สร้างแผนภูมิ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เนื้อหาบางส่วนในหัวข้อนี้อาจไม่สามารถใช้กับบางภาษาได้

คุณกำลังใช้โปรแกรม Office ใดอยู่

Word

PowerPoint

Excel

Word

แผนภูมิแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟิก วิธีนี้สามารถช่วยให้คุณและผู้ชมของคุณมองเห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลเป็นภาพได้ เมื่อคุณสร้างแผนภูมิ คุณสามารถเลือกจากแผนภูมิหลายชนิด (เช่น แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน หรือแบบสามมิติขยายแผนภูมิวงกลม) หลังจากที่คุณสร้างแผนภูมิ คุณสามารถกำหนดแผนภูมิเองได้โดยการนำเค้าโครงด่วนของแผนภูมิหรือสไตล์มาใช้

สิ่งสำคัญ: คุณต้องมี Excel ติดตั้งเพื่อสร้าง หรือเปลี่ยนแผนภูมิ คุณสามารถเรียงลำดับสำเนาของ Excel บนเว็บไซต์ Microsoft

เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของแผนภูมิ

แผนภูมิประกอบด้วยหลายองค์ประกอบ เช่น ชื่อเรื่อง ป้ายชื่อแกน แบบคำอธิบายแผนภูมิ และเส้นตาราง คุณสามารถซ่อนหรือแสดงองค์ประกอบเหล่านี้ และคุณยังสามารถเปลี่ยนตำแหน่งและจัดรูปแบบได้

แผนภูมิ Office ที่มีคำอธิบายภาพ

คำบรรยายภาพ 1 ชื่อแผนภูมิ

คำบรรยายภาพ 2 พิ้นที่การลงจุด

คำบรรยายภาพ 3 คำอธิบายแผนภูมิ

คำบรรยายภาพ 4 ชื่อแกน

คำบรรยายภาพ 5 ป้ายชื่อแกน

คำบรรยายภาพ 6 เครื่องหมายถูก

คำบรรยายภาพ 7 เส้นตาราง

สร้างแผนภูมิ

คุณสามารถสร้างแผนภูมิ Excel, Word และ PowerPoint ได้ อย่างไรก็ตาม จะต้องใส่ข้อมูลแผนภูมิและบันทึกในแผ่นงาน Excel ถ้าคุณแทรกแผนภูมิใน Word หรือ PowerPoint แผ่นงานใหม่จะเปิดใน Excel เมื่อคุณบันทึกเอกสาร Word หรืองานนำเสนอ PowerPoint ที่มีแผนภูมิ ข้อมูล Excel ของแผนภูมิจะบันทึกอัตโนมัติภายในเอกสาร Word หรืองานนำเสนอ PowerPoint

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. บนแท็บ แผนภูมิ ใน แทรกแผนภูมิ คลิกชนิดแผนภูมิ จากนั้นคลิกสิ่งที่คุณต้องการเพิ่ม

  แท็บ แผนภูมิ กลุ่ม แทรกแผนภูมิ

  เมื่อคุณแทรกแผนภูมิลงใน Word หรือ PowerPoint แผ่นงาน Excel ที่เปิดจะประกอบด้วยตารางของข้อมูลตัวอย่าง

 3. ใน Excel แทนที่ข้อมูลตัวอย่างด้วยข้อมูลที่คุณต้องการลงจุดในแผนภูมิ ถ้าคุณมีข้อมูลของคุณในตารางอื่น คุณสามารถคัดลอกข้อมูลจากตารางนั้น และวางบนข้อมูลตัวอย่าง ดูตารางต่อไปนี้สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการจัดเรียงข้อมูลให้พอดีกับชนิดแผนภูมิของคุณ

สำหรับชนิดแผนภูมินี้

จัดเรียงข้อมูล

พื้นที่ แถบ คอลัมน์ แผนภูมิโดนัท เส้น แผนภูมิเรดาร์ หรือแผนภูมิพื้นผิว

ในคอลัมน์หรือแถว ตามตัวอย่างต่อไปนี้:

ชุดข้อมูล 1

ชุดข้อมูล 2

ประเภท A

10

12

ประเภท B

11

14

ประเภท C

9

15

หรือ

ประเภท A

ประเภท B

ชุดข้อมูล 1

10

11

ชุดข้อมูล 2

12

14

แผนภูมิฟอง

ในคอลัมน์ วางค่า x ในคอลัมน์แรกและค่า y ที่สัมพันธ์กัน และค่าขนาดฟองในคอลัมน์ที่อยู่ติดกัน ตามตัวอย่างต่อไปนี้:

ค่า X

ค่า Y คือ 1

ขนาด 1

0.7

2.7

4

1.8

3.2

5

2.6

0.08

6

แผนภูมิวงกลม

ในหนึ่งคอลัมน์หรือแถวของข้อมูล และหนึ่งคอลัมน์หรือแถวของป้ายข้อมูล ตามตัวอย่างต่อไปนี้

ยอดขาย

ไตรมาสแรก

25

ไตรมาส 2

30

ไตรมาส 3

45

หรือ

ไตรมาสแรก

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ยอดขาย

25

30

45

แผนภูมิหุ้น

ในคอลัมน์หรือแถวตามลำดับต่อไปนี้ ให้ใช้ชื่อหรือวันที่เป็นป้ายชื่อ ตามตัวอย่างต่อไปนี้:

เปิด

สูง

ต่ำ

ปิด

5/1/02

44

55

11

25

6/1/02

25

57

12

38

หรือ

5/1/02

6/1/02

เปิด

44

25

สูง

55

57

ต่ำ

11

12

ปิด

25

38

แผนภูมิ XY (กระจาย)

ในคอลัมน์ วางค่า x ในคอลัมน์แรกและค่า y ที่สัมพันธ์กันในคอลัมน์ที่อยู่ติดกัน ตามตัวอย่างต่อไปนี้:

ค่า X

ค่า Y คือ 1

0.7

2.7

1.8

3.2

2.6

0.08

หรือ

ค่า X

0.7

1.8

2.6

ค่า Y คือ 1

2.7

3.2

0.08

 1. เมื่อต้องการเปลี่ยนจำนวนแถวและคอลัมน์ที่รวมอยู่ในแผนภูมิ ให้วางตัวชี้ที่มุมล่างขวาของข้อมูลที่เลือก แล้วลากเพื่อเลือกข้อมูลเพิ่มเติม ในตัวอย่างต่อไปนี้ ตารางจะถูกขยายเพื่อรวมประเภทและชุดข้อมูลเพิ่มเติม

  การเลือกข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับแผนภูมิ Office

 2. เมื่อต้องการดูผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงของคุณ สลับไปยัง Word

  หมายเหตุ: เมื่อคุณปิดเอกสาร Word ที่ประกอบด้วยแผนภูมิ ตารางข้อมูล Excel ของแผนภูมิจะปิดโดยอัตโนมัติ

เปลี่ยนแกนของแผนภูมิที่ถูกเน้น

หลังจากที่คุณสร้างแผนภูมิ คุณอาจต้องการเปลี่ยนแปลงลักษณะการลงจุดคอลัมน์และแถวของตารางในแผนภูมิ  ตัวอย่างเช่น แผนภูมิเวอร์ชันแรกของคุณอาจลงจุดแถวของข้อมูลจากตารางในแกนแนวตั้ง (ค่า) และคอลัมน์ของข้อมูลบนแกนนอน (ประเภท) ในตัวอย่างต่อไปนี้ แผนภูมิจะเน้นยอดขายตามเครื่องมือ

แผนภูมิที่แสดงยอดขายตามประเภท

อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการให้แผนภูมิเน้นยอดขายตามเดือน คุณสามารถย้อนกลับการลงจุดในแผนภูมิ

แผนภูมิที่แสดงยอดขายตามเดือน

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกแผนภูมิ

 3. บนแท็บ แผนภูมิ ภายใต้ ข้อมูล คลิก ลงจุดชุดข้อมูลตามแถว ลงจุดชุดข้อมูลตามแถว หรือ ลงจุดชุดข้อมูลตามคอลัมน์ ลงจุดชุดข้อมูลตามคอลัมน์

  แท็บ แผนภูมิ กลุ่ม ข้อมูล

  ถ้าสลับการลงจุดไม่พร้อมใช้งาน

  สลับการลงจุดพร้อมใช้งานเมื่อตารางข้อมูล Excel ของแผนภูมิถูกเปิดและมีในแผนภูมิบางประเภทเท่านั้น

  1. คลิกแผนภูมิ

  2. บนแท็บ แผนภูมิ ภายใต้ ข้อมูล คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก แก้ไข แล้วคลิก แก้ไขข้อมูลใน Excel แท็บ แผนภูมิ กลุ่ม ข้อมูล

นำเค้าโครงแผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกแผนภูมิ

 3. บนแท็บ แผนภูมิ ภายใต้ เค้าโครงด่วนของแผนภูมิ คลิกเค้าโครงที่คุณต้องการ

  แท็บ แผนภูมิ ในกลุ่ม เค้าโครงด่วนสำหรับแผนภูมิ

  เมื่อต้องการดูเค้าโครงเพิ่มเติม ชี้ไปยังเค้าโครง จากนั้นคลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

  เมื่อต้องการยกเลิกเค้าโครงด่วนที่คุณนำไปใช้ทันที กด COMMAND + Z

นำสไตล์แผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้

สไตล์แผนภูมิเป็นชุดของสีและเอฟเฟ็กต์ที่คุณสามารถนำไปใช้กับแผนภูมิของคุณ เมื่อคุณเลือกสไตล์แผนภูมิ การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลต่อทั้งแผนภูมิ

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกแผนภูมิ

 3. บนแท็บ แผนภูมิ ภายใต้ สไตล์แผนภูมิ คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  แท็บ แผนภูมิ ในกลุ่ม สไตล์แผนภูมิ

  เมื่อต้องการดูสไตล์เพิ่มเติม ให้ชี้ไปยังสไตล์ จากนั้นคลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

  เมื่อต้องการเลิกทำสไตล์ที่คุณนำไปใช้ทันที กด COMMAND + Z

เพิ่มชื่อแผนภูมิ

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกแผนภูมิ แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ

 3. ภายใต้ ป้ายชื่อ คลิก ชื่อแผนภูมิ แล้วคลิกสิ่งที่คุณต้องการ

  แท็บ เค้าโครงแผนภูมิ กลุ่ม ป้ายชื่อ

 4. เลือกข้อความในกล่อง ชื่อแผนภูมิ แล้วพิมพ์ชื่อแผนภูมิ

ดูเพิ่มเติม

แก้ไขข้อมูลในแผนภูมิ

เปลี่ยนแผนภูมิ

ชนิดแผนภูมิ

PowerPoint

แผนภูมิแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟิก วิธีนี้สามารถช่วยให้คุณและผู้ชมของคุณมองเห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลเป็นภาพได้ เมื่อคุณสร้างแผนภูมิ คุณสามารถเลือกจากแผนภูมิหลายชนิด (เช่น แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน หรือแบบสามมิติขยายแผนภูมิวงกลม) หลังจากที่คุณสร้างแผนภูมิ คุณสามารถกำหนดแผนภูมิเองได้โดยการนำเค้าโครงด่วนของแผนภูมิหรือสไตล์มาใช้

สิ่งสำคัญ: คุณต้องมี Excel ติดตั้งเพื่อสร้าง หรือเปลี่ยนแผนภูมิ คุณสามารถเรียงลำดับสำเนาของ Excel บนเว็บไซต์ Microsoft

เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของแผนภูมิ

แผนภูมิประกอบด้วยหลายองค์ประกอบ เช่น ชื่อเรื่อง ป้ายชื่อแกน แบบคำอธิบายแผนภูมิ และเส้นตาราง คุณสามารถซ่อนหรือแสดงองค์ประกอบเหล่านี้ และคุณยังสามารถเปลี่ยนตำแหน่งและจัดรูปแบบได้

แผนภูมิ Office ที่มีคำอธิบายภาพ

คำบรรยายภาพ 1 ชื่อแผนภูมิ

คำบรรยายภาพ 2 พิ้นที่การลงจุด

คำบรรยายภาพ 3 คำอธิบายแผนภูมิ

คำบรรยายภาพ 4 ชื่อแกน

คำบรรยายภาพ 5 ป้ายชื่อแกน

คำบรรยายภาพ 6 เครื่องหมายถูก

คำบรรยายภาพ 7 เส้นตาราง

สร้างแผนภูมิ

คุณสามารถสร้างแผนภูมิ Excel, Word และ PowerPoint ได้ อย่างไรก็ตาม จะต้องใส่ข้อมูลแผนภูมิและบันทึกในแผ่นงาน Excel ถ้าคุณแทรกแผนภูมิใน Word หรือ PowerPoint แผ่นงานใหม่จะเปิดใน Excel เมื่อคุณบันทึกเอกสาร Word หรืองานนำเสนอ PowerPoint ที่มีแผนภูมิ ข้อมูล Excel ของแผนภูมิจะบันทึกอัตโนมัติภายในเอกสาร Word หรืองานนำเสนอ PowerPoint

 1. บนแท็บ แผนภูมิ ใน แทรกแผนภูมิ คลิกชนิดแผนภูมิ จากนั้นคลิกสิ่งที่คุณต้องการเพิ่ม

  แท็บ แผนภูมิ กลุ่ม แทรกแผนภูมิ

  เมื่อคุณแทรกแผนภูมิลงใน Word หรือ PowerPoint แผ่นงาน Excel ที่เปิดจะประกอบด้วยตารางของข้อมูลตัวอย่าง

 2. ใน Excel แทนที่ข้อมูลตัวอย่างด้วยข้อมูลที่คุณต้องการลงจุดในแผนภูมิ ถ้าคุณมีข้อมูลของคุณในตารางอื่น คุณสามารถคัดลอกข้อมูลจากตารางนั้น และวางบนข้อมูลตัวอย่าง ดูตารางต่อไปนี้สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการจัดเรียงข้อมูลให้พอดีกับชนิดแผนภูมิของคุณ

สำหรับชนิดแผนภูมินี้

จัดเรียงข้อมูล

พื้นที่ แถบ คอลัมน์ แผนภูมิโดนัท เส้น แผนภูมิเรดาร์ หรือแผนภูมิพื้นผิว

ในคอลัมน์หรือแถว ตามตัวอย่างต่อไปนี้:

ชุดข้อมูล 1

ชุดข้อมูล 2

ประเภท A

10

12

ประเภท B

11

14

ประเภท C

9

15

หรือ

ประเภท A

ประเภท B

ชุดข้อมูล 1

10

11

ชุดข้อมูล 2

12

14

แผนภูมิฟอง

ในคอลัมน์ วางค่า x ในคอลัมน์แรกและค่า y ที่สัมพันธ์กัน และค่าขนาดฟองในคอลัมน์ที่อยู่ติดกัน ตามตัวอย่างต่อไปนี้:

ค่า X

ค่า Y คือ 1

ขนาด 1

0.7

2.7

4

1.8

3.2

5

2.6

0.08

6

แผนภูมิวงกลม

ในหนึ่งคอลัมน์หรือแถวของข้อมูล และหนึ่งคอลัมน์หรือแถวของป้ายข้อมูล ตามตัวอย่างต่อไปนี้

ยอดขาย

ไตรมาสแรก

25

ไตรมาส 2

30

ไตรมาส 3

45

หรือ

ไตรมาสแรก

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ยอดขาย

25

30

45

แผนภูมิหุ้น

ในคอลัมน์หรือแถวตามลำดับต่อไปนี้ ให้ใช้ชื่อหรือวันที่เป็นป้ายชื่อ ตามตัวอย่างต่อไปนี้:

เปิด

สูง

ต่ำ

ปิด

5/1/02

44

55

11

25

6/1/02

25

57

12

38

หรือ

5/1/02

6/1/02

เปิด

44

25

สูง

55

57

ต่ำ

11

12

ปิด

25

38

แผนภูมิ XY (กระจาย)

ในคอลัมน์ วางค่า x ในคอลัมน์แรกและค่า y ที่สัมพันธ์กันในคอลัมน์ที่อยู่ติดกัน ตามตัวอย่างต่อไปนี้:

ค่า X

ค่า Y คือ 1

0.7

2.7

1.8

3.2

2.6

0.08

หรือ

ค่า X

0.7

1.8

2.6

ค่า Y คือ 1

2.7

3.2

0.08

 1. เมื่อต้องการเปลี่ยนจำนวนแถวและคอลัมน์ที่รวมอยู่ในแผนภูมิ ให้วางตัวชี้ที่มุมล่างขวาของข้อมูลที่เลือก แล้วลากเพื่อเลือกข้อมูลเพิ่มเติม ในตัวอย่างต่อไปนี้ ตารางจะถูกขยายเพื่อรวมประเภทและชุดข้อมูลเพิ่มเติม

  การเลือกข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับแผนภูมิ Office

 2. เมื่อต้องการดูการเปลี่ยนแปลงของคุณ สลับไปยัง PowerPoint

  หมายเหตุ: เมื่อคุณปิดงานนำเสนอ PowerPonint ที่ประกอบด้วยแผนภูมิ ตารางข้อมูล Excel ของแผนภูมิจะปิดโดยอัตโนมัติ

เปลี่ยนแกนของแผนภูมิที่ถูกเน้น

หลังจากที่คุณสร้างแผนภูมิ คุณอาจต้องการเปลี่ยนแปลงลักษณะการลงจุดคอลัมน์และแถวของตารางในแผนภูมิ  ตัวอย่างเช่น แผนภูมิเวอร์ชันแรกของคุณอาจลงจุดแถวของข้อมูลจากตารางในแกนแนวตั้ง (ค่า) และคอลัมน์ของข้อมูลบนแกนนอน (ประเภท) ในตัวอย่างต่อไปนี้ แผนภูมิจะเน้นยอดขายตามเครื่องมือ

แผนภูมิที่แสดงยอดขายตามประเภท

อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการให้แผนภูมิเน้นยอดขายตามเดือน คุณสามารถย้อนกลับการลงจุดในแผนภูมิ

แผนภูมิที่แสดงยอดขายตามเดือน

 1. คลิกแผนภูมิ

 2. บนแท็บ แผนภูมิ ภายใต้ ข้อมูล คลิก ลงจุดชุดข้อมูลตามแถว ลงจุดชุดข้อมูลตามแถว หรือ ลงจุดชุดข้อมูลตามคอลัมน์ ลงจุดชุดข้อมูลตามคอลัมน์

  แท็บ แผนภูมิ กลุ่ม ข้อมูล

  ถ้าสลับการลงจุดไม่พร้อมใช้งาน

  สลับการลงจุดพร้อมใช้งานเมื่อตารางข้อมูล Excel ของแผนภูมิถูกเปิดและมีในแผนภูมิบางประเภทเท่านั้น

  1. คลิกแผนภูมิ

  2. บนแท็บ แผนภูมิ ภายใต้ ข้อมูล คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก แก้ไข แล้วคลิก แก้ไขข้อมูลใน Excel แท็บ แผนภูมิ กลุ่ม ข้อมูล

นำเค้าโครงแผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้

 1. คลิกแผนภูมิ

 2. บนแท็บ แผนภูมิ ภายใต้ เค้าโครงด่วนของแผนภูมิ คลิกเค้าโครงที่คุณต้องการ

  แท็บ แผนภูมิ ในกลุ่ม เค้าโครงด่วนสำหรับแผนภูมิ

  เมื่อต้องการดูเค้าโครงเพิ่มเติม ชี้ไปยังเค้าโครง จากนั้นคลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

  เมื่อต้องการยกเลิกเค้าโครงด่วนที่คุณนำไปใช้ทันที กด COMMAND + Z

นำสไตล์แผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้

สไตล์แผนภูมิเป็นชุดของสีและเอฟเฟ็กต์ที่คุณสามารถนำไปใช้กับแผนภูมิของคุณ เมื่อคุณเลือกสไตล์แผนภูมิ การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลต่อทั้งแผนภูมิ

 1. คลิกแผนภูมิ

 2. บนแท็บ แผนภูมิ ภายใต้ สไตล์แผนภูมิ คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  แท็บ แผนภูมิ ในกลุ่ม สไตล์แผนภูมิ

  เมื่อต้องการดูสไตล์เพิ่มเติม ให้ชี้ไปยังสไตล์ จากนั้นคลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

  เมื่อต้องการเลิกทำสไตล์ที่คุณนำไปใช้ทันที กด COMMAND + Z

เพิ่มชื่อแผนภูมิ

 1. คลิกแผนภูมิ แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ

 2. ภายใต้ ป้ายชื่อ คลิก ชื่อแผนภูมิ แล้วคลิกสิ่งที่คุณต้องการ

  แท็บ เค้าโครงแผนภูมิ กลุ่ม ป้ายชื่อ

 3. เลือกข้อความในกล่อง ชื่อแผนภูมิ แล้วพิมพ์ชื่อแผนภูมิ

ดูเพิ่มเติม

แก้ไขข้อมูลในแผนภูมิ

เปลี่ยนแผนภูมิ

ชนิดแผนภูมิ

ข้อความที่มีการเคลื่อนไหว วัตถุ และแผนภูมิใน PowerPoint for Mac

Excel

แผนภูมิแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟิก วิธีนี้สามารถช่วยให้คุณและผู้ชมของคุณมองเห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลเป็นภาพได้ เมื่อคุณสร้างแผนภูมิ คุณสามารถเลือกจากแผนภูมิหลายชนิด (เช่น แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน หรือแบบสามมิติขยายแผนภูมิวงกลม) หลังจากที่คุณสร้างแผนภูมิ คุณสามารถกำหนดแผนภูมิเองได้โดยการนำเค้าโครงด่วนของแผนภูมิหรือสไตล์มาใช้

หมายเหตุ: แกลเลอรีเวิร์กบุ๊ก Excel ใน Excel for Mac 2011 เป็นเวอร์ชันแแทนตัวช่วยสร้างแผนภูมิเวอร์ชันเก่า ตามค่าเริ่มต้น แกลเลอรีเวิร์กบุ๊ก Excel เปิดขึ้นเมื่อคุณเปิด Excel จากแกลเลอรี คุณสามารถเรียกดูเทมเพลตและสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่ตามเทมเพลตแบบใดแบบหนึ่ง ถ้าคุณไม่เห็นแกลเลอรีเวิร์กบุ๊ก Excel บนเมนู ไฟล์ คลิก ใหม่จากเทมเพลต

เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของแผนภูมิ

แผนภูมิประกอบด้วยหลายองค์ประกอบ เช่น ชื่อเรื่อง ป้ายชื่อแกน แบบคำอธิบายแผนภูมิ และเส้นตาราง คุณสามารถซ่อนหรือแสดงองค์ประกอบเหล่านี้ และคุณยังสามารถเปลี่ยนตำแหน่งและจัดรูปแบบได้

แผนภูมิ Office ที่มีคำอธิบายภาพ

คำบรรยายภาพ 1 ชื่อแผนภูมิ

คำบรรยายภาพ 2 พิ้นที่การลงจุด

คำบรรยายภาพ 3 คำอธิบายแผนภูมิ

คำบรรยายภาพ 4 ชื่อแกน

คำบรรยายภาพ 5 ป้ายชื่อแกน

คำบรรยายภาพ 6 เครื่องหมายถูก

คำบรรยายภาพ 7 เส้นตาราง

สร้างแผนภูมิ

 1. บนแผ่นงาน ให้จัดเรียงข้อมูลที่คุณต้องการลงจุดในแผนภูมิ ดูตารางต่อไปนี้สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการจัดเรียงข้อมูลให้พอดีกับชนิดแผนภูมิของคุณ

สำหรับชนิดแผนภูมินี้

จัดเรียงข้อมูล

พื้นที่ แถบ คอลัมน์ แผนภูมิโดนัท เส้น แผนภูมิเรดาร์ หรือแผนภูมิพื้นผิว

ในคอลัมน์หรือแถว ตามตัวอย่างต่อไปนี้:

ชุดข้อมูล 1

ชุดข้อมูล 2

ประเภท A

10

12

ประเภท B

11

14

ประเภท C

9

15

หรือ

ประเภท A

ประเภท B

ชุดข้อมูล 1

10

11

ชุดข้อมูล 2

12

14

แผนภูมิฟอง

ในคอลัมน์ วางค่า x ในคอลัมน์แรกและค่า y ที่สัมพันธ์กัน และค่าขนาดฟองในคอลัมน์ที่อยู่ติดกัน ตามตัวอย่างต่อไปนี้:

ค่า X

ค่า Y คือ 1

ขนาด 1

0.7

2.7

4

1.8

3.2

5

2.6

0.08

6

แผนภูมิวงกลม

ในหนึ่งคอลัมน์หรือแถวของข้อมูล และหนึ่งคอลัมน์หรือแถวของป้ายข้อมูล ตามตัวอย่างต่อไปนี้

ยอดขาย

ไตรมาสแรก

25

ไตรมาส 2

30

ไตรมาส 3

45

หรือ

ไตรมาสแรก

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ยอดขาย

25

30

45

แผนภูมิหุ้น

ในคอลัมน์หรือแถวตามลำดับต่อไปนี้ ให้ใช้ชื่อหรือวันที่เป็นป้ายชื่อ ตามตัวอย่างต่อไปนี้:

เปิด

สูง

ต่ำ

ปิด

5/1/02

44

55

11

25

6/1/02

25

57

12

38

หรือ

5/1/02

6/1/02

เปิด

44

25

สูง

55

57

ต่ำ

11

12

ปิด

25

38

แผนภูมิ XY (กระจาย)

ในคอลัมน์ วางค่า x ในคอลัมน์แรกและค่า y ที่สัมพันธ์กันในคอลัมน์ที่อยู่ติดกัน ตามตัวอย่างต่อไปนี้:

ค่า X

ค่า Y คือ 1

0.7

2.7

1.8

3.2

2.6

0.08

หรือ

ค่า X

0.7

1.8

2.6

ค่า Y คือ 1

2.7

3.2

0.08

 1. เลือกแถวและคอลัมน์ที่คุณต้องการให้ปรากฏในแผนภูมิ

 2. บนแท็บ แผนภูมิ ใน แทรกแผนภูมิ คลิกชนิดแผนภูมิ จากนั้นคลิกสิ่งที่คุณต้องการเพิ่ม

  แท็บ แผนภูมิ กลุ่ม แทรกแผนภูมิ

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนจำนวนแถวและคอลัมน์ที่รวมอยู่ในแผนภูมิ ให้วางตัวชี้ที่มุมล่างขวาของข้อมูลที่เลือก แล้วลากเพื่อเลือกข้อมูลเพิ่มเติม ในตัวอย่างต่อไปนี้ ตารางจะถูกขยายเพื่อรวมประเภทและชุดข้อมูลเพิ่มเติม

  การเลือกข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับแผนภูมิ Excel

  เคล็ดลับ: เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลนั้นแสดงในแผนภูมิ คุณสามารถซ่อนแถวและคอลัมน์ในตารางได้

เปลี่ยนแกนของแผนภูมิที่ถูกเน้น

หลังจากที่คุณสร้างแผนภูมิ คุณอาจต้องการเปลี่ยนแปลงลักษณะการลงจุดคอลัมน์และแถวของตารางในแผนภูมิ  ตัวอย่างเช่น แผนภูมิเวอร์ชันแรกของคุณอาจลงจุดแถวของข้อมูลจากตารางในแกนแนวตั้ง (ค่า) และคอลัมน์ของข้อมูลบนแกนนอน (ประเภท) ในตัวอย่างต่อไปนี้ แผนภูมิจะเน้นยอดขายตามเครื่องมือ

แผนภูมิที่แสดงยอดขายตามประเภท

อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการให้แผนภูมิเน้นยอดขายตามเดือน คุณสามารถย้อนกลับการลงจุดในแผนภูมิ

แผนภูมิที่แสดงยอดขายตามเดือน

 1. คลิกแผนภูมิ

 2. บนแท็บ แผนภูมิ ภายใต้ ข้อมูล คลิก ลงจุดชุดข้อมูลตามแถว ลงจุดชุดข้อมูลตามแถว หรือ ลงจุดชุดข้อมูลตามคอลัมน์ ลงจุดชุดข้อมูลตามคอลัมน์

  แท็บ แผนภูมิ ในกลุ่ม ข้อมูล ของ Excel

นำเค้าโครงแผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้

 1. คลิกแผนภูมิ

 2. บนแท็บ แผนภูมิ ภายใต้ เค้าโครงด่วนของแผนภูมิ คลิกเค้าโครงที่คุณต้องการ

  แท็บ แผนภูมิ ในกลุ่ม เค้าโครงด่วนสำหรับแผนภูมิ

  เมื่อต้องการดูเค้าโครงเพิ่มเติม ชี้ไปยังเค้าโครง จากนั้นคลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

  เมื่อต้องการยกเลิกเค้าโครงด่วนที่คุณนำไปใช้ทันที กด COMMAND + Z

นำสไตล์แผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้

สไตล์แผนภูมิเป็นชุดของสีและเอฟเฟ็กต์ที่คุณสามารถนำไปใช้กับแผนภูมิของคุณ เมื่อคุณเลือกสไตล์แผนภูมิ การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลต่อทั้งแผนภูมิ

 1. คลิกแผนภูมิ

 2. บนแท็บ แผนภูมิ ภายใต้ สไตล์แผนภูมิ คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  แท็บ แผนภูมิ ในกลุ่ม สไตล์แผนภูมิ

  เมื่อต้องการดูสไตล์เพิ่มเติม ให้ชี้ไปยังสไตล์ จากนั้นคลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

  เมื่อต้องการเลิกทำสไตล์ที่คุณนำไปใช้ทันที กด COMMAND + Z

เพิ่มชื่อแผนภูมิ

 1. คลิกแผนภูมิ แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ

 2. ภายใต้ ป้ายชื่อ คลิก ชื่อแผนภูมิ แล้วคลิกสิ่งที่คุณต้องการ

  แท็บ เค้าโครงแผนภูมิ กลุ่ม ป้ายชื่อ

 3. เลือกข้อความในกล่อง ชื่อแผนภูมิ แล้วพิมพ์ชื่อแผนภูมิ

ดูเพิ่มเติม

แก้ไขข้อมูลในแผนภูมิ

เปลี่ยนแผนภูมิ

ชนิดแผนภูมิ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×