สร้างแผนผังลำดับงานด้วย SmartArt

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

แผนผังลำดับงานแสดงขั้นตอนตามลำดับในงานหรือกระบวนการ มีเค้าโครง SmartArt ที่แตกต่างกันมากมายที่คุณสามารถใช้เพื่อแสดงขั้นตอนในกระบวนการรวมถึงเค้าโครงที่สามารถมีรูปภาพได้

รูปเค้าโครงของกระบวนการสิ่งที่เน้นของรูปภาพ
เค้าโครงกระบวนการเน้นรูปภาพเป็นหนึ่งในเค้าโครงกระบวนการต่างๆที่คุณสามารถใช้เพื่อแสดงรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนตามลำดับในงานหรือกระบวนการ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้เค้าโครงกระบวนการเน้นรูปภาพเพื่อแสดงขั้นตอนของวิธีการที่เศษส่วนของครัวสามารถเป็นปุ๋ยหมักสำหรับสวนได้

บทความนี้จะอธิบายวิธีการสร้างแผนภูมิลำดับที่มีรูปภาพ คุณสามารถใช้วิธีการที่อธิบายไว้ในบทความนี้เพื่อสร้างหรือเปลี่ยนกราฟิก SmartArt แทบทุกชนิด ลองใช้เค้าโครงที่แตกต่างกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ

ด้วยการใช้กราฟิก SmartArt ใน Excel, PowerPoint หรือ Word คุณสามารถสร้างแผนภูมิลำดับงานและรวมไว้ในเวิร์กชีตงานนำเสนอหรือเอกสารของคุณได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

สร้างแผนผังลำดับงานที่มีรูปภาพ

เพิ่มหรือลบกล่องในแผนภูมิโฟลว์ของคุณ

ย้ายกล่องในแผนภูมิโฟลว์ของคุณ

เปลี่ยนสีของแผนภูมิโฟลว์ของคุณ

นำสไตล์ SmartArt ไปใช้กับแผนภูมิโฟลว์ของคุณ

ทำให้แผนภูมิโฟลว์ของคุณเคลื่อนไหว

สร้างแผนผังลำดับงานที่มีรูปภาพ

 1. บนแท็บแทรกในกลุ่มภาพประกอบให้คลิกSmartArt

 2. ในแกลเลอรีเลือกกราฟิก SmartArtให้คลิกกระบวนการจากนั้นดับเบิลคลิกที่กระบวนการเน้นรูปภาพ

  เลือกกระบวนการ

 3. เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพในกล่องที่คุณต้องการเพิ่มรูปภาพให้คลิ ไอคอนรูปภาพ ไอคอนรูปภาพเลือกรูปภาพที่คุณต้องการให้แสดงในแผนภูมิแล้วคลิกแทรก

 4. เมื่อต้องการใส่ข้อความให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่าง ข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

   หมายเหตุ: ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างข้อความบนแท็บออกแบบให้คลิกบานหน้าต่างข้อความ

  • คัดลอกข้อความจากตำแหน่งที่ตั้งหรือโปรแกรมอื่น คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่าง ข้อความ แล้ววางข้อความของคุณ

  • คลิกในกล่องในกราฟิก SmartArt แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

   หมายเหตุ: เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ใช้ตัวเลือกนี้หลังจากที่คุณเพิ่มกล่องทั้งหมดที่คุณต้องการแล้ว

เพิ่มหรือลบกล่องในแผนภูมิโฟลว์ของคุณ

เพิ่มกล่อง

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเพิ่มกล่อง

 2. คลิกกล่องที่มีอยู่ซึ่งอยู่ใกล้กับตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มกล่องใหม่มากที่สุด

 3. บนแท็บออกแบบในกลุ่มสร้างกราฟิกให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากเพิ่มรูปร่าง

  เพิ่มรูปร่างลงในกราฟิก SmartArt

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บออกแบบให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแทรกกล่องในระดับเดียวกันกับกล่องที่เลือกไว้แต่ต้องการแทรกไว้ข้างหลัง ให้คลิก เพิ่มรูปร่างหลังจาก

  • เมื่อต้องการแทรกกล่องในระดับเดียวกันกับกล่องที่เลือกไว้แต่ต้องการแทรกไว้ข้างหน้า ให้คลิก เพิ่มรูปร่างก่อน

เมื่อคุณต้องการเพิ่มกล่องลงในแผนภูมิการไหลของคุณให้ทดสอบด้วยการเพิ่มกล่องก่อนหรือหลังกล่องที่เลือกเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่คุณต้องการสำหรับกล่องใหม่

เพิ่มกล่องจากบานหน้าต่างข้อความ

 1. วางเคอร์เซอร์ของคุณที่จุดเริ่มต้นของข้อความที่คุณต้องการเพิ่มกล่อง

 2. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการในกล่องใหม่ของคุณแล้วกด ENTER จากนั้นเมื่อต้องการเยื้องกล่องใหม่ให้กด TAB หรือไปยังการเยื้องเชิงลบให้กด SHIFT + TAB

ลบกล่อง

 • เมื่อต้องการลบกล่อง ให้คลิกเส้นขอบของกล่องที่คุณต้องการลบแล้วกด DELETE

ย้ายกล่องในแผนภูมิโฟลว์ของคุณ

 • เมื่อต้องการย้ายกล่องให้คลิกกล่องแล้วลากไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่

 • เมื่อต้องการย้ายกล่องในจำนวนที่น้อยที่สุดให้กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณกดแป้นลูกศรบนคีย์บอร์ดของคุณ

เปลี่ยนสีของแผนภูมิโฟลว์ของคุณ

เมื่อต้องการเพิ่มลักษณะที่มีคุณภาพของตัวออกแบบและภาษาโปแลนด์ให้กับกราฟิก SmartArt ของคุณอย่างรวดเร็วคุณสามารถเปลี่ยนสีหรือนำสไตล์ SmartArt ไปใช้กับแผนภูมิโฟลว์ของคุณได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มเอฟเฟ็กต์เช่นการเรืองแสงขอบนุ่มหรือเอฟเฟ็กต์สามมิติ และในงานนำเสนอ PowerPoint คุณสามารถทำให้แผนภูมิลำดับของคุณเคลื่อนไหวได้

นำสีของชุดรูปแบบไปใช้

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่มีสีที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บออกแบบในกลุ่มสไตล์ SmartArtให้คลิกเปลี่ยนสี

  คลิกเปลี่ยนสี

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บออกแบบให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

 3. คลิกการผสมสีที่คุณต้องการ

  เลือกธีมสี

เคล็ดลับ: เมื่อคุณวางตัวชี้เหนือรูปขนาดย่อ คุณจะสามารถเห็นว่าสีมีผลต่อกราฟิก SmartArt ของคุณอย่างไร

เปลี่ยนสไตล์พื้นหลังหรือสีของกล่องในแผนภูมิโฟลว์ของคุณ

 1. ในกราฟิก SmartArt ให้คลิกขวาในกล่องที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงแล้วคลิกจัดรูปแบบรูปร่าง

  เลือกจัดรูปแบบรูปร่าง

 2. เมื่อต้องการเปลี่ยนสไตล์การเติมในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่างให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากเติมเพื่อขยายรายการแล้วเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

  • ไม่เติม

  • สีเติมแบบทึบ

  • สีเติมไล่ระดับ

  • การเติมรูปภาพหรือพื้นผิว

  • การเติมลวดลาย

  จัดรูปแบบรูปร่าง SmartArt

 3. คลิกสี รูปปุ่ม แล้วเลือกสีจากแกลเลอรี

 4. เมื่อต้องการระบุระดับที่คุณสามารถมองทะลุสีพื้นหลังได้ ให้เลื่อนแถบเลื่อน ความโปร่งใส หรือใส่ตัวเลขในกล่องถัดจากแถบเลื่อน คุณสามารถปรับเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสได้ตั้งแต่ 0% (ทึบแสงสูงสุด ซึ่งเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น) จนถึง 100% (โปร่งใสสูงสุด)

เปลี่ยนสไตล์หรือสีของเส้นขอบของกล่อง

 1. ในกราฟิก SmartArt ให้คลิกขวาในกล่องที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงแล้วคลิกจัดรูปแบบรูปร่าง

  เลือกจัดรูปแบบรูปร่าง

 2. เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของเส้นขอบของกล่องในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่างให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากบรรทัดเพื่อขยายรายการแล้วเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

  • เส้นทึบเส้นหรือเส้นไล่ระดับสี

  • สี

  • ความโปร่งใส (ใช้ตัวควบคุมสไลด์ความโปร่งใสหรือใส่เปอร์เซ็นต์)

  • ความกว้าง (เป็นพิกเซล)

  • ชนิดของชนิดสาร

  • ชนิดเส้นประ

  • ชนิดของฝา

  จัดรูปแบบบรรทัด SmartArt

นำสไตล์ SmartArt ไปใช้กับแผนภูมิโฟลว์ของคุณ

สไตล์ SmartArt คือการรวมเอฟเฟ็กต์ต่างๆ ไว้ด้วยกัน เช่น สไตล์เส้น ยกนูน หรือ สามมิติ ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้กับกล่องในกราฟิก SmartArt ของคุณได้ เพื่อสร้างลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์และดูเป็นมืออาชีพ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่มีสไตล์ SmartArt ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บออกแบบในกลุ่มสไตล์ SmartArtให้คลิกลักษณะที่คุณต้องการ

  แถบเครื่องมือ SmartArt - ผังงาน

  เมื่อต้องการดูสไตล์ SmartArt เพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บออกแบบให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อคุณวางตัวชี้เหนือรูปขนาดย่อ คุณจะสามารถเห็นว่า สไตล์ SmartArt มีผลต่อกราฟิก SmartArt ของคุณอย่างไร

  • นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดกราฟิก SmartArt ของคุณเองได้ด้วยการย้ายกล่องการปรับขนาดกล่องการเพิ่มสีเติมหรือเอฟเฟ็กต์และการเพิ่มรูปภาพ

ทำให้แผนภูมิโฟลว์ของคุณเคลื่อนไหว

ถ้าคุณกำลังใช้ PowerPoint คุณสามารถทำให้แผนภูมิโฟลว์ของคุณเคลื่อนไหวได้เพื่อเน้นแต่ละกล่อง

 1. คลิกที่กราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการทำให้เคลื่อนไหว

 2. บนแท็บภาพเคลื่อนไหวในกลุ่มภาพเคลื่อนไหวให้คลิกตัวเลือกเอฟเฟ็กต์แล้วคลิกทีละรายการ

  เพิ่มภาพเคลื่อนไหวลงใน SmartArt

หมายเหตุ: ถ้าคุณคัดลอกแผนภูมิโฟลว์ที่มีภาพเคลื่อนไหวที่นำไปใช้กับสไลด์อื่นภาพเคลื่อนไหวจะถูกคัดลอกด้วยเช่นกัน

ดูเพิ่มเติม

การเลือกกราฟิก SmartArt

สร้างแผนผังองค์กรโดยใช้กราฟิก SmartArt

สร้างแผนผังลำดับงาน

โดยใช้กราฟิก SmartArt ในMicrosoft Office Excel 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 หรือMicrosoft Office Word 2007 คุณสามารถสร้างแผนภูมิลำดับงานและรวมไว้ในเวิร์กชีตข้อความอีเมลงานนำเสนอหรือเอกสารของคุณได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

สร้างแผนผังลำดับงานที่มีรูปภาพ

เพิ่มหรือลบกล่องในแผนภูมิโฟลว์ของคุณ

ย้ายกล่องในแผนภูมิโฟลว์ของคุณ

เปลี่ยนสีของแผนภูมิโฟลว์ของคุณ

นำสไตล์ SmartArt ไปใช้กับแผนภูมิโฟลว์ของคุณ

ทำให้แผนภูมิโฟลว์ของคุณเคลื่อนไหว

สร้างแผนผังลำดับงานที่มีรูปภาพ

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก SmartArt

  ริบบิ้นของกลุ่มภาพประกอบ

 2. ในแกลเลอรีเลือกกราฟิก SmartArtให้คลิกกระบวนการจากนั้นดับเบิลคลิกที่กระบวนการเน้นรูปภาพ

 3. เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพในกล่องที่คุณต้องการเพิ่มรูปภาพให้คลิ ไอคอนรูปภาพ ไอคอนรูปภาพเลือกรูปภาพที่คุณต้องการให้แสดงในแผนภูมิแล้วคลิกแทรก

 4. เมื่อต้องการใส่ข้อความให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่าง ข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

  • คัดลอกข้อความจากตำแหน่งที่ตั้งหรือโปรแกรมอื่น คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่าง ข้อความ แล้ววางข้อความของคุณ

   หมายเหตุ: ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างข้อความ ให้คลิกตัวควบคุม

   ตัวควบคุมบานหน้าต่างข้อความ

  • คลิกในกล่องในกราฟิก SmartArt แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

   หมายเหตุ: เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ใช้ตัวเลือกนี้หลังจากที่คุณเพิ่มกล่องทั้งหมดที่คุณต้องการแล้ว

เพิ่มหรือลบกล่องในแผนภูมิโฟลว์ของคุณ

เพิ่มกล่อง

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเพิ่มกล่อง

 2. คลิกกล่องที่มีอยู่ซึ่งอยู่ใกล้กับตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มกล่องใหม่มากที่สุด

 3. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สร้างกราฟิก ให้คลิกลูกศรภายใต้ เพิ่มรูปร่าง

  การเพิ่มรูปร่าง

  ถ้าคุณไม่เห็น เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแทรกกล่องในระดับเดียวกันกับกล่องที่เลือกไว้แต่ต้องการแทรกไว้ข้างหลัง ให้คลิก เพิ่มรูปร่างหลังจาก

  • เมื่อต้องการแทรกกล่องในระดับเดียวกันกับกล่องที่เลือกไว้แต่ต้องการแทรกไว้ข้างหน้า ให้คลิก เพิ่มรูปร่างก่อน

  เมื่อคุณต้องการเพิ่มกล่องลงในแผนภูมิการไหลของคุณให้ทดสอบด้วยการเพิ่มกล่องก่อนหรือหลังกล่องที่เลือกเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่คุณต้องการสำหรับกล่องใหม่

เพิ่มกล่องจากบานหน้าต่างข้อความ

 1. วางเคอร์เซอร์ของคุณที่จุดเริ่มต้นของข้อความที่คุณต้องการเพิ่มกล่อง

 2. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการในกล่องใหม่ของคุณแล้วกด ENTER จากนั้นเมื่อต้องการเยื้องกล่องใหม่ให้กด TAB หรือไปยังการเยื้องเชิงลบให้กด SHIFT + TAB

ลบกล่อง

 • เมื่อต้องการลบกล่อง ให้คลิกเส้นขอบของกล่องที่คุณต้องการลบแล้วกด DELETE

ย้ายกล่องในแผนภูมิโฟลว์ของคุณ

 • เมื่อต้องการย้ายกล่องให้คลิกกล่องแล้วลากไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่

 • เมื่อต้องการย้ายกล่องในจำนวนที่น้อยที่สุดให้กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณกดแป้นลูกศรบนคีย์บอร์ดของคุณ

เปลี่ยนสีของแผนภูมิโฟลว์ของคุณ

เมื่อต้องการเพิ่มลักษณะที่มีคุณภาพของตัวออกแบบและภาษาโปแลนด์ให้กับกราฟิก SmartArt ของคุณอย่างรวดเร็วคุณสามารถเปลี่ยนสีหรือนำสไตล์ SmartArt ไปใช้กับแผนภูมิโฟลว์ของคุณได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มเอฟเฟ็กต์เช่นการเรืองแสงขอบนุ่มหรือเอฟเฟ็กต์สามมิติ ในงานนำเสนอOffice PowerPoint 2007 คุณสามารถทำให้แผนภูมิลำดับของคุณเคลื่อนไหวได้

คุณสามารถนำการผสมสีที่ได้จาก สีของธีม ไปใช้กับกล่องในกราฟิก SmartArt ของคุณได้

นำสีของชุดรูปแบบไปใช้

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่มีสีที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สไตล์ SmartArt ให้คลิก เปลี่ยนสี

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

 3. คลิกการผสมสีที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: เมื่อคุณวางตัวชี้เหนือรูปขนาดย่อ คุณจะสามารถเห็นว่าสีมีผลต่อกราฟิก SmartArt ของคุณอย่างไร

เปลี่ยนสีเส้นหรือสไตล์ของเส้นขอบของกล่อง

 1. ในกราฟิก SmartArt ให้คลิกขวาที่เส้นขอบของกล่องที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงแล้วคลิกจัดรูปแบบรูปร่าง

 2. เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของเส้นขอบของกล่องให้คลิกสีเส้นแล้วคลิกสี รูปปุ่ม จากนั้นคลิกสีที่คุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนสไตล์ของเส้นขอบของกล่องให้คลิกสไตล์เส้นแล้วเลือกสไตล์เส้นที่คุณต้องการ

เปลี่ยนสีพื้นหลังของกล่องในแผนภูมิโฟลว์ของคุณ

 1. คลิกขวาที่เส้นขอบของกล่องแล้วคลิกจัดรูปแบบรูปร่าง

 2. คลิกบานหน้าต่าง เติม แล้วคลิก สีเติมแบบทึบ

 3. คลิกสี รูปปุ่ม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ

 4. เมื่อต้องการระบุระดับที่คุณสามารถมองทะลุสีพื้นหลังได้ ให้เลื่อนแถบเลื่อน ความโปร่งใส หรือใส่ตัวเลขในกล่องถัดจากแถบเลื่อน คุณสามารถปรับเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสได้ตั้งแต่ 0% (ทึบแสงสูงสุด ซึ่งเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น) จนถึง 100% (โปร่งใสสูงสุด)

นำสไตล์ SmartArt ไปใช้กับแผนภูมิโฟลว์ของคุณ

สไตล์ SmartArt คือการรวมเอฟเฟ็กต์ต่างๆ ไว้ด้วยกัน เช่น สไตล์เส้น ยกนูน หรือ สามมิติ ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้กับกล่องในกราฟิก SmartArt ของคุณได้ เพื่อสร้างลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์และดูเป็นมืออาชีพ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่มีสไตล์ SmartArt ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สไตล์ SmartArt ให้คลิก สไตล์ SmartArt ที่คุณต้องการ

  แถบเครื่องมือ SmartArt - ผังงาน

  เมื่อต้องการดูสไตล์ SmartArt เพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

  หมายเหตุ: 

ทำให้แผนภูมิโฟลว์ของคุณเคลื่อนไหว

ถ้าคุณกำลังใช้Office PowerPoint 2007 คุณสามารถทำให้แผนภูมิโฟลว์ของคุณเคลื่อนไหวเพื่อเน้นแต่ละกล่องได้

 1. คลิกที่กราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการทำให้เคลื่อนไหว

 2. บนแท็บภาพเคลื่อนไหวในกลุ่มภาพเคลื่อนไหวให้คลิกเคลื่อนไหวจากนั้นคลิกหนึ่งครั้งโดยหนึ่ง

  รูปแท็บภาพเคลื่อนไหว

หมายเหตุ: ถ้าคุณคัดลอกแผนภูมิโฟลว์ที่มีภาพเคลื่อนไหวที่นำไปใช้กับสไลด์อื่นภาพเคลื่อนไหวจะถูกคัดลอกด้วยเช่นกัน

ดูเพิ่มเติม

การเลือกกราฟิก SmartArt

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกราฟิก SmartArt

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×