สร้างแผนภูมิผสมที่มีแกนทุติยภูมิ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อตัวเลขในแผนภูมิที่คุณสร้างแตกต่างกันจากชุดข้อมูล ให้ชุดข้อมูล หรือ เมื่อคุณมีข้อมูล (ตัวอย่าง ราคาและ volume) แบบผสม คุณสามารถลงจุดชุดข้อมูลอย่าง น้อยหนึ่งบนแกนแนวตั้ง (ค่า) ที่สำรองไว้ มาตราส่วนของแกนแนวตั้งรองแสดงค่าสำหรับชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แกนทุติยภูมิการทำงานได้ดีในแผนภูมิที่แสดงชุดของแผนภูมิคอลัมน์และแผนภูมิเส้น

แผนภูมิผสมแบบมีแกนทุติยภูมิ

คุณสามารถแสดงแผนภูมิเหมือนกับด้านบนโดยการเปลี่ยนแผนภูมิของคุณลงในแผนภูมิผสมอย่างรวดเร็ว

 1. คลิกที่ใดก็ได้ภายในแผนภูมิที่คุณต้องการเปลี่ยนไปเป็นแผนภูมิผสมเพื่อให้แสดง เครื่องมือแผนภูมิ

  แท็บ ออกแบบ และแท็บ รูปแบบ สำหรับเครื่องมือแผนภูมิ

 2. คลิก ออกแบบ > เปลี่ยนชนิดแผนภูมิ

  กลุ่ม ชนิด บนแท็บ ออกแบบ

 3. บนแท็บ แผนภูมิทั้งหมด ให้เลือก ผสม แล้วเลือกคอลัมน์แบบกลุ่ม - เส้นบนแผนภูมิแกนทุติยภูมิ

  แผนภูมิผสมแบบมีแกนทุติยภูมิบนแท็บ แผนภูมิทั้งหมด

 4. ภายใต้ เลือกชนิดแผนภูมิและแกนสำหรับชุดข้อมูลของคุณ ให้ทำเครื่องหมายที่กล่อง แกนทุติยภูมิ สำหรับชุดข้อมูลแต่ละชุดที่คุณต้องการลงจุดบนแกนทุติยภูมิ จากนั้นให้เปลี่ยนชนิดแผนภูมินั้นเป็น เส้น

 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดจะแสดงเป็น แผนภูมิคอลัมน์แบบเป็นกลุ่ม

  เมื่อต้องการอธิบายว่าสิ่งใดได้ลงจุดไว้บนแกนแนวตั้งแต่ละแกน คุณสามารถเพิ่มชื่อแกนได้

เพิ่มชื่อแกนลงในแกนแนวตั้ง

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ แล้ว คลิ กองค์ประกอบแผนภูมิ ปุ่ม องค์ประกอบแผนภูมิ

 2. ทำเครื่องหมายที่กล่อง ชื่อแกน แล้วคลิกที่ลูกศรที่อยู่ถัดจากกล่องนั้น แล้วทำเครื่องหมายที่กล่องของชื่อแกนที่คุณต้องการจะเพิ่ม

 3. ในแผนภูมิ ให้คลิกหนึ่งครั้งที่ชื่อแกนแต่ละชื่อ แล้วพิมพ์ชื่อที่อธิบายถึงข้อมูลที่ถูกลงจุดบนแกนนั้น

ดูเพิ่มเติม

สร้างแผนภูมินับจากวันที่เริ่มและวันที่สิ้นสุด

เลือกข้อมูลสำหรับแผนภูมิ

เปลี่ยนป้ายชื่อแกนในแผนภูมิ

เพิ่มชื่อแกนลงในแผนภูมิ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนภูมิผสม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×