สร้างแผนภูมิองค์กรอย่างง่ายใน Publisher

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

รูปตัวอย่างแผนผังองค์กร

คุณสามารถสร้างแผนภูมิองค์กรอย่างง่ายในสิ่งพิมพ์ โดยใช้รูปร่างเพื่อแสดงตำแหน่งของตัวจัดการรายงานตำแหน่ง และเชื่อมต่อได้ โดยใช้เส้นตัวเชื่อมต่อ

สร้างแผนผังองค์กร

การเพิ่มรูปร่าง

 1. บนเมนูแทรก คลิกรูปร่าง แล้ว คลิ กรูปร่างคุณต้องการแทรก

 2. คลิกในสิ่งพิมพ์ที่คุณ wan เมื่อต้องการแทรกรูปร่าง

 3. เปลี่ยนขนาด สี สีเติม หรือเส้นของรูปร่าง

  1. คลิกขวาที่รูปร่าง แล้วคลิก จัดรูปแบบรูปร่างอัตโนมัติ

  2. ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบรูปร่างอัตโนมัติ เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเปลี่ยนสีเติม คลิกแท็บสีและเส้น ภายใต้เติม คลิกสีใหม่ในรายการสี หรือคลิกเอฟเฟ็กต์แบบเติม เพื่อสร้างพื้นผิว รูปแบบ หรือไล่ระดับสี

 4. เมื่อรูปร่างมีลักษณะตามที่คุณต้องการสำหรับแผนผังของคุณ ให้คลิกขวาที่รูปร่าง แล้วคลิก คัดลอก

 5. คลิกขวาที่คุณต้องการวางสำเนาของวัตถุ แล้ว คลิ กวาง

 6. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 5 และจนกว่าคุณมีรูปร่างทั้งหมดคุณต้องการสำหรับแผนภูมิของคุณ

เชื่อมต่อรูปร่าง

เชื่อมต่อกับรูปร่างโดยใช้เส้นเชื่อมต่อ

1เลือกเส้นเชื่อมต่อ

ไซต์การเชื่อมต่อแรก2

3สองเชื่อมต่อไซต์ เชื่อมต่อไซต์ปรากฏเป็นสีน้ำเงินเมื่อคุณชี้ไปที่รูปร่าง

 1. บนเมนูแทรก คลิกรูปร่าง แล้ว คลิ กเส้นเชื่อมต่อที่คุณต้องการ เช่นหักมุม

 2. ชี้ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการแนบตัวเชื่อมต่อ เช่น ด้านล่างของรูปร่างแสดงตำแหน่งผู้จัดการสูงสุดของคุณในแผนผังองค์กร

  เชื่อมต่อไซต์ปรากฏเป็นสีน้ำเงินเมื่อคุณชี้ไปที่รูปร่าง

 3. คลิกไซต์เชื่อมต่อแรก ชี้ไปวัตถุที่สอง (เช่นแรกรายงานตำแหน่งรูปร่างในแผนผังองค์กรของคุณ), แล้ว คลิ กไซต์เชื่อมต่อที่สอง

 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-3 เมื่อต้องการเพิ่มเส้นเชื่อมต่อทั้งหมดที่คุณต้องการ

 5. ทางเลือก: เปลี่ยนสีหรือน้ำหนักของเส้นเชื่อมต่อ

  1. เลือกเส้นเชื่อมต่อที่คุณต้องการเปลี่ยน เมื่อต้องการเลือกหลายตัวเชื่อมต่อ ให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกเส้นเชื่อมต่อแต่ละเส้น

  2. คลิกขวา คลิกจัดรูปแบบรูปร่างอัตโนมัติ นั้นแล้ว คลิกแท็บสีและเส้น

  3. ภายใต้ เส้น ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

เพิ่มข้อความ

 1. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความที่รูปร่างในแผงผังองค์กร ให้คลิกรูปร่าง แล้วพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

 2. เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความ เลือกข้อความภายในรูปร่าง แล้ว ใช้ตัวเลือกบนแท็บรูปแบบของเครื่องมือกล่องข้อความ

ย้ายรูปร่างและเส้นเชื่อมต่อในแผนผังองค์กร

ขณะนี้คุณได้เพิ่มรูปร่างและตัวเชื่อมต่อสำหรับแผนผังองค์กรของคุณแล้ว คุณอาจต้องการปรับแต่งรายละเอียดการวางของแต่ละชิ้น

ย้ายรูปร่าง

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการย้าย

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  ลากรูปร่างไปยังตำแหน่งใหม่

  • วางตัวชี้เมาส์บนรูปร่าง เมื่อตัวชี้กลายเป็น เคอร์เซอร์การย้าย ให้ลากรูปร่างไปยังตำแหน่งใหม่ เมื่อต้องการลากรูปร่างในแนวเส้นตรง ให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณลากรูปร่าง

   หมายเหตุ: ถ้าคำสั่งการจัดชิด หนึ่งถูกเปิดใช้งาน รูปร่างอาจจัดชิดกับเส้นบอกแนว รูปร่าง หรือไม้บรรทัดหมายใกล้เคียงที่สุดเมื่อคุณปล่อยปุ่มเมาส์

  เขยิบรูปร่าง

  • กดปุ่มลูกศรปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อย้ายรูปร่างไปในทิศทางนั้น

   วัตถุจะย้ายในระยะห่างที่ตั้งไว้ในทุกครั้งที่คุณกดแป้นลูกศร ระยะห่างเริ่มต้นของการเขยิบคือ 0.13 นิ้ว (หรือเทียบเท่าถ้าคุณใช้หน่วยวัดอื่น) อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนระยะห่างในการเขยิบได้

   1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ขั้นสูง

   2. ภายใต้ตัวเลือกการแก้ไข เลือกกล่องกาเครื่องหมายเขยิบวัตถุโดย แล้ว พิมพ์ระยะห่างที่คุณต้องย้ายเมื่อคุณทำเขยิบวัตถุ

  วางตำแหน่งวัตถุในหน้าอย่างแม่นยำ

  1. คลิกขวาที่รูปร่าง

  2. บนเมนูทางลัด ให้คลิก จัดรูปแบบรูปร่างอัตโนมัติ แล้วคลิกแท็บ เค้าโครง

  3. ภายใต้ ตำแหน่งในหน้า ให้พิมพ์ค่าบวกสำหรับการวางวัตถุหรือกลุ่มวัตถุในแนวนอนและในแนวตั้ง

  4. คลิก ตกลง

   เคล็ดลับ: เมื่อคุณคลิกวัตถุ คุณสามารถดูตำแหน่งที่แน่นอนของวัตถุได้บนแถบสถานะที่ด้านล่างของหน้าต่าง

ย้ายตัวเชื่อมต่อ

 1. คลิกตัวเชื่อมต่อที่คุณต้องการย้าย

 2. ปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือทั้งสองขั้นตอนต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการย้ายปลายข้างหนึ่งของตัวเชื่อมต่อ ให้วางตัวชี้บนปลายที่คุณต้องการย้ายจนกว่าตัวชี้จะกลายเป็นรูปกากบาท แล้วลากปลายและเชื่อมต่อปลายดังกล่าวกับจุดอื่น

   เมื่อต้องการแทนที่การเชื่อมต่ออัตโนมัติ ให้กด ALT ค้างไว้ในขณะที่คุณลากปลายของตัวเชื่อมต่อ คุณสามารถวางปลายในที่ใดก็ได้ที่คุณต้องการบนวัตถุ แต่จะไม่มีการเชื่อมต่อปลาย

  • เมื่อต้องการดึงเส้นเชื่อมต่อทั้งเส้นออก ให้ลากเส้นที่ส่วนตรงกลาง (ไม่ใช่ที่รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดสีเหลือง)

ทำงานกับแผนผังองค์กรเป็นวัตถุเดียว

เมื่อแผนผังองค์กรมีลักษณะเหมือนกับที่คุณต้องการแล้ว คุณอาจต้องการจัดกลุ่มรูปร่างและเส้นเชื่อมต่อทั้งหมดเข้าด้วยกันเป็นวัตถุเดียว การจัดกลุ่มวัตถุช่วยให้สามารถย้ายและปรับขนาดแผนผังองค์กรทั้งหมดได้ง่ายขึ้น และช่วยหลีกเลี่ยงการย้ายรูปร่างหรือเส้นเชื่อมต่อโดยไม่ตั้งใจ

จัดกลุ่มวัตถุ

 1. ลากตัวชี้เมาส์ของคุณเพื่อวาดกล่องเลือกไปรอบ ๆ รูปร่างและเส้นเชื่อมต่อในแผนผังองค์กรของคุณ

 2. บนแท็บรูปแบบของเครื่องมือการวาด คลิกจัดกลุ่ม

ถ้าคุณจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงไปยังแผนภูมิ คุณสามารถยกเลิกรูปร่างและตัวเชื่อมต่อได้ โดยการคลิกแยกกลุ่ม

ตั้งค่าสิ่งพิมพ์สำหรับการสร้างแผนผังองค์กรของคุณ

ก่อนที่คุณสร้างแผนภูมิของคุณ แสดงเมนูย่อยรูปร่างพื้นฐาน และตัวเชื่อมต่อ เป็นลอยแถบเครื่องมือเพื่อให้คุณไม่จำเป็นต้องแสดงเมนูย่อยทุกครั้งที่คุณต้องการเพิ่มเส้นตัวเชื่อมต่อหรือรูปร่าง

 1. เปิดหรือสร้างสิ่งพิมพ์ที่คุณต้องการเพิ่มแผนผังองค์กรลงไป

 2. บนแถบเครื่องมือ วัตถุ ให้คลิก รูปร่างอัตโนมัติ รูปปุ่ม แล้วชี้ไปที่ ตัวเชื่อมต่อ

 3. การย้ายการลากจุดจับ รูปจุดจับการย้าย ที่ด้านบนของเมนูย่อยตัวเชื่อมต่อ ไปยังตำแหน่งที่คุณสามารถมองเห็นได้ในขณะที่คุณทำงานในสิ่งพิมพ์

  เมนูย่อย ตัวเชื่อมต่อ กลายเป็นแถบเครื่องมือลอย

 4. บนแถบเครื่องมือ วัตถุ ให้คลิก รูปร่างอัตโนมัติ รูปปุ่ม แล้วชี้ไปที่ รูปร่างพื้นฐาน

 5. การย้ายการลากจุดจับ รูปจุดจับการย้าย ที่ด้านบนของรูปร่างพื้นฐาน เมนูย่อยไปยังตำแหน่งที่คุณสามารถมองเห็นได้ในขณะที่คุณกำลังทำงานในสิ่งพิมพ์

  เมนูย่อย รูปร่างพื้นฐาน กลายเป็นแถบเครื่องมือลอย

  รูปของแถบเครื่องมือ ตัวเชื่อมต่อ และแถบเครื่องมือ รูปร่างพื้นฐาน ใน Publisher

สร้างแผนผังองค์กร

ขณะนี้แถบเครื่องมือ ตัวเชื่อมต่อ และ รูปร่างพื้นฐาน แสดงขึ้นแล้ว คุณจึงพร้อมที่จะสร้างแผนผังองค์กร

สร้างรูปร่าง

 1. บนแถบเครื่องมือ รูปร่างพื้นฐาน ให้คลิกรูปร่างที่คุณต้องการในแผนผังองค์กรของคุณ เช่น สี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปปุ่ม แล้วคลิกสิ่งพิมพ์ที่จะแทรกรูปร่าง

 2. เปลี่ยนขนาด สี สีเติม หรือเส้นของรูปร่าง

  วิธี

  1. คลิกขวาที่รูปร่าง แล้วคลิก จัดรูปแบบรูปร่างอัตโนมัติ

   กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่างอัตโนมัติ จะปรากฏขึ้น

  2. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเปลี่ยนสีเติม ให้คลิกแท็บ สีและเส้น ภายใต้ สีเติม ให้คลิกสีใหม่ในรายการ สี หรือคลิก เติมลักษณะพิเศษ เพื่อสร้างพื้นผิว ลวดลาย หรือ ไล่ระดับสี

 3. เมื่อรูปร่างมีลักษณะตามที่คุณต้องการสำหรับแผนผังของคุณ ให้คลิกขวาที่รูปร่าง แล้วคลิก คัดลอก

 4. คลิกขวาที่ตำแหน่งที่คุณต้องการวัตถุ แล้วคลิก วาง

 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 จนกว่าคุณจะมีรูปร่างทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับแผนผังของคุณ

เชื่อมต่อรูปร่าง

การใช้แถบเครื่องมือตัวเชื่อมต่อในการสร้างแผนผังองค์กร

เส้นเชื่อมต่อ1

ไซต์การเชื่อมต่อแรก2

3สองเชื่อมต่อไซต์ เชื่อมต่อไซต์ปรากฏเป็นสีน้ำเงินวงกลมเมื่อคุณชี้ไปที่รูปร่าง

 1. บนแถบเครื่องมือ ตัวเชื่อมต่อ ให้คลิกสองครั้งที่เส้นเชื่อมต่อที่คุณต้องการ เช่น ตัวเชื่อมต่อแบบหักมุม

  หมายเหตุ: เมื่อคุณคลิกสองครั้งที่เส้นเชื่อมต่อ ปุ่มยังคงมีการเลือกอยู่ในขณะที่คุณเพิ่มตัวเชื่อมต่อที่คุณต้องการ

 2. ชี้ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการแนบตัวเชื่อมต่อ เช่น ด้านล่างของรูปร่างแสดงตำแหน่งผู้จัดการสูงสุดของคุณในแผนผังองค์กร

  จุดเชื่อมปรากฏขึ้นเป็นวงกลมสีน้ำเงินเมื่อคุณชี้ไปที่รูปร่าง

 3. คลิกจุดเชื่อมแรกที่คุณต้องการ ชี้ไปที่วัตถุอื่นๆ (เช่น รูปร่างแสดงตำแหน่งที่ต้องรายงานแรกในแผนผังองค์กรของคุณ) แล้วคลิกจุดเชื่อมที่สอง

 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2-3 เมื่อต้องการเพิ่มเส้นเชื่อมต่อทั้งหมดที่คุณต้องการ

 5. หลังจากที่คุณเพิ่มเส้นเชื่อมต่อที่คุณต้องการแล้ว ให้คลิกเส้นเชื่อมต่อที่คุณเลือกบนแถบเครื่องมือ ตัวเชื่อมต่อ ในขั้นตอนที่ 1 หรือกด ESC เพื่อยกเลิกการเลือกของปุ่มเส้นเชื่อมต่อ

 6. เปลี่ยนสีหรือน้ำหนักของเส้นเชื่อมต่อ

  1. เลือกเส้นเชื่อมต่อที่คุณต้องการเปลี่ยน เมื่อต้องการเลือกหลายตัวเชื่อมต่อ ให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกเส้นเชื่อมต่อแต่ละเส้น

  2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก รูปร่างอัตโนมัติ แล้วคลิกแท็บ สีและเส้น

  3. ภายใต้ เส้น ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

เพิ่มข้อความ

 1. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความที่รูปร่างในแผงผังองค์กร ให้คลิกรูปร่าง แล้วพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

 2. เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความ ให้เลือกข้อความภายในรูปร่าง แล้วใช้ตัวเลือกบนแถบเครื่องมือ จัดรูปแบบ

ย้ายรูปร่างและเส้นเชื่อมต่อในแผนผังองค์กร

ขณะนี้คุณได้เพิ่มรูปร่างและตัวเชื่อมต่อสำหรับแผนผังองค์กรของคุณแล้ว คุณอาจต้องการปรับแต่งรายละเอียดการวางของแต่ละชิ้น

ย้ายรูปร่าง

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการย้าย

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  ลากรูปร่างไปยังตำแหน่งใหม่

  • วางตัวชี้เมาส์บนรูปร่าง เมื่อตัวชี้กลายเป็น เคอร์เซอร์การย้าย ให้ลากรูปร่างไปยังตำแหน่งใหม่ เมื่อต้องการลากรูปร่างในแนวเส้นตรง ให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณลากรูปร่าง

   หมายเหตุ: ถ้าคำสั่งการจัดชิด หนึ่งถูกเปิดใช้งาน รูปร่างอาจจัดชิดกับเส้นบอกแนว รูปร่าง หรือไม้บรรทัดหมายใกล้เคียงที่สุดเมื่อคุณปล่อยปุ่มเมาส์

  เขยิบรูปร่าง

  • กดปุ่มลูกศรปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อย้ายรูปร่างไปในทิศทางนั้น

   วัตถุจะย้ายในระยะห่างที่ตั้งไว้ในทุกครั้งที่คุณกดแป้นลูกศร ระยะห่างเริ่มต้นของการเขยิบคือ 0.13 นิ้ว (หรือเทียบเท่าถ้าคุณใช้หน่วยวัดอื่น) อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนระยะห่างในการเขยิบได้

   1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วจึงคลิกแท็บ แก้ไข

   2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้แป้นลูกศรย้ายวัตถุทีละ แล้วพิมพ์ระยะห่างที่คุณต้องการให้วัตถุย้ายเมื่อคุณเขยิบวัตถุ

  วางตำแหน่งวัตถุในหน้าอย่างแม่นยำ

  1. คลิกขวาที่รูปร่าง

  2. บนเมนูทางลัด ให้คลิก จัดรูปแบบรูปร่างอัตโนมัติ แล้วคลิกแท็บ เค้าโครง

  3. ภายใต้ ตำแหน่งในหน้า ให้พิมพ์ค่าบวกสำหรับการวางวัตถุหรือกลุ่มวัตถุในแนวนอนและในแนวตั้ง

  4. คลิก ตกลง

   เคล็ดลับ: เมื่อคุณคลิกวัตถุ คุณสามารถดูตำแหน่งที่แน่นอนของวัตถุได้บนแถบสถานะที่ด้านล่างของหน้าต่าง

ย้ายตัวเชื่อมต่อ

 1. คลิกตัวเชื่อมต่อที่คุณต้องการย้าย

 2. ปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือทั้งสองขั้นตอนต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการย้ายปลายข้างหนึ่งของตัวเชื่อมต่อ ให้วางตัวชี้บนปลายที่คุณต้องการย้ายจนกว่าตัวชี้จะกลายเป็นรูปกากบาท แล้วลากปลายและเชื่อมต่อปลายดังกล่าวกับจุดอื่น

   เมื่อต้องการแทนที่การเชื่อมต่ออัตโนมัติ ให้กด ALT ค้างไว้ในขณะที่คุณลากปลายของตัวเชื่อมต่อ คุณสามารถวางปลายในที่ใดก็ได้ที่คุณต้องการบนวัตถุ แต่จะไม่มีการเชื่อมต่อปลาย

  • เมื่อต้องการดึงเส้นเชื่อมต่อทั้งเส้นออก ให้ลากเส้นที่ส่วนตรงกลาง (ไม่ใช่ที่รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดสีเหลือง)

ทำงานกับแผนผังองค์กรเป็นวัตถุเดียว

เมื่อแผนผังองค์กรมีลักษณะเหมือนกับที่คุณต้องการแล้ว คุณอาจต้องการจัดกลุ่มรูปร่างและเส้นเชื่อมต่อทั้งหมดเข้าด้วยกันเป็นวัตถุเดียว การจัดกลุ่มวัตถุช่วยให้สามารถย้ายและปรับขนาดแผนผังองค์กรทั้งหมดได้ง่ายขึ้น และช่วยหลีกเลี่ยงการย้ายรูปร่างหรือเส้นเชื่อมต่อโดยไม่ตั้งใจ

จัดกลุ่มวัตถุ

 1. บนแถบเครื่องมือ วัตถุ ให้คลิกเครื่องมือ เลือกวัตถุ รูปปุ่ม แล้วลากกล่องการเลือกรอบรูปร่างและเส้นเชื่อมต่อในแผนผังองค์กรของคุณ

 2. ข้างใต้กล่องการเลือก ให้คลิก จัดกลุ่มวัตถุ รูปปุ่ม

ถ้าคุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลงที่แผนผัง คุณสามารถยกเลิกการจัดกลุ่มรูปร่างและตัวเชื่อมต่อได้

ยกเลิกการจัดกลุ่มวัตถุ

 1. เลือกวัตถุที่จัดกลุ่มอยู่ (แผนผังองค์กร)

 2. ข้างใต้กล่องการเลือก ให้คลิก ยกเลิกการจัดกลุ่มวัตถุ รูปปุ่ม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×