สร้างแผนผังองค์กรด้วย SmartArt ใน Office 2016 for Mac

ใช้กราฟิก SmartArt เพื่อสร้างแผนผังองค์กรในเอกสาร Office ของคุณเพื่อแสดงสายการบังคับบัญชาในองค์กร เช่นผู้จัดการแผนกและพนักงานที่ไม่ใช่การจัดการ

เค้าโครงแผนผังองค์กรที่มีรูปร่างสำหรับผู้จัดการ 1 คน ผู้ใต้บังคับบัญชา 2 คน และผู้ช่วย 1 คน

สร้างแผนผังองค์กร

 1. บนแบบ แทรก แท็บ คลิ SmartArt > ลำดับชั้น

  SmartArt แผนผังองค์กร

 2. คลิกที่เค้าโครงแผนผังองค์กร

  ลำดับชั้นแผนผังองค์กร
 3. เมื่อต้องการใส่ข้อความของคุณ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกในกล่องในกราฟิก SmartArt แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

   หมายเหตุ: เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ใช้ตัวเลือกนี้หลังจากที่คุณ เพิ่มกล่องทั้งหมด ที่คุณต้องการ

  • คลิก [ข้อความ] ใน ข้อความ SmartArt บานหน้าต่าง แล้ว พิมพ์ข้อความของคุณ

  • คัดลอกข้อความจากตำแหน่งที่ตั้งหรือโปรแกรมอื่น คลิ [ข้อความ] ในแบบ ข้อความ SmartArt บานหน้าต่าง แล้ว วางข้อความของคุณ

ด้านบนของหน้า

สร้างแผนผังองค์กรที่ มีข้อความและรูปภาพ

 1. ในเอกสาร หรือของคุณ งานนำเสนอ สเปร ดชี บน แทรก แท็บ คลิก SmartArt > ภาพ

  SmartArt แผนผังองค์กร

 2. เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพ ในกล่องที่คุณต้องการเพิ่มรูปภาพ ให้คลิกไอคอนรูปภาพ และค้นหาตำแหน่งโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพที่คุณต้องการใช้ คลิกไฟล์รูปภาพ แล้วคลิก แทรก

  ไอคอนตัวแทนรูปภาพ
  ไอคอนรูปภาพ

 3. เมื่อต้องการใส่ข้อความของคุณ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกในกล่องในกราฟิก SmartArt แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

   หมายเหตุ: เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ใช้ตัวเลือกนี้หลังจากที่คุณเพิ่มกล่องทั้งหมดที่คุณต้องการแล้ว

  • คลิก [ข้อความ] ใน ข้อความ SmartArt บานหน้าต่าง แล้ว พิมพ์ข้อความของคุณ

  • คัดลอกข้อความจากตำแหน่งที่ตั้งหรือโปรแกรมอื่น คลิ [ข้อความ] ในแบบ ข้อความ SmartArt บานหน้าต่าง แล้ว วางข้อความของคุณ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มหรือลบกล่องในแผนผังองค์กรของคุณ

เพิ่มกล่อง

 1. คลิกกล่องที่มีอยู่ซึ่งอยู่ใกล้กับตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มกล่องใหม่มากที่สุด

 2. ในการ ออกแบบ SmartArt แท็บ คลิกลูกศรอยู่ถัดจาก เพิ่มรูปร่าง, แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เพิ่มรูปร่างในแผนผังองค์กร

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นตัว ออกแบบ SmartArt แท็บ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกกราฟิก SmartArt

  • เมื่อต้องการแทรกกล่องในระดับเดียวกันกับกล่องที่เลือกไว้แต่ต้องการแทรกไว้ข้างหลัง ให้คลิก เพิ่มรูปร่างหลังจาก

  • เมื่อต้องการแทรกกล่องในระดับเดียวกันกับกล่องที่เลือกไว้แต่ต้องการแทรกไว้ข้างหน้า ให้คลิก เพิ่มรูปร่างก่อน

  • เมื่อต้องการแทรกกล่องเหนือกล่องที่เลือกหนึ่งระดับ ให้คลิก เพิ่มรูปร่างเหนือ

   กล่องใหม่จะอยู่แทนที่ตำแหน่งของกล่องที่เลือก โดยกล่องที่เลือกและกล่องทั้งหมดที่อยู่ข้างใต้กล่องใหม่จะลดระดับลงกล่องละหนึ่งระดับ

  • เมื่อต้องการแทรกกล่องข้างใต้กล่องที่เลือกหนึ่งระดับ ให้คลิก เพิ่มรูปร่างใต้

  • เมื่อต้องการเพิ่มกล่องผู้ช่วย ให้คลิก เพิ่มผู้ช่วย

   กล่องผู้ช่วยจะถูกเพิ่มเหนือกล่องอื่นๆ ในระดับเดียวกันในกราฟิก SmartArt แต่จะแสดงในบานหน้าต่าง ข้อความ โดยอยู่หลังกล่องอื่นๆ ในระดับเดียวกัน

   เพิ่มผู้ช่วย สามารถใช้ได้กับเค้าโครงแผนผังองค์กรเท่านั้น โดยไม่สามารถใช้ได้กับเค้าโครงลำดับชั้น เช่น ลำดับชั้น

ลบกล่อง

เมื่อต้องการลบกล่อง ให้คลิกเส้นขอบของกล่องที่คุณต้องการลบแล้วกด ลบ

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนเค้าโครงแบบลอยของแผนผังองค์กรคุณ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×