ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

สร้างแบบบลีสำหรับสิ่งพิมพ์ของคุณ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หลอดเลือดจะเหลื่อมกันเล็กน้อยของพื้นที่ที่พิมพ์ออกมานอกเหนือขอบของหน้าที่พิมพ์ที่ใช้เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นที่ที่พิมพ์จะขยายทั้งหมดไปยังขอบของกระดาษ

ไม่ใช่ Publisher หรือเครื่องพิมพ์ที่บ้านส่วนใหญ่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการพิมพ์ด้วยแบบบลี อย่างไรก็ตามคุณสามารถสร้างเอฟเฟ็กต์ของแบบบลีได้โดยการเปลี่ยนขนาดกระดาษกราฟิกที่จัดตำแหน่งแล้วจากนั้นจึงตัดแต่งหน้าด้วยตนเองหรือส่งไฟล์ไปยังเครื่องพิมพ์แบบมืออาชีพ ทั้งสองตัวเลือกจะอธิบายไว้ด้านล่าง

พิมพ์บนเครื่องพิมพ์และการตัดแต่งภายในบ้าน

เมื่อต้องการสร้างเอฟเฟ็กต์แบบบลีบนเครื่องพิมพ์ภายในบ้านคุณจำเป็นต้องตั้งค่าสิ่งพิมพ์ของคุณในการพิมพ์บนแผ่นกระดาษที่มีขนาดใหญ่กว่าหน้าที่พิมพ์เสร็จแล้วที่คุณต้องการ

 1. บนแท็บการออกแบบหน้าให้คลิกขนาดแล้วคลิกการตั้งค่าหน้ากระดาษ

 2. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษภายใต้หน้าให้เลือกขนาดที่คุณต้องการ เมื่อต้องการสร้างขนาดหน้ากระดาษแบบกำหนดเองให้ใส่การเปลี่ยนแปลงของคุณในกล่องความกว้างและความสูงและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกขนาดกระดาษที่มีขนาดใหญ่กว่าขนาดหน้ากระดาษสิ่งพิมพ์ที่เสร็จแล้วของคุณ

  กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ

 3. วางตำแหน่งวัตถุหรือกราฟิกของคุณเพื่อให้ขยายเกินขอบของหน้าสิ่งพิมพ์

  วัตถุมีขนาดใหญ่กว่าหน้า

  1 วัตถุ

  2 หน้าสิ่งพิมพ์

 4. คลิกไฟล์>พิมพ์จากนั้นคลิกที่เมนูเพื่อเลือกเครื่องพิมพ์แล้วคลิกการตั้งค่าการแสดงผลขั้นสูง

  การเลือกการตั้งค่าผลลัพธ์ขั้นสูง

 5. บนแท็บเครื่องหมายและตัดตกภายใต้เครื่องหมายของเครื่องพิมพ์ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายทำเครื่องหมายครอบตัด

 6. ภายใต้ตัดตกให้เลือกทั้งเครื่องหมายอนุญาตตัดตกและการตกเลือด

 7. พิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณ

  หมายเหตุ: โปรดจำไว้ว่าคุณต้องใช้ขนาดกระดาษที่มีขนาดใหญ่กว่าเพื่ออนุญาตให้มีการทำเครื่องหมายการออกแบบและการตกเลือดของคุณ

 8. ตัดแต่งกระดาษให้มีขนาดที่กำหนดไว้ของสิ่งพิมพ์โดยใช้เครื่องหมายครอบตัดเป็นเส้นบอกแนวของคุณ

  ตัดแต่งกระดาษให้พอดี

ส่งไปยังเครื่องพิมพ์แบบมืออาชีพ

เมื่อต้องการสร้างเอฟเฟ็กต์ของบลีใน Publisher เพื่อส่งไปยังเครื่องพิมพ์แบบมืออาชีพคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนขนาดกระดาษย้ายวัตถุหรือกราฟิกของคุณไปยังขอบของหน้าแล้วส่งกลับกระดาษเป็นขนาดเดิมก่อนที่จะส่งไฟล์ของคุณไปยังเครื่องพิมพ์

 1. บนแท็บการออกแบบหน้าให้คลิกขนาดแล้วคลิกการตั้งค่าหน้ากระดาษ

 2. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษภายใต้หน้าให้ใส่ความกว้างและความสูงใหม่ที่มีขนาดใหญ่กว่าขนาดหน้าที่เยื้องของเอกสารของคุณเล็กน้อย

  ตัวอย่างเช่นสำหรับเอกสารที่เป็น๘.๕ "x 11" ให้ใส่ความกว้างของ๘.๗๕ "และความสูงของ๑๑.๒๕"

 3. วางตำแหน่งวัตถุหรือกราฟิกของคุณเพื่อให้ขยายเพียงขอบของหน้าสิ่งพิมพ์

 4. เปลี่ยนขนาดหน้ากระดาษของคุณกลับเป็นขนาดที่กำหนดไว้เดิมเช่น๘.๕ "x 11" เมื่อพิมพ์อย่างมืออาชีพกราฟิกใดๆที่สัมผัสขอบจะขยายเกินหน้าสิ่งพิมพ์ของคุณ

พิมพ์บนเครื่องพิมพ์และการตัดแต่งภายในบ้าน

เมื่อต้องการสร้างเอฟเฟ็กต์แบบบลีบนเครื่องพิมพ์ภายในบ้านคุณจำเป็นต้องตั้งค่าสิ่งพิมพ์ของคุณในการพิมพ์บนแผ่นกระดาษที่มีขนาดใหญ่กว่าหน้าที่พิมพ์เสร็จแล้วที่คุณต้องการ

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ

 2. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษภายใต้หน้าให้เลือกขนาดที่คุณต้องการ เมื่อต้องการสร้างขนาดหน้ากระดาษแบบกำหนดเองให้ใส่การเปลี่ยนแปลงของคุณในกล่องความกว้างและความสูงและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกขนาดกระดาษที่มีขนาดใหญ่กว่าขนาดหน้ากระดาษสิ่งพิมพ์ที่เสร็จแล้วของคุณ

 3. วางตำแหน่งวัตถุหรือกราฟิกของคุณเพื่อให้ขยายเกินขอบของหน้าสิ่งพิมพ์

  วัตถุมีขนาดใหญ่กว่าหน้า

  1 วัตถุ

  2 หน้าสิ่งพิมพ์

 4. บนเมนูไฟล์ให้คลิกพิมพ์แล้วคลิกแท็บรายละเอียดเครื่องพิมพ์จากนั้นคลิกการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ขั้นสูง

 5. บนแท็บการตั้งค่าหน้ากระดาษภายใต้เครื่องหมายของเครื่องพิมพ์ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายทำเครื่องหมายครอบตัด

 6. ภายใต้ตัดตกให้เลือกทั้งเครื่องหมายอนุญาตตัดตกและการตกเลือด

 7. พิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณ

  หมายเหตุ: โปรดจำไว้ว่าคุณต้องใช้ขนาดกระดาษที่มีขนาดใหญ่กว่าเพื่ออนุญาตให้มีการทำเครื่องหมายการออกแบบและการตกเลือดของคุณ

 8. ตัดแต่งกระดาษให้มีขนาดที่กำหนดไว้ของสิ่งพิมพ์โดยใช้เครื่องหมายครอบตัดเป็นเส้นบอกแนวของคุณ

  ตัดแต่งกระดาษให้พอดี

ส่งไปยังเครื่องพิมพ์แบบมืออาชีพ

เมื่อต้องการสร้างเอฟเฟ็กต์ของบลีใน Publisher เพื่อส่งไปยังเครื่องพิมพ์แบบมืออาชีพคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนขนาดกระดาษย้ายวัตถุหรือกราฟิกของคุณไปยังขอบของหน้าแล้วส่งกลับกระดาษเป็นขนาดเดิมก่อนที่จะส่งไฟล์ของคุณไปยังเครื่องพิมพ์

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ

 2. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษภายใต้หน้าให้ใส่ความกว้างและความสูงใหม่ที่มีขนาดใหญ่กว่าขนาดหน้าที่เยื้องของเอกสารของคุณเล็กน้อย

  ตัวอย่างเช่นสำหรับเอกสารที่เป็น๘.๕ "x 11" ให้ใส่ความกว้างของ๘.๗๕ "และความสูงของ๑๑.๒๕"

 3. วางตำแหน่งวัตถุหรือกราฟิกของคุณเพื่อให้ขยายเพียงขอบของหน้าสิ่งพิมพ์

 4. เปลี่ยนขนาดหน้ากระดาษของคุณกลับเป็นขนาดที่กำหนดไว้เดิมเช่น๘.๕ "x 11" เมื่อพิมพ์อย่างมืออาชีพกราฟิกใดๆที่สัมผัสขอบจะขยายเกินหน้าสิ่งพิมพ์ของคุณ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×