สร้างแผนผังลำดับงาน

สร้างแผนผังลำดับงาน

คุณต้องการแสดงลำดับขั้นตอนที่ใช้รูปร่างแผนผังลำดับงานมาตรฐานที่จัดรูปแบบได้ และจัดเรียงแบบเจาะจงเค้าโครง เมื่อต้องการดำเนินใน PowerPoint คลิกแทรก > รูปร่าง และสร้างแผนภูมิโดยใช้รูปร่างจากแกลเลอรี ใช้แท็บรูปแบบเพื่อใช้สไตล์ เช่น เค้าร่างของรูปร่างอื่นๆ และเรียนรู้วิธีเปลี่ยนสีเติม จัดชิดรูปร่างได้อย่างถูกต้อง เพิ่มตัวเชื่อมต่อระหว่างรูปร่าง และอื่นๆ

สร้างแผนผังลำดับงาน

สร้างแผนผังลำดับงานใน PowerPoint 2013 เพื่อแสดงตัวอย่างลำดับขั้นตอนในกระบวนการ โดยเลือกจากเค้าโครงและตัวเลือกที่มีมากมาย ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม (3:33)

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

รูปร่างของรูปวาดและรูปแบบแผนผังลำดับงาน

วาดและจัดรูปแบบรูปร่างของแผนผังลำดับงาน จัดแนวให้เหมาะสม และใช้รูปร่างได้ตรงตามวัตถุประสงค์ในแผนผังลำดับงานของคุณ ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม (4:18)

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

จัดแนวรูปร่างแผนผังลำดับงานและเพิ่มตัวเชื่อมต่อ

เราพร้อมที่จะเพิ่มตัวเชื่อมต่อไปยังรูปร่างแผนผังลำดับงานที่จัดวางเค้าโครงแล้ว ขั้นตอนแรกคือ การจัดแนวรูปร่างเพื่อให้ตัวเชื่อมต่อยืดออก (4:53)

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

การเตือนความจำสั้นๆ เกี่ยวกับประเด็นสำคัญในหลักสูตรนี้ในบทสรุปหลักสูตร

สามารถดูหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่การฝึกอบรมของ Microsoft Office

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×