สร้างแผนภูมิในฟอร์มหรือรายงาน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

แผนภูมิเป็นกราฟิกที่แสดงข้อมูลตัวเลขในเค้าโครงภาพ กระชับ และที่เปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นความสัมพันธ์ คุณสามารถเพิ่มแผนภูมิลงในฟอร์ม/รายงานเพื่อแสดงข้อมูลของคุณ และตัดสินใจ คุณสามารถผูกแผนภูมิลงในตารางหรือแบบสอบถาม และปรับแต่งแผนภูมิที่ มีคุณสมบัติที่หลากหลาย คุณสามารถทำให้แผนภูมิแบบโต้ตอบ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกเขตข้อมูลประเภทอื่นบนฟอร์มหรือรายงานตัวกรอง คุณเห็นค่าในแผนภูมิที่แตกต่างกัน ใน Access คุณสามารถสร้างคอลัมน์ บรรทัด แท่ง แผนภูมิวงกลม และแผนภูมิผสม

แผนภูมิผสม: แผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่มของยอดขายรายปีที่ home และแผนภูมิเส้นของราคาเฉลี่ยรายเดือน

ตัวอย่างแผนภูมิผสม
ผู้สมัครใช้งาน Office 365

ฟีเจอร์นี้มีให้ใช้งานสำหรับผู้สมัครใช้งาน Office 365 เท่านั้น ผู้สมัครใช้งานจะได้รับฟีเจอร์และการปรับปรุงใหม่ๆ เป็นรายเดือน คลิกเพื่อลองใช้หรือซื้อการสมัครใช้งาน

คุณต้องการทำอะไร

สร้างแผนภูมิ
ขั้นตอนเริ่มต้น
การตั้งค่าข้อมูล
การตั้งค่ารูปแบบ
สิ่งสำคัญที่ควรพิจารณา
เชื่อมโยงแผนภูมิเข้ากับข้อมูลในฟอร์มหรือรายงานเลือกชนิดแผนภูมิที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ
คอลัมน์
เส้น
แท่ง
วงกลม
ผสม
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างแผนภูมิ Access

สร้างแผนภูมิ

ขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการสร้างแผนภูมิใน Access คือ:

 • การยึดแผนภูมิเข้ากับแหล่งข้อมูล (เช่นตารางหรือคิวรี)

 • การแมปเขตข้อมูลเข้ากับมิติของแผนภูมิซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของแผนภูมิ มิติ แกน (ประเภท)คำอธิบายแผนภูมิ (ชุดข้อมูล) และ ค่า (แกน Y) จะแสดงออกมาในวิธีที่ต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของแผนภูมิ

 • เพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิเพิ่มเติม (เช่น ป้ายชื่อข้อมูลและเส้นแนวโน้ม) เพื่อปรับปรุงและอธิบายแผนภูมิ

 • การจัดรูปแบบแผนภูมิและองค์ประกอบต่างๆ คุณยังสามารถจัดรูปแบบชุดข้อมูลแต่ละชุด ซึ่งเป็นชุดของค่าในคอลัมน์ แท่ง เส้น หรือชิ้นวงกลมที่สอดคล้องกับคำอธิบายแผนภูมิของแผนภูมิ

ขั้นตอนเริ่มต้น

 1. สร้างหรือเปิดฟอร์มหรือรายงานในมุมมอง ออกแบบ เมื่อต้องการสร้าง ให้เลือก สร้าง > ออกแบบฟอร์ม หรือ ออกแบบรายงาน เมื่อต้องการเปิด ให้คลิกชื่อของฟอร์มหรือรายงานในแถบนำทาง จากนั้นเลือก ออกแบบฟอร์ม หรือ ออกแบบรายงาน

 2. เลือก ออกแบบ > แทรกแผนภูมิ ไอคอนแผนภูมิสมัยใหม่ เลือกชนิดแผนภูมิ จากนั้นวางลงบนฟอร์มหรือรายงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู เลือกชนิดแผนภูมิที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ

  บานหน้าต่าง การตั้งค่าแผนภูมิ จะเปิดขึ้นและแสดงไดอะแกรมตัวอย่างในตารางออกแบบฟอร์ม

  ตัวอย่างภาพตัดปะ

  ใช้บานหน้าต่าง การตั้งค่าแผนภูมิ เพื่อกำหนดค่าแหล่งข้อมูลของแผนภูมิ เลือกเขตข้อมูล แกน (ประเภท)คำอธิบายแผนภูมิ (ชุดข้อมูล) และ ค่า (แกน Y) แล้วจัดรูปแบบแผนภูมิ

ด้านบนของหน้า

การตั้งค่าข้อมูล

 1. เลือกแท็บ ข้อมูล ของบานหน้าต่าง การตั้งค่าแผนภูมิ

 2. เลือก ตารางคิวรี หรือ ทั้งหมด จากนั้นเลือกแหล่งข้อมูลจากรายการดรอปดาวน์ คิวรีแบบพาสทรูได้รับการสนับสนุน

  ตามค่าเริ่มต้น ไดอะแกรมตัวอย่างจะถูกแทนที่ ด้วยแผนภูมิแบบทันทีที่ใช้สองเขตข้อมูลแรกในแหล่งข้อมูลเป็นมิติ แกน (ประเภท) และ ค่า (แกน Y) คอลัมน์แรกในตารางมักจะเป็นคีย์หลัก และคุณอาจไม่ต้องการใช้เป็นมิติในแผนภูมิ คุณสมบัติแผนภูมิ แสดงตัวอย่างของข้อมูลแบบสด ควบคุมว่า คุณเห็นข้อมูลแบบสดหรือไม่

  เคล็ดลับ    ถ้าแหล่งข้อมูลของคุณมีหลายเขตข้อมูล คุณอาจพบว่าการสร้างคิวรีที่จำกัดเขตข้อมูลอยู่ที่เฉพาะเขตข้อมูลที่คุณต้องการเพื่อทำให้การเลือกเขตข้อมูลเป็นเรื่องง่ายนั้นทำได้ง่ายกว่า

 3. ในส่วน แกน (ประเภท)คำอธิบายแผนภูมิ (ชุดข้อมูล) และ ค่า (แกน Y) เลือกอย่างน้อยสองเขตข้อมูลเพื่อสร้างแผนภูมิ ทำดังต่อไปนี้:

  • แกน (ประเภท)    ภายใต้ส่วนนี้ เลือกอย่างน้อยหนึ่งเขตข้อมูล

   มิติแผนภูมินี้แสดงค่าแนวนอนในเค้าโครงแผนภูมิ XY ในแผนภูมิกลุ่มคอลัมน์และแผนภูมิเส้น และค่าแนวตั้งในแผนภูมิกลุ่มแท่ง

   ไอคอนแกนแผนภูมิกลุ่มคอลัมน์

   แกนแผนภูมิกลุ่มคอลัมน์

   ไอคอนแกนแผนภูมิเส้น

   แกนแผนภูมิเส้น

   ไอคอนแกนแผนภูมิกลุ่มแท่ง

   แกนแผนภูมิกลุ่มแท่ง

   การรวมเขตข้อมูลตามค่าเริ่มต้นของเขตข้อมูลวันที่คือ เดือน เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลง ให้คลิกลูกศรลงแล้วเลือกจากรายการ รวมถึง ไม่มี เพื่อเอาการรวมออก

   เมื่อคุณเลือกเขตข้อมูล แกน (ประเภท) มากกว่าหนึ่ง การเลือกจะสร้างลำดับชั้นของเครื่องหมายถูกตามบรรทัดมิติ (เช่น รัฐภายในภูมิภาค)

   ลำดับชั้นของข้อมูลที่มีเครื่องหมายถูก
  • คำอธิบายแผนภูมิ (ชุดข้อมูล)    ภายใต้ส่วนนี้ ให้เลือกเขตข้อมูล

   มิติแผนภูมินี้จะหมุนไปค่าเขตข้อมูลไปเป็นส่วนหัวของคอลัมน์ ตัวอย่างเช่น ค่าในเขตข้อมูลรัฐจะเปลี่ยนเป็นส่วนหัวของคอลัมน์และแต่ละค่าจะกลายเป็นชุดข้อมูลที่แยกกัน

   Pivot ย้ายค่า รัฐ ไปยังส่วนหัวคอลัมน์
  • ค่า (แกน Y)     ภายใต้ส่วนนี้ เลือกอย่างน้อยหนึ่งเขตข้อมูล

   มิติแผนภูมินี้แสดงค่าแนวตั้งในเค้าโครงแผนภูมิ XY ในแผนภูมิกลุ่มคอลัมน์และแผนภูมิเส้น และค่าแนวนอนในแผนภูมิกลุ่มแท่ง

   ไอคอนค่าแผนภูมิกลุ่มคอลัมน์

   ค่าแผนภูมิกลุ่มคอลัมน์

   ไอคอนค่าแผนภูมิเส้น

   ค่าแผนภูมิเส้น

   ไอคอนค่าแผนภูมิกลุ่มแท่ง

   ค่าแผนภูมิกลุ่มแท่ง

   แต่ละเขตข้อมูลที่คุณเลือกสอดคล้องกับชุดข้อมูล เมื่อคุณเลือกเขตข้อมูล ค่า (แกน Y) อย่างน้อยสองเขตข้อมูล คุณจะไม่สามารถเลือกเขตข้อมูล คำอธิบายแผนภูมิ (ชุดข้อมูล) ได้ เขตข้อมูล ค่า (แกน Y) จะกลายเป็นคำอธิบายแผนภูมิเองตามค่าเริ่มต้น

   ตามค่าเริ่มต้น แต่ละเขตข้อมูลที่เลือกจะถูกรวม สำหรับเขตข้อมูลตัวเลขและสกุลเงิน การรวมเริ่มต้นคือ Sum สำหรับเขตข้อมูลอื่นๆ การรวมเริ่มต้นคือ Count เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการรวม ให้คลิกลูกศรลงแล้วเลือกจากรายการ รวมถึง ไม่มี เพื่อเอาการรวมออก

   หมายเหตุ    เขตข้อมูลข้อความต้องใช้การรวมแบบ Count เขตข้อมูล ค่า (แกน Y) ทั้งหมดต้องถูกรวมหรือไม่ถูกรวม

หมายเหตุ    คุณสามารถผสมเขตข้อมูลที่แตกต่างกันได้ แต่ให้พิจารณาดังต่อไปนี้:

 • อย่างน้อยที่สุด ให้เลือกเขตข้อมูล แกน (ประเภท) อย่างน้อยหนึ่งเขตข้อมูล และ ค่า (แกน Y) อย่างน้อยหนึ่งเขตข้อมูล

 • คุณสามารถเลือกเขตข้อมูล คำอธิบายแผนภูมิ (ชุดข้อมูล) ได้หนึ่งเขตข้อมูลเท่านั้น แต่คุณสามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งเขตข้อมูลจากส่วน ค่า (แกน Y) หรือ แกน (ประเภท)

 • ถ้าคุณเลือกหนึ่งเขตข้อมูล แกน (ประเภท) และหนึ่งเขตข้อมูล คำอธิบายแผนภูมิ (ชุดข้อมูล) คุณสามารถเลือกเขตข้อมูล ค่า (แกน Y) ได้เพียงหนึ่งเขตข้อมูลเท่านั้น เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูล ค่า (แกน Y) เพิ่มเติม ให้ล้างเขตข้อมูล แกน (ประเภท หรือ คำอธิบายแผนภูมิ (ชุดข้อมูล)

 • ถ้าคุณเลือกเขตข้อมูล คำอธิบายแผนภูมิ (ชุดข้อมูล) ให้เลือกเขตข้อมูล ค่า (แกน Y) เพียงหนึ่งเขตข้อมูล และเขตข้อมูลนั้นจะต้องถูกรวม

ด้านบนของหน้า

การตั้งค่ารูปแบบ

 1. เลือกแท็บ รูปแบบ ของบานหน้าต่าง การตั้งค่าแผนภูมิ

 2. เลือก ชุดข้อมูล จากรายการดรอปดาวน์

  การจัดรูปแบบชุดข้อมูลที่ต่างกันในแท็บรูปแบบ

  แต่ละชุดข้อมูลจะมีชุดคุณสมบัติที่ไม่ซ้ำกัน

 3. สำหรับแต่ละชุดข้อมูล ให้ตั้งค่าอย่างน้อยหนึ่งคุณสมบัติจากต่อไปนี้:

  • ชื่อที่ใช้แสดง    ชื่อของชุดข้อมูลในคำอธิบายแผนภูมิ

  • ชนิดของแผนภูมิ     คุณสมบัตินี้จะแสดงสำหรับแผนภูมิผสมเท่านั้น ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อเพิ่มแผนภูมิชนิดอื่นลงในแผนภูมิผสม หนึ่งชนิดต่อชุดข้อมูล การผสมของแผนภูมิผสมเริ่มต้นคือ แผนภูมิกลุ่มคอลัมน์สำหรับชุดข้อมูลแรก และแผนภูมิเส้นสำหรับชุดข้อมูลที่สอง คุณสามารถตั้งชนิดแผนภูมิที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละชุดข้อมูลได้ ถ้าแผนภูมิมีชุดข้อมูลเดียว นั่นคือแผนภูมิกลุ่มคอลัมน์

   หมายเหตุ   ระวังสับสนคุณสมบัตินี้กับคุณสมบัติ ชนิดแผนภูมิ ในแผ่นคุณสมบัติของแผนภูมิ

  • น้ำหนักเส้น     เลือกน้ำหนักเส้นแบบเพิ่มลดทีละ .25 จุด คุณสมบัตินี้จะแสดงสำหรับแผนภูมิเส้นเท่านั้น

  • ชนิดเส้นประ     เลือกชนิดของเส้นแบบ ทึบประจุดประจุด หรือ ประจุดจุด คุณสมบัตินี้จะแสดงสำหรับแผนภูมิเส้นเท่านั้น

  • ลงจุดชุดข้อมูลบน     เลือกแกนปฐมภูมิและทุติยภูมิเพื่อลงจุดชุดข้อมูล ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อชุดข้อมูลของแผนภูมิแตกต่างกันอย่างมาก หรือเป็นหน่วยวัดที่แตกต่างกัน (เช่น ราคาและปริมาณ) แผนภูมิผสมของแผนภูมิกลุ่มคอลัมน์และเส้นที่มีชื่อแกนมักจะใช้งานได้ดีที่สุด

  • นโยบายข้อมูลที่ขาดไป     เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้: ลงจุดเป็นศูนย์ เพื่อแสดงข้อมูลที่ขาดไปเป็น 0 ไม่ลงจุด เพื่อละเว้นข้อมูลที่ขาดไป และ ลงจุดเป็นข้อมูลอื่น เพื่อคำนวณข้อมูลใหม่ที่แทนที่ข้อมูลที่ขาดไป คุณสมบัตินี้จะแสดงสำหรับแผนภูมิเส้นเท่านั้น

  • สีเติมชุดข้อมูล     เลือกสีเพื่อเติมชุดข้อมูล เช่น คอลัมน์หรือแท่ง

  • สีขอบชุดข้อมูล    เลือกสีเพื่อเพิ่มเค้าร่างให้กับชุดข้อมูล เช่น คอลัมน์หรือแท่ง

  • แสดงป้ายชื่อข้อมูล     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงป้ายชื่อข้อมูลที่อธิบายชุดข้อมูล

  • แสดงเส้นแนวโน้ม     เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงเส้นแนวโน้ม ซึ่งเป็นวิธีในการแสดงแนวโน้มของข้อมูล

  • ตัวเลือกเส้นแนวโน้ม     เลือกเส้นแนวโน้มอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • เส้นตรง     เส้นตรงที่ดีที่สุดสำหรับชุดข้อมูลที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างคงที่

   • เอ็กซ์โพเนนเชียล     เส้นโค้งของจำนวนบวกที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในอัตราที่สูงขึ้นเรื่อยๆ

   • ลอการิทึม     เส้นโค้งที่ดีที่สุดสำหรับข้อมูลอัตราการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็วจากนั้นเปลี่ยนเป็นคงที่

   • โพลิโนเมียล     เหมาะสมที่สุดเมื่อข้อมูลของคุณมีความผันผวน เช่น เพิ่มขึ้นและลดลงตลอดชุดข้อมูลขนาดใหญ่

   • ยกกำลัง     เส้นโค้งของจำนวนบวกที่เพิ่มในอัตราเฉพาะ เช่น เร่งความเร็วขึ้นทุก 1 วินาที

   • ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่     วิธีในการหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลและแสดงรูปแบบหรือแนวโน้มได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

  • ชื่อเส้นแนวโน้ม     ใส่ชื่อที่มีความหมายและแสดงในคำอธิบายแผนภูมิ

  • รูปร่างตัวแสดง     เลือกรูปร่างเป็นตัวแสดงของเส้น คุณสมบัตินี้จะแสดงสำหรับแผนภูมิเส้นเท่านั้น

ด้านบนของหน้า

ข้อพิจารณาที่สำคัญ

การรวม    แม้ว่าแหล่งข้อมูลมักเริ่มต้นเป็นชุดข้อมูลที่ไม่ถูกรวม แต่เมื่อคุณสร้างแผนภูมิ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว Access จะสร้างการคำนวณแบบรวม เช่น Sum, Count และ Average กับเขตข้อมูลเพื่อช่วยลดความซับซ้อนของจำนวนชุดข้อมูล อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเอาการคำนวณแบบรวมตามค่าเริ่มต้นออกได้โดยเลือก ไม่มี ในรายการดรอปดาวน์ ขั้นตอนการเลือกเขตข้อมูลและเลือกการรวมนี้จะสร้างคำสั่ง SELECT, SQL GROUP BY หรือ TRANSFORM ที่จัดเก็บในคุณสมบัติ แปลงแหล่งข้อมูลแถว เมื่อต้องการดูคำสั่ง ให้คลิกขวาที่คุณสมบัติแล้วเลือก ขยาย ต่อไปนี้เป็นข้อมูลสรุปของความเป็นไปได้หลักสามกรณี:

 • ถ้าคุณเลือกเขตข้อมูล แกน (ประเภท) และ ค่า (แกน Y) แต่เอาการรวมออก Access จะแปลงแหล่งข้อมูลแถวเป็นคำสั่ง SELECT ที่เรียบง่ายกว่า ตัวอย่างเช่น:

  SELECT [Segment], [Sales] FROM [Orders]
 • ถ้าคุณเลือกเขตข้อมูล แกน (ประเภท) และ ค่า (แกน Y) Access จะแปลงแหล่งข้อมูลแถวเป็นคำสั่ง GROUP BY ตัวอย่างเช่น:

  SELECT [Segment], Sum([Sales]) AS [SumOfSales FROM [Orders] GROUP BY [Segment] ORDER BY [Segment]
 • ถ้าคุณเลือกเขตข้อมูล คำอธิบายแผนภูมิ (ชุดข้อมูล) Access จะแปลงแหล่งข้อมูลแถวเป็นคิวรีแบบตาราง (โดยใช้คำสั่งคิวรี TRANSFORM SQL) ค่าของเขตข้อมูลที่ส่งกลับโดยส่วนคำสั่ง PIVOT ของคำสั่งคิวรี TRANSFORM SQL จะถูกใช้ในส่วนหัวคอลัมน์ เช่น เขตข้อมูล รัฐ ซึ่งอาจสร้างขึ้นมาหลายส่วนหัว โดยแต่ละชุดข้อมูลจะแยกจากกัน ตัวอย่างเช่น:

  TRANSFORM Sum([Sales]) AS [SumOfSales] SELECT [Segment] FROM [Orders] GROUP BY [Segment] ORDER BY [Segment] PIVOT [State]

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวมข้อมูล ให้ดู สรุปข้อมูลให้อ่านง่ายขึ้นโดยใช้คิวรีแบบตาราง

คุณสมบัติ    เมื่อต้องการ กำหนดแผนภูมิ เลือกดีไซน์ >แผ่นคุณสมบัติ >< แผนภูมิชื่อ > ซึ่งแสดงคุณสมบัติทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแผนภูมิ กด F1 บนแต่ละคุณสมบัติเพื่อรับความช่วยเหลือในคุณสมบัตินั้น เมื่อคุณปรับเปลี่ยนคุณสมบัติในแผ่นคุณสมบัติ แปลงค่าสอดคล้องกัน ในบานหน้าต่างการตั้งค่าแผนภูมิ และในทางกลับกัน

มีหลายคุณสมบัติ รูปแบบ ที่มีเฉพาะในแผนภูมิ คุณสามารถใช้คุณสมบัติเหล่านี้เพื่อจัดรูปแบบค่าแกน ชื่อเรื่อง และแผนภูมิได้ และยังมีหลายคุณสมบัติ ข้อมูล ที่มีเฉพาะในแผนภูมิ รวมถึง แสดงตัวอย่างข้อมูลแบบทันทีแปลงแหล่งข้อมูลแถวแกนแผนภูมิคำอธิบายแผนภูมิ และ ค่าแผนภูมิ

หมายเหตุ    คุณสมบัติในแท็บ รูปแบบ ของบานหน้าต่าง การตั้งค่าแผนภูมิ จะไม่แสดงในแผ่นคุณสมบัติ

การเพิ่มแกนตั้งทุติยภูมิ    เมื่อคุณสร้างแผนภูมิโดยปกติจะมีแกนตั้งปฐมภูมิ แต่คุณสามารถเพิ่มแกนตั้งทุติยภูมิได้เมื่อชุดข้อมูลมีความหลากหลายอย่างมาก หรือเพื่อลงจุดหน่วยวัดอื่น เช่น ราคาและปริมาณ มาตราส่วนของแกนตั้งทุติยภูมิแสดงค่าสำหรับชุดข้อมูลที่สัมพันธ์กัน เมื่อต้องการเพิ่มแกนตั้งทุติยภูมิ ให้ใช้คุณสมบัติ ลงจุดชุดข้อมูลบน ในแท็บ รูปแบบ ของบานหน้าต่าง การตั้งค่าแผนภูมิ

เพิ่มเส้นแนวโน้ม    สำหรับข้อมูลตัวเลข คุณอาจต้องการเพิ่มเส้นแนวโน้มเพื่อแสดงข้อมูล tendencies คุณสามารถใช้แนวโน้มแบบเส้นแนวโน้มแบบเส้นชื่อ ตัวเลือกและบนแท็บรูปแบบ ของบานหน้าต่างการตั้งค่าแผนภูมิ

ปรับเปลี่ยนแผนภูมิ     การปรับเปลี่ยนแผนภูมิ เปิดฟอร์มหรือรายงานในมุมมองออกแบบหรือเค้าโครง แล้ว เลือกแผนภูมิซึ่งเปิดบานหน้าต่างการตั้งค่าแผนภูมิ เมื่อต้องการสลับไปยังชนิดแผนภูมิอื่น เลือกแผนภูมิอื่นจากรายการแบบดรอปดาวน์คุณสมบัติชนิดแผนภูมิ คุณยังสามารถเปลี่ยนแผนภูมิใด ๆ เดียวลงในแผนภูมิผสมได้ โดยการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติชนิดแผนภูมิ บนแผ่นคุณสมบัติ (และไม่แท็บรูปแบบ ของบานหน้าต่างการตั้งค่าภูมิ )

รีเฟรชแหล่งข้อมูล     เมื่อต้องการรีเฟรชข้อมูลแผนภูมิ ให้สลับไปยังมุมมองฟอร์มหรือรายงาน เลือกแผนภูมิ จากนั้นเลือก รีเฟรชทั้งหมด (หรือกด F5)

การตั้งค่าแผนภูมิ    ถ้าบานหน้าต่าง การตั้งค่าแผนภูมิ ปิดอยู่ ให้แน่ใจว่าเลือกแผนภูมิเอาไว้ จากนั้นเลือก ออกแบบ > การตั้งค่าแผนภูมิ

แผนภูมิแบบดั้งเดิม    ระวังสับสนแผนภูมิใหม่ ไอคอนแผนภูมิสมัยใหม่ ซึ่งอิงตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ กับแผนภูมิแบบดั้งเดิม ไอคอนแผนภูมิแบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นตัวควบคุม ActiveX อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถสามารถใช้แผนภูมิแบบดั้งเดิม และแม้แต่เพิ่มลงในฟอร์มหรือรายงานที่มีแผนภูมิใหม่ได้เช่นกัน

ด้านบนของหน้า

เชื่อมโยงแผนภูมิเข้ากับข้อมูลในฟอร์มหรือรายงาน

เมื่อต้องการทำให้แผนภูมิโต้ตอบกับข้อมูลบนฟอร์มหรือรายงาน ให้ผูกแผนภูมิเป็นฟอร์มหรือรายงานเข้ากับแหล่งข้อมูลเดียวกัน จากนั้นตั้งเขตข้อมูลที่ตรงกันสำหรับคุณสมบัติข้อมูล เชื่อมโยงเขตข้อมูลย่อย และ เชื่อมโยงเขตข้อมูลหลัก ของแผนภูมิ

 1. สร้างฟอร์มหรือรายงานที่ผูกกับแหล่งข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู สร้างฟอร์มใน Access หรือ สร้างรายงานอย่างง่าย

 2. เพิ่มแผนภูมิลงในฟอร์มหรือรายงานเดียวกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู สร้างแผนภูมิ

 3. ทำให้คุณสมบัติ แหล่งข้อมูลระเบียน ของแผนภูมิเหมือนกับคุณสมบัติ แหล่งข้อมูลระเบียน ของฟอร์มหรือรายงาน

 4. คลิกแผนภูมิ เปิดแผ่นคุณสมบัติของแผนภูมิโดยกด F4 จากนั้นคลิกแท็บ ข้อมูล

 5. คลิกปุ่ม สร้าง ปุ่มตัวสร้าง ในกล่องคุณสมบัติ เชื่อมโยงเขตข้อมูลย่อย หรือ เชื่อมโยงเขตข้อมูลหลัก

  กล่องโต้ตอบ ตัวลิงก์เขตข้อมูลฟอร์มย่อย จะปรากฏขึ้น

 6. ใน เชื่อมโยงเขตข้อมูลหลัก และ เชื่อมโยงเขตข้อมูลย่อย เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้อง การเชื่อมโยง จากนั้นคลิก ตกลง โดยปกติการใช้เขตข้อมูลประเภท เช่น รัฐ ส่วน หรือภูมิภาค คือวิธีที่ดีที่สุด

  ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าควรใช้เขตข้อมูลใด ให้คลิก แนะนำ สำหรับคำแนะนำ

 7. บันทึกฟอร์มหรือรายงาน สลับไปยังมุมมองฟอร์มหรือรายงาน จากนั้นตรวจสอบว่าแผนภูมิทำงานได้ตามที่คุณคาดไว้หรือไม่ ตัวอย่างเช่น กรองฟอร์มหรือรายงานตามเขตข้อมูลประเภท เช่น รัฐ ส่วน หรือภูมิภาค เพื่อดูผลลัพธ์ที่แตกต่างกันในแผนภูมิ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู กรองข้อมูลในฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อป

เลือกชนิดแผนภูมิที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ

ส่วนต่อไปนี้มีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแผนภูมิและช่วยให้คุณตัดสินใจว่าจะใช้แผนภูมิใด

แผนภูมิคืออะไร

แผนภูมิคือกราฟิกที่แสดงข้อมูลตัวเลขในเค้าโครงที่กระชับและแสดงให้เห็นภาพ และแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่จำเป็น แผนภูมิมีองค์ประกอบหลายอย่าง องค์ประกอบบางอย่างจะแสดงขึ้นมาตามค่าเริ่มต้น ส่วนองค์ประกอบอื่นสามารถเพิ่มได้ตามต้องการ คุณสามารถเปลี่ยนการแสดงองค์ประกอบแผนภูมิโดยปรับขนาดหรือเปลี่ยนรูปแบบ คุณยังสามารถเอาองค์ประกอบแผนภูมิที่คุณไม่ต้องการแสดงออกได้เช่นกัน ไดอะแกรมต่อไปนี้แสดงองค์ประกอบแผนภูมิพื้นฐาน

ภาพรวมของแผนภูมิ

ด้านบนของหน้า

คุณสามารถสร้างแผนภูมิใดได้บ้าง

ใน Access คุณสามารถสร้างแผนภูมิคอลัมน์ เส้น แท่ง วงกลม และผสมได้ ส่วนนี้อธิบายแต่ละแผนภูมิและสถานการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด

คอลัมน์

ในแผนภูมิคอลัมน์ ประเภทจะแสดงบนแกนนอน (คุณสมบัติ แกน (ประเภท)) และค่าจะแสดงบนแกนตั้ง (คุณสมบัติ ค่า (แกน Y)) โดยทั่วไปแล้ว คุณจะเลือกหนึ่งเขตข้อมูลสำหรับมิติ แกน (ประเภท) และอย่าง น้อยหนึ่งเขตข้อมูลสำหรับมิติ ค่า (แกน Y) ซึ่งแต่ละเขตข้อมูลจะกลายเป็นชุดข้อมูล ถ้าคุณเลือกมากกว่าหนึ่งเขตข้อมูลสำหรับมิติ ค่า (แกน Y) ให้พิจารณาลงจุดตามแกนที่แยกกัน

ตัวอย่างแผนภูมิคอลัมน์

Access สนับสนุนแผนภูมิคอลัมน์สามชนิด

แผนภูมิ

คำอธิบาย

แผนภูมิกลุ่มคอลัมน์อย่างง่าย

กลุ่มคอลัมน์

ใช้คอลัมน์แนวตั้งเพื่อเปรียบเทียบค่าระหว่างประเภทในแนวนอน มักใช้สำหรับช่วงของค่า (จำนวนรายการ) การวัด (การจัดอันดับของแบบสอบถาม) และชื่อ (สถานที่หรือบุคคล)

แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อนอย่างง่าย

คอลัมน์แบบเรียงซ้อน

เช่นเดียวกับแผนภูมิกลุ่มคอลัมน์ แต่แสดงอย่างน้อยสองชุดข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ มักจะใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างชุดข้อมูลกับรายการทั้งหมด

แผนภูมิกลุ่มคอลัมน์ 100% อย่างง่าย

คอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100%

เช่นเดียวกับแผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน แต่ค่าคอลัมน์รวมกันเป็น 100% มักจะใช้เพื่อเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ที่แต่ละชุดข้อมูลแสดงจากทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

เส้น

ในแผนภูมิเส้น ประเภทจะกระจายออกอย่างเท่ากันบนแกนนอน (คุณสมบัติ แกน (ประเภท)) และค่าจะกระจายออกอย่างเท่านั้นบนแกนตั้ง (คุณสมบัติ ค่า (แกน Y)) โดยทั่วไปแล้ว คุณจะเลือกหนึ่งเขตข้อมูลสำหรับมิติ แกน (ประเภท) และอย่าง น้อยหนึ่งเขตข้อมูลสำหรับมิติ ค่า (แกน Y) ซึ่งแต่ละเขตข้อมูลจะกลายเป็นชุดข้อมูล ถ้าคุณเลือกมากกว่าหนึ่งเขตข้อมูลสำหรับมิติ ค่า (แกน Y) ให้พิจารณาลงจุดตามแกนที่แยกกัน

ตัวอย่างแผนภูมิเส้น

Access สนับสนุนแผนภูมิเส้นสามชนิด

แผนภูมิ

คำอธิบาย

แผนภูมิเส้นอย่างง่าย

เส้น

แสดงข้อมูลที่กระจายเท่ากันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งสองแกนเพื่อเปรียบเทียบค่าตลอดช่วงเวลา มักจะใช้เพื่อแสดงแนวโน้มในช่วงที่เท่ากับ เช่น เดือน ไตรมาส หรือปีบัญชี และเพื่อเปรียบเทียบชุดข้อมูลอย่างน้อยสองชุด

แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อนอย่างง่าย

เส้นแบบเรียงซ้อน

เช่นเดียวกับแผนภูมิเส้น แต่แสดงอย่างน้อยสองชุดข้อมูลในแต่ละเส้น มักจะใช้เพื่อเปรียบเทียบแนวโน้มที่เกี่ยวข้อง

แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน 100% อย่างง่าย

เส้นแบบเรียงซ้อน 100%

เช่นเดียวกับแผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน แต่แสดงแนวโน้มเป็นเปอร์เซ็นต์ตลอดช่วงเวลา มักจะใช้เพื่อเปรียบเทียบแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับทั้งหมดที่ 100%

บันทึกย่อ    บนแท็บรูปแบบ ในบานหน้าต่างการตั้งค่าแผนภูมิ คุณสมบัติต่อไปนี้จะไม่ซ้ำกันเป็นแผนภูมิเส้น:น้ำหนัก เส้นชนิดเส้นประนโยบายข้อมูลหายไป และเครื่องหมายรูปร่าง

เคล็ดลับ    ถ้ามีหลายประเภทหรือค่าเป็นแบบโดยประมาณ ให้ใช้แผนภูมิเส้นโดยไม่มีตัวแสดง

ด้านบนของหน้า

แท่ง

ในแผนภูมิแท่ง ประเภทจะจัดระเบียบบนแกนตั้ง (คุณสมบัติ ค่า (แกน Y)) และค่าจะจัดระเบียบบนแกนนอน (คุณสมบัติ แกน (ประเภท)) แผนภูมิแท่งจะย้อนกลับการวางแกนและมิติของค่า โดยทั่วไปแล้ว คุณจะเลือกหนึ่งเขตข้อมูลสำหรับมิติ แกน (ประเภท) และอย่าง น้อยหนึ่งเขตข้อมูลสำหรับมิติ ค่า (แกน Y) ซึ่งแต่ละเขตข้อมูลจะกลายเป็นชุดข้อมูล ถ้าคุณเลือกมากกว่าหนึ่งเขตข้อมูลสำหรับมิติ ค่า (แกน Y) ให้พิจารณาลงจุดตามแกนที่แยกกัน

ตัวอย่างแผนภูมิแท่ง

Access สนับสนุนแผนภูมิแท่งสามชนิด

แผนภูมิ

คำอธิบาย

แผนภูมิกลุ่มแท่งอย่างง่าย

กลุ่มแท่ง

ใช้แท่งแนวนอนเพื่อเปรียบเทียบค่าระหว่างประเภทในแนวตั้ง มักจะใช้เมื่อป้ายชื่อแกนมีขนาดยาว หรือเมื่อค่าเป็นระยะเวลา

แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อนอย่างง่าย

แท่งแบบเรียงซ้อน

เช่นเดียวกับแผนภูมิกลุ่มแท่ง แต่แสดงอย่างน้อยสองชุดข้อมูลในแต่ละแท่ง มักจะใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างชุดข้อมูลกับรายการทั้งหมด

แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน 100% อย่างง่าย

แท่งแบบเรียงซ้อน 100%

เช่นเดียวกับแผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน แต่ค่าแท่งรวมกันเป็น 100% มักจะใช้เพื่อเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ที่แต่ละชุดข้อมูลแสดงจากทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

วงกลม

ในแผนภูมิวงกลม ประเภทแสดงเป็นชิ้นวงกลม (คุณสมบัติ แกน (ประเภท)) ค่าข้อมูล (คุณสมบัติ ค่า (แกน Y)) จะถูกรวมเป็นเปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดซึ่งแสดงเป็นวงกลม เลือกเขตข้อมูลเดียวเท่านั้นสำหรับมิติ แกน (ประเภท) และเขตข้อมูลเดียวเท่านั้นสำหรับมิติ ค่า (แกน Y) อย่าใช้เขตข้อมูล คำอธิบายแผนภูมิ (ชุดข้อมูล) เนื่องจากเขตข้อมูล แกน (ประเภท) จะกลายเป็นคำอธิบายแผนภูมิตามค่าเริ่มต้น บนแท็บ รูปแบบ ในบานหน้าต่าง การตั้งค่าแผนภูมิ จะมีเพียงหนึ่ง ชุดข้อมูล และคุณสมบัติ แสดงป้ายชื่อข้อมูล เท่านั้น สีที่ใช้ในคำอธิบายแผนภูมิจะถูกตั้งตามค่าเริ่มต้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ตัวอย่างแผนภูมิวงกลม

Access สนับสนุนแผนภูมิวงกลมหนึ่งชนิด

แผนภูมิ

คำอธิบาย

แผนภูมิวงกลมอย่างง่าย

วงกลม

แสดงสัดส่วนของประเภทเป็นเปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด เหมาะสมที่สุดสำหรับชุดข้อมูลของค่าบวกทั้งหมดชุดเดียวและมีน้อยกว่า 10 ประเภท

ด้านบนของหน้า

ผสม

แผนภูมิผสมรวมแผนภูมิอย่างน้อยสองชนิด เช่น แผนภูมิกลุ่มคอลัมน์และแผนภูมิเส้น เพื่ออธิบายข้อมูลที่แตกต่างแต่เกี่ยวข้องกัน

ตัวอย่างแผนภูมิผสม

Access สนับสนุนแผนภูมิผสมที่คุณสามารถผสมแผนภูมิชนิดอื่นๆ และแมปแต่ละแผนภูมิกับชุดข้อมูลที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น แมปแผนภูมิกลุ่มคอลัมน์กับชุดข้อมูลของยอดขายบ้านรายปี และแผนภูมิเส้นกับชุดข้อมูลราคาเฉลี่ยรายเดือน โดยใช้คุณสมบัติ ชุดข้อมูล และ ชนิดแผนภูมิ บนแท็บ รูปแบบ ของบานหน้าต่าง การตั้งค่าแผนภูมิ คุณยังสามารถเปลี่ยนแผนภูมิใดก็ตามเป็นแผนภูมิผสมได้โดยเปลี่ยนคุณสมบัติ ชนิดแผนภูมิ ในแท็บ ข้อมูล ของแผ่นคุณสมบัติ

แผนภูมิ

คำอธิบาย

แผนภูมิผสมอย่างง่ายสำหรับการผสมทุกรูปแบบ

แผนภูมิผสมแบบกำหนดเอง

ผสมแผนภูมิที่ต่างกันสองชนิดที่คุณเลือก

ด้านบนของหน้า

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างแผนภูมิ Access

ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อช่วยสร้างแผนภูมิที่คุณต้องการและเข้าใจได้ง่าย

 • วางแผนไว้เมื่อคุณเริ่มต้น ผู้แผนภูมิต่างๆ ในหนังสือ รายงาน และในเว็บ การตัดสินใจล่วงหน้าเกี่ยวกับแผนภูมิที่ใช้ได้ดีที่สุดสำหรับกรณีของคุณ และลักษณะที่คุณต้องการ

 • เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการแสดงความสัมพันธ์ในแผนภูมิ พิจารณาการสร้างคิวรีที่จำกัดผลลัพธ์ไว้กับเขตข้อมูลที่คุณต้องการสำหรับแผนภูมิเท่านั้น

 • ขณะที่คุณสร้างแผนภูมิ ให้เลือกทีละมิติ คุณจะดูการเปลี่ยนแปลงได้ทันที และทำความเข้าใจได้ดีกว่าว่าแต่ละเขตข้อมูล มิติ และการรวมส่งผลกระทบต่อแผนภูมิอย่างไร

 • ตั้งเป้าที่ความเรียบง่ายเมื่อสร้างแผนภูมิ ทำให้ชุดข้อมูลมีจำนวนน้อยเพื่อให้ผู้ใช้ไม่สับสนจากตัวเลข คอลัมน์ แท่ง หรือชิ้นวงกลมที่มากเกินไปและอ่านยาก

 • ก่อนอื่นให้ทำให้ความสัมพันธ์ของข้อมูลและแผนภูมิพื้นฐานมีลักษณะตามที่คุณต้องการ จากนั้นจัดรูปแบบแผนภูมิและแต่ละชุดข้อมูล ตัดสินใจให้ดีเวลาเลือกสี แก้ไขข้อความ และเพิ่มองค์ประกอบอื่นของแผนภูมิ ตั้งเป้าไปที่ความสมดุลระหว่างพื้นที่สีขาวและความหมาย

 • ทดลองใช้ตาราง สี เอฟเฟ็กต์พิเศษ ป้ายชื่อ ช่องว่างภายใน และคุณสมบัติการจัดรูปแบบอื่นๆ แต่ใช้ให้น้อยที่สุด หลีกเลี่ยงข้อความตัวหนา สีเข้ม และบรรทัดที่มากเกินไป

 • เมื่อคุณคิดว่าเสร็จสิ้นแล้ว ให้ตรวจสอบแผนภูมิอีกครั้งดพื่อดูว่าคุณทำให้แผนภูมิเรียบง่ายและสะอาดเรียบร้อยที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วหรือยัง โปรดจำไว้ว่า "น้อยกว่าคือมากกว่า"

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

บทนำสู่ตัวควบคุม

บทนำสู่ฟอร์ม

บทนำสู่รายงาน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×