สร้างแผนภูมิกระแสเงินใน Office for Mac

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้แผนผังลำดับงานเพื่อแสดงขั้นตอนกระบวนการ แผนผังลำดับงานพื้นฐานได้ง่ายในการสร้าง และ เนื่องจากรูปร่างเป็นอย่างง่าย และภาพ ข้อมูลจะเข้าใจง่าย

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างแผนภูมิขั้นตอนนี้

 1. บนแท็บ แทรก ให้คลิก รูปร่าง

  รูปร่างใน PPT for Mac
 2. เมื่อต้องการเลือกรูปร่าง ให้ชี้ไปที่รูปร่างเพื่อดูคำแนะนำบนหน้าจอและดูชื่อของรูปร่าง ตัวอย่างเช่น:

  • สี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นรูปร่างกระบวน ใช้สำหรับขั้นตอนหลักในกระบวนการนี้

  • ข้าวหลามตัดคือรูปร่างการตัดสินใจ ใช้สำหรับแสดงจุดของการตัดสินใจในกระบวนการ

  • วงรี elongated เป็นรูปร่างสิ้นสุด ใช้ในการเริ่ม และจบกระบวนการ

  คุณอาจต้องการแน่ใจว่าเลือกรูปร่างที่ถูกวัตถุประสงค์

  ผังงาน PPT for Mac

 3. เมื่อคุณพร้อม คลิกรูปร่างที่คุณต้องการ แล้วลาก crosshairs เมื่อต้องการวาดในไฟล์ของคุณ

  ก่อนที่คุณเชื่อมต่อรูปร่าง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าจุดศูนย์กลางได้รับการจัดแนวแล้ว กด Shift เพื่อเลือกรูปร่างของคุณ จากนั้นบนแท็บ จัดรูปแบบรูปร่าง คลิก จัดแนว แล้วเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง

  จัดแนวใน PPT for Mac
 4. ต่อไป ให้ใช้แกลเลอรี เส้น สำหรับตัวเชื่อมต่อระหว่างรูปร่าง

  บรรทัด PPT for Mac

ดูเพิ่มเติม

เลือกกราฟิก SmartArt

สร้างแผนผังองค์กรที่ มี SmartArt ใน Office 2016 for Mac

คุณสามารถสร้างแผนผังลำดับงานแบบ และรวมไว้ในเวิร์กชีต งานนำเสนอ หรือเอกสารของคุณ โดยใช้กราฟิก SmartArt ใน Excel, PowerPoint หรือ Word

คุณกำลังใช้โปรแกรม Office ใดอยู่

Excel

PowerPoint

Word

Excel

ให้เลือกทำดังนี้

การเพิ่มรูปร่าง

 1. บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน ให้คลิก แสดงหรือซ่อนเบราว์เซอร์สื่อ  ปุ่มเบราว์เซอร์สื่อ

 2. คลิก รูปร่าง  แท็บรูปร่าง จากนั้นในเมนูป็อปอัพ ให้คลิก รูปร่างทั้งหมด

 3. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่ม

 4. ในเอกสารของคุณ ให้ลากเคอร์เซอร์เพื่อปรับขยาดให้เท่ากับที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการรักษาคุณสมบัติของรูปร่าง ให้กด SHIFT ค้างไว้พร้อมกับที่คุณลากเคอร์เซอร์

เพิ่มเส้นตัวเชื่อมต่อระหว่างรูปร่าง 2 รูปร่าง

 1. บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน ให้คลิก แสดงหรือซ่อนเบราว์เซอร์สื่อ  ปุ่มเบราว์เซอร์สื่อ

 2. คลิก รูปร่าง แท็บรูปร่าง จากนั้นในเมนูป็อปอัพ ให้คลิก เส้นและตัวเชื่อมต่อ

 3. คลิกสไตล์เส้นที่คุณต้องการ

 4. ลากเพื่อวาดเส้นเพื่อที่จะรวมรูปร่างหนึ่งไปยังอีก

  เคล็ดลับ: 

  • เมื่อต้องการติดตัวเชื่อมต่อรูปร่าง เพื่อให้ตัวเชื่อมย้ายไปพร้อมกับรูปร่าง ให้วาดตัวเชื่อมต่อจากจุดจับสีแดงจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง

  • เมื่อต้องการวาดเส้นที่มุมที่มีการตั้งค่าเอาไว้ล่วงหน้า เช่น เส้นแนวตั้ง หรือเส้นแนวนอน ให้กด SHIFT ค้างไว้พร้อมกับที่คุณลากเส้น

เพิ่มข้อความลงในรูปร่าง

 1. เลือกรูปร่าง

 2. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความรูปร่าง ให้เลือกข้อความ จากนั้นในแท็บ หน้าแรก ให้เลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ (เช่น ฟอนต์ สี หรือตัวหนา)

เพื่อมข้อความไปยังเส้นเชื่อมต่อ

 1. ในเมนู แทรก ให้คลิก กล่องข้อความ

 2. ในเอกสาร ให้ลากเพื่อวาดกล่องข้อความในขนาดที่คุณต้องการ

 3. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

PowerPoint

ให้เลือกทำดังนี้

การเพิ่มรูปร่าง

 1. ในแท็บ หน้าแรก ภายใต้ แทรก ให้คลิก รูปร่าง ชี้ไปที่รูปร่างแบบใดก็ได้ จากนั้นคลิกรูปร่างที่คุณต้องการ

  กลุ่ม แทรก บนแท็บ หน้าแรก

 2. ในเอกสารของคุณ ให้ลากเคอร์เซอร์เพื่อปรับขยาดให้เท่ากับที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการรักษาคุณสมบัติของรูปร่าง ให้กด SHIFT ค้างไว้พร้อมกับที่คุณลากเคอร์เซอร์

เพิ่มเส้นตัวเชื่อมต่อระหว่างรูปร่าง 2 รูปร่าง

 1. ในแท็บ หน้าแรก ภายใต้ แทรก ให้คลิก รูปร่าง ชี้ไปที่ เส้นและตัวเชื่อมต่อ จากนั้นคลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  กลุ่ม แทรก บนแท็บ หน้าแรก

 2. ลากเพื่อวาดเส้นไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ ซึ่งจะเชื่อต่อรูปร่างหนึ่งไปยังอีกรูปร่างหนึ่ง

  เคล็ดลับ: 

  • เมื่อต้องการติดตัวเชื่อมต่อรูปร่าง เพื่อให้ตัวเชื่อมย้ายไปพร้อมกับรูปร่าง ให้วาดตัวเชื่อมต่อจากจุดจับสีแดงจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง

  • เมื่อต้องการวาดเส้นที่มุมที่มีการตั้งค่าเอาไว้ล่วงหน้า เช่น เส้นแนวตั้ง หรือเส้นแนวนอน ให้กด SHIFT ค้างไว้พร้อมกับที่คุณลากเส้น

เพิ่มข้อความลงในรูปร่าง

 1. เลือกรูปร่าง

 2. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความรูปร่าง ให้เลือกข้อความ จากนั้นในแท็บ หน้าแรก ให้เลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ (เช่น ฟอนต์ สี หรือตัวหนา)

เพื่อมข้อความไปยังเส้นเชื่อมต่อ

 1. ในแท็บ หน้าแรก ภายใต้ แทรก ให้คลิก ข้อความ จากนั้นคลิก กล่องข้อความ

 2. ในเอกสาร ให้ลากเพื่อวาดกล่องข้อความในขนาดที่คุณต้องการ

 3. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

Word

ให้เลือกทำดังนี้

การเพิ่มรูปร่าง

 1. ในแท็บ หน้าแรก ภายใต้ แทรก ให้คลิก รูปร่าง ชี้ไปที่รูปร่างแบบใดก็ได้ จากนั้นคลิกรูปร่างที่คุณต้องการ

  กลุ่ม แทรก บนแท็บ หน้าแรก ของ Word

 2. ในเอกสารของคุณ ให้ลากเคอร์เซอร์เพื่อปรับขยาดให้เท่ากับที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการรักษาคุณสมบัติของรูปร่าง ให้กด SHIFT ค้างไว้พร้อมกับที่คุณลากเคอร์เซอร์

เพิ่มเส้นตัวเชื่อมต่อระหว่างรูปร่าง 2 รูปร่าง

 1. ในแท็บ หน้าแรก ภายใต้ แทรก ให้คลิก รูปร่าง ชี้ไปที่ เส้นและตัวเชื่อมต่อ จากนั้นคลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  กลุ่ม แทรก บนแท็บ หน้าแรก ของ Word

 2. ลากเพื่อวาดเส้นไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ ซึ่งจะเชื่อต่อรูปร่างหนึ่งไปยังอีกรูปร่างหนึ่ง

  เคล็ดลับ: 

  • เมื่อต้องการติดตัวเชื่อมต่อกับรูปร่าง คุณสามารถจัดกลุ่มเพื่อให้ตัวเชื่อมต่อย้ายไปพร้อมกับรูปร่างได้ ให้เลือกรูปร่างและตัวเชื่อมต่อก่อน คลิกแท็บสีม่วง จัดรูปแบบ ภายใต้ การจัดเรียง ให้คลิก จัดกลุ่ม จากนั้นคลิก จัดกลุ่ม

  • เมื่อต้องการวาดเส้นที่มุมที่มีการตั้งค่าเอาไว้ล่วงหน้า เช่น เส้นแนวตั้ง หรือเส้นแนวนอน ให้กด SHIFT ค้างไว้พร้อมกับที่คุณลากเส้น

เพิ่มข้อความลงในรูปร่าง

 1. เลือกรูปร่าง

 2. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความรูปร่าง ให้เลือกข้อความ จากนั้นในแท็บ หน้าแรก ให้เลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ (เช่น ฟอนต์ สี หรือตัวหนา)

เพื่อมข้อความไปยังเส้นเชื่อมต่อ

 1. ในแท็บ หน้าแรก ภายใต้ แทรก ให้คลิก กล่องข้อความ จากนั้นคลิก กล่องข้อควา

 2. ในเอกสาร ให้ลากเพื่อวาดกล่องข้อความในขนาดที่คุณต้องการ

 3. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

คุณมีคำถามเกี่ยวกับ Word ที่เรายังไม่ได้ตอบที่นี่หรือไม่

โพสต์คำถามในชุมชน Word

ช่วยเราปรับปรุง Word

คุณมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีเราสามารถปรับปรุง Word ได้อย่างไร ถ้าใช่ โปรดเยี่ยมชมWord UserVoiceและแจ้งให้เราทราบ

ดูเพิ่มเติม

เพิ่ม หรือเปลี่ยนรูปร่าง

สร้างแผนผังองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×