมีหลายวิดีโอในวิดีโอ Office 365 ทุกคน และยังให้บริบทเพิ่มเติมสำหรับวิดีโอในDelve และกราฟ Office

หมายเหตุ: ในกรณีของการอัปโหลดไฟล์ใดๆ จะมีปัจจัยมากมายที่สามารถส่งผลกระทบต่อเวลาที่ใช้ในการอัปโหลดวิดีโอ เช่น แบนด์วิดท์ของเครือข่ายและขนาดวิดีโอ

เมื่อต้องการอัปโหลดวิดีโอ

 1. ในวิดีโอ Office 365 บนแถบนำทางด้านบน เลือกอัปโหลด

  ปุ่ม อัปโหลดวิดีโอ ใน วิดีโอ Office 365

 2. เลือกช่องทางตัวที่คุณต้องการอัปโหลดวิดีโอ ถ้าคุณอยู่ในช่อง ชื่อของช่องนั้นจะถูกเลือกเป็นค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการอัปโหลดวิดีโอของคุณไปยังช่องทางต่าง ๆ เพียงเลือกแชนเนลชื่อจากรายการดรอปดาวน์ออก

  Office 365 วิดีโอเลือกช่องทางการอัปโหลดวิดีโอของคุณ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ลากไฟล์ไปยังกล่องที่มีป้ายชื่อ เลือกวิดีโอที่จะอัปโหลดหรือลากไฟล์มาที่นี่

  • คลิกในกล่องที่มีป้ายชื่อ เลือกวิดีโอที่จะอัปโหลดหรือลากไฟล์มาที่นี่ เลือกวิดีโอในกล่องโต้ตอบ เลือกไฟล์ที่จะอัปโหลด แล้วเลือก เปิด

   Office 365 วิดีโอให้เลือกวิดีโอเพื่ออัปโหลด

  วิดีโอจะเริ่มอัปโหลด

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการแทนวิดีโอที่มีอยู่กับเวอร์ชันใหม่ เพียงแค่ให้แน่ใจว่า ชื่อไฟล์สำหรับเวอร์ชันใหม่เหมือนกับที่เหมือนกับชื่อไฟล์สำหรับเวอร์ชันต้นฉบับ นอกจากนี้ ให้แน่ใจว่า คุณอัปโหลดวิดีโอรุ่นใหม่ไปยังช่องทางตัวเดียวกันเป็นหนึ่งต้นฉบับ ซึ่งจะให้แน่ใจว่า URL สำหรับวิดีโอยังคงเหมือนเดิม

 4. ในขณะที่วิดีโอกำลังอัปโหลด คุณสามารถใส่ชื่อเรื่องและคำอธิบายสำหรับวิดีโอได้ แล้วคลิก บันทึก

 5. หลังจากการอัปโหลดเสร็จสมบูรณ์ คลิกไปยังวิดีโอ เพื่อดูวิดีโอของคุณ

เมื่อต้องการอัปโหลดหลายวิดีโอในเวลาเดียวกัน

 1. จากหน้าต่าง Windows Explorer ให้ลากแล้วปล่อยวิดีโอลงในกล่องที่มีป้ายชื่อ เลือกวิดีโอที่จะอัปโหลดหรือลากไฟล์มาที่นี่ วิดีโอจะเริ่มอัปโหลด

 2. เมื่อวิดีโอทั้งหมดถูกอัปโหลดและกำลังถูกประมวลผลสำหรับการเล่น คุณสามารถเลือก แก้ไขรายละเอียด ถัดจากรูปขนาดย่อของวิดีโอเพื่อใส่ชื่อเรื่องและคำอธิบายสำหรับวิดีโอ เมื่อต้องการใส่ข้อมูลนี้

  1. ระบุชื่อเรื่องและคำอธิบายสำหรับวิดีโอ

  2. เลือก Save

การตรวจสอบว่าวิดีโอพร้อมที่จะเล่นเมื่อไหร่

หลังจากที่คุณอัปโหลดวิดีโอ อาจใช้เวลาในการประมวลผลสำหรับการสตรีมการเล่นและการทำดัชนีสำหรับการค้นหาก่อนที่วิดีโอจะพร้อมเล่น อันดับแรกจะมองเห็นและเล่นวิดีโอได้ภายใต้ วิดีโอของฉัน ในแชนเนลดังกล่าว ผู้อื่นในพอร์ทัลจะมองเห็นและเล่นวิดีโอได้หลังจากนั้นไม่นาน เฉพาะบุคคลที่มีสิทธิ์ในการดูวิดีโอในแชนเนลนั้นเท่านั้นที่สามารถดูได้

เมื่อต้องการตรวจสอบว่าวิดีโอพร้อมที่จะเล่นเมื่อไหร่

 1. เลือกแชนเนลที่คุณได้อัปโหลดอย่างน้อยหนึ่งวิดีโอ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการนี้ ให้ดูที่ การเลือกแชนเนลในการจัดการ ก่อนหน้าในบทความนี้

 2. เลือก วิดีโอของฉัน

 3. รีเฟรชหน้านั้นเป็นระยะๆ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการรีเฟรชหน้าใน Internet Explorer คุณสามารถกด F5 เมื่อวิดีโอนั้นพร้อมที่จะเล่นจาก วิดีโอของฉัน รูปขนาดย่อของวิดีโอจะปรากฏขึ้นแทนข้อความการประมวลผล หลังจากนั้นไม่นานวิดีโอจะปรากฏในที่อื่นบนพอร์ทัลสำหรับให้ผู้อื่นได้รับชม

เปลี่ยนรูปขนาดย่อสำหรับวิดีโอ

หลังจากที่คุณได้อัปโหลดไปยังวิดีโอ Office 365 วิดีโอประมวลผลแล้ว และพร้อมที่จะเล่น คุณสามารถเพิ่มรูปขนาดย่อแบบกำหนดเองสำหรับวิดีโอ หรือคุณสามารถเลือกจากสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติรูปขนาดย่อให้หนึ่ง

เมื่อต้องการเพิ่มรูปขนาดย่อไปยังวิดีโอ

 1. บนหน้าโปรแกรมเล่นวิดีโอในวิดีโอ Office 365 คลิกจัดการ บนแถบเมนู และจากนั้น คลิกรูปขนาดย่อ

  เพิ่มวิดีโอ O365 aThumbnail

 2. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อเลือก คลิกเพื่อเลือกรูปขนาดย่อคุณต้องการใช้สำหรับวิดีโอของคุณจากหนึ่งในรูปขนาดย่อที่สร้างไว้ล่วงหน้า มาระหว่าง คลิกอัปโหลดรูป เพื่อเลือก และอัปโหลดรูปขนาดย่อแบบกำหนดเอง

  หมายเหตุ: รูปขนาดย่อที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจะพร้อมใช้งานสำหรับวิดีโอที่อัปโหลดไปยังวิดีโอ Office 365 หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2015

  O365 วิดีโอให้เลือกรูปขนาดย่อ

 3. หลังจากทำการเลือกของคุณ คลิกX ที่มุมบนขวาของบานหน้าต่างรูปขนาดย่อเลือก

  หมายเหตุ: อาจใช้เวลาหลายนาทีเพื่อให้บุคคลอื่นเห็นรูปขนาดย่อใหม่

การแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโอ

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโอ เช่นรายการของบุคคลในวิดีโอ หรือคำอธิบายจะทำให้ง่ายยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้เพื่อค้นหาผ่านทางการค้นหา และจะให้บริบทเพิ่มเติมสำหรับวิดีโอในDelve และกราฟ Office เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโอ คุณต้องมีสิทธิ์ระดับเจ้าของหรือแก้ไขสำหรับช่องทางตัวที่มีวิดีโอใน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์แชนเนล ดูสิทธิ์การใช้ช่องเปลี่ยนในภายหลังในบทความนี้

เมื่อต้องการแก้ไขชื่อเรื่องหรือคำอธิบายสำหรับวิดีโอ

 1. เลือกแชนเนลที่วิดีโอนั้นอยู่ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการนี้ ให้ดูที่ การเลือกแชนเนลในการจัดการ ก่อนหน้าในบทความนี้

 2. เลือกรูปขนาดย่อของวิดีโอที่คุณต้องการแก้ไข

 3. บนหน้าโปรแกรมเล่นวิดีโอ ด้านล่างโปรแกรมเล่นวิดีโอ เลือก ไอคอน แก้ไข ของ วิดีโอ Office 365

 4. เปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโอตามความเหมาะสม

 5. เลือก Save

การเชื่อมโยงบุคคลกับวิดีโอ

 1. ที่ด้านล่างวิดีโอบนหน้าโปรแกรมเล่นวิดีโอ ภายใต้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอนี้ คลิก วิดีโอ Office 365 ปุ่มเชื่อมโยงผู้คน

 2. ในบานหน้าต่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอนี้ เริ่มพิมพ์ชื่อของบุคคลคุณต้องการเพิ่ม จากนั้น เลือกชื่อของพวกเขาจากรายการของชื่อที่ปรากฏขึ้น

  บุคคลที่ทีมวิดีโอ office 365

 3. คลิกบันทึก การเชื่อมโยงบุคคลนั้นกับวิดีโอ

การลบวิดีโอ

การลบวิดีโอจะทำให้โควตาที่เก็บ SharePoint Online ของคุณมีพื้นที่ว่างเพิ่มขึ้น เมื่อต้องการลบวิดีโอ คุณจำเป็นต้องมีสิทธิ์เจ้าของหรือสิทธิ์ผู้แก้ไขสำหรับแชนเนลที่มีวิดีโออยู่ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ของแชนเนล ให้ดูที่ การเปลี่ยนสิทธิ์แชนเนล ภายหลังในบทความนี้

หมายเหตุ: หลังจากที่คุณลบวิดีโอ คุณจะไม่สามารถเรียกคืนได้

เมื่อต้องการลบวิดีโอ

 1. เลือกแชนเนลที่คุณต้องการลบวิดีโอ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการนี้ให้ดูที่ การเลือกแชนเนลในการจัดการ ก่อนหน้าในบทความนี้

 2. เลือกรูปขนาดย่อของวิดีโอที่คุณต้องการลบ หน้าโปรแกรมเล่นวิดีโอจะปรากฏขึ้น

 3. บนแถบนำทางด้านบน เลือกลบ

  ลบวิดีโอ ใน วิดีโอ Office 365

 4. ในกล่องโต้ตอบลบวิดีโอ เลือกลบ เพื่อยืนยันว่า คุณต้องการลบวิดีโอ

  หมายเหตุ: เมื่อคุณลบวิดีโอจากช่องทางการวิดีโอ Office 365 จะถูกย้ายไปยังถังรีไซเคิลSharePoint ที่นั้นจะถูกลบหลังจาก 30 วัน

  หลังจากที่คุณลบวิดีโอ อาจต้องใช้เวลาสักครู่ในการทำดัชนีการค้นหาให้เสร็จสมบูรณ์ จากนั้นจะมองไม่เห็นวิดีโอใน วิดีโอ Office 365 อีกต่อไป

เมื่อต้องการคืนค่า หรือลบวิดีโอถูกลบอย่างถาวร

 1. เลือกช่องทางตัววิดีโอถูกลบ

 2. บนแถบนำทางด้านบนของวิดีโอ Office 365 เลือกถังรีไซเคิล

  ถังรีไซเคิลวิดีโอของ office 365

 3. ในบานหน้าต่างถังรีไซเคิล เลือกวิดีโอคุณต้องการคืนค่า หรือลบอย่างถาวร

  หมายเหตุ: ในบานหน้าต่างถังรีไซเคิล ผู้ดูแลระบบส่วนกลางจะเห็นรายการของวิดีโอทั้งหมดที่ถูกลบออกจากช่องทางการ เจ้าของช่องทางและตัวแก้ไขจะเห็นเฉพาะรายการของวิดีโอที่พวกเขาได้ลบออก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับถังรีไซเคิล ดูล้างถังรีไซเคิล หรือคืนค่าไฟล์ของคุณและจัดการถังรีไซเคิลของไซต์คอลเลกชัน SharePoint Online

 4. คลิกคืนค่าส่วนที่เลือก เพื่อคืนค่าวิดีโอของต้นฉบับช่องทางการ หรือคลิกลบส่วนที่เลือก ไปยังวิดีโอที่ถูกลบอย่างถาวร

  คืนค่าวิดีโอของ office 365 หรือลบวิดีโอ

 5. คลิกตกลง เพื่อยืนยันการคืนค่า หรือลบ หรือคลิกยกเลิก เพื่อกลับไปยังรายการในถังรีไซเคิล

การจัดการการตั้งค่าแชนเนล

ส่วนนี้อธิบายกระบวนงานสำหรับการจัดการการตั้งค่าแชนเนล ซึ่งคุณสามารถดำเนินการได้เฉพาะกับแชนเนลที่คุณมีสิทธิ์เจ้าของเท่านั้น:

ไปที่หน้าการตั้งค่าแชนเนลวิดีโอสำหรับแชนเนล

เมื่อต้องการจัดการการตั้งค่าแชนเนล ขั้นแรกคุณต้องไปที่หน้าการตั้งค่าแชนเนลวิดีโอสำหรับแชนเนลนั้น

เมื่อต้องการไปที่หน้าการตั้งค่าแชนเนลวิดีโอสำหรับแชนเนล

 1. เลือกแชนเนลที่คุณต้องการจัดการ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการนี้ ให้ดูที่ การเลือกแชนเนลในการจัดการ ก่อนหน้าในบทความนี้

 2. ทางด้านขวาของแถบนำทางด้านบน เลือกช่องทางการตั้งค่า

  การตั้งค่าแชนเนล วิดีโอ Office 365

การเปลี่ยนการตั้งค่าแชนเนลทั่วไป

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อและสีของแชนเนลที่คุณมีสิทธิ์เจ้าของได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ของแชนเนล ให้ดูที่ การเปลี่ยนสิทธิ์แชนเนล ภายหลังในบทความนี้

เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าแชนเนลทั่วไป

 1. เลือกแชนเนลที่คุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการนี้ ให้ดูที่ การเลือกแชนเนลในการจัดการ ก่อนหน้าในบทความนี้

 2. ไปที่หน้าการตั้งค่าแชนเนลวิดีโอสำหรับแชนเนล สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการนี้ ให้ดูที่กระบวนงานก่อนหน้านี้ ไปที่หน้าการตั้งค่าแชนเนลวิดีโอสำหรับแชนเนล

 3. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย เลือกทั่วไป

  หน้าการตั้งค่าแชนเนลวิดีโอ - ทั่วไป
 4. ในกล่องข้อความ ชื่อแชนเนล ให้พิมพ์ชื่อแชนเนลใหม่

 5. ภายใต้ สีแชนเนล ให้เลือกกล่องเพื่อเลือกสีอื่นสำหรับแชนเนลดังกล่าว

 6. เลือก บันทึก

หมายเหตุ: อาจต้องใช้เวลาสักครู่เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงสามารถมองเห็นได้ในบางหน้าของพอร์ทัลวิดีโอ บางหน้าในพอร์ทัลรองรับการค้นหา และระบบการค้นหาจะใช้เวลาในการรับการเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนสิทธิ์แชนเนล

สิทธิ์สำหรับแชนเนลมีอยู่สามชนิด ได้แก่ สิทธิ์เจ้าของ สิทธิ์ผู้แก้ไข และสิทธิ์ผู้ชม คุณจะต้องมีสิทธิ์เจ้าของเพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสิทธิ์

 • เจ้าของ - ผู้ใช้หรือกลุ่มความปลอดภัยที่มีสิทธิ์ควบคุมในแชนเนลอย่างสมบูรณ์ พวกเขาจะสามารถจัดการแชนเนลได้จากหน้าการตั้งค่า อัปโหลดวิดีโอ ลบวิดีโอ และลบแชนเนลได้ ตามค่าเริ่มต้น บุคคลที่สร้างแชนเนลเท่านั้นที่มีสิทธิ์เจ้าของ แต่บุคคลนั้นสามารถกำหนดสิทธิ์เจ้าของให้กับบุคคลอื่นๆ ได้

  เคล็ดลับ: หลักปฏิบัติที่ดีที่สุด คือการจำกัดจำนวนบุคคลที่มีสิทธิ์เจ้าของสำหรับแชนเนล ตัวอย่างเช่น ถ้ามีบุคคลที่มีสิทธิ์เจ้าของลบแชนเนล คุณจะไม่สามารถกู้คืนแชนเนลหรือวิดีโอที่อยู่ในแชนเนลนั้นได้อีก

 • ผู้แก้ไข - ผู้ใช้หรือกลุ่มความปลอดภัยที่มีสิทธิ์ผู้แก้ไขสำหรับแชนเนล พวกเขาสามารถอัปโหลดวิดีโอและลบวิดีโอได้ แต่พวกเขาจะไม่สามารถจัดการการตั้งค่าแชนเนลหรือลบแชนเนลได้

 • ผู้ชม - ผู้ใช้หรือกลุ่มความปลอดภัยที่มีสิทธิ์ผู้ชมสำหรับแชนเนลจะสามารถดูวิดีโอทั้งหมดที่อยู่ในแชนเนลดังกล่าวได้ ถ้าไม่มีสิทธิ์นี้ พวกเขาจะไม่เห็นแชนเนลและไม่สามารถดูวิดีโอที่อยู่ในนั้นได้ ตามค่าเริ่มต้น ทุกคนในองค์กรของคุณจะมีสิทธิ์ผู้ชมสำหรับแชนเนลเมื่อแชนเนลถูกสร้างขึ้น

คุณต้องมีสิทธิ์เจ้าของสำหรับแชนเนลเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือดูสิทธิ์สำหรับแชนเนลนั้น

เมื่อต้องการเปลี่ยนสิทธิ์แชนเนล

 1. เลือกแชนเนลที่คุณต้องการเปลี่ยนสิทธิ์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการนี้ ให้ดูที่ การเลือกแชนเนลในการจัดการ ก่อนหน้าในบทความนี้

 2. ไปที่หน้าการตั้งค่าแชนเนลวิดีโอสำหรับแชนเนล สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการนี้ ให้ดูที่ ไปที่หน้าการตั้งค่าแชนเนลวิดีโอสำหรับแชนเนล ก่อนหน้าในบทความนี้

 3. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย ให้เลือก สิทธิ์

  สิทธิ์สำหรับวิดีโอ Office 365
 4. เมื่อต้องการควบคุมว่าบุคคลใดบ้างที่จะสามารถควบคุมแชนเนลได้อย่างเต็มรูปแบบ ให้ระบุชื่อบุคคลหรือกลุ่มความปลอดภัยในกล่อง เจ้าของ

 5. เมื่อต้องการควบคุมว่าบุคคลใดบ้างที่จะสามารถแก้ไขวิดีโอภายในแชนเนลได้ ให้ระบุชื่อบุคคลหรือกลุ่มความปลอดภัยในกล่อง ผู้แก้ไข

 6. เมื่อต้องการควบคุมว่าบุคคลใดบ้างที่จะสามารถดูแชนเนลได้ ให้ระบุชื่อบุคคลหรือกลุ่มความปลอดภัยในกล่อง ผู้ชม

 7. ตามค่าเริ่มต้น เฉพาะเจ้าของช่องจะเห็นการดาวน์โหลดลิงก์บนหน้าโปรแกรมเล่นสำหรับวิดีโอ เมื่อต้องการเปลี่ยนบุคคลที่สามารถดาวน์โหลดวิดีโอจากช่องทางตัว เลือกตัวเลือกจากรายการแสดงดาวน์โหลดลิงก์สำหรับวิดีโอเมื่อต้องการ

  หมายเหตุ: ลิงก์สำหรับวิดีโอในการตั้งค่าดาวน์โหลดแสดง เฉพาะตัวควบคุมหรือไม่ผู้ใช้สามารถเห็นลิงก์ดาวน์โหลด เนื่องจากวิดีโอ Office 365 ขึ้นอยู่กับSharePoint Online ถ้าผู้ใช้ที่มีสิทธิ์มุมมองไปยังวิดีโอ และพวกเขารู้วิธีการเข้าถึง URL สำหรับวิดีโอ โดยวิธีอื่น พวกเขาจะเสมอสามารถค้นหาวิดีโอต้นฉบับเมื่อต้องการดาวน์โหลด

การทำให้วิดีโอโดดเด่นในแชนเนล

หลังจากที่วิดีโอจำนวนหนึ่งได้รับการอัปโหลดไปยังแชนเนลแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะเลื่อนระดับวิดีโอบางรายการ คุณสามารถเลื่อนระดับวิดีโอได้โดยการทำให้วิดีโอโดดเด่นอยู่ที่ด้านบนสุดของหน้าแชนเนล คุณสามารถทำให้วิดีโอโดดเด่นได้สูงสุดห้าวิดีโอบนหน้าแชนเนล

เมื่อต้องการทำให้วิดีโอโดดเด่นในแชนเนล คุณจะต้องมีสิทธิ์เจ้าของสำหรับแชนเนลนั้น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ของแชนเนล ให้ดูที่กระบวนงานก่อนหน้านี้ที่ชื่อว่า การเปลี่ยนสิทธิ์แชนเนล

ถ้าคุณต้องการทำให้แชนเนลหรือวิดีโอโดดเด่นบนโฮมเพจพอร์ทัล วิดีโอ Office 365 ให้ติดต่อบุคคลในองค์กรของคุณที่เป็นผู้ดูแลวิดีโอสำหรับ วิดีโอ Office 365 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การทำให้วิดีโอและแชนเนลบนโฮมเพจพอร์ทัลวิดีโอ Office 365 โดดเด่น ใน จัดการพอร์ทัลวิดีโอ Office 365 ของคุณ

เมื่อต้องการทำให้วิดีโอโดดเด่นในแชนเนล

 1. เลือกแชนเนลที่คุณต้องการทำให้วิดีโอโดดเด่น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการนี้ ให้ดูที่ การเลือกแชนเนลในการจัดการ ก่อนหน้าในบทความนี้

 2. ไปที่หน้าการตั้งค่าแชนเนลวิดีโอสำหรับแชนเนล สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการนี้ ให้ดูที่ ไปที่หน้าการตั้งค่าแชนเนลวิดีโอสำหรับแชนเนล ก่อนหน้าในบทความนี้

 3. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย ให้เลือก สปอตไลท์

  หน้าการตั้งค่าแชนเนลวิดีโอ - สปอตไลต์
 4. เลือกชื่อเรื่องของสปอตไลท์ เช่น สปอตไลต์ 1

 5. ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น ให้ค้นหาหรือเรียกดูรูปขนาดย่อของวิดีโอที่คุณต้องการทำให้โดดเด่น แล้วเลือกรูปขนาดย่อนั้น

  หมายเหตุ: วิดีโอที่เพิ่งอัปโหลดจะสามารถทำให้โดดเด่นได้ก็ต่อเมื่อการค้นหาได้ทำดัชนีของวิดีโอนั้นแล้วเท่านั้น และโดยทั่วไปวิดีโอจะพร้อมเล่นในพอร์ทัล ถ้าคุณไม่เห็นรูปขนาดย่อของวิดีโอที่คุณต้องการทำให้โดดเด่นในทันที ให้ลองดูอีกครั้งในภายหลัง

 6. คุณสามารถทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 ถึง 5 ของกระบวนงานนี้สำหรับชื่อเรื่องที่โดดเด่นอื่นๆ

  เมื่อต้องการใส่วิดีโออื่นในชื่อเรื่องที่โดดเด่น ให้เลือกชื่อเรื่องที่โดดเด่น แล้วเลือกรูปขนาดย่อของวิดีโออื่น

 7. เลือก Save

เปลี่ยนการตั้งค่าการสนทนาYammer

ถ้าYammer ถูกเปิดใช้งานของคุณที่เช่าOffice 365 คุณสามารถเปิดการสนทนาYammer เปิด หรือปิดสำหรับช่องทางการ

เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการสนทนาYammer

 1. เลือกแชนเนลที่คุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการนี้ ให้ดูที่ การเลือกแชนเนลในการจัดการ ก่อนหน้าในบทความนี้

 2. ไปที่หน้าการตั้งค่าวิดีโอแชนเนลสำหรับช่องทางการ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ดูไปยังหน้าการตั้งค่าวิดีโอแชนเนลสำหรับช่องทางการ

 3. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย เลือกYammer

  การตั้งค่า O365 Video Yammer
 4. เลือกใน การสนทนาYammer สำหรับช่องทางตัวเปิดใช้งาน

 5. ตั้งค่ากลุ่มYammer เริ่มต้นสำหรับช่องทางตัว โดยการเลือกหนึ่งต่อไปนี้:

  • ไม่มีกลุ่มเริ่มต้น เพื่อให้ผู้ใช้ของพวกเขาการสนทนา ให้กับกลุ่มYammer พวกเขากำหนด หรือ ไปยังบุคคลที่เฉพาะเจาะจงโดยตรง

  • กลุ่มที่ มี ID ตัวดึงข้อมูลนี้ เพื่อเปิดใช้งานการสนทนาในกลุ่มYammer เริ่มต้น ด้วยการเพิ่มYammer ตัวดึงข้อมูล ID สำหรับกลุ่ม ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะติดประกาศในกลุ่มYammer เริ่มต้นแล้ว หรือจะระบุอื่น

 6. เลือกปิด การสนทนาYammer ทั้งหมดบนช่องทางการปิดใช้งาน

 7. เลือก Save

การลบแชนเนล

การลบแชนเนลจะเอาแชนเนลและวิดีโอทั้งหมดออกจากพอร์ทัล วิดีโอ Office 365 ซึ่งจะทำให้โควตาที่เก็บ SharePoint Online ของคุณมีพื้นที่ว่างเพิ่มขึ้นด้วย

เมื่อต้องการลบแชนเนล คุณจะต้องมีสิทธิ์เจ้าของสำหรับแชนเนล สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์เจ้าของสำหรับแชนเนล ให้ดูที่ การเปลี่ยนสิทธิ์แชนเนล ก่อนหน้าในบทความนี้

ข้อควรระวัง: หลังจากที่คุณลบแชนเนลแล้ว คุณไม่สามารถกู้คืนแชนเนลหรือวิดีโอที่อยู่ในนั้นได้

เมื่อต้องการลบแชนเนล

 1. เลือกแชนเนลที่คุณต้องการลบ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการนี้ ให้ดูที่ การเลือกแชนเนลในการจัดการ ก่อนหน้าในบทความนี้

 2. ไปที่หน้าการตั้งค่าแชนเนลวิดีโอสำหรับแชนเนล สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการนี้ ให้ดูที่ ไปที่หน้าการตั้งค่าแชนเนลวิดีโอสำหรับแชนเนล ก่อนหน้าในบทความนี้

 3. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย ให้เลือก ทั่วไป

 4. เลือก ลบแชนเนล

  ปุ่ม ลบแชนเนล
 5. เลือก ตกลง เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการลบแชนเนลนั้น

ดูเพิ่มเติม

พบกับวิดีโอ Office 365

จัดการพอร์ทัลวิดีโอ Office 365 ของคุณ

รูปแบบวิดีโอที่ใช้งานได้ในวิดีโอ Office 365

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×