สร้างแผนภูมิที่แสดงค่าบนสุดหรือล่างสุด 100 รายการ

เมื่อ Power Map ของคุณมีข้อมูลจำนวนมากและข้อมูลได้กระจายอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ต่างๆ จำนวนมาก อาจเป็นสิ่งที่ท้าทายเมื่อต้องการค้นหาค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุด และจะเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายกว่าเมื่อต้องการแสดงภาพเปรียบเทียบด้วยแผนภูมิที่แสดงค่าบนสุดหรือล่างสุด 100 รายการ การเพิ่มแผนภูมิ 2 มิติ (2-D) จะทำให้การดูค่าสูงสุดหรือต่ำสุด 100 รายการสำหรับชั้นต่างๆ ทั้งหมดภายในฉากเป็นเรื่องง่าย ในแผนภูมิสามมิติอาจเป็นเรื่องยากที่จะบอกได้ว่าค่าใดเป็นค่าที่มากกว่าเนื่องจากความลึก แต่จะง่ายขึ้นมาเมื่อความลึกเหล่านี้ได้ถูกเอาออกไปบนแผนภูมิสองมิติ

แผนภูมิแสดง 100 รายการสูงสุด
แผนภูมิแสดง 100 รายการสูงสุดจะแสดงค่าสูงสุดจากซ้ายไปขวาต่อตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
 1. คลิก หน้าแรก > แผนภูมิ 2 มิติ

  ปุ่มแผนภูมิ 2 มิติบนแท็บ หน้าแรก ของ Power Map

 2. เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นแผนภูมิชนิดอื่น เช่น แผนภูมิแท่ง ให้คลิกไอคอนในมุมบนขวามือของแผนภูมิ แล้วเลือกชนิดแผนภูมิที่คุณต้องการ

  เปลี่ยนตัวเลือกแผนภูมิบนแผนภูมิแสดง 100 รายการสูงสุด

 3. เมื่อต้องการสลับระหว่างค่าบนสุดหรือล่างสุด 100 รายการ ให้คลิกลิงก์ บนสุด หรือ ล่างสุด เหนือแผนภูมิ

  ลิงก์เพื่อสลับระหว่างแผนภูมิที่แสดง 100 รายการบนสุดและล่างสุด

  หมายเหตุ: 

  • ถ้ามีเฉพาะหนึ่งชั้นในฉาก แผนภูมิจะถูกสร้างโดยอัตโนมัติ ถ้ามีมากกว่าหนึ่งชั้น ให้เลือกชั้นที่คุณต้องการแสดงในแผนภูมิ

  • คุณสามารถปรับขนาดของแผนภูมิได้ด้วยการลากที่จับสำหรับปรับขนาด ซึ่งจะปรับขนาดความกว้างของคอลัมน์ด้วย

  • การคลิกแต่ละแท่งจะทำให้แท่งอื่นเป็นสีเทาและ "แตะ" แท่งบนลูกโลกเพื่อแสดงตำแหน่งที่ตั้งของค่า โลกหรือแผนที่จะหมุนด้วยและย่อ/ขยายเพื่อให้ตำแหน่งที่ตั้งที่ถูกแตะมองเห็นได้ตรงกลางของแผนที่ ถ้าแท่งที่คลิกไม่สามารถมองเห็นได้บนแผนที่ 3 มิติ ลูกโลกจะหมุนเพื่อทำให้สามารถมองเห็นได้

  • คุณสามารถเปลี่ยนลำดับได้ถ้าคุณมีมากกว่าหนึ่งค่าที่แสดงในชั้นนี้โดยการเปลี่ยนสิ่งที่คุณกำลังเรียงลำดับในรายการเขตข้อมูล ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังเรียงลำดับตามจำนวนของบัตรที่ขายได้ในรหัสไปรษณีย์ คุณสามารถเปลี่ยนการเรียงลำดับนี้เป็นจำนวนส่วนลดต่อบัตรสำหรับรหัสไปรษณีย์ได้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×