สร้างแผนภูมิ Pareto

แผนภูมิพาเรโตหรือแผนภูมิฮิสโทแกรมที่เรียงลำดับแล้วจะมีทั้งคอลัมน์ที่เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย และเส้นแสดงเปอร์เซ็นต์สะสมทั้งหมด แผนภูมิพาเรโตจะเน้นปัจจัยที่ใหญ่ที่สุดในชุดข้อมูล และได้รับการพิจารณาว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดเครื่องมือมาตรฐานของการควบคุมคุณภาพ เนื่องจากแผนภูมินี้แสดงให้เห็นปัญหาหรือประเด็นทั่วไปได้โดยง่าย

ตัวอย่างแผนภูมิพาเรโต

สร้างแผนภูมิพาเรโต

 1. เลือกข้อมูลของคุณ โดยทั่วไปแล้ว คุณจะเลือกคอลัมน์ที่มีข้อความ (ประเภท) และตัวเลข แผนภูมิพาเรโตจะจัดกลุ่มประเภทที่เหมือนกันและผลรวมของตัวเลขที่สอดคล้องกันได้

  ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างแผนภูมิ Pareto ตัวอย่าง
  ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างแผนภูมิตัวอย่างที่ด้านบน

  ถ้าคุณเลือกคอลัมน์ตัวเลขสองคอลัมน์แทนที่จะเลือกหนึ่งตัวเลขและประเภทข้อความที่สอดคล้องกันอีกหนึ่งประเภท Excel จะใช้ข้อมูลของคุณสร้างแผนภูมิในแท่งกราฟเหมือนกับฮิสโทแกรม คุณสามารถปรับแท่งกราฟเหล่านี้ได้

 2. คลิก แทรก > แทรกแผนภูมิสถิติ จากนั้นภายใต้ ฮิสโทแกรม ให้เลือก พาเรโต

  ภาพแสดงการเข้าถึงแผนภูมิพาเรโตจากแท็บ แทรก

  คุณยังสามารถใช้แท็บ แผนภูมิทั้งหมด ใน แผนภูมิที่แนะนำ เพื่อสร้างแผนภูมิพาเรโต (คลิก แทรก > แผนภูมิที่แนะนำ > แท็บ แผนภูมิทั้งหมด

เคล็ดลับ: ใช้แท็บ ออกแบบ และแท็บ รูปแบบ เพื่อกำหนดลักษณะแผนภูมิของคุณด้วยตัวเอง ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเหล่านี้ ให้คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิพาเรโตเพื่อเพิ่ม เครื่องมือแผนภูมิ ลงใน Ribbon

แท็บ ออกแบบ และแท็บ รูปแบบ สำหรับเครื่องมือแผนภูมิ

กำหนดค่าแท่งกราฟ

 1. คลิกขวาบนแกนนอนของแผนภูมิ > จัดรูปแบบแกน > ตัวเลือกแกน

  คำสั่ง จัดรูปแบบแกน บนเมนูทางลัด
 2. ใช้ข้อมูลด้านล่างเพื่อเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการในบานหน้าต่างงาน จัดรูปแบบแกน

  บานหน้าต่างงาน จัดรูปแบบแกน

  ตามประเภท    ค่าเริ่มต้นเมื่อลงจุดทั้งข้อมูลและข้อความ มีการลงจุดประเภทข้อความบนแกนนอน และสร้างกราฟในลำดับจากมากไปหาน้อย

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการนับจำนวนของสตริงข้อความที่ปรากฏ ให้เพิ่มคอลัมน์และใส่ค่า “1” แล้วลงจุดแผนภูมิพาเรโต และตั้งค่าแท่งกราฟเป็น ตามประเภท

  อัตโนมัติ    นี่เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับแผนภูมิพาเรโตที่ลงจุดด้วยคอลัมน์ข้อมูลเดียว ความกว้างของแท่งกราฟถูกคำนวณโดยใช้ กฎการอ้างอิงปกติของสก็อต

  ความกว้างของแท่งกราฟ    ใส่ตัวเลขทศนิยมที่มีค่าบวกสำหรับจำนวนจุดข้อมูลในแต่ละช่วง

  จำนวนแท่งกราฟ    ใส่จำนวนแท่งกราฟสำหรับแผนภูมิพาเรโต (รวมถึงแท่งกราฟของค่าที่สูงกว่าที่ระบุและแท่งกราฟของค่าที่ต่ำกว่าที่ระบุ) ความกว้างของแท่งกราฟจะปรับโดยอัตโนมัติ

  แท่งกราฟของค่าที่สูงกว่าที่ระบุ    เลือกกล่องเพื่อสร้างแท่งกราฟสำหรับค่าทั้งหมดที่มากกว่าจำนวนในกล่องที่เกี่ยวข้อง เมื่อต้องการเปลี่ยนค่านี้ ให้ใส่ตัวเลขทศนิยมลงในกล่อง

  แท่งกราฟของค่าที่ต่ำกว่าที่ระบุ    เลือกกล่องเพื่อสร้างแท่งกราฟสำหรับค่าทั้งหมดที่น้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนในกล่องที่เกี่ยวข้อง เมื่อต้องการเปลี่ยนค่านี้ ให้ใส่ตัวเลขทศนิยมลงในกล่อง

สูตรที่ใช้ในการสร้างฮิสโทแกรมใน Excel 2016

กฎการอ้างอิงปกติของสก็อต:   

สูตรสำหรับตัวเลือกอัตโนมัติ

กฎการอ้างอิงปกติของสก็อตจะพยายามลดความเอนเอียงในค่าความแปรปรวนของแผนภูมิพาเรโตเทียบกับชุดข้อมูล โดยยอมรับค่าที่แจกแจงตามปกติ

แท่งกราฟของค่าที่สูงกว่าที่ระบุ   

สูตรสำหรับตัวเลือก แท่งกราฟของค่าที่สูงกว่าที่ระบุ

แท่งกราฟของค่าที่ต่ำกว่าที่ระบุ   

สูตรสำหรับตัวเลือก แท่งกราฟของค่าที่ต่ำกว่าที่ระบุ

สร้างแผนภูมิพาเรโต

 1. เลือกข้อมูลของคุณ โดยทั่วไปแล้ว คุณจะเลือกคอลัมน์ที่มีข้อความ (ประเภท) และตัวเลข แผนภูมิพาเรโตจะจัดกลุ่มประเภทที่เหมือนกันและผลรวมของตัวเลขที่สอดคล้องกันได้

  ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างแผนภูมิ Pareto ตัวอย่าง
  ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างแผนภูมิตัวอย่างที่ด้านบน

  ถ้าคุณเลือกคอลัมน์ตัวเลขสองคอลัมน์แทนที่จะเลือกหนึ่งคอลัมน์ตัวเลขและประเภทข้อความที่สอดคล้องกันอีกหนึ่งประเภท Excel จะสร้างแผนภูมิจากข้อมูลของคุณในแท่งกราฟเหมือนกับฮิสโทแกรม ซึ่งคุณสามารถปรับแท่งกราฟเหล่านี้ได้ สำหรับรายละเอียด ให้ดู “กำหนดค่าแท่งกราฟ” บนแท็บ Windows

 2. บน Ribbon ให้คลิกแท็บ แทรก แล้วคลิก ไอคอนแผนภูมิทางสถิติ (ไอคอนแผนภูมิสถิติ) จากนั้น ในส่วน ฮิสโทแกรม ให้คลิก พาเรโต

  แผนภูมิพาเรโตบน Ribbon

  เคล็ดลับ: ใช้แท็บ ออกแบบแผนภูมิ และ รูปแบบ เพื่อกำหนดลักษณะของแผนภูมิของคุณ ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเหล่านี้ ให้คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิพาเรโตเพื่อแสดงบน Ribbon

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนภูมิพาเรโต และวิธีที่แผนภูมิพาเรโต ช่วยคุณในการแสดงข้อมูลทางสถิติเป็นภาพ ให้ดูที่ โพสต์ในบล็อกเกี่ยวกับแผนภูมิฮิสโทแกรม, แผนภูมิพาเรโต และแผนภูมิบ็อกซ์และวิสเกอร์โดยทีม Excel คุณอาจสนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนภูมิชนิดใหม่ๆ ที่อธิบายไว้ในโพสต์ในบล็อกนี้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×