สร้างแผนผังองค์กรใน PowerPoint Online

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใช้กราฟิก SmartArt เพื่อสร้างแผนผังองค์กรเพื่อแสดงความสัมพันธ์ของการรายงานในองค์กรของคุณ

แผนผังองค์กรอย่างง่าย

  1. บนแท็บ แทรก ให้คลิก SmartArt

แทรก SmartArt

  1. เลือกเค้าโครงแผนผังองค์กรจากแกลเลอรีกราฟิก SmartArt

เลือกแผนผังองค์กร

  1. ดับเบิลคลิกที่แผนผังองค์กรบนสไลด์เพื่อให้กล่องกลายเป็นรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

  2. ใส่ชื่อและชื่อเรื่องในรายการแผนผังองค์กร แล้วกด Enter

    เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเพิ่มบุคคลลงในแผนผังองค์กร ให้กด Enter และจะมีบรรทัดเพิ่มลงในรายการ

เพิ่มชื่อลงในกล่องในแผนผังของคุณ

  1. ในขณะที่ยังคงอยู่ในรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้คลิกชื่อหรือชื่อเรื่องที่คุณต้องการเพิ่มระดับหรือลดระดับในแผนผังองค์กร

  2. บนแท็บ ออกแบบ ของ เครื่องมือ SmartArt ให้คลิก เลื่อนระดับ หรือ ลดระดับ

เลื่อนระดับหรือลดระดับ

  1. นอกจากนี้ บนแท็บ ออกแบบ ของ เครื่องมือ SmartArt คุณยังสามารถเปลี่ยนสี สไตล์ และเค้าโครงของแผนผังองค์กรได้อีกด้วย

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×