สร้างแมโครข้อมูล

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

แมโครข้อมูลจะเป็นคุณลักษณะใหม่ของ Access 2010 ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเพิ่มตรรกะให้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตาราง เช่นเพิ่ม อัปเดต หรือการลบข้อมูล พวกเขาจะคล้ายกับ "ทริกเกอร์" ใน Microsoft SQL Server บทความนี้แสดงวิธีการสร้าง และแก้ไขจุดบกพร่องแมโครข้อมูล

ในบทความนี้

เกี่ยวกับแมโครข้อมูล

สร้างแมโครขับเหตุการณ์ข้อมูล

สร้างแมโครข้อมูลที่มีชื่อ

จัดการแมโครข้อมูล

ดีบักแมโครข้อมูล

เกี่ยวกับแมโครข้อมูล

แมโครข้อมูลจะถูกจัดการจากแท็บตาราง ในขณะที่ดูตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล และไม่ปรากฏภายใต้แมโคร ในบานหน้าต่างนำทาง ต่าง ๆ คุณสามารถใช้แมโครข้อมูล การตรวจสอบให้แน่ใจว่าความถูกต้องของข้อมูลในตาราง มีอยู่สองชนิดหลักของแมโครข้อมูลซึ่งที่ทริกเกอร์ โดยตาราง events (หรือเรียกว่าแมโครข้อมูล "ขับเหตุการณ์"), และที่เรียกใช้ในการตอบสนองถูกเรียกว่าตามชื่อ (หรือที่เรียกว่า "ชื่อ" แมโครข้อมูล)

ด้านบนของหน้า

สร้างแมโครขับเหตุการณ์ข้อมูล

ตารางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อใดก็ ตามที่คุณเพิ่ม อัปเด หรือลบข้อมูลภายในตาราง คุณสามารถโปรแกรมแมโครข้อมูลเพื่อเรียกใช้ในทันทีหลังจากใด ๆ ของเหตุการณ์สามเหล่านี้ ทันทีก่อนหน้า หรือการลบ หรือเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เมื่อต้องการแนบแมโครข้อมูลลงในเหตุการณ์ตาราง:

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้ดับเบิลคลิกที่ตารางที่คุณต้องการเพิ่มแมโคร

 2. บนแท็บตาราง ในกลุ่มก่อนเหตุการณ์ หรือกลุ่มหลังเหตุการณ์ คลิกเหตุการณ์ที่คุณต้องการเพิ่มแมโคร ตัวอย่าง เพื่อสร้างแมโครข้อมูลที่ทำงานหลังจากที่คุณลบระเบียนออกจากตาราง คลิกลบ

  หมายเหตุ: ถ้าเหตุการณ์มีแมโครที่เกี่ยวข้องกับไฟล์ ไอคอนนั้นจะถูกเน้นบน ribbon

  Access จะเปิดตัวสร้างแมโคร ถ้ามีแมโครถูกสร้างขึ้นมาก่อนหน้าสำหรับเหตุการณ์นี้แล้ว Access จะแสดงแมโครที่มีอยู่

 3. เพิ่มการกระทำที่คุณต้องการให้แมโครดำเนินการ

 4. บันทึกและปิดแมโคร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแมโคร ดูบทความสร้างแมโคร (UI) ของส่วนติดต่อผู้ใช้

ด้านบนของหน้า

สร้างแมโครข้อมูลที่มีชื่อ

แมโครข้อมูลที่มีชื่อหรือ "แบบสแตนด์อโลน" จะสัมพันธ์ กับตารางเฉพาะเจาะจง แต่ไม่ มีเหตุการณ์เฉพาะเจาะจง คุณสามารถโทรหาแมโครข้อมูลที่มีชื่อจากแมโครข้อมูลหรือแมโครมาตรฐานอื่น ๆ

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้ดับเบิลคลิกที่ตารางที่คุณต้องการเพิ่มแมโคร

 2. บนแท็บตาราง ในกลุ่มชื่อแมโคร คลิกชื่อแมโคร แล้ว คลิ กสร้างแมโครที่มีชื่อ

  Access เปิดตัวสร้างแมโคร ซึ่งคุณสามารถเริ่มเพิ่มแอคชัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแมโคร ดูบทความสร้างแมโคร (UI) ของส่วนติดต่อผู้ใช้

เกี่ยวกับพารามิเตอร์

พารามิเตอร์ช่วยให้คุณสามารถส่งผ่านค่าลงในแมโครข้อมูลที่มีชื่อเพื่อให้พวกเขาสามารถใช้ในการกำหนดเงื่อนไขหรือการคำนวณอื่น ๆ พวกเขายังช่วยให้คุณสามารถส่งผ่านวัตถุอ้างอิงจากแมโครมาตรฐานเข้าในแมโครข้อมูล

หมายเหตุ: พารามิเตอร์ไม่พร้อมใช้งานในแมโครข้อมูลไดรฟ์เหตุการณ์

เมื่อต้องการเพิ่มพารามิเตอร์ลงในแมโครข้อมูล:

 1. ที่ด้านบนของแมโครให้คลิก สร้างพารามิเตอร์

 2. ในกล่องชื่อ พิมพ์ชื่อสำหรับพารามิเตอร์ไม่ซ้ำกัน นี่คือชื่อที่คุณใช้ในการอ้างอิงถึงพารามิเตอร์ในนิพจน์

 3. คุณอาจ พิมพ์คำอธิบายสำหรับพารามิเตอร์ในกล่องคำอธิบาย เราขอแนะนำว่า คุณใส่คำอธิบายเนื่องจากเวอร์ชันที่ใหม่กว่า เมื่อคุณใช้พารามิเตอร์ ข้อความคำอธิบายที่คุณพิมพ์ต่อไปนี้จะแสดงในคำแนะนำ ซึ่งช่วยให้คุณจำได้ว่า วัตถุประสงค์ของพารามิเตอร์

เมื่อต้องการเรียกใช้แมโครข้อมูลที่มีชื่อจากแมโครใหม่ คุณใช้การกระทำRunDataMacro การกระทำมีกล่องสำหรับแต่ละพารามิเตอร์ที่คุณสร้างขึ้น เพื่อให้คุณสามารถใส่ค่าจำเป็น

ด้านบนของหน้า

จัดการแมโครข้อมูล

แมโครข้อมูลไม่ปรากฏในบานหน้าต่างนำทางภายใต้แมโคร คุณต้องใช้คำสั่ง ribbon ในมุมมองแผ่นข้อมูลตารางหรือมุมมองออกแบบตารางเพื่อสร้าง แก้ไข เปลี่ยนชื่อ และลบแมโครข้อมูล

แก้ไขแมโครขับเหตุการณ์ข้อมูล

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ดับเบิลคลิกที่ตารางที่ประกอบด้วยแมโครข้อมูลที่คุณต้องการแก้ไข

 2. บนแท็บตาราง ในกลุ่มก่อนเหตุการณ์ หรือกลุ่มหลังเหตุการณ์ คลิกเหตุการณ์สำหรับแมโครที่คุณต้องการแก้ไข ตัวอย่าง การแก้ไขแมโครข้อมูลที่ทำงานหลังจากที่คุณลบระเบียนออกจากตาราง คลิกลบ

  หมายเหตุ: ถ้าเหตุการณ์ไม่มีแมโครที่เกี่ยวข้องอยู่ ไอคอนของเหตุการณ์นั้นจะไม่ถูกเน้นบนเมนู

  Access เปิดตัวสร้างแมโคร และคุณสามารถเริ่มการแก้ไขแมโคร

แก้ไขแมโครข้อมูลที่มีชื่อ

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ดับเบิลคลิกที่ตารางใด ๆ ที่เปิดในมุมมองแผ่นข้อมูล

 2. บนแท็บตาราง ในกลุ่มชื่อแมโคร คลิกชื่อแมโคร แล้ว ชี้ไปที่แก้ไขแมโครที่มีชื่อ

 3. ในเมนูย่อย คลิกแมโครข้อมูลที่คุณต้องการแก้ไข

  Access เปิดตัวสร้างแมโคร และคุณสามารถเริ่มการแก้ไขแมโคร

เปลี่ยนชื่อแมโครข้อมูลที่มีชื่อ

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ดับเบิลคลิกที่ตารางใด ๆ ที่เปิดในมุมมองแผ่นข้อมูล

 2. บนแท็บตาราง ในกลุ่มชื่อแมโคร คลิกชื่อแมโคร นั้นแล้ว คลิกเปลี่ยนชื่อ/ลบแมโคร

 3. ในกล่องโต้ตอบตัวจัดการแมโครข้อมูล คลิกเปลี่ยนชื่อ ที่อยู่ถัดจากแมโครข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ

  Access เลือกชื่อแมโครปัจจุบัน

 4. พิมพ์ชื่อใหม่ หรือแก้ไขชื่อที่มีอยู่ จากนั้น กด ENTER

ลบแมโครข้อมูล

ใช้กระบวนงานนี้เมื่อต้องการลบแมโครข้อมูลที่มีชื่อ หรือ ควบคุมเหตุการณ์ใด ๆ:

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ดับเบิลคลิกที่ตารางใด ๆ ที่เปิดในมุมมองแผ่นข้อมูล

 2. บนแท็บตาราง ในกลุ่มชื่อแมโคร คลิกชื่อแมโคร นั้นแล้ว คลิกเปลี่ยนชื่อ/ลบแมโคร

 3. ในกล่องโต้ตอบตัวจัดการแมโครข้อมูล คลิกลบ ที่อยู่ถัดจากแมโครข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ

หมายเหตุ: คุณยังสามารถลบแมโครขับเหตุการณ์ ด้วยการลบการดำเนินการทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

ดีบักแมโครข้อมูล

บางทั่วไปแมโครดีบักเครื่องมือ เช่นคำสั่งขั้นตอนเดียวและแมโครแอคชัน MessageBox จะไม่พร้อมใช้งานสำหรับแมโครข้อมูล อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณมีปัญหากับแมโครข้อมูล คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันล็อกตารางในชุดที่มีแมโครแอคชัน OnError, RaiseError และ LogEvent เพื่อช่วยในการค้นหาข้อผิดพลาดของแมโครข้อมูล

แสดงตารางล็อกแอปพลิเคชัน

ตารางล็อกแอปพลิเคชันเป็นตารางระบบ (ดูที่มีชื่อ) ซึ่งตามค่าเริ่มต้นจะไม่แสดงในบานหน้าต่างนำทาง ถ้าข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในแมโครข้อมูล คุณอาจแจ้งให้ทราบมีอะไรเกิดขึ้น โดยดูข้อมูลในตารางล็อกแอปพลิเคชัน

ใช้กระบวนงานต่อไปนี้เพื่อแสดงตารางล็อกแอปพลิเคชัน:

 1. คลิกไฟล์ เพื่อเปิดมุมมอง Microsoft Backstage

 2. บนแท็บข้อมูล คลิกมุมมองแอปพลิเคชันล็อกตาราง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มมุมมองแอปพลิเคชันล็อกตาราง ซึ่งหมายความ ว่า ในตารางล็อกแอปพลิเคชันยังไม่ได้สร้างสำหรับฐานข้อมูลนี้ เมื่อมีการบันทึกเหตุการณ์ ปุ่มจะปรากฏบนแท็บข้อมูล

คุณสามารถสร้างแถวในตารางล็อกแอปพลิเคชัน โดยใช้การกระทำ LogEvent หรือการกระทำ RaiseError และคุณสามารถควบคุมวิธี reacts Access เพื่อข้อผิดพลาด โดยใช้แอคชัน OnError

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×