สร้างแผนภูมิผสม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าต้องการเน้นชนิดของข้อมูลที่แตกต่างกันในแผนภูมิ คุณสามารถผสมแผนภูมิ 2 แผนภูมิหรือมากกว่าได้ เช่น คุณผสมแผนภูมิเส้นที่ข้อมูลราคา กับแผนภูมิคอลัมน์ที่แสดงปริมาณการขาย

แผนภูมิผสมที่มีแกนทุติยภูมิ

หมายเหตุ: ถ้าต้องการสร้างแผนภูมิผสม คุณต้องใช้แผนภูมิสองมิติ เช่น แผนภูมิเส้นสองมิติ แผนภูมิคอลัมน์สองมิติ แผนภูมิกระจาย หรือแผนภูมิฟอง

Word

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. เลือก ชุดข้อมูล ในแผนภูมิ เช่น ในแผนภูมิเส้น ให้คลิกเส้น 1 เส้นในแผนภูมิ และ ตัวแสดงข้อมูล ทั้งหมดของ ชุดข้อมูล จะถูกเลือก

 3. บนแท็บออกแบบแผนภูมิ คลิกเปลี่ยนชนิดแผนภูมิ แล้ว คลิ กแผนภูมิ 2 มิติที่คุณต้องการเพิ่มลงในแผนภูมิที่มีอยู่

  เลือกชนิดแผนภูมิ

  หมายเหตุ: ถ้าต้องการผสมแผนภูมิ คุณควรมีชุดข้อมูลมากกว่า 1 ชุด

PowerPoint

 1. เลือก ชุดข้อมูล ในแผนภูมิ เช่น ในแผนภูมิเส้น ให้คลิกเส้น 1 เส้นในแผนภูมิ และ ตัวแสดงข้อมูล ทั้งหมดของ ชุดข้อมูล จะถูกเลือก

 2. บนแท็บออกแบบแผนภูมิ คลิกเปลี่ยนชนิดแผนภูมิ แล้ว คลิ กแผนภูมิ 2 มิติที่คุณต้องการเพิ่มลงในแผนภูมิที่มีอยู่

  เลือกชนิดแผนภูมิ

  หมายเหตุ: ถ้าต้องการผสมแผนภูมิ คุณควรมีชุดข้อมูลมากกว่า 1 ชุด

Excel

 1. เลือก ชุดข้อมูล ในแผนภูมิ เช่น ในแผนภูมิเส้น ให้คลิกเส้น 1 เส้นในแผนภูมิ และ ตัวแสดงข้อมูล ทั้งหมดของ ชุดข้อมูล จะถูกเลือก

 2. บนแท็บออกแบบแผนภูมิ คลิกเปลี่ยนชนิดแผนภูมิ แล้ว คลิ กแผนภูมิ 2 มิติที่คุณต้องการเพิ่มลงในแผนภูมิที่มีอยู่

  เลือกชนิดแผนภูมิ

  หมายเหตุ: ถ้าต้องการผสมแผนภูมิ คุณควรมีชุดข้อมูลมากกว่า 1 ชุด

Word

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. เลือก ชุดข้อมูล ในแผนภูมิ เช่น ในแผนภูมิเส้น ให้คลิกเส้น 1 เส้นในแผนภูมิ และ ตัวแสดงข้อมูล ทั้งหมดของ ชุดข้อมูล จะถูกเลือก

 3. บนแท็บ แผนภูมิ ภายใต้ เปลี่ยนประเภทแผนภูมิชุด ให้คลิกประเภทแผนภูมิ จากนั้นคลิกแผนภูมิสองมิติที่คุณต้องการเพิ่มลงในแผนภูมิที่มีอยู่

  แท็บ แผนภูมิ กลุ่ม เปลี่ยนชนิดแผนภูมิชุดข้อมูล

  หมายเหตุ: ถ้าต้องการผสมแผนภูมิ คุณควรมีชุดข้อมูลมากกว่า 1 ชุด

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มแกนทุติยภูมิลงในแผนภูมิ

ชนิดของแผนภูมิ

เปลี่ยนแผนภูมิ

PowerPoint

 1. เลือก ชุดข้อมูล ในแผนภูมิ เช่น ในแผนภูมิเส้น ให้คลิกเส้น 1 เส้นในแผนภูมิ และ ตัวแสดงข้อมูล ทั้งหมดของ ชุดข้อมูล จะถูกเลือก

 2. บนแท็บ แผนภูมิ ภายใต้ เปลี่ยนประเภทแผนภูมิชุด ให้คลิกประเภทแผนภูมิ จากนั้นคลิกแผนภูมิสองมิติที่คุณต้องการเพิ่มลงในแผนภูมิที่มีอยู่

  แท็บ แผนภูมิ กลุ่ม เปลี่ยนชนิดแผนภูมิชุดข้อมูล

  หมายเหตุ: ถ้าต้องการผสมแผนภูมิ คุณควรมีชุดข้อมูลมากกว่า 1 ชุด

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มแกนทุติยภูมิลงในแผนภูมิ

ชนิดของแผนภูมิ

เปลี่ยนแผนภูมิ

ข้อความที่มีการเคลื่อนไหว วัตถุ และแผนภูมิใน PowerPoint for Mac

Excel

 1. เลือก ชุดข้อมูล ในแผนภูมิ เช่น ในแผนภูมิเส้น ให้คลิกเส้น 1 เส้นในแผนภูมิ และ ตัวแสดงข้อมูล ทั้งหมดของ ชุดข้อมูล จะถูกเลือก

 2. บนแท็บ แผนภูมิ ภายใต้ เปลี่ยนประเภทแผนภูมิชุด ให้คลิกประเภทแผนภูมิ จากนั้นคลิกแผนภูมิสองมิติที่คุณต้องการเพิ่มลงในแผนภูมิที่มีอยู่

  แท็บ แผนภูมิ กลุ่ม เปลี่ยนชนิดแผนภูมิชุดข้อมูล

  หมายเหตุ: ถ้าต้องการผสมแผนภูมิ คุณควรมีชุดข้อมูลมากกว่า 1 ชุด

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มแกนทุติยภูมิลงในแผนภูมิ

ชนิดของแผนภูมิ

เปลี่ยนแผนภูมิ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×