ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

สร้างแผนภูมิบ็อกซ์และวิสเกอร์

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

แผนภูมิบ็อกซ์และวิสเกอร์แสดงการแจกแจงของข้อมูลในรูปแบบควอร์ไทล์ และเน้นค่าเฉลี่ยหรือค่าผิดปกติ กล่องอาจมีเส้นที่ขยายตามแนวนอนที่เรียกว่า “วิสเกอร์ (whiskers)” เส้นเหล่านี้จะระบุค่าความแปรปรวนภายนอกจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดของควอร์ไทล์ และจุดต่างๆ ที่อยู่ภายนอกเส้นหรือวิสเกอร์เหล่านั้นจะถูกพิจารณาว่าเป็นค่าผิดปกติ

แผนภูมิกล่องและ whisker มักใช้ในการวิเคราะห์ทางสถิติ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้กล่องและ whisker แผนภูมิการเปรียบเทียบผลลัพธ์การทดลองทางการแพทย์ หรือคะแนนทดสอบของคุณครู

ตัวอย่างแผนภูมิบ็อกซ์และวิสเกอร์

สร้างแผนภูมิบ็อกซ์และวิสเกอร์

 1. เลือกข้อมูลของคุณซึ่งเป็นชุดข้อมูลชุดเดียว หรือชุดข้อมูลหลายชุด

  (ข้อมูลที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่ใช้เพื่อสร้างแผนภูมิตัวอย่างที่แสดงไว้ด้านบน)

  รูปภาพของข้อมูลที่ใช้ในการสร้างตัวอย่างแผนภูมิ Box และ Whisker
 2. ใน Excel คลิกแทรก >แทรกแผนภูมิสถิติ >กล่องและ Whisker ดังที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้

  สิ่งสำคัญ: ใน Word, Outlook และ PowerPoint ขั้นตอนนี้ทำงานต่างกันเล็กน้อย:

  1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก แผนภูมิ

  2. ในกล่องโต้ตอบแทรกแผนภูมิ บนแท็บแผนภูมิทั้งหมด คลิกกล่องและ Whisker

  ชนิดแผนภูมิ Box และ Whisker บนแท็บ แทรก ใน Office 2016 สำหรับ Windows

เคล็ดลับ: 

 • ใช้แท็บการออกแบบ และการจัดรูปแบบ เพื่อกำหนดลักษณะของแผนภูมิของคุณ

  แท็บ ออกแบบ และแท็บ รูปแบบ สำหรับเครื่องมือแผนภูมิ
 • ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเหล่านี้ คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิกล่องและ whisker เพื่อเพิ่มเครื่องมือแผนภูมิ ลงใน ribbon

เปลี่ยนตัวเลือกแผนภูมิกล่องและ whisker

 1. คลิกขวากล่องในแผนภูมิเพื่อเลือกกล่องนั้น และบนเมนูทางลัด คลิก การจัดรูปแบบชุดข้อมูล อย่างใดอย่างหนึ่ง

 2. ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบชุดข้อมูล ด้วยตัวเลือกชุดข้อมูล ที่เลือก ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

  (ข้อมูลในแผนภูมิภาพประกอบต่อไปนี้สามารถช่วยให้คุณเลือกตัวเลือก)

  บานหน้าต่างงาน จัดรูปแบบชุดข้อมูล แสดงตัวเลือกแผนภูมิ Box และ Whisker ใน Office 2016 สำหรับ Windows

  เลือกชุดข้อมูล

  คำอธิบาย

  ช่องว่าง

  ตัวควบคุมมีช่องว่างระหว่างประเภท

  แสดงจุดภายใน

  แสดงจุดข้อมูลที่อยู่ระหว่างบรรทัด whisker ล่างและ whisker ด้านบน รายการ

  แสดงจุด outlier

  แสดงจุด outlier ที่อยู่ด้าน ล่างบรรทัด whisker ล่าง หรือด้าน บน whisker ด้านบน รายการ

  แสดงตัวทำเครื่องหมาย mean

  แสดงตัวทำเครื่องหมาย mean ของชุดข้อมูลที่เลือก

  แสดงบรรทัด mean

  แสดงเส้นเชื่อมต่อเฉลี่ยของกล่องในชุดข้อมูลที่เลือก

  คำนวณควอร์ไทล์

  เลือกวิธีการสำหรับการคำนวณ median:

  ค่ามัธยฐานรวม    ค่ามัธยฐานจะถูกรวมไว้ในการคำนวณถ้า N (จำนวนของค่าในข้อมูล) เป็นเลขคี่

  ค่ามัธยฐานเฉพาะ    ค่ามัธยฐานจะถูกแยกออกจากการคำนวณถ้า N (จำนวนของค่าในข้อมูล) เป็นเลขคี่

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนภูมิบ็อกซ์และวิสเกอร์ และวิธีที่แผนภูมิบ็อกซ์และวิสเกอร์ช่วยคุณในการแสดงข้อมูลทางสถิติเป็นภาพ ให้ดูที่ โพสต์ในบล็อกเกี่ยวกับแผนภูมิฮิสโทแกรม, แผนภูมิพาเรโต และแผนภูมิบ็อกซ์และวิสเกอร์ โดยทีม Excel คุณอาจสนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนภูมิชนิดใหม่ๆ ที่อธิบายไว้ในโพสต์ในบล็อกนี้

สร้างแผนภูมิบ็อกซ์และวิสเกอร์

 1. เลือกข้อมูลของคุณซึ่งเป็นชุดข้อมูลชุดเดียว หรือชุดข้อมูลหลายชุด

  (ข้อมูลที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่ใช้เพื่อสร้างแผนภูมิตัวอย่างที่แสดงไว้ด้านบน)

  รูปภาพของข้อมูลที่ใช้ในการสร้างตัวอย่างแผนภูมิ Box และ Whisker
 2. บน ribbon คลิกแท็บแทรก แล้วคลิก ไอคอนแผนภูมิทางสถิติ (ไอคอนแผนภูมิสถิติ ), และเลือกกล่องและ Whisker

เคล็ดลับ: 

 • ใช้แท็บออกแบบแผนภูมิ และรูปแบบ เพื่อกำหนดลักษณะของแผนภูมิของคุณ

 • ถ้าคุณไม่เห็นแท็บออกแบบแผนภูมิ และรูปแบบ คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิกล่องและ whisker เพื่อเพิ่มลงใน ribbon

เปลี่ยนตัวเลือกแผนภูมิกล่องและ whisker

 1. คลิกที่กล่องในแผนภูมิเพื่อเลือกกล่องนั้น จากนั้น ใน ribbon ให้คลิกจัดรูปแบบ หนึ่ง

 2. ใช้เครื่องมือในแท็บ ribbon การจัดรูปแบบ เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนภูมิบ็อกซ์และวิสเกอร์ และวิธีที่แผนภูมิบ็อกซ์และวิสเกอร์ช่วยคุณในการแสดงข้อมูลทางสถิติเป็นภาพ ให้ดูที่ โพสต์ในบล็อกเกี่ยวกับแผนภูมิฮิสโทแกรม, แผนภูมิพาเรโต และแผนภูมิบ็อกซ์และวิสเกอร์ โดยทีม Excel คุณอาจสนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนภูมิชนิดใหม่ๆ ที่อธิบายไว้ในโพสต์ในบล็อกนี้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×