สร้างแผนผังองค์กร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการแสดงภาพประกอบความสัมพันธ์ของการรายงานในบริษัทหรือองค์กรของคุณ คุณสามารถสร้างกราฟิก SmartArt ที่ใช้เค้าโครงแผนผังองค์กร เช่น แผนผังองค์กร หรือคุณสามารถใช้ Visio เพื่อสร้างแผนผังองค์กรก็ได้ ถ้าคุณมี Visio ให้ดูบทความที่ชื่อว่า ระบุโปรแกรมที่จะใช้สร้างแผนผังองค์กร

คุณยังสามารถสร้างแผนผังองค์กรที่มีรูปภาพที่เชื่อมโยงกับบุคคลในกราฟิก SmartArt ได้อีกด้วย แผนผังองค์กรที่มีรูปถ่ายจะมีลักษณะแบบมืออาชีพและจะช่วยให้ผู้ชมเชื่อมโยงชื่อกับใบหน้าของผู้ร่วมงานของตนได้อีกด้วย

คุณต้องการทำสิ่งใด

ภาพรวมของการสร้างแผนผังองค์กร

สร้างแผนผังองค์กร

สร้างแผนผังองค์กรที่มีรูปภาพ

เพิ่มหรือลบกล่องในแผนผังองค์กรของคุณ

เปลี่ยนเส้นทึบเป็นเส้นประ

เปลี่ยนเค้าโครงแบบลอยของแผนผังองค์กรของคุณ

เปลี่ยนสีของแผนผังองค์กรของคุณ

เปลี่ยนสีพื้นหลังของกล่องในแผนผังองค์กรของคุณ

นำสไตล์ SmartArt ไปใช้กับแผนผังองค์กรของคุณ

ทำให้แผนผังองค์กรของคุณเคลื่อนไหว

ภาพรวมของการสร้างแผนผังองค์กร

แผนผังองค์กรแบบกราฟิกจะแสดงการจัดการโครงสร้างขององค์กร เช่น ผู้จัดการแผนกและพนักงานที่ไม่ได้อยู่ในแผนกการจัดการภายในบริษัท คุณสามารถสร้างแผนผังองค์กรและรวมไว้ในเวิร์กชีต, ข้อความอีเมล, งานนำเสนอ หรือเอกสารของคุณได้โดยใช้กราฟิก SmartArt ใน Excel, Outlook, PowerPoint หรือ Word เมื่อต้องการสร้างแผนผังองค์กรอย่างรวดเร็วและง่ายดาย คุณสามารถพิมพ์หรือวางข้อความในแผนผังองค์กรของคุณ จากนั้นโปรแกรมจะจัดตำแหน่งและจัดเรียงข้อความให้คุณโดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณเพิ่มกล่องผู้ช่วยลงในเค้าโครงแผนผังองค์กร เช่น แผนผังองค์กร สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่มีเส้นแนบมาด้วยจะระบุถึงกล่องผู้ช่วยในบานหน้าต่างข้อความ

เค้าโครงแผนผังองค์กรที่มีรูปร่างสำหรับผู้จัดการ 1 คน ผู้ใต้บังคับบัญชา 2 คน และผู้ช่วย 1 คน

ถึงแม้ว่าคุณจะสามารถใช้เค้าโครงลำดับชั้นอื่นๆ เพื่อสร้างแผนผังองค์กรได้ แต่กล่องผู้ช่วยและเค้าโครงแบบลอยจะใช้งานได้กับเค้าโครงแผนผังองค์กรเท่านั้น

เมื่อต้องการเพิ่มการออกแบบที่ดูเป็นมืออาชีพและมีความสวยงามลงในกราฟิก SmartArt ของคุณอย่างรวดเร็ว คุณสามารถเปลี่ยนสีแผนผังองค์กรของคุณ หรือนำลักษณะ SmartArt ไปใช้กับแผนผังองค์กรของคุณ ในงานนำเสนอ PowerPoint 2010 คุณยังสามารถทำให้แผนผังองค์กรของคุณเคลื่อนไหวได้ด้วย

ด้านบนของหน้า

สร้างแผนผังองค์กร

 1. ในเอกสาร งานนำเสนอ สเปรดชีต หรือข้อความอีเมลของคุณ บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก SmartArt

  กลุ่ม ภาพประกอบ บนแท็บ แทรก ใน PowerPoint 2010
  ตัวอย่างของกลุ่ม ภาพประกอบ บนแท็บ แทรก ใน PowerPoint 2010

 2. ในแกลเลอรี เลือกกราฟิก SmartArt ให้คลิก ลำดับชั้น แล้วคลิกเค้าโครงแผนผังองค์กร (เช่น แผนผังองค์กร) จากนั้นคลิก ตกลง

 3. เมื่อต้องการใส่ข้อความของคุณ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกในกล่องในกราฟิก SmartArt แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

   เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ใช้ตัวเลือกนี้หลังจากที่คุณเพิ่มกล่องทั้งหมดที่คุณต้องการแล้ว

  • คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่าง ข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

  • คัดลอกข้อความจากตำแหน่งที่ตั้งหรือโปรแกรมอื่น คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่าง ข้อความ แล้ววางข้อความของคุณ

   ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างข้อความ ให้คลิกตัวควบคุม

   ตัวควบคุมบานหน้าต่างข้อความ

ด้านบนของหน้า

สร้างแผนผังองค์กรที่มีรูปภาพ

 1. ในเอกสาร งานนำเสนอ สเปรดชีต หรือข้อความอีเมลของคุณ บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก SmartArt

  กลุ่ม ภาพประกอบ บนแท็บ แทรก ใน PowerPoint 2010
  ตัวอย่างของกลุ่ม ภาพประกอบ บนแท็บ แทรก ใน PowerPoint 2010

 2. ในแกลเลอรี เลือกกราฟิก SmartArt ให้คลิก ลำดับชั้น แล้วดับเบิลคลิกที่ แผนผังองค์กรแบบรูปภาพ

  แผนผังองค์กรแบบรูปภาพ

 3. เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพ ในกล่องที่คุณต้องการเพิ่มรูปภาพ ให้คลิกไอคอนรูปภาพ และค้นหาตำแหน่งโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพที่คุณต้องการใช้ คลิกไฟล์รูปภาพ แล้วคลิก แทรก

  ไอคอนตัวแทนรูปภาพ
  ไอคอนรูปภาพ

 4. เมื่อต้องการใส่ข้อความของคุณ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกในกล่องในกราฟิก SmartArt แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

   เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ใช้ตัวเลือกนี้หลังจากที่คุณเพิ่มกล่องทั้งหมดที่คุณต้องการแล้ว

  • คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่าง ข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

  • คัดลอกข้อความจากตำแหน่งที่ตั้งหรือโปรแกรมอื่น คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่าง ข้อความ แล้ววางข้อความของคุณ

   ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างข้อความ ให้คลิกตัวควบคุม

   ตัวควบคุมบานหน้าต่างข้อความ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มหรือลบกล่องในแผนผังองค์กรของคุณ

เพิ่มกล่อง

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเพิ่มกล่อง

 2. คลิกกล่องที่มีอยู่ซึ่งอยู่ใกล้กับตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มกล่องใหม่มากที่สุด

 3. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สร้างกราฟิก ให้คลิกลูกศรภายใต้ เพิ่มรูปร่าง แล้วทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  กลุ่ม สร้างกราฟิก บนแท็บ ออกแบบ ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt

  ถ้าคุณไม่เห็น เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกกราฟิก SmartArt แล้ว คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่กราฟิก SmartArt เพื่อเลือกกราฟิกนั้นและเปิดแท็บ ออกแบบ

  • เมื่อต้องการแทรกกล่องในระดับเดียวกันกับกล่องที่เลือกไว้แต่ต้องการแทรกไว้ข้างหลัง ให้คลิก เพิ่มรูปร่างหลังจาก

  • เมื่อต้องการแทรกกล่องในระดับเดียวกันกับกล่องที่เลือกไว้แต่ต้องการแทรกไว้ข้างหน้า ให้คลิก เพิ่มรูปร่างก่อน

  • เมื่อต้องการแทรกกล่องเหนือกล่องที่เลือกหนึ่งระดับ ให้คลิก เพิ่มรูปร่างเหนือ

   กล่องใหม่จะอยู่แทนที่ตำแหน่งของกล่องที่เลือก โดยกล่องที่เลือกและกล่องทั้งหมดที่อยู่ข้างใต้กล่องใหม่จะลดระดับลงกล่องละหนึ่งระดับ

  • เมื่อต้องการแทรกกล่องข้างใต้กล่องที่เลือกหนึ่งระดับ ให้คลิก เพิ่มรูปร่างใต้

  • เมื่อต้องการเพิ่มกล่องผู้ช่วย ให้คลิก เพิ่มผู้ช่วย

   กล่องผู้ช่วยจะถูกเพิ่มเหนือกล่องอื่นๆ ในระดับเดียวกันในกราฟิก SmartArt แต่จะแสดงในบานหน้าต่าง ข้อความ โดยอยู่หลังกล่องอื่นๆ ในระดับเดียวกัน

   เพิ่มผู้ช่วย สามารถใช้ได้กับเค้าโครงแผนผังองค์กรเท่านั้น โดยไม่สามารถใช้ได้กับเค้าโครงลำดับชั้น เช่น ลำดับชั้น

ลบกล่อง

เมื่อต้องการลบกล่อง ให้คลิกเส้นขอบของกล่องที่คุณต้องการลบแล้วกด DELETE

หมายเหตุ: 

 • เมื่อคุณต้องการเพิ่มกล่องลงในกราฟิกความสัมพันธ์ของคุณ ให้ทดลองเพิ่มรูปร่างไว้ก่อนหรือหลังรูปร่างที่เลือกเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่คุณต้องการสำหรับรูปร่างใหม่

 • เมื่อต้องการเพิ่มรูปร่างจากบานหน้าต่าง ข้อความ ให้ทำดังนี้

  1. ที่ระดับรูปร่าง ให้วางเคอร์เซอร์ของคุณไว้ที่ส่วนท้ายของข้อความที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่างใหม่

  2. กด ENTER แล้วพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการในรูปร่างใหม่ของคุณ

  3. เมื่อต้องการเพิ่มกล่องผู้ช่วย ให้กด ENTER ในขณะที่กล่องผู้ช่วยในบานหน้าต่าง ข้อความ ถูกเลือกอยู่

 • ถึงแม้ว่าคุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อกล่องระดับบนสุดสองกล่องโดยใช้เส้นในเค้าโครงแผนผังองค์กร เช่น แผนผังองค์กร ได้โดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถเลียนแบบลักษณะดังกล่าวได้ด้วยการเพิ่มกล่องไปยังระดับบนสุดในกราฟิก SmartArt ของคุณ แล้ววาดเส้นเพื่อเชื่อมต่อกล่องเหล่านั้น

 • เมื่อต้องการย้ายกล่อง ให้คลิกกล่องที่คุณต้องการย้าย แล้วลากกล่องไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่ เมื่อต้องการย้ายหรือ "ขยับ" กล่องเพียงเล็กน้อย ให้กด Ctrl ค้างไว้ขณะกดแป้นลูกศรบนคีย์บอร์ดของคุณ

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนเส้นทึบเป็นเส้นไข่ปลา

เมื่อต้องการแสดงความสัมพันธ์ของการรายงานแบบเส้นไข่ปลาระหว่างสองกล่อง ให้เปลี่ยนสไตล์ของเส้นระหว่างกล่องทั้งสองนั้น

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่มีเส้นที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. คลิกขวาที่เส้นที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิก จัดรูปแบบรูปร่าง บนเมนูทางลัด

 3. คลิก สไตล์เส้น จากนั้นคลิก ชนิดเส้นประ ที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนเค้าโครงแบบลอยของแผนผังองค์กรคุณ

เค้าโครงแบบลอยจะมีผลต่อเค้าโครงของกล่องทั้งหมดที่อยู่ใต้กล่องที่เลือก

 1. คลิกกล่องในแผนผังองค์กรที่คุณต้องการนำเค้าโครงแบบลอยไปใช้

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สร้างกราฟิก ให้คลิก เค้าโครง จากนั้นให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  กลุ่ม สร้างกราฟิก บนแท็บ ออกแบบ ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt

  ถ้าคุณไม่เห็น เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกกราฟิก SmartArt แล้ว คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่กราฟิก SmartArt เพื่อเลือกกราฟิกนั้นและเปิดแท็บ ออกแบบ

  • เมื่อต้องการจัดกึ่งกลางกล่องทั้งหมดที่อยู่ใต้กล่องที่เลือก ให้คลิก มาตรฐาน

   แผนผังองค์กรที่มีเค้าโครงแบบลอยมาตรฐาน

  • เมื่อต้องการจัดกล่องที่เลือกให้อยู่กึ่งกลางเหนือกล่องข้างใต้ และจัดเรียงกล่องข้างใต้ในแนวนอนโดยมีสองกล่องในแต่ละแถว ให้คลิก ทั้งสอง

   แผนผังองค์กรที่มีเค้าโครงแบบลอยทั้งสองด้าน

  • เมื่อต้องการจัดเรียงกล่องที่เลือกให้อยู่ทางขวาของกล่องข้างใต้ และจัดกล่องที่อยู่ข้างใต้ให้ชิดซ้ายในแนวตั้ง ให้คลิก ลอยด้านซ้าย

   แผนผังองค์กรที่มีเค้าโครงแบบลอยด้านซ้าย

  • เมื่อต้องการจัดเรียงกล่องที่เลือกให้อยู่ทางซ้ายของกล่องข้างใต้ และจัดกล่องข้างใต้ให้ชิดขวาในแนวตั้ง ให้คลิก ลอยด้านขวา

   แผนผังองค์กรที่มีเค้าโครงแบบลอยด้านขวา

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนสีของแผนผังองค์กรของคุณ

คุณสามารถนำการผสมสีที่ได้จาก สีของธีม ไปใช้กับกล่องในกราฟิก SmartArt ของคุณได้

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่มีสีที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สไตล์ SmartArt ให้คลิก เปลี่ยนสี

  กลุ่ม สไตล์ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือ SmartArt หรือ ออกแบบ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกกราฟิก SmartArt แล้ว คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่กราฟิก SmartArt เพื่อเลือกกราฟิกนั้นและเปิดแท็บ ออกแบบ

 3. คลิกการผสมสีที่คุณต้องการ

เมื่อคุณวางตัวชี้เหนือรูปขนาดย่อ คุณจะสามารถเห็นว่าสีมีผลต่อกราฟิก SmartArt ของคุณอย่างไร

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนสีพื้นหลังของกล่องในแผนผังองค์กรของคุณ

 1. คลิกขวาที่เส้นขอบของกล่อง แล้วคลิก จัดรูปแบบรูปร่าง บนเมนูทางลัด

 2. คลิกบานหน้าต่าง เติม แล้วคลิก สีเติมแบบทึบ

 3. คลิก สี ตัวเลือกสี แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ

 4. เมื่อต้องการระบุระดับที่คุณสามารถมองทะลุสีพื้นหลังได้ ให้เลื่อนแถบเลื่อน ความโปร่งใส หรือใส่ตัวเลขในกล่องถัดจากแถบเลื่อน คุณสามารถปรับเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสได้ตั้งแต่ 0% (ทึบแสงสูงสุด ซึ่งเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น) จนถึง 100% (โปร่งใสสูงสุด)

ด้านบนของหน้า

นำสไตล์ SmartArt ไปใช้กับแผนผังองค์กรของคุณ

สไตล์ SmartArt คือการรวมเอฟเฟ็กต์ต่างๆ ไว้ด้วยกัน เช่น สไตล์เส้น ยกนูน หรือ สามมิติ ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้กับกล่องในกราฟิก SmartArt ของคุณได้ เพื่อสร้างลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์และดูเป็นมืออาชีพ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่มีสไตล์ SmartArt ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สไตล์ SmartArt ให้คลิก สไตล์ SmartArt ที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการดู สไตล์ SmartArt เพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม รูปปุ่ม

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือ SmartArt หรือ ออกแบบ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกกราฟิก SmartArt แล้ว คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่กราฟิก SmartArt เพื่อเลือกกราฟิกนั้นและเปิดแท็บ ออกแบบ

ด้านบนของหน้า

ทำให้แผนผังองค์กรของคุณเคลื่อนไหว

ถ้าคุณใช้ PowerPoint คุณสามารถทำแผนผังองค์กรของคุณให้เคลื่อนไหวเพื่อเน้นกล่อง สาขา หรือระดับของลำดับชั้นได้

 1. คลิกแผนผังองค์กรกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการทำให้เคลื่อนไหว

 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง ให้คลิก เพิ่มภาพเคลื่อนไหว แล้วเลือกเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการ

  แท็บ ภาพเคลื่อนไหว ที่เน้น เพิ่มภาพเคลื่อนไหว ใน PowerPoint 2010

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนภาพเคลื่อนไหวบนแผนผังองค์กรของคุณให้ปรากฏขึ้นตามระดับ เช่น ทำให้รูปร่างทั้งหมดในระดับเดียวกันปรากฏขึ้นพร้อมกัน และก่อนหน้ารูปร่างในระดับที่ต่ำกว่า ให้ทำดังนี้

  1. เลือกแผนผังองค์กร

  2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหว ให้คลิก ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ แล้วเลือก จัดระดับทีละหนึ่ง

ถ้าคุณคัดลอกแผนผังองค์กรที่มีภาพเคลื่อนไหวไปยังสไลด์อื่น ภาพเคลื่อนไหวนั้นจะถูกคัดลอกไปด้วย

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×