สร้างแผนภูมิ Pareto

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

แผนภูมิฮีสโตแกรมหรือการเรียงลำดับจะมีทั้งคอลัมน์ที่เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยและบรรทัดที่แสดงเปอร์เซ็นต์ผลรวมสะสม แผนภูมิพาเรโตเน้นปัจจัยที่ใหญ่ที่สุดในชุดข้อมูลและถือว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดเครื่องมือพื้นฐานของการควบคุมคุณภาพเป็นเรื่องง่ายที่จะดูปัญหาที่พบบ่อยที่สุดหรือปัญหา

ตัวอย่างแผนภูมิพาเรโต

สร้างแผนภูมิพาเรโต

 1. เลือกข้อมูลของคุณ โดยทั่วไปแล้ว คุณจะเลือกคอลัมน์ที่มีข้อความ (ประเภท) และตัวเลข แผนภูมิพาเรโตจะจัดกลุ่มประเภทที่เหมือนกันและผลรวมของตัวเลขที่สอดคล้องกันได้

  ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างแผนภูมิ Pareto ตัวอย่าง

  ถ้าคุณเลือกคอลัมน์ตัวเลขสองคอลัมน์แทนที่จะเลือกหนึ่งตัวเลขและประเภทข้อความที่สอดคล้องกันอีกหนึ่งประเภท Excel จะใช้ข้อมูลของคุณสร้างแผนภูมิในแท่งกราฟเหมือนกับฮิสโทแกรม คุณสามารถปรับแท่งกราฟเหล่านี้ได้

 2. คลิก แทรก > แทรกแผนภูมิสถิติ จากนั้นภายใต้ ฮิสโทแกรม ให้เลือก พาเรโต

  ภาพแสดงการเข้าถึงแผนภูมิพาเรโตจากแท็บ แทรก

  คุณยังสามารถใช้แท็บ แผนภูมิทั้งหมด ใน แผนภูมิที่แนะนำ เพื่อสร้างแผนภูมิพาเรโต (คลิก แทรก > แผนภูมิที่แนะนำ > แท็บ แผนภูมิทั้งหมด

เคล็ดลับ: ใช้แท็บ ออกแบบ และแท็บ รูปแบบ เพื่อกำหนดลักษณะแผนภูมิของคุณด้วยตัวเอง ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเหล่านี้ ให้คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิพาเรโตเพื่อเพิ่ม เครื่องมือแผนภูมิ ลงใน Ribbon

แท็บ ออกแบบ และแท็บ รูปแบบ สำหรับเครื่องมือแผนภูมิ

กำหนดค่าแท่งกราฟ

 1. คลิกขวาบนแกนนอนของแผนภูมิ > จัดรูปแบบแกน > ตัวเลือกแกน

  คำสั่ง จัดรูปแบบแกน บนเมนูทางลัด
 2. ใช้ข้อมูลด้านล่างเพื่อเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการในบานหน้าต่างงาน จัดรูปแบบแกน

  บานหน้าต่างงาน จัดรูปแบบแกน

  ตามประเภท    ค่าเริ่มต้นเมื่อลงจุดทั้งข้อมูลและข้อความ มีการลงจุดประเภทข้อความบนแกนนอน และสร้างกราฟในลำดับจากมากไปหาน้อย

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการนับจำนวนของสตริงข้อความที่ปรากฏ ให้เพิ่มคอลัมน์และใส่ค่า “1” แล้วลงจุดแผนภูมิพาเรโต และตั้งค่าแท่งกราฟเป็น ตามประเภท

  อัตโนมัติ    นี่คือค่าเริ่มต้นสำหรับแผนภูมิ Pareto ที่พล็อตด้วยคอลัมน์เดียวของข้อมูล ความกว้างของช่องเก็บถูกคำนวณโดยใช้กฎการอ้างอิงปกติของ Scott

  ความกว้างของแท่งกราฟ    ใส่ตัวเลขทศนิยมที่มีค่าบวกสำหรับจำนวนจุดข้อมูลในแต่ละช่วง

  จำนวนของช่องเก็บ    ใส่จำนวนของช่องเก็บสำหรับแผนภูมิพาเรโต (รวมถึงช่องเกินไปช่องที่มากเกินไปและ) ความกว้างของช่องเก็บจะปรับโดยอัตโนมัติ

  ช่องเก็บมากเกินไป    เลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อสร้างช่องเก็บสำหรับค่าทั้งหมดที่อยู่ด้านบนตัวเลขในกล่องที่สอดคล้องกัน เมื่อต้องการเปลี่ยนค่านี้ให้ใส่ตัวเลขทศนิยมลงในกล่อง

  เกินไปช่อง bin    เลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อสร้างช่องเก็บสำหรับค่าทั้งหมดที่อยู่ด้านล่างหรือเท่ากับหมายเลขในกล่องที่สอดคล้องกัน เมื่อต้องการเปลี่ยนค่านี้ให้ใส่ตัวเลขทศนิยมลงในกล่อง

สูตรที่ใช้ในการสร้างฮิสโทแกรมใน Excel 2016

กฎการอ้างอิงปกติของสก็อต:   

สูตรสำหรับตัวเลือกอัตโนมัติ

กฎการอ้างอิงปกติของสก็อตจะพยายามลดความเอนเอียงในค่าความแปรปรวนของแผนภูมิพาเรโตเทียบกับชุดข้อมูล โดยยอมรับค่าที่แจกแจงตามปกติ

แท่งกราฟของค่าที่สูงกว่าที่ระบุ   

สูตรสำหรับตัวเลือก แท่งกราฟของค่าที่สูงกว่าที่ระบุ

แท่งกราฟของค่าที่ต่ำกว่าที่ระบุ   

สูตรสำหรับตัวเลือก แท่งกราฟของค่าที่ต่ำกว่าที่ระบุ

สร้างแผนภูมิพาเรโต

 1. เลือกข้อมูลของคุณ โดยทั่วไปแล้ว คุณจะเลือกคอลัมน์ที่มีข้อความ (ประเภท) และตัวเลข แผนภูมิพาเรโตจะจัดกลุ่มประเภทที่เหมือนกันและผลรวมของตัวเลขที่สอดคล้องกันได้

  ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างแผนภูมิ Pareto ตัวอย่าง

  ถ้าคุณเลือกคอลัมน์ตัวเลขสองคอลัมน์แทนที่จะเลือกหนึ่งคอลัมน์ตัวเลขและประเภทข้อความที่สอดคล้องกันอีกหนึ่งประเภท Excel จะสร้างแผนภูมิจากข้อมูลของคุณในแท่งกราฟเหมือนกับฮิสโทแกรม ซึ่งคุณสามารถปรับแท่งกราฟเหล่านี้ได้ สำหรับรายละเอียด ให้ดู “กำหนดค่าแท่งกราฟ” บนแท็บ Windows

 2. บน Ribbon ให้คลิกแท็บ แทรก แล้วคลิก ไอคอนแผนภูมิทางสถิติ (ไอคอนแผนภูมิสถิติ) จากนั้น ในส่วน ฮิสโทแกรม ให้คลิก พาเรโต

  แผนภูมิพาเรโตบน Ribbon

  เคล็ดลับ: ใช้แท็บ ออกแบบแผนภูมิ และ รูปแบบ เพื่อกำหนดลักษณะของแผนภูมิของคุณ ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเหล่านี้ ให้คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิพาเรโตเพื่อแสดงบน Ribbon

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนภูมิพาเรโต และวิธีที่แผนภูมิพาเรโต ช่วยคุณในการแสดงข้อมูลทางสถิติเป็นภาพ ให้ดูที่ โพสต์ในบล็อกเกี่ยวกับแผนภูมิฮิสโทแกรม, แผนภูมิพาเรโต และแผนภูมิบ็อกซ์และวิสเกอร์โดยทีม Excel คุณอาจสนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนภูมิชนิดใหม่ๆ ที่อธิบายไว้ในโพสต์ในบล็อกนี้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×