สร้างและการกำหนดประเภทสี

ประเภทสีช่วยให้คุณสามารถระบุ และจัดกลุ่มรายการที่เกี่ยวข้องใน Microsoft Outlook ได้อย่างง่ายดาย กำหนดประเภทสีให้กับกลุ่มของรายการที่เกี่ยวข้องกัน เช่น บันทึกย่อ ที่ติดต่อ การนัดหมาย และข้อความอีเมล เพื่อให้คุณสามารถติดตาม และจัดระเบียบรายการเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว คุณยังสามารถกำหนดประเภทสีมากกว่าหนึ่งประเภทให้กับรายการ

แสดงประเภทสีในกล่องขาเข้าของคุณ
ประเภทสีช่วยให้คุณสามารถสแกนและค้นหารายการที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว

คุณสามารถเลือกจากชุดของประเภทเริ่มต้น หรือสร้างของคุณเอง แล้วกำหนดประเภทให้กับรายการ Outlook ของคุณ สีของประเภทจะแสดงในมุมมอง ตาราง อย่างชัดเจน เช่น กล่องขาเข้าของคุณ และภายในรายการที่เปิดอยู่ คุณสามารถเปลี่ยนชื่อประเภทเป็นอย่างอื่นที่มีความหมายมากกว่านี้ หรือเลือกสีที่ต่างกันสำหรับประเภทต่างๆ ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้คุณสามารถออกแบบระบบประเภทสีที่เหมาะกับสไตล์การทำงานของคุณ

การกำหนดประเภทสีให้กับข้อความอีเมล

เมื่อต้องการกำหนดประเภทสีให้กับข้อความจากรายการข้อความ ให้คลิกขวาที่ข้อความ เลือก จัดประเภท แล้วเลือกประเภทจากรายการ

เคล็ดลับ: ถ้าคุณคลิกขวาที่ข้อความ และคุณเห็นเพียงตัวเลือกในการตั้งค่าสถานะข้อความ ให้ลองคลิกขวาในพื้นที่ว่างทางด้านขวาของชื่อผู้ส่ง

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณต้องการกำหนดประเภทสีที่สอง หรือที่สาม คุณสามารถดำเนินการได้หลายครั้ง

 • คุณไม่สามารถกำหนดประเภทสีให้กับข้อความจากบานหน้าต่างการอ่าน หรือจากรายการข้อความ ถ้าคุณกำลังใช้มุมมองการสนทนาใน Outlook 2016 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองการสนทนา

เมื่อต้องการกำหนดประเภทสีจากบานหน้าต่างการอ่าน หรือข้อความที่เปิดอยู่ ให้เลือก จัดประเภท จากกลุ่ม แท็ก บน Ribbon แล้วเลือกประเภทจากรายการ

ถ้าคุณไม่เห็น จัดประเภท บน Ribbon ให้เลือกรายการดรอปดาวน์ภายใต้ แท็ก

เลือกรายการดรอปดาวน์ แท็ก จากนั้นเลือก จัดประเภท

หมายเหตุ: รายการดรอปดาวน์ จัดประเภท จะแสดงประเภทที่ใช้ล่าสุดสิบประเภท ถ้าคุณมีประเภทเพิ่มเติม คุณจะต้องเลือก ทุกประเภท เพื่อดูส่วนที่เหลือของรายการ

 1. ในโฟลเดอร์ข้อความ ในกลุ่ม แท็ก บน Ribbon ให้เลือก จัดประเภท > ทุกประเภท

  คำสั่ง 'ทุกประเภท' ในกลุ่ม แท็ก

  หมายเหตุ:  สำหรับรายการปฏิทิน กลุ่ม แท็ก จะปรากฏอยู่บนแท็บ การนัดหมาย หรือ การประชุม สำหรับที่ติดต่อหรืองานที่เปิดอยู่ กลุ่ม แท็ก จะปรากฏอยู่บนแท็บ ที่ติดต่อ หรือ งาน

 2. ในกล่องโต้ตอบ ประเภทสี ให้เลือก ใหม่

 3. พิมพ์ชื่อสำหรับประเภท แล้วเลือกสี และแป้นพิมพ์ลัดถ้าต้องการ จากนั้นเลือก ตกลง

  กล่องโต้ตอบ เพิ่มประเภทใหม่

ประเภทคลิกด่วนเป็นประเภทเริ่มต้นที่คุณสามารถตั้งค่าในมุมมองตารางบางมุมมอง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณปิดบานหน้าต่างการอ่าน หรือย้ายบานหน้าต่างการอ่านภายใต้รายการข้อความของคุณ คุณจะเห็นคอลัมน์เพิ่มเติมในกล่องขาเข้าของคุณ รวมถึง ได้รับ ประเภท และการอ้างถึง เมื่อต้องการกำหนดประเภทคลิกด่วนในมุมมองใดมุมมองหนึ่งเหล่านี้ คุณสามารถคลิกในคอลัมน์ประเภทเพื่อตั้งค่าประเภท

 1. บน Ribbon ในกลุ่ม แท็ก ให้เลือก จัดประเภท > ตั้งค่าการคลิกด่วน

 2. ใช้รายการดรอปดาวน์เพื่อเลือกประเภทสี แล้วเลือกตกลง

เคล็ดลับ: จากข้อความอีเมลที่เปิดอยู่ คุณสามารถคลิก ตั้งค่าการคลิกด่วน บนเมนู จัดประเภท เพื่อกำหนดประเภทสีเริ่มต้นให้กับข้อความอีเมลทั้งหมดในอนาคตได้ ไม่ใช่แค่เพียงข้อความอีเมลที่ได้เลือกไว้แล้วเท่านั้น

คุณต้องการทำอะไร

สีจะเพิ่มการมองเห็นให้กับรายการ Outlook ของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสร้างประเภทที่ชื่อว่า Morris Project และกำหนดรายการให้กับประเภทนี้ คุณจะสามารถติดตามการประชุม ที่ติดต่อ และข้อความทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้

ประเภทสีในปฏิทิน
ประเภทสีจะเชื่อมต่อรายการ Outlook ที่เกี่ยวข้องเพื่อการระบุรหัสประจำตัวอย่างง่ายดาย ด้วยประเภทสีที่แสดงในส่วนหัวของรายการที่เปิดอยู่และในปฏิทิน คุณจะเห็นว่าทั้งสองรายการเกี่ยวข้องกับ Morris Project

ประเภทสีจะแสดงในมุมมอง ตาราง อย่างชัดเจน เช่น กล่องขาเข้าของคุณ และภายในรายการที่เปิดอยู่ หกประเภทสีของชุดเริ่มต้นถูกออกแบบมาเพื่อให้กำหนดเอง คุณสามารถเปลี่ยนชื่อประเภทเป็นอย่างอื่นที่มีความหมายมากกว่านี้ หรือเลือกสีที่ต่างกันสำหรับประเภทต่างๆ นอกเหนือจากหกประเภทนี้ คุณสามารถสร้างประเภทสีเพิ่มเติมได้มากเท่าที่คุณต้องการ และคุณสามารถกำหนดประเภทสีหลายประเภทให้กับรายการได้เช่นกัน ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้คุณสามารถออกแบบระบบประเภทสีที่เหมาะกับสไตล์การทำงานของคุณ

แสดงประเภทสีในกล่องขาเข้าของคุณ
ประเภทสีช่วยให้คุณสามารถสแกนและค้นหารายการที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว

คุณยังสามารถเลือก ประเภทคลิกด่วน ซึ่งช่วยให้คุณสามารถคลิกเพียงครั้งเดียวในกล่องขาเข้าของคุณ หรือมุมมองตารางอื่นเพื่อกำหนดประเภทสีเริ่มต้นให้กับรายการ Microsoft Outlook ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน การกำหนดประเภทคลิกด่วน

เมื่อต้องการทำให้การค้นหารายการจดหมายแยกประเภทง่ายขึ้น โฟลเดอร์การค้นหา จดหมายแยกประเภท ถูกเพิ่มไปยัง โฟลเดอร์การค้นหา ใน บานหน้าต่างนำทาง และมีมุมมองของรายการจดหมายแยกประเภททั้งหมดของคุณ ภายในโฟลเดอร์นี้ คุณสามารถเรียงลำดับและจัดกลุ่มรายการแยกประเภท คุณยังสามารถสร้างโฟลเดอร์การค้นหาประเภทเพิ่มเติมสำหรับประเภทที่เฉพาะเจาะจง

แม้ว่าคุณจะสามารถใช้ และกำหนดประเภทสีเริ่มต้นหกประเภทได้เอง คุณอาจต้องสร้างประเภทใหม่ในขณะที่คุณจัดระเบียบรายการของคุณต่อ คุณสมบัติที่คุณสามารถนำไปใช้กับประเภทใดก็ได้คือ สี ชื่อ และแป้นพิมพ์ลัด

 1. บนแถบเครื่องมือ ให้คลิก จัดประเภท รูป ปุ่ม

 2. คลิก ทุกประเภท

  เมนู ประเภทสี

 3. คลิก ใหม่

  กล่องโต้ตอบ เพิ่มประเภทใหม่ จะเปิดขึ้น

  กล่องโต้ตอบ เพิ่มประเภทใหม่

 4. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับประเภทสีใหม่

 5. ในรายการสี ให้เลือกสีที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

  หมายเหตุ: 

  • การเลือกแป้นพิมพ์ลัดเป็นตัวเลือกเพิ่มเติม

  • ถ้าคุณต้องการสร้างประเภทสีโดยไม่กำหนดสี ให้คลิก ไม่มี ในชุดแบบสี ประเภทจะใช้ชื่อ (และแป้นพิมพ์ลัดถ้าคุณเลือก) กับรายการ และคุณสามารถเรียงลำดับและจัดกลุ่มรายการตามประเภท รายการจะพร้อมใช้งานในโฟลเดอร์การค้นหาที่เหมาะสม

การกำหนดประเภทสีให้กับรายการ Outlook

ประเภทสีต้องแสดงอยู่ในรายการประเภทสีก่อนที่คุณจะสามารถกำหนดได้ ถ้าประเภทสีไม่แสดงอยู่ในรายการ คุณสามารถ สร้างประเภทสีใหม่ และกำหนดให้กับรายการได้พร้อมกัน

หมายเหตุ: ครั้งแรกที่คุณกำหนดประเภทสีเริ่มต้นให้กับรายการ คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เปลี่ยนชื่อประเภท โดยในขั้นนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนสีของประเภท เปลี่ยนชื่อ และเลือกแป้นพิมพ์ลัดได้

การกำหนดประเภทสีให้กับรายการในมุมมองตาราง

การกำหนดประเภทสีให้กับรายการในกล่องขาเข้าของคุณ หรือมุมมอง ตาราง อื่นจะเหมือนกับรายการ Outlook ทุกชนิด

หมายเหตุ: การกำหนดประเภทสีในมุมมองบัตรในที่ติดต่อ (เช่น มุมมองนามบัตร) หรือมุมมองไอคอนในบันทึกย่อจะเหมือนกับการกำหนดประเภทสีในมุมมองตาราง

 • เมื่อต้องการกำหนดประเภทสี ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เลือกรายการ คลิก จัดประเภท รูป ปุ่ม บนแถบเครื่องมือ แล้วคลิกประเภทสี

  • คลิกขวาที่รายการ ชี้ไปที่ จัดประเภท รูป ปุ่ม บนเมนูทางลัด แล้วคลิกประเภทสี

   ประเภทสีที่ใช้ล่าสุด 15 ประเภทเท่านั้นจะปรากฏขึ้นบนเมนู จัดประเภท เมื่อต้องการดูประเภทเพิ่มเติม หรือเมื่อต้องการสร้างประเภทใหม่ ให้คลิก ทุกประเภท เมื่อต้องการกำหนดประเภทสีจากกล่องโต้ตอบ ประเภทสี คุณต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากประเภทสี

   กล่องกาเครื่องหมาย ประเภทสี ยังเป็นวิธีที่รวดเร็วในการกำหนดประเภทหลายประเภทให้กับรายการ

   หมายเหตุ: 

   • ในมุมมองไทม์ไลน์ เช่น มุมมองที่อยู่ในงานและบันทึกประจำวัน วิธีเดียวที่จะกำหนดประเภทสีให้กับรายการคือ การใช้วิธีเมนูทางลัดที่อธิบายไว้ข้างต้น

   • สำหรับมุมมองบันทึกประจำวัน ปุ่ม จัดประเภท จะไม่แสดงบนแถบเครื่องมือตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการเพิ่มปุ่มนี้ บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก กำหนดเอง บนแท็บ คำสั่ง ในรายการ ประเภท ให้คลิก การดำเนินการ ในรายการ คำสั่ง ให้คลิก จัดประเภท แล้วลากไปยังแถบเครื่องมือที่คุณต้องการให้ปรากฏขึ้น

ประเภทสีเริ่มต้นมีชื่อทั่วไป เช่น ประเภทสีแดง และประเภทสีน้ำเงิน เพื่อให้ง่ายต่อการระบุและจัดระเบียบรายการแยกประเภทของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนชื่อประเภทสีโดยการใช้ชื่อที่มีความหมายสำหรับคุณ

หมายเหตุ: ถ้าคุณเปลี่ยนประเภทสีที่กำหนดให้กับรายการแล้ว รายการทั้งหมดที่มีการกำหนดประเภทดังกล่าวจะอัปเดตเป็นชื่อใหม่

 1. บนแถบเครื่องมือ ให้คลิก จัดประเภท รูป ปุ่ม

 2. คลิก ทุกประเภท

  เมนู ประเภทสี

 3. ในรายการ ชื่อ ให้คลิกชื่อของประเภทสี แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อ

 4. ในรายการ ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับประเภทสี

  • เมื่อต้องการกำหนดประเภทสีที่คุณกำลังเปลี่ยนชื่อให้กับรายการที่เลือกในหน้าต่าง Microsoft Outlook หลักโดยอัตโนมัติ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากประเภทสีในรายการ ชื่อ แล้วคลิก ตกลง

  • ครั้งแรกที่คุณกำหนดประเภทสีที่มีอยู่ให้กับรายการ คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เปลี่ยนชื่อประเภทสี

 1. บนแถบเครื่องมือ ให้คลิก จัดประเภท รูป ปุ่ม แล้วคลิก ตั้งค่าการคลิกด่วน

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าการคลิกด่วน ในรายการ ให้เลือกประเภทสี

การเปลี่ยนเป็นประเภทคลิกด่วนอื่นจะไม่เปลี่ยนประเภทสีที่กำหนดให้กับรายการแล้ว อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเปลี่ยนชื่อหรือสีของประเภทสี รายการทั้งหมดที่มีการกำหนดประเภทสีดังกล่าวจะอัปเดตเพื่อแสดงชื่อหรือสีใหม่

คุณยังสามารถตั้งค่าประเภทคลิกด่วนปัจจุบันของคุณจากเมนู จัดประเภท ในรายการที่เปิดอยู่

คุณสามารถกำหนดประเภทคลิกด่วนให้กับรายการ Outlook ส่วนใหญ่ เมื่อคุณดูรายการเหล่านั้นในมุมมองตาราง เช่น กล่องขาเข้าของคุณ หรือในแถบรายการที่ต้องทำ

 • ใน กล่องขาเข้า ของคุณ หรือมุมมองตารางอื่น ให้คลิกคอลัมน์ ประเภท ที่อยู่ถัดจากข้อความ ซึ่งจะเพิ่มสีที่เกี่ยวข้องกับประเภทคลิกด่วนของคุณลงในคอลัมน์ดังกล่าว ถ้าคุณเปิดรายการ สีและชื่อของประเภทสีจะปรากฏอยู่ใกล้ด้านบนของรายการ

  หมายเหตุ: 

  • คุณสามารถเอาประเภทคลิกด่วนออก โดยการคลิกคอลัมน์ ประเภท อีกครั้ง

  • คุณสามารถกำหนดประเภทคลิกด่วนให้กับหลายรายการในเวลาเดียวกัน เพียงเลือกรายการทั้งหมด แล้วคลิกคอลัมน์ ประเภท ที่อยู่ถัดจากรายการใดรายการหนึ่ง

ด้วยการเชื่อมโยงแป้นพิมพ์ลัดกับ ประเภทสี คุณสามารถกำหนดประเภทสีให้กับรายการ เช่น ข้อความอีเมล ได้อย่างรวดเร็ว โดยการเลือกรายการในกล่องขาเข้าของคุณ หรือมุมมอง ตาราง อื่น แล้วกดแป้นพิมพ์ลัด คุณยังสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อกำหนดประเภทสีให้กับหลายรายการในเวลาเดียวกัน

 1. บนแถบเครื่องมือของหน้าต่าง Microsoft Office Outlook 2007 หลัก ให้คลิก จัดประเภท รูป ปุ่ม

 2. ที่ด้านล่างของเมนู ให้คลิก ทุกประเภท

 3. ในรายการ ชื่อ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับประเภทสี

 4. ในรายการ แป้นพิมพ์ลัด ให้เลือกแป้นพิมพ์ลัด

คุณไม่สามารถตั้งค่ารายการเป็นประเภทเริ่มต้นประเภทใหม่จากภายใน Office Outlook 2007 ได้ ประเภทเริ่มต้นเหล่านี้มีไว้เป็นพื้นที่ที่สำรองไว้ให้คุณกำหนดเองตามที่ต้องการ

แม้ว่าคุณจะไม่สามารถคืนค่าประเภทเริ่มต้นหกประเภทได้จากภายใน Outlook คุณสามารถสร้างรายการใหม่ได้ หรือคุณสามารถเรียกใช้คำสั่ง โดยการใช้สวิตช์บรรทัดคำสั่งในกล่องโต้ตอบ เรียกใช้ ของ Windows เพื่อคืนค่ารายการเริ่มต้นของหกประเภทโดยอัตโนมัติ

สร้างรายการใหม่ใน Outlook

ชุดประเภทสีพื้นฐานนี้ถูกออกแบบมาเพื่อกำหนดเอง คุณสามารถเปลี่ยนชื่อประเภท และเชื่อมโยงกับสีอื่นๆ ได้ นอกเหนือจากประเภทสีหกประเภทนี้ คุณสามารถสร้างประเภทสีใหม่ได้อย่างง่ายดาย ต่อไปนี้คือประเภทสีเริ่มต้นหกประเภทใน Outlook 2007

ประเภทสีแดง

ประเภทสีเหลือง

ประเภทสีน้ำเงิน

ประเภทสีส้ม

ประเภทสีเขียว

ประเภทสีม่วง

คุณสมบัติที่คุณสามารถนำไปใช้กับประเภทใดก็ได้คือ สี ชื่อ และแป้นพิมพ์ลัด ถ้าคุณเปลี่ยนประเภทสีที่กำหนดให้กับรายการแล้ว ประเภทสีจะอัปเดตในราการเหล่านั้น

หมายเหตุ: ถ้าคุณอัปเกรดจาก Outlook เวอร์ชันอื่นเมื่อคุณติดตั้ง Office Outlook 2007 ครั้งแรกที่คุณเปิดรายการประเภทสี ประเภทสีเริ่มต้นหกประเภทจะแสดงขึ้น พร้อมกับประเภทใดก็ตามที่ใช้กับรายการใน Outlook เวอร์ชันก่อนหน้าของคุณ

คืนค่ารายการโดยการใช้สวิตช์บรรทัดคำสั่ง

มีสวิตช์บรรทัดคำสั่งที่จะคืนค่าสีและชื่อของประเภทเริ่มต้นหกรายการในรายการประเภท เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สวิตช์บรรทัดคำสั่ง

สิ่งสำคัญ: การเรียกใช้สวิตช์บรรทัดคำสั่งนี้จะลบประเภทแบบกำหนดเองที่คุณสร้างขึ้น ถ้าคุณอัปเกรดเป็น Office Outlook 2007 จาก Outlook เวอร์ชันอื่น ประเภทแบบกำหนดเองหรือประเภทจากรายการประเภทหลักจะถูกลบ รายการจะมีชื่อประเภทเดิม แต่ไม่เป็นสีเดิม

อันดับแรก ให้ตรวจสอบตำแหน่งของ outlook.exe บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณยอมรับตำแหน่งโฟลเดอร์เริ่มต้นเมื่อคุณติดตั้ง Office Outlook 2007 outlook.exe จะอยู่ใน c:\program files\microsoft office\office12\outlook.exe

ถ้าคุณไม่พบ outlook.exe ในตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าว ให้ค้นหาไฟล์และจดบันทึกเส้นทางแบบเต็มนั้นไว้

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • Windows Vista    

   • คลิก เริ่มต้น รูป ปุ่ม ชี้ไปยัง โปรแกรมทั้งหมด คลิก เบ็ดเตล็ด แล้วคลิก เรียกใช้

  • Microsoft Windows XP หรือ Microsoft Windows Server 2003    

   • คลิก เริ่มต้น แล้วคลิก เรียกใช้

 2. ในกล่องโต้ตอบ เรียกใช้ ให้พิมพ์เครื่องหมายอัญประกาศเปิด จากนั้นให้ใส่เส้นทางแบบเต็มของไฟล์ outlook.exe แล้วพิมพ์เครื่องหมายอัญประกาศปิด หรือคลิก เรียกดู เพื่อระบุตำแหน่งที่ตั้งและเลือกไฟล์นั้น ในกรณีนี้ เครื่องหมายอัญประกาศจะถูกเพิ่มให้โดยอัตโนมัติ

 3. หลังจากเครื่องหมายอัญประกาศปิด ให้พิมพ์ช่องว่าง แล้วพิมพ์สวิตช์ /cleancategories ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้ตำแหน่งการติดตั้งเริ่มต้น ข้อความที่คุณจะพิมพ์จะมีลักษณะดังนี้:

  "c:\program files\microsoft office\office12\outlook.exe" /cleancategorie s

 4. คลิก ตกลง

  หมายเหตุ: 

  • สวิตช์จะไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก ตัวอย่างเช่น /CLEANCATEGORIES จะทำงานเหมือนกับ /cleancategories

  • โปรดอย่าลืมเว้นช่องว่างหนึ่งช่องหน้าสวิตช์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×