ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
แผนภูมิ

สร้างแผนภูมินับจากวันที่เริ่มและวันที่สิ้นสุด

สร้างแผนภูมินับจากวันที่เริ่มและวันที่สิ้นสุด

แผนภูมิช่วยให้คุณแสดงข้อมูลของคุณในลักษณะที่สร้างความประทับใจแก่ผู้ชมของคุณได้สูงสุด เรียนรู้วิธีสร้างแผนภูมิและเพิ่มเส้นแนวโน้ม

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

สร้างแผนภูมิ

 1. เลือกข้อมูลสำหรับแผนภูมิ

 2. เลือก แทรก > แผนภูมิแนะนำ

 3. เลือกแผนภูมิบนแท็บ แผนภูมิแนะนำ เพื่อแสดงตัวอย่างแผนภูมิ

  หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกข้อมูลที่คุณต้องการในแผนภูมิแล้วกด ALT + F1 เพื่อสร้างแผนภูมิได้ทันที แต่แผนภูมิที่ได้อาจไม่ใช่แผนภูมิดีที่สุดสำหรับข้อมูลนั้น ถ้าคุณไม่เห็นแผนภูมิที่คุณชอบ ให้เลือกแท็บ แผนภูมิทั้งหมด เพื่อดูชนิดแผนภูมิทั้งหมด

 4. เลือกแผนภูมิ

 5. เลือก ตกลง

เพิ่มเส้นแนวโน้ม

 1. เลือกแผนภูมิ

 2. เลือก ออกแบบ > เพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ

 3. เลือก เส้นแนวโน้ม แล้วเลือกชนิดของเส้นแนวโน้มที่คุณต้องการ เช่น แบบเชิงเส้น เอ็กซ์โพเนนเชียล การพยากรณ์เชิงเส้น หรือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

หมายเหตุ: เนื้อหาบางส่วนในหัวข้อนี้อาจไม่สามารถใช้งานกับบางภาษาได้

แผนภูมิแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟิกซึ่งสามารถช่วยให้คุณและผู้ชมของคุณมองเห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลเป็นภาพได้ เมื่อคุณสร้างแผนภูมิ คุณสามารถเลือกจากแผนภูมิหลายชนิด (เช่น แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน หรือแผนภูมิวงกลมแบบแยกตัวในรูปแบบสามมิติ) หลังจากที่คุณสร้างแผนภูมิ คุณสามารถกำหนดแผนภูมิเองได้โดยการนำเค้าโครงด่วนของแผนภูมิหรือสไตล์มาใช้

แผนภูมิประกอบด้วยหลายองค์ประกอบ เช่น ชื่อเรื่อง ป้ายชื่อแกน แบบคำอธิบายแผนภูมิ และเส้นตาราง คุณสามารถซ่อนหรือแสดงองค์ประกอบเหล่านี้ และคุณยังสามารถเปลี่ยนตำแหน่งและจัดรูปแบบได้

แผนภูมิ Office ที่มีคำอธิบายภาพ

คำบรรยายภาพ 1 ชื่อแผนภูมิ

คำบรรยายภาพ 2 พิ้นที่การลงจุด

คำบรรยายภาพ 3 คำอธิบายแผนภูมิ

คำบรรยายภาพ 4 ชื่อแกน

คำบรรยายภาพ 5 ป้ายชื่อแกน

คำบรรยายภาพ 6 เครื่องหมายถูก

คำบรรยายภาพ 7 เส้นตาราง

คุณสามารถสร้างแผนภูมิ Excel, Word และ PowerPoint ได้ อย่างไรก็ตาม จะต้องใส่ข้อมูลแผนภูมิและบันทึกลงในเวิร์กชีตของ Excel ถ้าคุณแทรกแผนภูมิใน Word หรือ PowerPoint แผ่นงานใหม่จะเปิดใน Excel เมื่อคุณบันทึกเอกสาร Word หรืองานนำเสนอ PowerPoint ที่มีแผนภูมิ ข้อมูล Excel ของแผนภูมิจะบันทึกอัตโนมัติภายในเอกสาร Word หรืองานนำเสนอ PowerPoint

หมายเหตุ: แกลเลอรีเวิร์กบุ๊ก Excel มาแทนที่ตัวช่วยสร้างแผนภูมิเวอร์ชันเก่า ตามค่าเริ่มต้น แกลเลอรีเวิร์กบุ๊ก Excel จะเปิดขึ้นเมื่อคุณเปิด Excel คุณสามารถเรียกดูเทมเพลตและสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่ตามเทมเพลตแบบใดแบบหนึ่งจากแกลเลอรีได้ ถ้าคุณไม่เห็นแกลเลอรีเวิร์กบุ๊ก Excel บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก สร้างใหม่จากเทมเพลต

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกแท็บ แทรก แล้วคลิกที่ลูกศรถัดจาก แผนภูมิ

  คลิกแท็บ แทรก แล้วคลิกที่แผนภูมิ

 3. คลิกชนิดของแผนภูมิ แล้วดับเบิลคลิกแผนภูมิที่คุณต้องการเพิ่ม

  เมื่อคุณแทรกแผนภูมิลงใน Word หรือ PowerPoint เวิร์กชีต Excel ที่เปิดจะประกอบด้วยตารางของข้อมูลตัวอย่าง

 4. ใน Excel แทนที่ข้อมูลตัวอย่างด้วยข้อมูลที่คุณต้องการลงจุดในแผนภูมิ ถ้าคุณมีข้อมูลของคุณในตารางอื่นอยู่แล้ว คุณสามารถคัดลอกข้อมูลจากตารางนั้น และวางบนข้อมูลตัวอย่างได้ ดูตารางต่อไปนี้สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการจัดเรียงข้อมูลให้พอดีกับชนิดแผนภูมิของคุณ

  สำหรับชนิดแผนภูมินี้

  จัดเรียงข้อมูล

  พื้นที่ แถบ คอลัมน์ แผนภูมิโดนัท เส้น แผนภูมิเรดาร์ หรือแผนภูมิพื้นผิว

  ในคอลัมน์หรือแถว ตามตัวอย่างต่อไปนี้:

  ชุดข้อมูล 1

  ชุดข้อมูล 2

  ประเภท A

  10

  12

  ประเภท B

  11

  14

  ประเภท C

  9

  15

  หรือ

  ประเภท A

  ประเภท B

  ชุดข้อมูล 1

  10

  11

  ชุดข้อมูล 2

  12

  14

  แผนภูมิฟอง

  ในคอลัมน์ วางค่า x ในคอลัมน์แรกและค่า y ที่สัมพันธ์กัน และค่าขนาดฟองในคอลัมน์ที่อยู่ติดกัน ตามตัวอย่างต่อไปนี้:

  ค่า X

  ค่า Y คือ 1

  ขนาด 1

  0.7

  2.7

  4

  1.8

  3.2

  5

  2.6

  0.08

  6

  แผนภูมิวงกลม

  ในหนึ่งคอลัมน์หรือแถวของข้อมูล และหนึ่งคอลัมน์หรือแถวของป้ายข้อมูล ตามตัวอย่างต่อไปนี้

  ยอดขาย

  ไตรมาสแรก

  25

  ไตรมาส 2

  30

  ไตรมาส 3

  45

  หรือ

  ไตรมาสแรก

  ไตรมาส 2

  ไตรมาส 3

  ยอดขาย

  25

  30

  45

  แผนภูมิหุ้น

  ในคอลัมน์หรือแถวตามลำดับต่อไปนี้ ให้ใช้ชื่อหรือวันที่เป็นป้ายชื่อ ตามตัวอย่างต่อไปนี้:

  เปิด

  สูง

  ต่ำ

  ปิด

  5/1/02

  44

  55

  11

  25

  6/1/02

  25

  57

  12

  38

  หรือ

  5/1/02

  6/1/02

  เปิด

  44

  25

  สูง

  55

  57

  ต่ำ

  11

  12

  ปิด

  25

  38

  แผนภูมิ XY (กระจาย)

  ในคอลัมน์ วางค่า x ในคอลัมน์แรกและค่า y ที่สัมพันธ์กันในคอลัมน์ที่อยู่ติดกัน ตามตัวอย่างต่อไปนี้:

  ค่า X

  ค่า Y คือ 1

  0.7

  2.7

  1.8

  3.2

  2.6

  0.08

  หรือ

  ค่า X

  0.7

  1.8

  2.6

  ค่า Y คือ 1

  2.7

  3.2

  0.08

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนจำนวนแถวและคอลัมน์ที่รวมอยู่ในแผนภูมิ ให้วางตัวชี้ที่มุมล่างขวาของข้อมูลที่เลือก แล้วลากเพื่อเลือกข้อมูลเพิ่มเติม ในตัวอย่างต่อไปนี้ ตารางจะถูกขยายเพื่อรวมประเภทและชุดข้อมูลเพิ่มเติม

  การเลือกข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับแผนภูมิ Office

 6. เมื่อต้องการดูผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้สลับกลับไปยัง Word หรือ PowerPoint

  หมายเหตุ: เมื่อคุณปิดเอกสาร Word หรืองานนำเสนอ PowerPoint ที่มีแผนภูมิ ตารางข้อมูล Excel ของแผนภูมิจะปิดโดยอัตโนมัติ

หลังจากที่คุณสร้างแผนภูมิ คุณอาจต้องการเปลี่ยนแปลงลักษณะการลงจุดแถวและคอลัมน์ของตารางในแผนภูมิ ตัวอย่างเช่น แผนภูมิเวอร์ชันแรกของคุณอาจลงจุดแถวของข้อมูลจากตารางในแกนแนวตั้ง (ค่า) และคอลัมน์ของข้อมูลบนแกนนอน (ประเภท) ในตัวอย่างต่อไปนี้ แผนภูมิจะเน้นยอดขายตามเครื่องมือ

แผนภูมิที่แสดงยอดขายตามประเภท

อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการให้แผนภูมิเน้นยอดขายตามเดือน คุณสามารถย้อนกลับการลงจุดในแผนภูมิ

แผนภูมิที่แสดงยอดขายตามเดือน

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกแผนภูมิ

 3. คลิกแท็บ การออกแบบแผนภูมิ แล้วคลิก สลับแถว/คอลัมน์

  คลิกแท็บ การออกแบบแผนภูมิ แล้วคลิก สลับแถว/คอลัมน์

  ถ้า การสลับแถว/คอลัมน์ ไม่พร้อมใช้งาน

  การสลับแถว/คอลัมน์ พร้อมใช้งานเมื่อตารางข้อมูล Excel ของแผนภูมิถูกเปิดและมีในแผนภูมิบางชนิดเท่านั้น คุณยังสามารถแก้ไขข้อมูลได้โดยการคลิกแผนภูมิแล้วแก้ไขเวิร์กชีตใน Excel

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกแผนภูมิ

 3. คลิกแท็บ การออกแบบแผนภูมิ แล้วคลิก เค้าโครงด่วน

  คลิกแท็บ การออกแบบแผนภูมิ แล้วคลิก เค้าโครงด่วน

 4. คลิกเค้าโครงที่คุณต้องการใช้

  เมื่อต้องการยกเลิกเค้าโครงด่วนที่คุณนำไปใช้ทันที ให้กด คำสั่ง + Z

สไตล์แผนภูมิเป็นชุดของสีและเอฟเฟ็กต์ที่คุณสามารถนำไปใช้กับแผนภูมิของคุณ เมื่อคุณเลือกสไตล์แผนภูมิ การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลต่อทั้งแผนภูมิ

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกแผนภูมิ

 3. คลิกแท็บ การออกแบบแผนภูมิ แล้วคลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  คลิกแท็บ การออกแบบแผนภูมิ แล้วคลิกสไตล์แผนภูมิ

  เมื่อต้องการดูสไตล์เพิ่มเติม ให้ชี้ไปยังสไตล์ แล้วคลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

  เมื่อต้องการเลิกทำสไตล์ที่คุณนำไปใช้ทันที ให้กด คำสั่ง + Z

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกแผนภูมิ แล้วคลิกแท็บ ออกแบบแผนภูมิ

 3. คลิก เพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ

  คลิกแท็บ การออกแบบแผนภูมิ แล้วคลิก เพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ

 4. คลิก ชื่อแผนภูมิ เพื่อเลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบชื่อเรื่อง แล้วกลับไปยังแผนภูมิเพื่อพิมพ์ชื่อเรื่องลงในกล่อง ชื่อแผนภูมิ

ดูเพิ่มเติม

อัปเดตข้อมูลในแผนภูมิที่มีอยู่

ชนิดแผนภูมิ

คุณสามารถสร้างแผนภูมิ Excel, Word และ PowerPoint ได้ อย่างไรก็ตาม จะต้องใส่ข้อมูลแผนภูมิและบันทึกลงในเวิร์กชีตของ Excel ถ้าคุณแทรกแผนภูมิใน Word หรือ PowerPoint แผ่นงานใหม่จะเปิดใน Excel เมื่อคุณบันทึกเอกสาร Word หรืองานนำเสนอ PowerPoint ที่มีแผนภูมิ ข้อมูล Excel ของแผนภูมิจะบันทึกอัตโนมัติภายในเอกสาร Word หรืองานนำเสนอ PowerPoint

หมายเหตุ: แกลเลอรีเวิร์กบุ๊ก Excel มาแทนที่ตัวช่วยสร้างแผนภูมิเวอร์ชันเก่า ตามค่าเริ่มต้น แกลเลอรีเวิร์กบุ๊ก Excel จะเปิดขึ้นเมื่อคุณเปิด Excel คุณสามารถเรียกดูเทมเพลตและสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่ตามเทมเพลตแบบใดแบบหนึ่งจากแกลเลอรีได้ ถ้าคุณไม่เห็นแกลเลอรีเวิร์กบุ๊ก Excel บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก สร้างใหม่จากเทมเพลต

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. บนแท็บ แผนภูมิ ใน แทรกแผนภูมิ คลิกชนิดแผนภูมิ จากนั้นคลิกสิ่งที่คุณต้องการเพิ่ม

  แท็บ แผนภูมิ กลุ่ม แทรกแผนภูมิ

  เมื่อคุณแทรกแผนภูมิลงใน Word หรือ PowerPoint แผ่นงาน Excel ที่เปิดจะประกอบด้วยตารางของข้อมูลตัวอย่าง

 3. ใน Excel แทนที่ข้อมูลตัวอย่างด้วยข้อมูลที่คุณต้องการลงจุดในแผนภูมิ ถ้าคุณมีข้อมูลของคุณในตารางอื่น คุณสามารถคัดลอกข้อมูลจากตารางนั้น และวางบนข้อมูลตัวอย่าง ดูตารางต่อไปนี้สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการจัดเรียงข้อมูลให้พอดีกับชนิดแผนภูมิของคุณ

  สำหรับชนิดแผนภูมินี้

  จัดเรียงข้อมูล

  พื้นที่ แถบ คอลัมน์ แผนภูมิโดนัท เส้น แผนภูมิเรดาร์ หรือแผนภูมิพื้นผิว

  ในคอลัมน์หรือแถว ตามตัวอย่างต่อไปนี้:

  ชุดข้อมูล 1

  ชุดข้อมูล 2

  ประเภท A

  10

  12

  ประเภท B

  11

  14

  ประเภท C

  9

  15

  หรือ

  ประเภท A

  ประเภท B

  ชุดข้อมูล 1

  10

  11

  ชุดข้อมูล 2

  12

  14

  แผนภูมิฟอง

  ในคอลัมน์ วางค่า x ในคอลัมน์แรกและค่า y ที่สัมพันธ์กัน และค่าขนาดฟองในคอลัมน์ที่อยู่ติดกัน ตามตัวอย่างต่อไปนี้:

  ค่า X

  ค่า Y คือ 1

  ขนาด 1

  0.7

  2.7

  4

  1.8

  3.2

  5

  2.6

  0.08

  6

  แผนภูมิวงกลม

  ในหนึ่งคอลัมน์หรือแถวของข้อมูล และหนึ่งคอลัมน์หรือแถวของป้ายข้อมูล ตามตัวอย่างต่อไปนี้

  ยอดขาย

  ไตรมาสแรก

  25

  ไตรมาส 2

  30

  ไตรมาส 3

  45

  หรือ

  ไตรมาสแรก

  ไตรมาส 2

  ไตรมาส 3

  ยอดขาย

  25

  30

  45

  แผนภูมิหุ้น

  ในคอลัมน์หรือแถวตามลำดับต่อไปนี้ ให้ใช้ชื่อหรือวันที่เป็นป้ายชื่อ ตามตัวอย่างต่อไปนี้:

  เปิด

  สูง

  ต่ำ

  ปิด

  5/1/02

  44

  55

  11

  25

  6/1/02

  25

  57

  12

  38

  หรือ

  5/1/02

  6/1/02

  เปิด

  44

  25

  สูง

  55

  57

  ต่ำ

  11

  12

  ปิด

  25

  38

  แผนภูมิ XY (กระจาย)

  ในคอลัมน์ วางค่า x ในคอลัมน์แรกและค่า y ที่สัมพันธ์กันในคอลัมน์ที่อยู่ติดกัน ตามตัวอย่างต่อไปนี้:

  ค่า X

  ค่า Y คือ 1

  0.7

  2.7

  1.8

  3.2

  2.6

  0.08

  หรือ

  ค่า X

  0.7

  1.8

  2.6

  ค่า Y คือ 1

  2.7

  3.2

  0.08

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนจำนวนแถวและคอลัมน์ที่รวมอยู่ในแผนภูมิ ให้วางตัวชี้ที่มุมล่างขวาของข้อมูลที่เลือก แล้วลากเพื่อเลือกข้อมูลเพิ่มเติม ในตัวอย่างต่อไปนี้ ตารางจะถูกขยายเพื่อรวมประเภทและชุดข้อมูลเพิ่มเติม

  การเลือกข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับแผนภูมิ Office

 5. เมื่อต้องการดูผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้สลับกลับไปยัง Word หรือ PowerPoint

  หมายเหตุ: เมื่อคุณปิดเอกสาร Word หรืองานนำเสนอ PowerPoint ที่มีแผนภูมิ ตารางข้อมูล Excel ของแผนภูมิจะปิดโดยอัตโนมัติ

หลังจากที่คุณสร้างแผนภูมิ คุณอาจต้องการเปลี่ยนแปลงลักษณะการลงจุดคอลัมน์และแถวของตารางในแผนภูมิ  ตัวอย่างเช่น แผนภูมิเวอร์ชันแรกของคุณอาจลงจุดแถวของข้อมูลจากตารางในแกนแนวตั้ง (ค่า) และคอลัมน์ของข้อมูลบนแกนนอน (ประเภท) ในตัวอย่างต่อไปนี้ แผนภูมิจะเน้นยอดขายตามเครื่องมือ

แผนภูมิที่แสดงยอดขายตามประเภท

อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการให้แผนภูมิเน้นยอดขายตามเดือน คุณสามารถย้อนกลับการลงจุดในแผนภูมิ

แผนภูมิที่แสดงยอดขายตามเดือน

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกแผนภูมิ

 3. บนแท็บ แผนภูมิ ภายใต้ ข้อมูล ให้คลิก ลงจุดชุดข้อมูลตามแถว ลงจุดชุดข้อมูลตามแถว หรือ ลงจุดชุดข้อมูลตามคอลัมน์ ลงจุดชุดข้อมูลตามคอลัมน์

  แท็บ แผนภูมิ กลุ่ม ข้อมูล

  ถ้าสลับการลงจุดไม่พร้อมใช้งาน

  สลับการลงจุดพร้อมใช้งานเมื่อตารางข้อมูล Excel ของแผนภูมิถูกเปิดและมีในแผนภูมิบางประเภทเท่านั้น

  1. คลิกแผนภูมิ

  2. บนแท็บ แผนภูมิ ภายใต้ ข้อมูล คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก แก้ไข แล้วคลิก แก้ไขข้อมูลใน Excel แท็บ แผนภูมิ กลุ่ม ข้อมูล

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกแผนภูมิ

 3. บนแท็บ แผนภูมิ ภายใต้ เค้าโครงด่วนของแผนภูมิ คลิกเค้าโครงที่คุณต้องการ

  แท็บ แผนภูมิ ในกลุ่ม เค้าโครงด่วนสำหรับแผนภูมิ

  เมื่อต้องการดูเค้าโครงเพิ่มเติม ชี้ไปยังเค้าโครง จากนั้นคลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

  เมื่อต้องการยกเลิกเค้าโครงด่วนที่คุณนำไปใช้ทันที ให้กด คำสั่ง + Z

สไตล์แผนภูมิเป็นชุดของสีและเอฟเฟ็กต์ที่คุณสามารถนำไปใช้กับแผนภูมิของคุณ เมื่อคุณเลือกสไตล์แผนภูมิ การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลต่อทั้งแผนภูมิ

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกแผนภูมิ

 3. บนแท็บ แผนภูมิ ภายใต้ สไตล์แผนภูมิ คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  แท็บ แผนภูมิ ในกลุ่ม สไตล์แผนภูมิ

  เมื่อต้องการดูสไตล์เพิ่มเติม ให้ชี้ไปยังสไตล์ แล้วคลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

  เมื่อต้องการเลิกทำสไตล์ที่คุณนำไปใช้ทันที ให้กด คำสั่ง + Z

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกแผนภูมิ แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงแผนภูมิ

 3. ภายใต้ ป้ายชื่อ คลิก ชื่อแผนภูมิ แล้วคลิกสิ่งที่คุณต้องการ

  แท็บ เค้าโครงแผนภูมิ กลุ่มป้ายชื่อ

 4. เลือกข้อความในกล่อง ชื่อแผนภูมิ แล้วพิมพ์ชื่อแผนภูมิ

ดูเพิ่มเติม

อัปเดตข้อมูลในแผนภูมิที่มีอยู่

ชนิดแผนภูมิที่พร้อมใช้งานใน Office

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×