สร้างแผนภูมิ Pareto

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

แผนภูมิพาเรโตหรือแผนภูมิฮิสโทแกรมที่เรียงลำดับแล้วจะมีทั้งคอลัมน์ที่เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย และเส้นแสดงเปอร์เซ็นต์สะสมทั้งหมด แผนภูมิพาเรโตจะเน้นปัจจัยที่ใหญ่ที่สุดในชุดข้อมูล และได้รับการพิจารณาว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดเครื่องมือมาตรฐานของการควบคุมคุณภาพ เนื่องจากแผนภูมินี้แสดงให้เห็นปัญหาหรือประเด็นทั่วไปได้โดยง่าย

ตัวอย่างแผนภูมิพาเรโต

สร้างแผนภูมิพาเรโต

 1. เลือกข้อมูลของคุณ โดยทั่วไปแล้ว คุณจะเลือกคอลัมน์ที่มีข้อความ (ประเภท) และตัวเลข แผนภูมิพาเรโตจะจัดกลุ่มประเภทที่เหมือนกันและผลรวมของตัวเลขที่สอดคล้องกันได้

  ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างแผนภูมิ Pareto ตัวอย่าง
  ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างแผนภูมิตัวอย่างที่ด้านบน

  ถ้าคุณเลือกคอลัมน์ตัวเลขสองคอลัมน์แทนที่จะเลือกหนึ่งตัวเลขและประเภทข้อความที่สอดคล้องกันอีกหนึ่งประเภท Excel จะใช้ข้อมูลของคุณสร้างแผนภูมิในช่องเหมือนกับฮิสโทแกรม คุณสามารถปรับช่องเหล่านี้ได้

 2. คลิก แทรก > แทรกแผนภูมิสถิติ จากนั้นภายใต้ ฮิสโทแกรม ให้เลือก พาเรโต

  ภาพแสดงการเข้าถึงแผนภูมิพาเรโตจากแท็บ แทรก

  คุณยังสามารถใช้แท็บ แผนภูมิทั้งหมด ใน แผนภูมิที่แนะนำ เพื่อสร้างแผนภูมิพาเรโต (คลิก แทรก > แผนภูมิที่แนะนำ > แท็บ แผนภูมิทั้งหมด

เคล็ดลับ: ใช้แท็บ ออกแบบ และแท็บ รูปแบบ เพื่อกำหนดลักษณะแผนภูมิของคุณด้วยตัวเอง ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเหล่านี้ ให้คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิพาเรโตเพื่อเพิ่ม เครื่องมือแผนภูมิ ลงใน Ribbon

แท็บ ออกแบบ และแท็บ รูปแบบ สำหรับเครื่องมือแผนภูมิ

กำหนดค่าช่อง

 1. คลิกขวาบนแกนนอนของแผนภูมิ > จัดรูปแบบแกน > ตัวเลือกแกน

  คำสั่ง จัดรูปแบบแกน บนเมนูทางลัด
 2. ใช้ข้อมูลด้านล่างเพื่อเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการในบานหน้าต่างงาน จัดรูปแบบแกน

  บานหน้าต่างงาน จัดรูปแบบแกน

  ตามประเภท    ค่าเริ่มต้นเมื่อลงจุดทั้งข้อมูลและข้อความ มีการลงจุดประเภทข้อความบนแกนนอน และสร้างกราฟในลำดับจากมากไปหาน้อย

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการนับจำนวนของสตริงข้อความที่ปรากฏ ให้เพิ่มคอลัมน์และใส่ค่า “1” แล้วลงจุดแผนภูมิพาเรโต และตั้งค่าช่องเป็น ตามประเภท

  อัตโนมัติ    นี่เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับแผนภูมิพาเรโตที่ลงจุดด้วยคอลัมน์ข้อมูลเดียว ความกว้างของช่องถูกคำนวณโดยใช้ กฎการอ้างอิงปกติของสก็อต

  ความกว้างของช่อง    ใส่ตัวเลขทศนิยมที่มีค่าบวกสำหรับจำนวนจุดข้อมูลในแต่ละช่วง

  จำนวนช่อง    ใส่จำนวนช่องสำหรับแผนภูมิพาเรโต (รวมถึงช่องที่ใหญ่เกินไปและช่องที่เล็กเกินไป) ความกว้างของช่องจะปรับโดยอัตโนมัติ

  ช่องที่ใหญ่เกินไป    เลือกกล่องเพื่อสร้างช่องสำหรับค่าทั้งหมดที่มากกว่าจำนวนในกล่องที่เกี่ยวข้อง เมื่อต้องการเปลี่ยนค่านี้ ให้ใส่ตัวเลขทศนิยมลงในกล่อง

  แท่งกราฟที่เล็กเกินไป    เลือกกล่องเพื่อสร้างแท่งกราฟสำหรับค่าทั้งหมดที่น้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนในกล่องที่เกี่ยวข้อง เมื่อต้องการเปลี่ยนค่านี้ ให้ใส่ตัวเลขทศนิยมลงในกล่อง

สูตรที่ใช้ในการสร้างฮิสโทแกรมใน Excel 2016

กฎการอ้างอิงปกติของสก็อต:   

สูตรสำหรับตัวเลือกอัตโนมัติ

กฎการอ้างอิงปกติของสก็อตจะพยายามลดความเอนเอียงในค่าความแปรปรวนของแผนภูมิพาเรโตเทียบกับชุดข้อมูล โดยยอมรับค่าที่แจกแจงตามปกติ

ช่องที่ใหญ่เกินไป   

สูตรสำหรับตัวเลือก ช่องที่กว้างเกินไป

แท่งกราฟที่เล็กเกินไป   

สูตรสำหรับตัวเลือก ช่องที่เล็กเกินไป

สร้างแผนภูมิพาเรโต

 1. เลือกข้อมูลของคุณ โดยทั่วไปแล้ว คุณจะเลือกคอลัมน์ที่มีข้อความ (ประเภท) และตัวเลข แผนภูมิพาเรโตจะจัดกลุ่มประเภทที่เหมือนกันและผลรวมของตัวเลขที่สอดคล้องกันได้

  ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างแผนภูมิ Pareto ตัวอย่าง
  ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างแผนภูมิตัวอย่างที่ด้านบน

  ถ้าคุณเลือกคอลัมน์ตัวเลขสองคอลัมน์แทนที่จะเลือกหนึ่งตัวเลขและประเภทข้อความที่สอดคล้องกันอีกหนึ่งประเภท Excel จะใช้ข้อมูลของคุณสร้างแผนภูมิในช่องเหมือนกับฮิสโทแกรม คุณสามารถปรับช่องเหล่านี้ได้

 2. บน ribbon คลิกแท็บแทรก แล้วคลิก ไอคอนแผนภูมิทางสถิติ (ไอคอนแผนภูมิสถิติ), และในส่วนฮีสโตแกรม คลิกเร

  แผนภูมิเรบน ribbon

  เคล็ดลับ: ใช้แท็บออกแบบแผนภูมิ และรูปแบบ เพื่อกำหนดลักษณะของแผนภูมิของคุณ ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเหล่านี้ คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิเรเพื่อแสดงข้อคิดเห็นบน ribbon

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนภูมิพาเรโต และวิธีที่แผนภูมิพาเรโต ช่วยคุณในการแสดงข้อมูลทางสถิติเป็นภาพ ให้ดูที่ โพสต์ในบล็อกเกี่ยวกับแผนภูมิฮิสโทแกรม, แผนภูมิพาเรโต และแผนภูมิบ็อกซ์และวิสเกอร์โดยทีม Excel คุณอาจสนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนภูมิชนิดใหม่ๆ ที่อธิบายไว้ในโพสต์ในบล็อกนี้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×