ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

สร้างแผนผังองค์กรใน Office for Mac

คุณใช้โปรแกรม Office โปรแกรมใดอยู่

Word

PowerPoint

Excel

Word

เมื่อต้องการแสดงความสัมพันธ์การรายงานในบริษัทหรือองค์กรของคุณ คุณสามารถสร้างแผนผังองค์กรโดยใช้กราฟิก SmartArt

กราฟิก SmartArt นี้ใช้เค้าโครงแผนผังองค์กร และมีผู้ช่วยหนึ่งคนและผู้ใต้บังคับบัญชาสามคน

แผนผังองค์กร

สร้างแผนผังองค์กรพื้นฐาน

 1. บนแท็บ SmartArt ภายใต้ แทรกกราฟิก SmartArt คลิก ลำดับชั้น แล้วคลิก แผนผังองค์กร ซึ่งเป็นกราฟิก SmartArt อันแรก

  แท็บ SmartArt กลุ่ม แทรกกราฟิก SmartArt

  หมายเหตุ: แม้ว่าคุณสามารถใช้เค้าโครงอื่นๆ จากกลุ่ม ลำดับชั้น เพื่อสร้างแผนผังองค์กรได้ รูปร่างผู้ช่วยและการจัดเรียงผู้ใต้บังคับบัญชาจะพร้อมใช้งานเฉพาะกับเค้าโครง แผนผังองค์กรแผนผังองค์กรชื่อและตำแหน่งแผนผังองค์กรแบบวงกลมครึ่ง และ แผนผังองค์กรแบบแนวนอน

 2. ใน บานหน้าต่างข้อความ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

พิมพ์ชื่อของบุคคล

คลิก [ข้อความ] แล้วพิมพ์ชื่อ

เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้ลูกศรขึ้นและลงบนคีย์บอร์ดเพื่อเลื่อนขึ้นและลงในรายการของชื่อในบานหน้าต่างข้อความ

เพิ่มบุคคล

คลิกชื่อของบุคคลที่ระดับของลำดับชั้นที่คุณต้องการเพิ่มลงไป แล้วคลิก ปุ่ม เพิ่มรูปร่าง SmartArt

ลบบุคคลออก

คลิกชื่อของบุคคลในลำดับชั้น จากนั้นคลิก ปุ่มเอาบานหน้าต่างข้อความออก

เปลี่ยนระดับของบุคคลในลำดับชั้น

คลิกชื่อของบุคคลนั้นแล้วคลิก ปุ่ม เลื่อนระดับ , ปุ่มลดระดับ , ย้ายขึ้น หรือ ย้ายลง

เพิ่มผู้ช่วย

 1. คลิกชื่อของบุคคลที่คุณต้องการเพิ่มผู้ช่วย

 2. บนแท็บ SmartArt ภายใต้ แก้ไข SmartArt คลิก แผนผังองค์กร จากนั้นคลิก เพิ่มผู้ช่วย

  แท็บ SmartArt กลุ่ม แก้ไข SmartArt

จัดเรียงผู้ใต้บังคับบัญชาตามแนวตั้งหรือแนวนอน

 1. คลิกรูปร่างผู้จัดการในแผนผังองค์กรที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บ SmartArt ภายใต้ แก้ไข SmartArt คลิก แผนผังองค์กร

  แท็บ SmartArt กลุ่ม แก้ไข SmartArt

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เมื่อต้องการจัดเรียงผู้ใต้บังคับบัญชา

คลิก

ในคอลัมน์แนวตั้ง

ลอยด้านซ้าย หรือ ลอยด้านขวา

ในคอลัมน์แนวตั้งสองคอลัมน์

แนวตั้ง

ในแถวแนวนอน

แนวนอน

เปลี่ยนสไตล์

ถ้าคุณนำธีมไปใช้กับงานนำเสนอของคุณ คุณสามารถเลือกสไตล์แผนผังองค์กรที่พร้อมใช้งานได้จากสไตล์ที่เข้ากับธีมและสีของธีม

 1. คลิกแผนผังองค์กรที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บ SmartArt ภายใต้ สไตล์กราฟิก SmartArt คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  แท็บ SmartArt, กราฟิก SmartArt, กลุ่ม สไตล์

  เมื่อต้องการดูสไตล์เพิ่มเติม ให้ชี้ไปยังสไตล์ แล้วคลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

เปลี่ยนสี

ถ้าคุณนำธีมไปใช้กับงานนำเสนอของคุณ คุณสามารถเลือกสีของแผนผังองค์กรได้จากสีที่เข้ากับสีของธีม

 1. คลิกแผนผังองค์กรที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บ SmartArt ภายใต้ สไตล์กราฟิก SmartArt คลิก สี แล้วคลิกสีของธีมที่คุณต้องการ

  แท็บ SmartArt, กราฟิก SmartArt, กลุ่ม สไตล์

เอาการจัดรูปแบบออก

คุณสามารถรีเซ็ตแผนผังองค์กรเป็นลักษณะที่ปรากฏเริ่มต้นได้ วิธีนี้จะนำการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับสี สไตล์ รูปร่าง และสไตล์ข้อความของแผนผังองค์กรออก

 1. ในเอกสาร ให้คลิกรูปร่างในกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ SmartArt ภายใต้ รีเซ็ต คลิก รีเซ็ตกราฟิก

  แท็บ SmartArt กลุ่ม ตั้งค่าใหม่ ของ Word

ดูเพิ่มเติม

ฟอร์แมตกราฟิก SmartArt

PowerPoint

เมื่อต้องการแสดงความสัมพันธ์การรายงานในบริษัทหรือองค์กรของคุณ คุณสามารถสร้างแผนผังองค์กรโดยใช้กราฟิก SmartArt

กราฟิก SmartArt นี้ใช้เค้าโครงแผนผังองค์กร และมีผู้ช่วยหนึ่งคนและผู้ใต้บังคับบัญชาสามคน

แผนผังองค์กร

สร้างแผนผังองค์กรพื้นฐาน

 1. บนแท็บ SmartArt ภายใต้ แทรกกราฟิก SmartArt คลิก ลำดับชั้น แล้วคลิก แผนผังองค์กร ซึ่งเป็นกราฟิก SmartArt อันแรก

  แท็บ SmartArt กลุ่ม แทรกกราฟิก SmartArt

  หมายเหตุ: แม้ว่าคุณสามารถใช้เค้าโครงอื่นๆ จากกลุ่ม ลำดับชั้น เพื่อสร้างแผนผังองค์กรได้ รูปร่างผู้ช่วยและการจัดเรียงผู้ใต้บังคับบัญชาจะพร้อมใช้งานเฉพาะกับเค้าโครง แผนผังองค์กรแผนผังองค์กรชื่อและตำแหน่งแผนผังองค์กรแบบวงกลมครึ่ง และ แผนผังองค์กรแบบแนวนอน

 2. ใน บานหน้าต่างข้อความ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

พิมพ์ชื่อของบุคคล

คลิก [ข้อความ] แล้วพิมพ์ชื่อ

เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้ลูกศรขึ้นและลงบนคีย์บอร์ดเพื่อเลื่อนขึ้นและลงในรายการของชื่อในบานหน้าต่างข้อความ

เพิ่มบุคคล

คลิกชื่อของบุคคลที่ระดับของลำดับชั้นที่คุณต้องการเพิ่มลงไป แล้วคลิก ปุ่ม เพิ่มรูปร่าง SmartArt

ลบบุคคลออก

คลิกชื่อของบุคคลในลำดับชั้น จากนั้นคลิก ปุ่มเอาบานหน้าต่างข้อความออก

เปลี่ยนระดับของบุคคลในลำดับชั้น

คลิกชื่อของบุคคลนั้นแล้วคลิก ปุ่ม เลื่อนระดับ , ปุ่มลดระดับ , ย้ายขึ้น หรือ ย้ายลง

เพิ่มผู้ช่วย

 1. คลิกชื่อของบุคคลที่คุณต้องการเพิ่มผู้ช่วย

 2. บนแท็บ SmartArt ภายใต้ แก้ไข SmartArt คลิก แผนผังองค์กร จากนั้นคลิก เพิ่มผู้ช่วย

  แท็บ SmartArt กลุ่ม แก้ไข SmartArt

จัดเรียงผู้ใต้บังคับบัญชาตามแนวตั้งหรือแนวนอน

 1. คลิกรูปร่างผู้จัดการในแผนผังองค์กรที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บ SmartArt ภายใต้ แก้ไข SmartArt คลิก แผนผังองค์กร

  แท็บ SmartArt กลุ่ม แก้ไข SmartArt

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เมื่อต้องการจัดเรียงผู้ใต้บังคับบัญชา

คลิก

ในคอลัมน์แนวตั้ง

ลอยด้านซ้าย หรือ ลอยด้านขวา

ในคอลัมน์แนวตั้งสองคอลัมน์

แนวตั้ง

ในแถวแนวนอน

แนวนอน

เปลี่ยนสไตล์

ถ้าคุณนำธีมไปใช้กับงานนำเสนอของคุณ คุณสามารถเลือกสไตล์แผนผังองค์กรที่พร้อมใช้งานได้จากสไตล์ที่เข้ากับธีมและสีของธีม

 1. คลิกแผนผังองค์กรที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บ SmartArt ภายใต้ สไตล์กราฟิก SmartArt คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  แท็บ SmartArt, กราฟิก SmartArt, กลุ่ม สไตล์

  เมื่อต้องการดูสไตล์เพิ่มเติม ให้ชี้ไปยังสไตล์ แล้วคลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

เปลี่ยนสี

ถ้าคุณนำธีมไปใช้กับงานนำเสนอของคุณ คุณสามารถเลือกสีของแผนผังองค์กรได้จากสีที่เข้ากับสีของธีม

 1. คลิกแผนผังองค์กรที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บ SmartArt ภายใต้ สไตล์กราฟิก SmartArt คลิก สี แล้วคลิกสีของธีมที่คุณต้องการ

  แท็บ SmartArt, กราฟิก SmartArt, กลุ่ม สไตล์

เอาการจัดรูปแบบออก

คุณสามารถรีเซ็ตแผนผังองค์กรเป็นลักษณะที่ปรากฏเริ่มต้นได้ วิธีนี้จะนำการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับสี สไตล์ รูปร่าง และสไตล์ข้อความของแผนผังองค์กรออก

 1. ในเอกสาร ให้คลิกรูปร่างในกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ SmartArt ภายใต้ รีเซ็ต คลิก รีเซ็ตกราฟิก

  แท็บ SmartArt กลุ่ม ตั้งค่าใหม่ ของ PowerPoint

ดูเพิ่มเติม

ฟอร์แมตกราฟิก SmartArt

แปลงกราฟิก SmartArt เป็นรูปร่าง

Excel

เมื่อต้องการแสดงความสัมพันธ์การรายงานในบริษัทหรือองค์กรของคุณ คุณสามารถสร้างแผนผังองค์กรโดยใช้กราฟิก SmartArt

กราฟิก SmartArt นี้ใช้เค้าโครงแผนผังองค์กร และมีผู้ช่วยหนึ่งคนและผู้ใต้บังคับบัญชาสามคน

แผนผังองค์กร

สร้างแผนผังองค์กรพื้นฐาน

 1. บนแท็บ SmartArt ภายใต้ แทรกกราฟิก SmartArt คลิก ลำดับชั้น แล้วคลิก แผนผังองค์กร ซึ่งเป็นกราฟิก SmartArt อันแรก

  แท็บ SmartArt กลุ่ม แทรกกราฟิก SmartArt

  หมายเหตุ: แม้ว่าคุณสามารถใช้เค้าโครงอื่นๆ จากกลุ่ม ลำดับชั้น เพื่อสร้างแผนผังองค์กรได้ รูปร่างผู้ช่วยและการจัดเรียงผู้ใต้บังคับบัญชาจะพร้อมใช้งานเฉพาะกับเค้าโครง แผนผังองค์กรแผนผังองค์กรชื่อและตำแหน่งแผนผังองค์กรแบบวงกลมครึ่ง และ แผนผังองค์กรแบบแนวนอน

 2. ใน บานหน้าต่างข้อความ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

พิมพ์ชื่อของบุคคล

คลิก [ข้อความ] แล้วพิมพ์ชื่อ

เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้ลูกศรขึ้นและลงบนคีย์บอร์ดเพื่อเลื่อนขึ้นและลงในรายการของชื่อในบานหน้าต่างข้อความ

เพิ่มบุคคล

คลิกชื่อของบุคคลที่ระดับของลำดับชั้นที่คุณต้องการเพิ่มลงไป แล้วคลิก ปุ่ม เพิ่มรูปร่าง SmartArt

ลบบุคคลออก

คลิกชื่อของบุคคลในลำดับชั้น จากนั้นคลิก ปุ่มเอาบานหน้าต่างข้อความออก

เปลี่ยนระดับของบุคคลในลำดับชั้น

คลิกชื่อของบุคคลนั้นแล้วคลิก ปุ่ม เลื่อนระดับ , ปุ่มลดระดับ , ย้ายขึ้น หรือ ย้ายลง

เพิ่มผู้ช่วย

 1. คลิกชื่อของบุคคลที่คุณต้องการเพิ่มผู้ช่วย

 2. บนแท็บ SmartArt ภายใต้ แก้ไข SmartArt คลิก แผนผังองค์กร จากนั้นคลิก เพิ่มผู้ช่วย

  แท็บ SmartArt กลุ่ม แก้ไข SmartArt

จัดเรียงผู้ใต้บังคับบัญชาตามแนวตั้งหรือแนวนอน

 1. คลิกรูปร่างผู้จัดการในแผนผังองค์กรที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บ SmartArt ภายใต้ แก้ไข SmartArt คลิก แผนผังองค์กร

  แท็บ SmartArt กลุ่ม แก้ไข SmartArt

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เมื่อต้องการจัดเรียงผู้ใต้บังคับบัญชา

คลิก

ในคอลัมน์แนวตั้ง

ลอยด้านซ้าย หรือ ลอยด้านขวา

ในคอลัมน์แนวตั้งสองคอลัมน์

แนวตั้ง

ในแถวแนวนอน

แนวนอน

เปลี่ยนสไตล์

ถ้าคุณนำธีมไปใช้กับงานนำเสนอของคุณ คุณสามารถเลือกสไตล์แผนผังองค์กรที่พร้อมใช้งานได้จากสไตล์ที่เข้ากับธีมและสีของธีม

 1. คลิกแผนผังองค์กรที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บ SmartArt ภายใต้ สไตล์กราฟิก SmartArt คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  แท็บ SmartArt, กราฟิก SmartArt, กลุ่ม สไตล์

  เมื่อต้องการดูสไตล์เพิ่มเติม ให้ชี้ไปยังสไตล์ แล้วคลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

เปลี่ยนสี

ถ้าคุณนำธีมไปใช้กับงานนำเสนอของคุณ คุณสามารถเลือกสีของแผนผังองค์กรได้จากสีที่เข้ากับสีของธีม

 1. คลิกแผนผังองค์กรที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บ SmartArt ภายใต้ สไตล์กราฟิก SmartArt คลิก สี แล้วคลิกสีของธีมที่คุณต้องการ

  แท็บ SmartArt, กราฟิก SmartArt, กลุ่ม สไตล์

เอาการจัดรูปแบบออก

คุณสามารถรีเซ็ตแผนผังองค์กรเป็นลักษณะที่ปรากฏเริ่มต้นได้ วิธีนี้จะนำการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับสี สไตล์ รูปร่าง และสไตล์ข้อความของแผนผังองค์กรออก

 1. ในเอกสาร ให้คลิกรูปร่างในกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ SmartArt ภายใต้ รีเซ็ต คลิก รีเซ็ตกราฟิก

  แท็บ SmartArt ของ Excel ในกลุ่ม ตั้งค่าใหม่

ดูเพิ่มเติม

ฟอร์แมตกราฟิก SmartArt

แปลงกราฟิก SmartArt เป็นรูปร่าง

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×