สร้างแผนผังลำดับงานที่ มี SmartArt

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในแผนผังลำดับงานแสดงขั้นตอนตามลำดับในงานหรือกระบวนการ มีกี่ SmartArt เค้าโครงอื่นที่คุณสามารถใช้เพื่อแสดงตัวอย่างขั้นตอนในกระบวนการ รวมถึงเค้าโครงที่ประกอบด้วยรูปภาพ

รูปเค้าโครงของกระบวนการสิ่งที่เน้นของรูปภาพ
เค้าโครงกระบวนการเน้นรูปภาพเป็นค่าใดค่าหนึ่งในเค้าโครงกระบวนการจำนวนมากที่คุณสามารถใช้เพื่อแสดงรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนตามลำดับในงานหรือกระบวนการ ตัวอย่าง คุณสามารถใช้เค้าโครงกระบวนการเน้นรูปภาพเพื่อแสดงขั้นตอนวิธีจัดการห้องครัวสามารถกลาย compost สำหรับสวน

บทความนี้อธิบายวิธีการสร้างแผนภูมิขั้นตอนที่ประกอบด้วยรูปภาพ คุณสามารถใช้วิธีการอธิบายไว้ในบทความนี้เพื่อสร้าง หรือเปลี่ยนเกือบทุกกราฟิก SmartArt ลองใช้เค้าโครงที่แตกต่างกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์คุณต้องการ

คุณสามารถสร้างแผนผังลำดับงานแบบ และรวมไว้ในเวิร์กชีต งานนำเสนอ หรือเอกสารของคุณ โดยใช้กราฟิก SmartArt ใน Excel, PowerPoint หรือ Word

คุณต้องการทำสิ่งใด

สร้างแผนผังลำดับงานที่ มีรูปภาพ

เพิ่ม หรือลบกล่องในแผนผังลำดับงานของคุณ

ย้ายกล่องในแผนผังลำดับงานของคุณ

เปลี่ยนสีของแผนผังลำดับงานของคุณ

การนำสไตล์ SmartArt ไปใช้กับแผนผังลำดับงานของคุณ

ทำให้เคลื่อนไหวแผนผังลำดับงานของคุณ

สร้างแผนผังลำดับงานที่ มีรูปภาพ

 1. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มภาพประกอบ คลิกSmartArt

 2. ในแกลเลอรีเลือกกราฟิก SmartArt คลิกกระบวนการ แล้ว ดับเบิลคลิกที่กระบวนการเน้นรูปภาพ

  เลือกกระบวนการ

 3. เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพ ในกล่องคุณต้องการเพิ่มแมโครนั้นถึง คลิกไอคอนรูปภาพ ไอคอนรูปภาพ เลือกรูปภาพคุณต้องการแสดงในแผนภูมิ แล้ว คลิ กแทรก

 4. เมื่อต้องการใส่ข้อความ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่าง ข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

   หมายเหตุ: ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างข้อความ บนแท็บออกแบบ คลิกบานหน้าต่างข้อความ

  • คัดลอกข้อความจากตำแหน่งที่ตั้งหรือโปรแกรมอื่น คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่าง ข้อความ แล้ววางข้อความของคุณ

  • คลิกในกล่องในกราฟิก SmartArt แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

   หมายเหตุ: เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ใช้ตัวเลือกนี้หลังจากที่คุณเพิ่มกล่องทั้งหมดที่คุณต้องการแล้ว

เพิ่ม หรือลบกล่องในแผนผังลำดับงานของคุณ

เพิ่มกล่อง

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเพิ่มกล่อง

 2. คลิกกล่องที่มีอยู่ซึ่งอยู่ใกล้กับตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มกล่องใหม่มากที่สุด

 3. บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มสร้างกราฟิก คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเพิ่มรูปร่าง

  เพิ่มรูปร่างกราฟิก SmartArt

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บออกแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกกราฟิก SmartArt

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแทรกกล่องในระดับเดียวกันกับกล่องที่เลือกไว้แต่ต้องการแทรกไว้ข้างหลัง ให้คลิก เพิ่มรูปร่างหลังจาก

  • เมื่อต้องการแทรกกล่องในระดับเดียวกันกับกล่องที่เลือกไว้แต่ต้องการแทรกไว้ข้างหน้า ให้คลิก เพิ่มรูปร่างก่อน

เมื่อคุณต้องการเพิ่มกล่องในแผนผังลำดับงานของคุณ ทดลองใช้การเพิ่มกล่องก่อน หรือ หลังกล่องที่เลือกไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการสำหรับกล่องใหม่

เพิ่มกล่องจากบานหน้าต่างข้อความ

 1. วางเคอร์เซอร์ของคุณที่จุดเริ่มต้นของข้อความที่คุณต้องการเพิ่มกล่อง

 2. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการในกล่องใหม่ของคุณ กด ENTER และการเยื้องกล่องใหม่ กด TAB หรือเมื่อต้องการลบการเยื้อง กด SHIFT + TAB

ลบกล่อง

 • เมื่อต้องการลบกล่อง ให้คลิกเส้นขอบของกล่องที่คุณต้องการลบแล้วกด DELETE

ย้ายกล่องในแผนผังลำดับงานของคุณ

 • เมื่อต้องการย้ายกล่อง คลิกกล่อง และลากไปยังตำแหน่งใหม่

 • เมื่อต้องการย้ายกล่องที กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณกดแป้นลูกศรบนคีย์บอร์ดของคุณ

เปลี่ยนสีของแผนผังลำดับงานของคุณ

เพิ่มดู designer คุณภาพอย่างรวดเร็ว และโปแลนด์กราฟิก SmartArt ของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนสี หรือการนำสไตล์ SmartArt ไปใช้กับแผนผังลำดับงานของคุณ คุณยังสามารถเพิ่มเอฟเฟ็กต์ เช่นเรืองแสง ขอบนุ่ม หรือเอฟเฟ็กต์สามมิติ และในงานนำเสนอ PowerPoint คุณสามารถทำให้เคลื่อนไหวแผนผังลำดับงานของคุณ

นำไปใช้สีของธีม

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่มีสีที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มสไตล์ SmartArt คลิกเปลี่ยนสี

  คลิกเปลี่ยนสี

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บออกแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกกราฟิก SmartArt

 3. คลิกการผสมสีที่คุณต้องการ

  เลือกธีมสี

เคล็ดลับ: เมื่อคุณวางตัวชี้เหนือรูปขนาดย่อ คุณจะสามารถเห็นว่าสีมีผลต่อกราฟิก SmartArt ของคุณอย่างไร

เปลี่ยนสไตล์พื้นหลังหรือสีของกล่องในแผนผังลำดับงานของคุณ

 1. ในกราฟิก SmartArt คลิกขวาในกล่องที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กจัดรูปแบบรูปร่าง

  เลือกรูปร่าง

 2. เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะการเติม ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีเติม เพื่อขยายรายการ แล้ว เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

  • ไม่เติม

  • สีเติมแบบทึบ

  • สีเติมไล่ระดับ

  • สีเติมรูปภาพหรือพื้นผิว

  • เติมลวดลาย

  จัดรูปแบบรูปร่าง SmartArt

 3. คลิกสี รูปปุ่ม นั้นแล้ว เลือกสีจากแกลเลอรี

 4. เมื่อต้องการระบุระดับที่คุณสามารถมองทะลุสีพื้นหลังได้ ให้เลื่อนแถบเลื่อน ความโปร่งใส หรือใส่ตัวเลขในกล่องถัดจากแถบเลื่อน คุณสามารถปรับเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสได้ตั้งแต่ 0% (ทึบแสงสูงสุด ซึ่งเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น) จนถึง 100% (โปร่งใสสูงสุด)

เปลี่ยนสไตล์หรือสีของเส้นขอบของกล่อง

 1. ในกราฟิก SmartArt คลิกขวาในกล่องที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กจัดรูปแบบรูปร่าง

  เลือกรูปร่าง

 2. เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของเส้นขอบของกล่อง ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเส้น เพื่อขยายรายการ แล้ว เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

  • ไม่มีเส้น เส้นทึบ หรือเส้นไล่ระดับสี

  • สี

  • ความโปร่งใส (ใช้ตัวควบคุมสไลด์ความโปร่งใส หรือใส่เปอร์เซ็นต์)

  • ความกว้าง (ในหน่วยพิกเซล)

  • พิมพ์แบบผสม

  • ชนิดเส้นประ

  • ชนิดทุน

  จัดรูปแบบเส้น SmartArt

การนำสไตล์ SmartArt ไปใช้กับแผนผังลำดับงานของคุณ

สไตล์ SmartArt คือการรวมเอฟเฟ็กต์ต่างๆ ไว้ด้วยกัน เช่น สไตล์เส้น ยกนูน หรือ สามมิติ ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้กับกล่องในกราฟิก SmartArt ของคุณได้ เพื่อสร้างลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์และดูเป็นมืออาชีพ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่มีสไตล์ SmartArt ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มสไตล์ SmartArt คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  แถบเครื่องมือ SmartArt - ผังงาน

  เมื่อต้องการดูสไตล์ SmartArt เพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม ปุ่มเพิ่มเติม

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บออกแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกกราฟิก SmartArt

 • เมื่อคุณวางตัวชี้เหนือรูปขนาดย่อ คุณจะสามารถเห็นว่า สไตล์ SmartArt มีผลต่อกราฟิก SmartArt ของคุณอย่างไร

 • คุณยังสามารถกำหนดกราฟิก SmartArt ของคุณ ด้วยการย้ายกล่อง ปรับขนาดกล่อง เพิ่มเติมหรือเอฟเฟ็กต์ จากเพิ่มรูปภาพได้

ทำให้เคลื่อนไหวแผนผังลำดับงานของคุณ

ถ้าคุณกำลังใช้ PowerPoint คุณสามารถทำให้เคลื่อนไหวแผนผังลำดับงานของคุณเพื่อเน้นแต่ละกล่องนั้น

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการให้เคลื่อนไหว

 2. บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่มภาพเคลื่อนไหว คลิกตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ แล้ว คลิ กทีละหนึ่ง

  เพิ่มภาพเคลื่อนไหวเพื่อ SmartArt

หมายเหตุ: ถ้าคุณคัดลอกแผนภูมิขั้นตอนที่มีภาพเคลื่อนไหวที่นำไปใช้กับภาพนิ่งอื่น ภาพเคลื่อนไหวที่ถูกคัดลอกมา

ดูเพิ่มเติม

การเลือกกราฟิก SmartArt

สร้างแผนผังองค์กรโดยใช้กราฟิก SmartArt

สร้างแผนผังลำดับงาน

คุณสามารถสร้างแผนผังลำดับงานแบบ และรวมไว้ในเวิร์กชีต ข้อความอีเมล งานนำเสนอ หรือเอกสารของคุณ โดยใช้กราฟิก SmartArt ในMicrosoft Office Excel 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 หรือMicrosoft Office Word 2007

คุณต้องการทำสิ่งใด

สร้างแผนผังลำดับงานที่ มีรูปภาพ

เพิ่ม หรือลบกล่องในแผนผังลำดับงานของคุณ

ย้ายกล่องในแผนผังลำดับงานของคุณ

เปลี่ยนสีของแผนผังลำดับงานของคุณ

การนำสไตล์ SmartArt ไปใช้กับแผนผังลำดับงานของคุณ

ทำให้เคลื่อนไหวแผนผังลำดับงานของคุณ

สร้างแผนผังลำดับงานที่ มีรูปภาพ

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก SmartArt

  ริบบิ้นของกลุ่มภาพประกอบ

 2. ในแกลเลอรีเลือกกราฟิก SmartArt คลิกกระบวนการ แล้ว ดับเบิลคลิกที่กระบวนการเน้นรูปภาพ

 3. เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพ ในกล่องคุณต้องการเพิ่มแมโครนั้นถึง คลิกไอคอนรูปภาพ ไอคอนรูปภาพ เลือกรูปภาพคุณต้องการแสดงในแผนภูมิ แล้ว คลิ กแทรก

 4. เมื่อต้องการใส่ข้อความ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่าง ข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

  • คัดลอกข้อความจากตำแหน่งที่ตั้งหรือโปรแกรมอื่น คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่าง ข้อความ แล้ววางข้อความของคุณ

   หมายเหตุ: ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างข้อความ ให้คลิกตัวควบคุม

   ตัวควบคุมบานหน้าต่างข้อความ

  • คลิกในกล่องในกราฟิก SmartArt แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

   หมายเหตุ: เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ใช้ตัวเลือกนี้หลังจากที่คุณเพิ่มกล่องทั้งหมดที่คุณต้องการแล้ว

เพิ่ม หรือลบกล่องในแผนผังลำดับงานของคุณ

เพิ่มกล่อง

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเพิ่มกล่อง

 2. คลิกกล่องที่มีอยู่ซึ่งอยู่ใกล้กับตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มกล่องใหม่มากที่สุด

 3. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สร้างกราฟิก ให้คลิกลูกศรภายใต้ เพิ่มรูปร่าง

  การเพิ่มรูปร่าง

  ถ้าคุณไม่เห็น เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแทรกกล่องในระดับเดียวกันกับกล่องที่เลือกไว้แต่ต้องการแทรกไว้ข้างหลัง ให้คลิก เพิ่มรูปร่างหลังจาก

  • เมื่อต้องการแทรกกล่องในระดับเดียวกันกับกล่องที่เลือกไว้แต่ต้องการแทรกไว้ข้างหน้า ให้คลิก เพิ่มรูปร่างก่อน

  เมื่อคุณต้องการเพิ่มกล่องในแผนผังลำดับงานของคุณ ทดลองใช้การเพิ่มกล่องก่อน หรือ หลังกล่องที่เลือกไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการสำหรับกล่องใหม่

เพิ่มกล่องจากบานหน้าต่างข้อความ

 1. วางเคอร์เซอร์ของคุณที่จุดเริ่มต้นของข้อความที่คุณต้องการเพิ่มกล่อง

 2. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการในกล่องใหม่ของคุณ กด ENTER และการเยื้องกล่องใหม่ กด TAB หรือเมื่อต้องการลบการเยื้อง กด SHIFT + TAB

ลบกล่อง

 • เมื่อต้องการลบกล่อง ให้คลิกเส้นขอบของกล่องที่คุณต้องการลบแล้วกด DELETE

ย้ายกล่องในแผนผังลำดับงานของคุณ

 • เมื่อต้องการย้ายกล่อง คลิกกล่อง และลากไปยังตำแหน่งใหม่

 • เมื่อต้องการย้ายกล่องที กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณกดแป้นลูกศรบนคีย์บอร์ดของคุณ

เปลี่ยนสีของแผนผังลำดับงานของคุณ

เพิ่มดู designer คุณภาพอย่างรวดเร็ว และโปแลนด์กราฟิก SmartArt ของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนสีหรือสไตล์ SmartArt ที่นำไปใช้กับแผนผังลำดับงานของคุณ คุณยังสามารถเพิ่มเอฟเฟ็กต์เช่นเรืองแสง ขอบนุ่ม หรือเอฟเฟ็กต์สามมิติ ในงานนำเสนอOffice PowerPoint 2007 คุณสามารถทำให้เคลื่อนไหวแผนผังลำดับงานของคุณ

คุณสามารถนำการผสมสีที่ได้จาก สีของธีม ไปใช้กับกล่องในกราฟิก SmartArt ของคุณได้

นำไปใช้สีของธีม

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่มีสีที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สไตล์ SmartArt ให้คลิก เปลี่ยนสี

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

 3. คลิกการผสมสีที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: เมื่อคุณวางตัวชี้เหนือรูปขนาดย่อ คุณจะสามารถเห็นว่าสีมีผลต่อกราฟิก SmartArt ของคุณอย่างไร

เปลี่ยนสีเส้นหรือสไตล์ของเส้นขอบของกล่อง

 1. ในกราฟิก SmartArt คลิกขวาเส้นขอบของกล่องที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กจัดรูปแบบรูปร่าง

 2. เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของเส้นขอบของกล่อง คลิกสีเส้น คลิกสี รูปปุ่ม นั้นแล้ว คลิกสีที่คุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนสไตล์ของเส้นขอบของกล่อง คลิกสไตล์เส้น จากนั้น เลือกสไตล์เส้นที่คุณต้องการ

เปลี่ยนสีพื้นหลังของกล่องในแผนผังลำดับงานของคุณ

 1. คลิกขวาเส้นขอบของกล่อง แล้ว คลิ กจัดรูปแบบรูปร่าง

 2. คลิกบานหน้าต่าง เติม แล้วคลิก สีเติมแบบทึบ

 3. คลิก สี รูปปุ่ม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ

 4. เมื่อต้องการระบุระดับที่คุณสามารถมองทะลุสีพื้นหลังได้ ให้เลื่อนแถบเลื่อน ความโปร่งใส หรือใส่ตัวเลขในกล่องถัดจากแถบเลื่อน คุณสามารถปรับเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสได้ตั้งแต่ 0% (ทึบแสงสูงสุด ซึ่งเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น) จนถึง 100% (โปร่งใสสูงสุด)

การนำสไตล์ SmartArt ไปใช้กับแผนผังลำดับงานของคุณ

สไตล์ SmartArt คือการรวมเอฟเฟ็กต์ต่างๆ ไว้ด้วยกัน เช่น สไตล์เส้น ยกนูน หรือ สามมิติ ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้กับกล่องในกราฟิก SmartArt ของคุณได้ เพื่อสร้างลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์และดูเป็นมืออาชีพ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่มีสไตล์ SmartArt ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สไตล์ SmartArt ให้คลิก สไตล์ SmartArt ที่คุณต้องการ

  แถบเครื่องมือ SmartArt - ผังงาน

  เมื่อต้องการดูสไตล์ SmartArt เพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม ปุ่มเพิ่มเติม

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

ทำให้เคลื่อนไหวแผนผังลำดับงานของคุณ

ถ้าคุณกำลังใช้Office PowerPoint 2007 คุณสามารถทำให้เคลื่อนไหวแผนผังลำดับงานของคุณเพื่อเน้นแต่ละกล่องนั้น

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการให้เคลื่อนไหว

 2. บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่มภาพเคลื่อนไหว คลิกการเคลื่อนไหว แล้ว คลิ กทีละหนึ่ง

  รูปแท็บภาพเคลื่อนไหว

หมายเหตุ: ถ้าคุณคัดลอกแผนภูมิขั้นตอนที่มีภาพเคลื่อนไหวที่นำไปใช้กับภาพนิ่งอื่น ภาพเคลื่อนไหวที่ถูกคัดลอกมา

ดูเพิ่มเติม

การเลือกกราฟิก SmartArt

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกราฟิก SmartArt

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×