สร้างแผนภูมิกับ Excel บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้แผนภูมิที่แนะนำให้ใช้ คำสั่งบนแท็บแทรก เพื่อสร้างแผนภูมิที่เหมาะกับข้อมูลของคุณอย่างรวดเร็ว หรือคุณสามารถใช้ตัวเลือกอื่น ๆ เพื่อสร้างแผนภูมิแบบกำหนดเอง

 1. เปิดเวิร์กบุ๊กของคุณ และไปยังสเปรดชีตที่ประกอบด้วยข้อมูลของคุณ

 2. ลากจุดจับ จุดจับ เพื่อเลือกข้อมูลที่คุณต้องการรวมไว้ในแผนภูมิของคุณ

 3. บนแท็บเล็ต Android ของคุณ แตะที่แทรก

  แท็บ แทรก

  บนโทรศัพท์ของคุณ Android แตะไอคอนแก้ไข ไอคอน แก้ไข แตะหน้าแรก จากนั้น แตะแทรก

 4. แตะที่แนะนำ เพื่อดูแผนภูมิที่ Excel แนะนำสำหรับข้อมูลของคุณ

  ดีไซน์แผนภูมิที่แนะนำสำหรับข้อมูลของคุณ

 5. เลื่อนไปตามรูปของแผนภูมิที่แนะนำดีไซน์ และแท็บออกแบบแผนภูมิใด ๆ เพื่อดูของคุณลักษณะของข้อมูลจะในรูปแบบ

  เคล็ดลับ: 

  • ถ้าคุณไม่เห็นรูปแบบแผนภูมิที่คุณชอบ แตะแผนภูมิ บนแท็บแทรก เพื่อดูชนิดแผนภูมิที่พร้อมใช้งานทั้งหมด

  • เลือกแผนภูมิบนแท็บแทรก

 6. เมื่อคุณได้เลือกแผนภูมิออกแบบ แท็บภูมิ ปรากฏขึ้น

  แท็บแผนภูมิ

  คุณสามารถใช้แท็บนี้เพื่อดู และเลือกแผนภูมิรูปแบบการจัดระเบียบตามชนิด เค้าโครงกับคำอธิบายแผนภูมิ ตัวเลือกสี และองค์ประกอบแผนภูมิที่เฉพาะเจาะจง นอกจากนี้ คุณสามารถแตะตัวเลือกสลับ เพื่อดูมุมมองอื่นของข้อมูลของคุณ

 7. แตะแผนภูมิของคุณเพื่อดูเมนูบริบท

  เมนูบริบท

  คุณสามารถตัด และวางแผนภูมิ คัดลอกให้ใช้งานอื่น หรือลบออก นอกจากนี้คุณสามารถแตะแผนภูมิ และลากไปยังตำแหน่งอื่นในสเปรดชีตของคุณ

 1. เปิดเวิร์กบุ๊กของคุณ และไปยังสเปรดชีตที่ประกอบด้วยข้อมูลของคุณ

 2. ลากจุดจับ จุดจับ เพื่อเลือกข้อมูลที่คุณต้องการรวมไว้ในแผนภูมิของคุณ

 3. บน iPad ของคุณ แตะที่แทรก

  แท็บ แทรก

  บน iPhone ของคุณ แตะที่ไอคอนแก้ไข ไอคอน แก้ไข แตะที่หน้าแรก และ แล้ว แตะที่แทรก

 4. แตะที่แนะนำ เพื่อดูแผนภูมิที่ Excel แนะนำสำหรับข้อมูลของคุณ

  ออกแบบแผนภูมิที่แนะนำ

 5. เลื่อนไปตามรูปของแผนภูมิที่แนะนำดีไซน์ และแท็บออกแบบแผนภูมิใด ๆ เพื่อดูของคุณลักษณะของข้อมูลจะในรูปแบบ

  เคล็ดลับ: 

  • ถ้าคุณไม่เห็นรูปแบบแผนภูมิที่คุณชอบ แตะแผนภูมิ บนแท็บแทรก ต้องการดูชนิดแผนภูมิที่มีอยู่ทั้งหมด

  • ได้เลือกแผนภูมิบนแท็บแทรก

 6. เมื่อคุณเลือกออกแบบแผนภูมิ แท็บแผนภูมิ ปรากฏขึ้น

  แท็บแผนภูมิ

  คุณสามารถใช้แท็บนี้เพื่อดู และเลือกรูปแบบแผนภูมิที่แนะนำอื่น ๆ แผนภูมิรูปแบบการจัดระเบียบตามชนิด เค้าโครงกับคำอธิบายแผนภูมิ และองค์ประกอบแผนภูมิที่เฉพาะเจาะจง นอกจากนี้ คุณสามารถแตะตัวเลือกสลับ เพื่อดูมุมมองอื่นของข้อมูลของคุณ

 7. แตะแผนภูมิของคุณเพื่อดูเมนูบริบท

  เมนูบริบท

  คุณสามารถตัด และวางแผนภูมิ คัดลอกให้ใช้งานอื่น หรือลบออก นอกจากนี้คุณสามารถแตะแผนภูมิ และลากไปยังตำแหน่งอื่นในสเปรดชีตของคุณ

 1. เปิดเวิร์กบุ๊กของคุณ และไปยังสเปรดชีตที่ประกอบด้วยข้อมูลของคุณ

 2. ลากจุดจับ จุดจับ เพื่อเลือกข้อมูลที่คุณต้องการรวมไว้ในแผนภูมิของคุณ

 3. บนแท็บเล็ต Windows ของคุณ แตะที่แทรก

  แท็บ แทรก

  บน Windows phone ของคุณ แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม แตะที่หน้าแรก จากนั้น แตะแทรก

 4. เมื่อต้องการดูแผนภูมิที่ Excel แนะนำสำหรับข้อมูลของคุณ บนแท็บเล็ตของคุณ Windows แตะแผนภูมิ จากนั้น แตะแนะนำ

  ดีไซน์แผนภูมิที่แนะนำ

  บน Windows phone ของคุณ แตะที่แนะนำ

 5. เลื่อนดูรูปภาพแผนภูมิที่แนะนำดีไซน์ และแตะที่ออกแบบแผนภูมิใด ๆ เพื่อดูลักษณะของข้อมูลของคุณจะปรากฏในรูปแบบ

  เคล็ดลับ: 

  • ถ้าคุณไม่เห็นรูปแบบแผนภูมิที่คุณชอบ แตะแผนภูมิ บนแท็บแทรก เพื่อดูชนิดแผนภูมิที่พร้อมใช้งานทั้งหมด

  • ได้เลือกแผนภูมิบนแท็บแทรก

 6. เมื่อคุณเลือกออกแบบแผนภูมิ แท็บแผนภูมิ ปรากฏขึ้น

  แท็บแผนภูมิ

  คุณสามารถใช้แท็บนี้เพื่อดู และเลือกจัดรูปแบบแผนภูมิที่แนะนำอื่น ๆ รูปแบบแผนภูมิเพิ่มเติมจัดระเบียบตามชนิด เค้าโครง กับคำอธิบายแผนภูมิ ตัวเลือกสี แผนภูมิที่เฉพาะเจาะจงองค์ประกอบ คุณสามารถใส่ขนาด ข้อความแสดงแทน และคำอธิบาย นอกจากนี้ คุณสามารถแตะตัวเลือกสลับ เพื่อดูมุมมองต่าง ๆ ของข้อมูลของคุณ

 7. แตะแผนภูมิของคุณเพื่อดูเมนูบริบท

  เมนูบริบท

  คุณสามารถตัด และวางแผนภูมิ คัดลอกให้ใช้งานอื่น หรือลบออก นอกจากนี้คุณสามารถแตะแผนภูมิ และลากไปยังตำแหน่งอื่นในสเปรดชีตของคุณ

ดูเพิ่มเติม

ปรับเปลี่ยนแผนภูมิใน Office บนโทรศัพท์มือถือ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×