สร้างแผนภูมิผสม

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าต้องการเน้นชนิดของข้อมูลที่แตกต่างกันในแผนภูมิ คุณสามารถผสมแผนภูมิ 2 แผนภูมิหรือมากกว่าได้ เช่น คุณผสมแผนภูมิเส้นที่ข้อมูลราคา กับแผนภูมิคอลัมน์ที่แสดงปริมาณการขาย

แผนภูมิผสมที่มีแกนทุติยภูมิ

หมายเหตุ: ถ้าต้องการสร้างแผนภูมิผสม คุณต้องใช้แผนภูมิสองมิติ เช่น แผนภูมิเส้นสองมิติ แผนภูมิคอลัมน์สองมิติ แผนภูมิกระจาย หรือแผนภูมิฟอง

หมายเหตุ: เมื่อต้องการทำกระบวนงานนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ คุณต้องมีแผนภูมิที่มีอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างแผนภูมิ ดูที่การสร้างแผนภูมิตั้งแต่ต้นจนจบ

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนชนิดแผนภูมิของทั้งแผนภูมิ ให้คลิก พื้นที่แผนภูมิ หรือ พื้นที่การลงจุด ของแผนภูมิเพื่อแสดงเครื่องมือแผนภูมิ

   เคล็ดลับ: หรืออีกวิธีหนึ่ง คลิกขวาพื้นที่แผนภูมิ หรือพื้นที่การลงจุด คลิกเปลี่ยนชนิดแผนภูมิ นั้นแล้ว ทำขั้นตอนที่ 3

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนชนิดแผนภูมิของชุดข้อมูล ให้คลิกชุดข้อมูลนั้น

   หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนชนิดแผนภูมิของชุดข้อมูลได้ครั้งละหนึ่งชุด เมื่อต้องการเปลี่ยนชนิดแผนภูมิของข้อมูลมากกว่าหนึ่งชุดในแผนภูมิ ให้ทำซ้ำขั้นตอนของกระบวนการนี้สำหรับแต่ละชุดข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยน

  การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบ, เค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ชนิด ให้คลิก เปลี่ยนชนิดแผนภูมิ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนชนิดแผนภูมิ ให้คลิกชนิดแผนภูมิที่คุณต้องการใช้

  กล่องแรกจะแสดงรายการชนิดแผนภูมิ และกล่องที่สองจะแสดงชนิดแผนภูมิที่พร้อมใช้งานสำหรับแต่ละชนิดแผนภูมิ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดแผนภูมิที่คุณสามารถใช้ได้ ให้ดูที่ ชนิดแผนภูมิที่พร้อมใช้งาน

หมายเหตุ: เมื่อต้องการทำกระบวนงานนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ คุณต้องมีแผนภูมิที่มีอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างแผนภูมิ ดูที่การสร้างแผนภูมิตั้งแต่ต้นจนจบ

 1. ขั้นตอนนี้นำไปใช้กับ Word for Mac เท่านั้น: บนเมนูมุมมอง คลิกเค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. เลือก ชุดข้อมูล ในแผนภูมิ เช่น ในแผนภูมิเส้น ให้คลิกเส้น 1 เส้นในแผนภูมิ และ ตัวแสดงข้อมูล ทั้งหมดของ ชุดข้อมูล จะถูกเลือก

 3. บนแท็บออกแบบแผนภูมิ คลิกเปลี่ยนชนิดแผนภูมิ แล้ว คลิ กแผนภูมิ 2 มิติที่คุณต้องการเพิ่มลงในแผนภูมิที่มีอยู่

  เลือกชนิดแผนภูมิ

  หมายเหตุ: ถ้าต้องการผสมแผนภูมิ คุณควรมีชุดข้อมูลมากกว่า 1 ชุด

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มแกนทุติยภูมิลงในแผนภูมิ

ชนิดของแผนภูมิ

ข้อความที่มีการเคลื่อนไหว วัตถุ และแผนภูมิใน PowerPoint for Mac

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×