ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

สร้างแมโครที่ทำงานเมื่อคุณเปิดฐานข้อมูล

ถ้าคุณต้องการดำเนินการชุดการกระทำเฉพาะทุกครั้งที่ฐานข้อมูล Access เริ่มทำงาน คุณสามารถสร้างแมโคร AutoExec ได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการขยายหน้าแอปพลิเคชันให้ใหญ่สุดโดยอัตโนมัติ ให้ล็อกบานหน้าต่างนำทาง แล้วเปิดรายงานนั้น

แมโคร AutoExec เป็นแค่แมโครที่มีชื่อว่า AutoExec เมื่อฐานข้อมูลเริ่มทำงาน Access จะเรียกใช้แมโคร AutoExec ก่อนที่จะเรียกใช้แมโครหรือโค้ด VBA อื่น

สร้างแมโคร AutoExec

ถ้าคุณได้สร้างแมโครที่มีการกระทำที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อฐานข้อมูลเริ่มทำงานไว้อยู่แล้ว แค่เปลี่ยนชื่อแมโครเป็น AutoExec และจะทำงานเมื่อคุณเปิดฐานข้อมูลในครั้งถัดไป แต่ถ้ายังไม่มี ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสร้างแมโคร:

  1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม อื่นๆ ให้คลิก แมโคร

  2. ในรายการดรอปดาวน์ที่ด้านบนของตัวสร้างแมโคร ให้เลือกแอคชันที่คุณต้องการให้ดำเนินการ ถ้ามีแอคชันที่ปรับใช้ได้ ให้พิมพ์ค่าที่เหมาะสมในกล่องอาร์กิวเมนต์

    • ถ้าคุณไม่พบแอคชันที่คุณต้องการ ให้ดูที่แท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แสดงแอคชันทั้งหมด ได้ถูกเลือกแล้ว วิธีนี้จะขยายรายการของแอคชันที่คุณสามารถใช้ได้ แต่รายการจะรวมเอาบางแอคชันซึ่งจะทำงานได้ต่อเมื่อฐานข้อมูลได้รับสถานะที่เชื่อถือได้แล้วเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่บทความ การตัดสินใจว่าจะเชื่อถือฐานข้อมูลหรือไม่

  3. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 สำหรับแต่ละการดำเนินการเพิ่มเติมที่คุณต้องการให้เกิดขึ้น

  4. คลิก บันทึก และในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้พิมพ์ AutoExec

  5. คลิก ตกลง แล้วปิดตัวสร้างแมโคร แมโครใหม่จะทำงานเมื่อคุณเปิดฐานข้อมูลครั้งถัดไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้างแมโคร ให้ดูบทความ สร้างแมโครส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI)

หมายเหตุ:

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×