สร้างแผนผังองค์กรใน PowerPoint โดยใช้เทมเพลต

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการเริ่มต้นสร้างแผนผังองค์กรอย่างรวดเร็ว ให้ดาวน์โหลดเทมเพลตที่ได้รับการออกแบบไว้แล้ว จากนั้นจึงปรับแต่งตามต้องการ

 1. ในPowerPoint บนแท็บไฟล์ คลิกใหม่

 2. ในกล่องค้นหาเทมเพลตออนไลน์และธีม พิมพ์แผนผังองค์กรแล้ว คลิ ก เริ่มการค้นหา

 3. เลือกแผนผังองค์กรจากผลลัพธ์การค้นหา

  ดับเบิลคลิกที่เทมเพลต
 4. คลิก สร้าง

  คลิก สร้าง

  ถ้าคุณคัดลอกและวางสไลด์แผนผังองค์กรลงในงานนำเสนออื่น และต้องการให้มีรูปแบบเดียวกันกับงานนำเสนอปลายทาง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใน ตัวเลือกการวาง ได้เลือก ใช้ธีมปลายทาง ไว้แล้ว

  Paste Options: ใช้ธีมของปลายทาง
 5. เมื่อต้องการแทนที่ตัวแทนข้อความด้วยข้อความของคุณเอง ให้คลิกภายในรูปร่างแต่ละรูป แล้วเน้นข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยน จากนั้นให้พิมพ์ข้อความของคุณ

  แทนที่ตัวแทนข้อความ

ปรับแต่งแผนผังองค์กรของคุณ

 1. คลิกที่รูปร่างในแผนผังองค์กร และเมื่อ เครื่องมือ SmartArt ปรากฏขึ้น ให้คลิกที่แท็บ ออกแบบ หรือแท็บ รูปแบบ

 2. ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

  • บนแท็บออกแบบ:

   แท็บ ออกแบบ
   • เพิ่มรูปร่างลงในแผนผังองค์กร (เพื่อให้มีชื่อเพิ่มมากขึ้น) หรือย้ายรูปร่างไปรอบๆ ในกลุ่ม สร้างกราฟิก

   • เปลี่ยนสไตล์ของแผนผังองค์กรในกลุ่ม สไตล์ SmartArt

   • เปลี่ยนสีแผนผังองค์กรโดยการคลิกที่ เปลี่ยนสี

   • เปลี่ยนเค้าโครงแผนผังองค์กรในกลุ่ม เค้าโครง

  • บนแท็บรูปแบบ:

   แท็บ รูปแบบ

คุณยังสามารถสร้างแผนผังองค์กรของคุณเองกราฟิก SmartArtรวมถึงแผนผังองค์กรที่ มีรูปภาพ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×